Kultuur ja Elu 4/2008


Kultuur ja Elu 3/2008

 

 

 

 


“Kriminaalne hoolimatus” ja ENSV legaliseerimine

Tekst: Vello Helk, Vaba Eesti Sõna


Eesti NSV Ülemnõukogus 1940.a. Presiidiumi esimees Johannes Vares-Barbarus kõnepuldis.

 

Tartus toimus konverents “Balti riigid Stalini valitsemise all”, mille ettekannetele on pühendatud ajalehe Sirp 7. novembri number.

Balti riikide sovetiseerimisest (1940–41 ja 1945–53) uuemas Vene ajalookirjutuses informeerib Boriss Sokolov, et Venemaa ajaloolased, sealhulgas liberaalsed, ei pea koostööd nõukogude võimuga kollaboratsionismiks, kuna see võim on nende arvates alates 1940. aastast legaalne. Vastupidiselt sellele peab aga valdav osa tänapäeva Vene ajaloolastest Baltimaade rahvaste kollaboratsiooni Saksamaaga kriminaalseks tegevuseks.
Järgneb Marju ja Olaf Mertelsmanni intervjuu vene ajaloolase Jelena Zubkovaga “Ajaloolasele pole tähtis, kas keegi on hea või halb”. Zubkoval on huvitavaid vaatekohti. Näiteks rõhutab ta, et Baltikumi poliitiline eliit erines teiste Nõukogude Liidu regioonide omast. Võimalik, et siin oli tegemist kõige harituma poliitilise eliidiga terves N. Liidus. Üks Moskva sovetiseerimiskavadest nägi ette määrata kohale selline eliit, keda rahvas aktsepteeriks – “inimliku näoga” eliit. Sellega taheti demonstreerida nõukogude elu kultuurset fassaadi. Seetõttu olid Baltikumi juhtivad poliitikud parema haridusega ning nende seas oli arvukalt intellektuaale. Mitte kusagil mujal Nõukogude Liidus polnud mõeldav, et tunnustatud kirjanik nagu Vilis Lacis Lätis olnuks Ministrite Nõukogu eesotsas. Kõrgeima organi eesotsas oli üks professor, Augusts Kirhenshteins. Midagi säärast ei olnud mitte kusagil mujal, välja arvatud Baltikumis. Tuleb lisada, et Eesti näiteks on Johannes Vares-Barbarus.

Viimasena kirjutab Olaf Mertelsmann “Stalinistlike repressioonide põhjustest”, lähtudes arvamusest, et olgu stalinism nii julm kui tahes, etniline hävitamine ei olnud Stalinil päevakorras.
Siinkohal võtan vaatluse alla viimase artikli, mille autoriks on 1994. aastast Eestis elav saksa ajaloolane, Tartu Ülikooli õppejõud, kes oma tausta kaudu on seotud vahepealse (1941–44) okupandiga. Tema peamiseks uurimisalaks on Eesti sovetiseerimine, ta on avaldanud mitu selleteemalist tööd, püüdes tasakaalustada ja vältida liialdusi.
See kehtib ka käesoleva artikli kohta, kus ta esitab palju fakte stalinismiaja hirmutegudest, mida ei saa teha olematuks. Neid saab aga tõlgendada, mida teevad väga stalinistlikult mitmed vene ajaloolased. Mertelsmann seda ei tee, räägib neist avalikult, seejuures püüdes leida põhjendusi. Paistab aga välja soov karme fakte leevendada. Just nagu seisaks kõige selle taga mingi legaalne võim, kes lähtudes oma ideoloogiast küll tegi palju valesti ja kahju, aga seda tuleb mõista.

Mida ta mõtleb, kirjutades: “Enne arhiivide avanemist oli uurimustes esil eliidi ja intellektuaalide saatus, kuna just viimased kirjutasid enamasti mälestusi. Nii jäi mõnikord kahe silma vahele fakt, et suurem osa represseerituid olid tavalised inimesed, kes arreteeriti ja saadeti välja enamasti kriminaalsüüdistuse alusel, mitte poliitilistel põhjustel.” Kehtiva korra poliitilised vastased olid ju tookord kehtiva “õiguse” kohaselt kriminaalkurjategijad.
Või jälle: “Läänepoolsete piirialade sõdurid ei võidelnud enamasti täie pühendumusega sakslaste vastu ja kippusid deserteeruma. Seetõttu saadeti Baltikumist mobiliseeritud sõdurid 1941. aastal spetsiaalsetesse tööpataljonidesse ning alles 1942. aasta alguses said neist Punaarmee võitlejad. Laagrid olid halvasti ette valmistatud, elutingimused olid seal jubedamad kui Gulagis ja toiduga varustamine väga halb. Ligemale kolmandik laagrisse suunatutest suri. Et tööpataljonidesse saadetud hiljem siiski rindele suunati, annab tunnistust sellest, et kõrge suremus ei olnud kavatsuslik, vaid kriminaalne hoolimatus.“

Just see “kriminaalne hoolimatus” mängib Mertelsmannil suurt rolli, just nagu oleks süsteem põhiliselt korralik ja legaalne, aga rikutud reegleid eiravate tegelaste poolt. Kas Ukraina näljahäda põhjuseks oli ka ainult “kriminaalne hoolimatus”? Ta ütleb, et hinnates registrite ulatust ja neid hallanud bürokraatide hulka, näib olevat õigus neil, kes kõnelevad “lakkamatust puhastusest”, kuigi ta ei toeta totalitarianismi teooriat. Kuigi opositsiooni vastu käiku lastud meetmeid võib pidada ülereageerimiseks, oli tegu reaktsiooniga tegelikele probleemidele. Enamik ohvritest suri alatoitlusse ja nälga. Selline kriminaalne hooletus ei olnud ettekavatsetud, kuigi Stalin seda aktsepteeris. Olgu stalinism nii julm kui tahes, etnilist hävitust ei olnud Stalinil erinevalt Hitleri sõjajärgsetest plaanidest päevakorras.
Mertelsmann püüab leida tagakiusamise ja sõjakurjategude põhjusi, mis võivad osalt olla õiged. Ajaloolises tagasivaates Venemaa varematele rünnakutele Eesti ala vastu paistab aga korduvalt silma sama käitumine, näiteks hävitamine ja küüditamine ka Liivi sõja ja Põhjasõja ajal.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv