Kultuur ja Elu 4/2008


Kultuur ja Elu 3/2008

 

 

 

 


Ikoone ei maalita, neid kirjutatakse:
Püha Platoni esimesest ikoonist

Tekst: Uno Schultz


Eero Sepponen oma uue ikooniga „Märgi Jumalaema”. Foto: Emil Schultz

Aasta 1919. 14. jaanuaril mõrvavad punased Tartu Krediitkassa keldris metsikult koos 14 Tartu elanikuga Eesti õigeusukiriku piiskopi Platoni, kodanikunimega Paul Kulbuschi.

Aasta 1966.
Nooruke Helsingi ülikooli teoloogiaüliõpilane Eero Sepponen ei oska aimatagi, et jätab jälje tollal paksu ideoloogiamüüri taha peidetud lõunanaabri Eesti kunsti- ja kirikulukku. Eesti Apostliku Õigeusu kiriku juhtkond Stockholmis tellib temalt piiskop Platoni ikooni, esimese omasuguse ajaloos.

Aasta 2000.
Moskva Patriarhaat ja Konstantinoopoli Oikumeeniline Patriarhaat kuulutavad piiskop Platoni pühakuks.


Eero Sepponen on Turu Rootsi luteri koguduse õpetaja, samuti Katariina koguduse õpetaja Peterburis. Tema loodud Püha Platoni ikoon on aga jõudnud Püha Siimeoni ja naisprohvet Hanna kirikusse Tallinna Reisisadama juures.

Rääkige oma elust ja õpingutest.
Olen sündinud 1942 Helsingis. Mul on soome nimi, aga mul on osalt soomerootsi taust. Elasin sõja ajal soome sõjalapsena Rootsis mõned aastad, olin üks noorimaid. Juba Rootsi Lütseumi lõpetamisel Helsingis 1960 teadsin, et tahan edasi õppida teoloogiat. 1967. aastal ordineeriti mind Porvoo toomkirikus pastoriks tollase piiskopi Karl Erik Forselli poolt. Töötasin kümme aastat Helsingis, seitse Ahvenamaal ja kakskümmend viimast aastat Turus. Alates 1992 olen koguduseõpetajaks Turu Rootsi koguduses.

Kuidas tekkis Teil kontakt Eesti apostlik-õigeusu kirikuga?
See kontakt on seotud mu huviga õigeusukiriku vastu. Ma olen tundnud mitmeid õigeusu preestreid ja mulle on alati meeldinud osaleda jumalateenistustel, eriti laupäevaõhtustel. Esimene side Eesti õigeusukirikuga tekkis raamatu kaudu – see oli mulle kui üliõpilasele väga kallis – „Eesti Apostlik Ortodoksne Kirik eksiilis” (Stockholm 1961). Märkasin imestusega, et mitmel pildil oli Rootsi kirikuõpetaja Christofer Klasson. Ta külastas Helsingit ja temalt kuulsin palju ennesõjaaegsest Eestist, ikoonimaalist, Peipsiääre vanausulistest ja Eesti õigeusukirikust. Tollaste Uppsala kirikupäevade kavasse kuulus ka õigeusu liturgia, mida toimetasid Stockholmist saabunud eesti vaimulikud.

Ja piiskop Platoni ikoon?
Ma sain kirja Jüri Poskalt, kes oli Eesti Apostlik-Õigesusu Kiriku sinodi abiesimees. Ta kirjutas, et oli kuulnud Uppsala ülikooli dotsendilt Erik Segerbergilt, et Soomes tegeleb üks teoloogiaüliõpilane ikoonimaaliga – see oli 60. aastatel üsna ebatavaline. Ta küsis, kas ma olen nõus maalima piiskop Platoni ikooni. Kirjale oli lisatud piiskopi foto. Mul ei ole meie kirjavahetust kahjuks säilinud, aga kogu protsess kestis arvatavasti üle aasta. Ma ei maalinud nii kaua, aga asja läbimõtlemine ja otsustamine võttis oma aja. Ma ei ole ka professionaalne ikoonimaalija. Selle ülesande jaoks tundsin end olevat väga väikese.

Mis Teil piiskop Platoni ikooni maalimisest meeles on ja kuidas see Teid vaimselt mõjutas?
Mind lummas piiskop Platoni isiksus ja elu. Tegelikult ikoone ei maalita, neid kirjutatakse. Töö käigus mõtlesin ma eri detailide peale, et jäädvustada piiskopi näojooni, aga mitte liigselt palju – selle poole püüeldakse uute ikoonide maalimisel. Kui mõelda Kroonlinna Püha Johannese (1828–1908), piiskop Platonile väga lähedal seisva isiku peale, siis tema tunneb ikoonidelt ära. Siis tekkis küsimus, mis riided talle selga maalida, kas ta maalida mantias või liturgilistes riietes, piiskopimantia värvi tuli kontrollida. Ma mõtlesin pikalt, kas ikoon tuleb aupaiste ehk nimbusega või ilma. Tegu oli ikkagi isikuga, keda polnud ametlikult pühakuks kuulutatud.

Kas piiskop Platoni pühakukskuulutamise protseduuriga taheti juba toona algust teha ja miks see ei õnnestunud?
Ma võin rääkida sellest, mida kuulsin Jüri Poskalt, kui tal külas käisin. Ta rääkis, et teeb kõik mis ta võimuses, et piiskop Platon pühakuks kuulutataks.
Poska kirjutas sel eesmärgil ka ingliskeelse raamatu piiskop Platonist, „The Martyrdom of Bishop Platon” (Stockholm 1968). Kui ma 90. aastate keskel Tallinnas Issanda Muutmise peakirikut külastasin, nägin ma selle raamatu eestikeelset varianti.

Mis tehnikat Te piiskop Platoni ikooni loomisel kasutasite ja kust see pärit on?
Kasutasin traditsioonilist vene ikoonimaalimistehnikat. See on munatempera tehnika, mitte õlivärvid. Loodusvärvid segatakse munakollasega. Ikooni alustahvel kaetakse kriidi, lubja ja liimi seguga. Seda tuleb tegelikult teha viisteist korda. Munatempera tehnikale on iseloomulik, et viimistletakse heledaimate toonidega, st mitte nii nagu õlivärvide puhul, et lõpuks pannakse paika tumedad varjud, vaid vastupidi. Lõpuks kaetakse ikoon värnitsaga, mis traditsiooniliselt on valmistatud linaõli ja vaigu segust. Mina kasutasin siiski tavalist värnitsat. Kuldvärviks Platoni ikoonil on ehtne lehtkuld.
Seda ikoonimaali tehnikat olen õppinud isa Robert de Caluwé, legendaarse hollandlasest uniaadi preestri käest. Ta oli õppinud ikoonimaali üliõpilaspõlves 30. aastate lõpus Roomas vene pagulaselt Pimen Sofronovilt, kes oli pärit Pihkva kandist. Tema omakorda oli ikoonimaali õppinud Eestis elanud preestritu vanausulise Gavriil Florovi juures. Kui Vene õigeusukirik alates 17. sajandist muutus altiks mõjutustele Läänest nii kirikuarhitektuuris kui ka ikoonimaalis, säilitasid vanausulised kummatigi selle vana tehnika. Kaasajal on see üsna levinud. Siin Turu õigeusu kirikus on mitu ikoonimaaliklubi, mille tegevuses osaleb ka minu koguduse liikmeid. Robert de Caluwé viis läbi kursusi mitmel pool, nii Rootsis kui ka Soomes on tal mitutuhat õpilast. Ta suri 2005.
Ma ei ole tema käe all just eriti palju maalinud, tegin seda alguses. Hiljem õppisin teatud asju juurde. Maalisin ikoone noorena, üliõpilaspõlves. Kui mind Soome luteri kiriku õpetajaks ordineeriti, ei olnud mul selleks enam aega.

Kes Teile eesti õigeusukiriku esindajatest tollest ajast meelde tulevad?
Loomulikult Jüri Poska ja tema naine Helve, külastasin nende kodu Jakobsbergis Stockholmis. 14. jaanuaril 1967 otsustas Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Sinod kiita heaks minu maalitud piiskop Platoni ikooni. Formaalselt oli tegemist kiriku kultuurifondi annetusega. Ikooni maalimiseks sain neilt stipendiumi. 16. jaanuaril, pärast Nikolai koguduses (mis tollal tegutses Jakobi kiriku kabelis) toimunud pühapäevast liturgiat asetati see ikoon analoogile (õigeusukiriku keskel asetsev ikoonilaud). Ikoonile asetati omakorda piiskop Platonile kuulunud panagia (piiskopi rinnal kantav väike ikoon, piiskopiseisuse tunnus). Teenistust pidas preester Arbo Nael. Tema naine Kaludia Nael juhtis koori. Osalesid ka tollane ülemdiakon, hilisem ülempreester Nikolai Suursööt ning munk Johannes Jürgenson, piiskop Platoni alamdiakon, kes oli saatnud teda kõikidel reisidel. Peeti vaid panihiida, st surnute mälestamise teenistus, sest Platonit ei olnud tollal veel pühakuks kuulutatud.

Kuidas on suhtlemine õigeusukirikuga teid vaimselt mõjutanud?
Ma olen spirituaalsusest väga huvitatud, eriti vene usuvägilastest staaretsitest. Olen lugenud nendest raamatuid ja elulugusid. Mul on olnud palju kontakte õigeusukirikuga. Olen palju kordi käinud Peterburis ja külastanud ka värskelt renoveeritud Püha Issidori kirikut. Preester Paul Kulbuschi, hilisema piiskop Platoni algatusel ehitati see kirik eesti õigeusklikele. Kulbuschile seisid vaimselt eriti lähedal Kroonlinna Püha Johannes ning Kaasani katedraali esipreester Filosof Ornatski, kes samuti hiljem mõrvati. Seal tegutses samuti õigeusulisi eestlasi koondav Issidori Vennaste Selts. Nii Ornatski kui ka piiskop Platon kuulusid õigeusukiriku uuendusliikumisse.

Rääkige oma esimestest kontaktidest Eestiga.
See oli 1965. aastal, kui laev Vanemuine hakkas Helsingi ja Tallinna vahet käima. Tegin kahepäevase külaskäigu ja külastasin kirikutest vaid Aleksander Nevski katedraali. 1966. aasta nelipühil käisin ka, aga Issanda Muutmise peakirik oli siis remondi tõttu suletud. Jumalateenistusi peeti kogudusemajas esimesel korrusel. Seal olid väga südamlikud inimesed. Ütlesin, et olen Soomest. Õhkkond oli kõike muud kui vene. Seal oli mitmeid elegantseid daame, ei olnud rättidega baabuškaid, nagu neid näeb nii õigeusu kui ka luterlikes kirikuis Venemaal. Küsisin, kas võin kirikut vaadata, ja nägin siis piiskop Platoni sarkofaagi.
Järgmine kord olin Eestis üle kahekümne aasta hiljem, septembris 1989. Külastasin Püha Vaimu kiriku õpetajat Jaan Kiivitit. Esimest korda pärast sõda õnnistas ta oma koguduses ametisse kaks diakonissi. Tollane peapiiskop ei tohtinud seda teha, see oli siis seadusega keelatud, tegi seda aga tavaline kirikuõpetaja. Käisin ka Issanda Muutmise kirikuaias piiskop Platoni äsja taas üles pandud büsti vaatamas ja videofilmimas. Tutvusin seal Aivar Sarapikuga, kelle nime olin juba soome õigeusuväljaannetest lugenud. Tol ajal ilmik ja arvutiinsener, hiljem preester Aleksander.

Kas Teil on kavatsus ka tulevikus ikoone maalida, see tähendab neid kirjutada?
Aasta tagasi hakkasin uuesti maalima. Praegu on valmis kolm ikooni vanausulistel levinud motiividega. Näiteks Märgi Jumalaema, kellel Kristuse medaljon rinnal, samuti Püha Vaikuse Päästja, kus Kristust on kujutatud inglina enne inkarnatsiooni. Mõned ikoonid on pooleli. Minu meelest saab maalida vaid puhkuse ajal. Igapäevasest peab aja maha võtma. Ei saa maalida vaid pool tundi. Tuleb end loomulikult ette valmistada palve ja paastu teel. Mind paelub vanausuliste ehtsus. Nad on kristlased, keda on nende usu ja traditsiooni tõttu julmalt taga kiusatud.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv