Kultuur ja Elu talvenumbri 4/2008 sisukord:

Intervjuu
4 Kaitseminister Jaak Aaviksoo: “Oleme ajaloost palju õppinud”

Toimetaja veerg
Palju õnne, Kultuur ja Elu!

Poliitika
12 Jaanus Kaljusto: Kas Eesti ja eestlased on süüdi kõigis Venemaa hädades nii minevikus, olevikus kui ka tulevikus?
24 Ülo Vooglaid: Kas eliitülikool on eliidile või rahvale? Turumajanduse tingimustes muutusid ka ülikoolid kommertsasutusteks, kus domineerib argumendina raha, aga mitte haridus ja aated.
31 Risto Tanner: Teaduse rahastamisest Eestis.

Arvamus
39 Kes kaitseks Eesti ohvitsere laimu eest? Ühest Eesti nädalalehest võib lugeda endiste aegade vaimus kirjutatud lugudest, kuidas NKVD-KGB mehed pidasid ennastsalgavalt võitlust igat masti vaenlastega. Kas polegi enam Eesti Vabariiki ning N. Liit on tagasi tulnud?
44 Eesti rahvas austas oma suurimat elavat sõjasangarit, Rüütliristikavaleri kapten Harald Nugiseksi – Eesti Rahva Tänumedaliga.
46 Eesti sõjameeste mälestuskirikus, Kuno Raude ülevaade.

Ajalugu
62 Saksamaal väljaõppe saanud Soome vabatahtlikel oli täita oluline roll kodumaa iseseisvuse kaitsmisel.
42 Jaak Pihlau koostatud „Auraamat Eesti Vabariigi kaadriohvitseridele” sisaldab andmeid 1763 EV ohvitseri kohta, nende hulgas 430 hukatu või hukkunu lühibiograafiat.

38 Tartus toimus konverents “Balti riigid Stalini valitsemise all”

Tagasivaade
53 Möödus 20 aastat esimestest muinsuskaitsepäevadest Pärnus.
56 August Torma arhiivi uurimise käigus on ilmsiks tulnud huvitavaid tahke nii tema isiku kohta kui saatkonna arhiivi saatusest üldisemalt.
60 Fotograaf Hilja Rieti loomingu kõige tuntumaks osaks on kindlasti pühade- ja õnnesoovikaardid.

Minevik ei unune
32 Kapten Johannes Pedaja – luureagent L/127, mees kes värvati Nõukogude Vene välisluure poolt 1933. aastal, oma teeneid pakkus ta Nõukogude sõjaväeluurele kuni 1941. aastani.
49 Enn Sarv: Vabadusvõitlejad väärivad lugupidamist. Saksa sõjaväkke mobiliseeritud eesti vabadusvõitlejad olid Genfi konventsiooni kohaselt sõjakuriteo ohvrid.
51 Globaalne ajaleht “Võitleja” – rahuaegne relv iga isamaalise eestlase lauale!

Kunst
66 Henrik Visnapuu juubeliaasta algab temast valmiva filmiga “Henrik Visnapuu üheteistkümnes kiri”.
75 Ikoone ei maalita, neid kirjutatakse. Eero Sepponeni loodud Püha Platoni ikoon jõudis Püha Siimeoni kirikusse Tallinnas.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 arhiiv reklaam tellimine toimetus kirjuta meile!