Kultuur ja Elu 4/2008


Kultuur ja Elu 3/2008

 

 

 

 


Henrik Visnapuu –
Suur Kojutulek algab juubeliaastal valmiva filmiga

Tekst: JAANIKA KRESSA


Janika Kronberg

Uue aasta algul peaks Karl Ristikivi Seltsi ettevõtmisena valmima film pealkirjaga “Henrik Visnapuu üheteistkümnes kiri”. Visnapuu on kirjutanud kümme kirja oma naisele Ingile, kes suri 1941. aastal.
Lahutatus kahest armust, Ingist ja Eestist, kiskus poeeside kuninga südame nüüd tõesti narmaiks. Visnapuu lahkus 61-aastaselt, jättes eesti rahvale lisaks kaunimatele lauludele ka vaimse testamendi: õpetuse, kuidas saada paremateks eestlasteks.
Reþissöör-operaator Vallo Kepi tööna valmiv film kõneleb Visnapuu viimasest kümnest eluaastast, oma muljeid sellest filmist ja Visnapuuga seonduvast jagab filmi konsultant, Eesti Kirjandusmuuseumi direktor Janika Kronberg.

Kuidas sündis idee teha Eesti Vabariigi juubeliaastal film Henrik Visnapuust? Miks just tema?
Janika Kronberg: “Visnapuu on üks suuremaid eesti luuletajaid, ta on väga mitmekülgne luuletaja ja seoses Eesti Vabariigi juubeliaastaga rõhutame tema isamaaluule tähtsust.
Seda enam, et tema loomingut ei ole piisavalt või vajalikul määral Eestis meie uue iseseisvuse ajal tutvustatud ja välja antud. Ta väärib enamat kui 1993. aastal ilmunud valimik „Mu ahastus ja armastus”. See kogumik täidab küll olulist lünka, aga meenutame, et paguluses anti 1960. aastail tema luulet välja kaks suurt köidet ja ehk saaks kokku kolmandagi. On tehtud mõningaid väiksemaid kogumikke ja uuesti on ilmunud tema mälestusteraamat “Päike ja jõgi”, nii et ei saa ka öelda, et üldse uuesti midagi välja antud ei ole.
Visnapuu looming on väga mitmekülge. Kui nimetada tema kirjandusteaduse alast tegevust, siis oli ta koos Jaan Aineloga esimese korraliku eesti poeetikaõpiku autor. Mainida tuleb muidugi ka tema tegevust draamakirjanikuna, ajakirja „Varamu” toimetajana ja üldse kultuurielu korraldajana.”

Filmis meenutate Visnapuu põgenemisteekonda, tema elu viimast kümmet aastat. Miks just neid?
Visnapuu looming ja isiklik saatus sobib tutvustamiseks väga hästi igal ajal, aga eriti just meie riigi juubeliaastal. Aeg Visnapuu abikaasa surmast 1941. aastal kuni tema enda surmani 1951. aastal on luuletaja ja inimese saatuses üldse olnud väga pöördeline ja saatuslik.
Tõuke andis meile ka see, et ta ei olnud maetud, vaid tema põrmu säilitati New Yorgis kolumbaariumis. Juubelikomisjonilt oli võimalik taotleda selleks kõigeks raha, nii filmi tegemiseks Henrik Visnapuu viimastest eluaastatest kui ka tema põrmu matmiseks sinna, kus tema koht näib olevat, Tallinna Metsakalmistule, Ingi kõrvale. Kuid matmise korraldamine on rohkem lähisugulaste otsustada.

Mida need inimesed rääkisid, kes teda mäletavad?
Intervjueerisime Visnapuud mäletavaid inimesi nii Eestis kui Ameerikas. Me olime tegelikult selle asjaga hiljaks jäänud, Visnapuu kaasaegsed ja võitluskaaslased on ju samuti läinud.

Kas nad ütlesid, et kus te varem olite?
Jah, Hellar Grabbi Washingtonis ütles seda otse. Et nüüd on juba hilja. Ometi just tänu tema vahendustegevusele saime me väga hea pika intervjuu Pedro Krusteni lese Edla Krusteniga Washingtonis.
Pedro Krusten tundis Henrik Visnapuud juba Eestis ja hiljem olid nad Saksamaal ja Ameerikas lähedased kaaslased. Krusten on sellest kirjutanud oma raamatus “Kaugelviibija käekõrval”. Lese meenutused aga lisasid veel üht-teist vahetut ja inimlikku. Mitte üksnes Visnapuu, vaid ka omakorda Pedro Krusteni ja mitmete teiste elule ja loomingule.
Aga me rääkisime ka näiteks Henrik Visnapuu lähisugulasega, Tallinnas elava Harieta Kalmuga, kes 14-aastasena pärast Ingi surma asus Henrik Visnapuu juurde Tallinna elama. Tema on üks väheseid ja viimaseid, kes Visnapuud vahetult enne Eestist lahkumist lähedalt on näinud.
Neist, kes nägid Visnapuud poisikestena Saksamaa pagulaslaagrites, kohtasime mitmeid, kuid need olid vaid väikesed meeleolukad killud, mitte teda hästi tundnud inimeste mälestused.

Kui film nüüd valmis saab, kas see tekitab huvi meie unustatud poeedi vastu? Praegused kirjandusõpetajadki on ju käinud koolis ajal, mis Henrik Visnapuud olemas polnud, mil temast rääkida ei tohtinud.
Ma loodan küll. Kuid filmi põhiautor on ikkagi Vallo Kepp, tema teostab seda oma nägemuse kohaselt, film on nendest poeetilistest nägemustest ja maastikest, mis Visnapuud ümbritsesid ja mida ta tollal võis tunda.
Aga sel filmil kindlasti on ka hariv ja Visnapuud kaasaegsete eestlaste teadvusesse tagasi toov eemärk.

Kuidas Teie avastasite Visnapuu?
Ülikooli ajal 1980. aastail kirjutasin mitu sellitööd Visnapuu kaasaegsest Artur Adsonist ja eks siis avastasin ta nagu teisigi siurulasi, põhjalikum tundmaõppimine muidugi alles käib. Pean küll tunnistama, et ta ei ole kunagi päriselt „minu autor” olnud, kellele ma oleksin keskendunud. Aga see, mis noort inimest Visnapuu luule puhul kindlasti kõige rohkem haarab ja köidab, on tema kui poeedi omas ajas üsna väljakutsuv poolus, tema varajane Siuru-aegne luule. Aga see on ainult üks Visnapuu.
Hiljem olen mõelnud mitte niivõrd isamaaluuletaja Visnapuu peale, vaid tema kui “kahe alguse” poetiseerija peale, kes palju kirjutab sellest, kuidas “käib ingel ühes kojas saatanaga” ja kelle loomingus on sellised inimhinge lõhestumise motiivid, mis ei ole niivõrd rahvuslikud, kui universaalselt mõistetavad. Samas väljendab Visnapuu seda väga isikupäraselt, eesti keeles ja meeles, selles mõttes on kogu tema luuletemaatiline ja poeetiline skaala väga avar ja seal leidub igale hingele ja lugejale midagi, mis korda läheb.

Kõigepealt oli ta lihtsalt üks väga andeks luuletaja, aga ta oli ka üks väheseid, kes loojavaimuna tundis kaasvastutust eesti ühiskonna pärast ja näitas positiivset huvi ning lojaalsust üles Eesti riigi vastu.
1930. aastate lõpus on Visnapuud tõesti võimalik hinnata ka tema kultuuripoliitilise tegevuse järgi. Töötades Tallinnas riigiametnikuna, vastandus ta aga omaaegsele Tartu vaimule.
Vaikival ajastul esindas tema pigem võimulähedast positsiooni, aga ma olen tartlasena paratamatult rohkem arbujate ja Tartu vaimu hoidja. Selles mõttes ei oska vahest kõiki Visnapuu avaldusi ja ametiseisundit nii väga rõhutada.

Mulle pole jäänud muljet, et ta oleks vaikivat ajastut õigustanud, küll aga püüdis ta olukorda mingil määral päästa ja sõna otseses mõttes kantseldas kunstiinimesi, võitles nende eest, oli sidemees vaimu ja võimu vahel, see oli ilus.
Seda küll. Kuigi mul on raske ütelda, kuipalju sellel oli mõju. Paguluses lõi see tema idealism ja teotahe eriti välja igasuguste asjade korraldamisel ja organiseerimisel, kui tal endal ei olnud tegelikult mitte midagi, kui ta elas luuletajana Saksamaal ja ka hiljem New Yorgis peost suhu või kellegi armust või sellest, mida talle luuleõhtute eest maksti, aga kuidas ta samal ajal pidas sütitavaid kõnesid ja organiseeris kõigepealt Saksamaal põgenikelaagris Ülemaailmse Eesti Kirjanduse Seltsi. Sellest ka ei teata palju, kuid sellel seltsil oli siiski oma toetajaskond ja liikmeskond, kes korraldas üritusi ja kirjastamist sellel raskel ajal. Hiljem kandus seltsi tegevus ka teistele maadele, vastavalt sellele, kuhu pagulased edasi asusid.

Ta püstitas mitu punkti eestlaste välisvõitluses, kui vabaduvõitluse relvaks sai sõna. Nad polnud vabad mitte ainult iseenda lõbuks, vaid ka meie pärast, kes me jäime raudeesriide taha. Ta ehitas korraliku vundamendi eestlaste vabaduvõitlusele kogu maailmas.
Kui vaadelda seda, mis toimus 1940. aastate lõpus Saksamaal põgenikelaagrite likvideerimise aegu ja kui Visnapuu pidas New Yorgis 1949. aastal oma kõne, milles ta küsis, et mida me vajame rahvusena püsimajäämiseks ja milline pärand oleks kaasa võtta, kui kodumaa vabaneb, siis see kõne oli väga idealistlik, väga aateline, võis näha, et nende Visnapuu eesmärkide püstitamiseks puudus igasugune alus, mis ikkagi peaks olema majanduslik. Raha ei määra kõike, aga võimalusi annab rohkem.
Ta ei jõudnud seda aega ära oodata, kui inimesed Läänes said endale kindlustunde tagasi, leidsid elu- ja töökohad ning vastavalt sellele ka võimaluse aktiivselt kultuurielus osaleda. Mingil moel on aga need tema püstitatud punktid siiski kõik tänaseks täidetud, seda võib nüüd, üle poole sajandi hiljem, väita.
Üks ettevõtmisi, millele ka Visnapuu oma õnnistuse andis, oli Eesti Kirjanike Kooperatiivi ehk kirjanike oma kirjastuse loomine. Mis tundub esmapilgul ju utoopiline, et kirjanikud kui eluvõõrad inimesed teevad oma kirjastuse, mis on võimeline konkureerima ja ületama neid kirjastusi, mis olid paguluses juba tekkinud ja mille eesotsas võis olla näiteks ärimees, kes oli huvitatud omakasust, mitte aga kirjanike toetamisest.
On väga sümboolne, et Henrik Visnapuu mälestusteraamat “Päike ja jõgi” ilmus, kuigi postuumselt, just sellelt kirjastuselt. Niisamuti oli tema idee luua ajakiri. Ta oli olnud “Varamu” toimetaja, ta teadis väga hästi, mida tähendab ajakiri. Eestis oli ju ajakiri “Looming”, mis ühendas eelkõige kirjanikke, paguluses asutas Bernard Kangro ajakirja “Tulimuld” ja hiljem Ivar Grünthal “Mana”, mis avaldas autorite loomingut, kriitikat jne. Siis muidugi ajalehed, neid oli tolleks hetkeks tekkinud palju ja need pidasid vastu aastakümneid, mõned ilmuvad praeguseni. Kõik see kujundab kirjanduselu kui terviku, kui institutsiooni, kus toimib kriitika, avaldatakse raamatureklaame, intervjuusid kirjanikega jne. Ajaleht ja raamat posti teel ja käest kätte riigist riiki ja mandrilt mandrile oli oluline suhtlusvahend, selle kaudu levis rahvuslik teave.

Kas me võime oletada, mis oleks siis, kui Visnapuu ei oleks seda kõike organiseerinud, kui teda üldse poleks olnud?
Ma arvan, et kogu see tegevus ei ole niivõrd sellesama 1949. aastal peetud kõne näpuga järje ajamise tulemusena tekkinud, vaid spontaansem, aga kuivõrd see kõne on nii programmiline, siis me võime vaadata tagantjärgi, mis on teostunud. See kõne on ka ilmunud raamatus “Kirjanikult lugejale” paar aastat hiljem, kui mõned asjad olid juba teostunud. Kui kõne lugejateni jõudis, oli Visnapuu juba surnud, aga kui palju neid eestlasi teda 1949. aastal New Yorgis ikka kuulamas oli. Kuigi tollal oli New Yorgi Eesti Maja, vanim omasuguste seas, juba olemas ja seal käis vilgas tegevus.
Visnapuu kõneles eestipärasest eetikast, hoiatas meid mitte üle võtmast jesuiitlikku ja kommunistlikku loogikat, vahepeal on aga kõik omaks võetud, rahvas on muutunud.
Ma ei arva rahvast nii halvasti. Mul ei ole rahvale midagi ette heita. Kui oli laulev revolutsioon, oli rahvas ühtne, ärme räägi sellest, kes neid kokku kutsus, kas Lauristin või Kelam. Olen kindel, et kui tekib taas oht ja vajadus, et jälle tulevad mingid tankid, siis tekib inimeste vahel jälle ühtsus ja minnakse koos. Inimeste huvid, ka kultuurilised, on mitmekesised, ja rohkem on võimalusi nende rahuldamiseks, on vabadus valida erinevate võimaluste vahel.

Kas eesti kirjandus on kokku saanud? Kus asub praegu vaimne Eesti? Visnapuu väitis, et tookord ta asus seal, kus maksis südametunnistuse ja sõnavabadus. Mis on praegu, kus on Eesti?
Ma arvan, et see kese on nüüd ikka siin küll, aga nende sidepidamise vahendite juures, mis praegu, pole see enam geograafiliselt nii piiritletav, suhtlemine on tänu internetile avardunud. Ma pole mingi internetiapologeet, aga see on suurepärane vahend, mis avab võimalused – kui võrrelda meie aega ja Visnapuu aega, on tänastel noortel juba raske mõista, et siis ei saadud suhelda, et ei teatud, kes elab teisel pool merd.
Kui me praegu ei vaheta kirju, siis me vähemalt vaatame, mis kuskil toimub. Infol, mis tollal liikus läbi nn raudse eesriide, oli telefonimängu efekt, selle tõesust polnud võimalik kontrollida. Näiteks “Kodumaa” paskvillid 1960. aastatel olid küll pahn, aga sealt sai teada, et midagi ilmus ja kes elavad veel. Tark inimene Läänes sai ühtlasi aru, et tal ei sobi head asja, mis ilmub siinpool, kiita ega avalikult mõista. Näiteks kui Ain Kaalep kirjutas 1968. aastal luuletsükli don Quijotest, millega tähistas Jaan Tõnissoni 100. sünnipäeva, siis mõni inimene sealpool sai aru, aga ta ei kiirustanud seda avaldama. See oleks teinud autorile palju pahandust.
Tahan öelda, et eestlased on tublid, praegu ka, ma ei taha kurta.

Visnapuu tõmbab selge piiri: ei kommunistlikele rahvusreeturitele. Kui Kirjanike Liit hiljuti tohutult leinas Uno Lahte, siis see näitab, et midagi on sügavalt väga mäda.
Olen Eesti Kirjanike Liidu liige ja väidan, et ega tohutult ei leinanud, ma olen seda nekroloogi tähelepanelikult lugenud.

Et see nekroloog sellisel kujul ilmus, näitab, et ollakse nõukogude kirjanikud, ENSV järeltulijad.
Sellega ma ei ole nõus.

See on teema, et kas sai kodu kaitsta nii, et sihtisid püssiga kodu suunas? Ja nüüd istume ühe laua taha?
No aga siis võib ju soovitada vaadata, mida kirjutas või vähemalt millele kirjutas Visnapuu alla nõukogude aastal ajalehtedes.

Kannatusteaasta punalehti ma ei ole lugenud. Küll aga Henrik Visnapuu pala koolilugemikus, pealkirjaga “Esimesed tunnid vabastatud Tallinnas”, mis rääkis 1941. aastast. Aga mida ta siis 1940. kirjutas?
Seda, mida pidi.

Huvitav siis, et ta ühtegi sellist luuletust ei kirjutanud.
Jah, aga tal oli hea trump, et ta kirjutas juba 1920. aastal luuletuse “Töörahva, talupoege vaba maa, jää vabaks sa!” See on ju vaimukas vastus iseenesest.

Kas filmis kõlab ka Visnapuu luule?
Me valime veel, teksti pealelugemine on viimane asi. See ei tohiks olla nagu õppefilm, kus keegi näitab näpuga, me soovime luulet ja elulugu ja saatust anda edasi dokumentide abil, et ta oleks faktiliselt usaldusväärne, et see pilt, need vahendid, mida filmiga on võimalik teha, vastaksid Visnapuu (nagu iga portreteeritava) olemusele.
Ei taha ka väga metakeelde minna, kuid kui ütlen, et luule kõlab, aga pilt vastab sellele, mida me kuuleme, elulugu muidugi sinna juurde. Mulle meeldivad rohkem asjad, mis pole tehtud nagu Sirje Kiini film Underist. See, kes filmi teeb, ei tohiks ise olla nähtaval. Aga selle hääl ja sõna, kellest on jutt, peab olema kuulda.

Kellele film tehakse, kes on adressaat? Tervele rahvale?
Kui ma ütlen, et tervele rahvale, siis see kõlab liiga ambitsioonikalt. Siis see on nagu laulupidu.

Visnapuu peakski olema laulupidu!
Ja koorijuhist kultuuriminister võiks juhatada mõne laulu Visnapuu sõnadele.

Kas riik leidis meelsasti selle filmi jaoks raha?
Jah, seda enam, et eelarve on suhteliselt tagasihoidlik ja näiteks Ameerika-reisi puhul oli võimalik ühendada mitu eesmärki. Meil polnud vaja ka väga palju inimesi ega tehnikat, operaatorina käis osaliselt kaasas Triinu Ojamaa Eesti Kirjandusmuuseumist. Eesmärk oli, et kaamera käiks nendes kohtades, kus viibis Visnapuu, et maastikud oleksid õiged, ja muidugi tahtsime kohata inimesi, kes veel Visnapuud mäletavad. Saksamaa ja Austria sõitsime läbi autoga. Natuke on toetanud ka Eesti Kultuurkapital ja muidugi oleme väga tänulikud eestlastele nii Saksamaal kui New Yorgis, kes olid asjast huvitatud ja aitasid kulusid kokku hoida. Toime tulla aitab ka koostöö Eesti mäluasutustega – kaamera kasutamise eest saab Eesti Kirjandusmuuseum kogutud materjali ja montaaþ toimub Eesti Rahva Muuseumis. Filmi toodab või moodsama sõnaga „produtseerib” Karl Ristikivi Selts ja mingit veel hullema sõnaga overheadi ei koori. Nime laenamise rõõm kaasategemise võimalusega.

Kas paigad olid palju muutunud, mida õnnestus leida?
Meie kasutada olid kirjavahetused, mälestused ja muidugi Krusteni raamat. Nende juhatusel käisime mitmes kohas Austrias, aga kõige olulisem oli Geislingen an der Steige Saksamaal. Mingit põgenikelaagrit selles mõttes, nagu mujal, seal polnud. Mujal väiksemates kohtades, Frankfurdis Oderi ääres, Hamburgis jne elati küll barakkides ja võimlates, kuni rinne liikus lõunasse. Nõukogude tsooni ei jäänud ükski normaalne balti pagulane.
Geislingen ehk nagu seda ka nimetatakse Fünftälerstadt või viie-oru-linn on aga Lõuna-Saksamaal ja jäi Ameerika tsooni. Ühte väiksesse linnakesse kogunes mitu tuhat eestlast. Ameeriklased tühjendasid osa eramaju sakslastest, ajasid nad viieks aastaks kodudest välja. Nii elati villades, kuigi need olid muidugi ülerahvastatud.
Meie võttegrupp sättis oma käigu samale ajale, kui oli Geislingeni Eesti Gümnaasiumi vilistlaste kokkutulek. Tollased gümnasistid pole praegu veel sugugi vanad. Priit Vesilind, “National Geographicu” ajakirjanik, läks ühte majja ja tutvustas ennast, et elas seal kunagi, teda võeti sõbralikult vastu, huvi tundis kohalik ajakirjandus. Sealsel kalmistul on mälestusmärk eestlastele. Pildistasin samu paiku, mida tundsin omaaegsetelt fotodelt ja üllatav, et muutunud on pigem loodus kui linn ise. Puud on kasvanud suuremaks ja mõned kadunud, kuid linnapilt, hoonestus on üsna sarnane. Nii elumajad, koolimaja kui ka hoone, kus toimetati eesti ajalehti „Eesti Rada” ja „Eesti Post”.

Krusten meenutab oma raamatus sõdurite haiglat, kus ka Visnapuu ravil oli.
See oli veidi eemal, Sindelfingenis Stuttgarti lähedal, aga seda muidugi pole enam.

Küll aga külastasime veel kolme-nelja väiksemat kohta lõuna pool Austrias ja Bodensee ümbruses. Leidsime Ida-Austrias Alt-Aussees pansioni, kus Visnapuu 1944. aasta jõulude paiku viibis, kus olid tollal veel mõnedki teised eestlased ja kus Hjalmar Mäe käis neile kõnet pidamas. See maja oli täitsa olemas loetava sildiga, kuid pansionina enam ei töötanud. Kui aga 1944. aasta kohta küsisime, siis paluti meil ära minna, öeldi, et vanaema võttis siia igasuguseid...

Mis paiku filmisite Ameerikas?
Ameerikas leidsime maja, kus Visnapuu peatus enne surma Usmanite peres ja kust ta viidi haiglasse. Maja juurde ja aias filmida lubati, aga hospidali juurest kästi meil kaameraga ära minna. Tulge homme tagasi, küsige peaarstilt luba filmimiseks, ütlesid kaks relvastatud politseinikku. Tõenäoliselt ei ole Ameerikas kuigi lihtne profikaameraga ringi käies filmida. Seda meeldivam oli üllatus, et Fresh Pondi kolumbaariumis oldi väga lahked.

Kas selles kirikus, kus toimus leinatalitus, saite filmida?
Kirikusse, kus Visnapuu maeti, me ei saanud ka sisse, ajad ei sobinud, kuigi kloppisime uksele. Praeguseni on seal eestlaste jumalateenistused. Filmisime tänaval, samuti Harlemis piirkonnas, kus Visnapuu New Yorgis elas.

Kas ajasite Eesti Kirjandusmuuseumi direktorina Ameerikas muidki asju?
Jah, Ain Kalmuse arhiiv ja üht-teist veel sai ära toodud, tänuga meenutan ka Eesti Arhiivi rahvast Lakewoodis ja Kaare Kolbret New Yorgis, kes loovutas Kirjandusmuuseumile ühe Visnapuuga seotud Endel Kõksi kunstiteose.

Millal Visnapuu üldse meil erifondist välja pääses? Mäletate, kuidas varem tema kohta kirjas oli, et publitsistlik propagandaluule ja fašistliku ladviku teener.
Mul on kokkupuude, kui kõvasti ta oli erifondis. Siinsamas Kirjandusmuuseumis käisin üliõpilasena kursusetööd kirjutamas, see oli vist 1986. aasta. Pääsesin küll erifondi, kuid sain lugeda ainult Adsonit. Paul Ariste kirjutas mulle käsitsi kirja kaasa: Palun võimaldada üliõpilane Kronbergil lugeda erifondis Henrik Visnapuu mälestusteraamatut “Päike ja Jõgi”. Tulin siia, andsin kirja sõbralikule erifonditädile, seal aga istus ka üks vanamees, kellest ma hiljem sain aru, et ta on direktor. Ta vaatas mind, vaatas luba ja raputas pead.
Kogu Visnapuu vabanes erifondist siis, kui muu pagulaskirjandus, vist 1988.

Milline raamat on “Päike ja jõgi”?
Mälestustega on tihti nii, et kui kõrges eas inimene alustab oma mälestuste kirjutamist, siis ta nende lõppu tihti ei jõuagi. Visnapuu polnud küll nii kõrges eas, kuid temalgi jäid nad lõpetamata. “Päike ja jõgi” oli kavandatud kahes osas, millest esimese ta sai valmis ja see lõppes Siuru-ajaga.
Tema raamat on aga midagi palju enamat kui lihtsalt raamat lapsepõlvest. See on loomingufilosoofiline teos.

Kuidas hindate Vallo Keppi filmi peamise autorina?
Vallo Kepp on üks eesti luule paremaid tundjaid. Tal on delikaatne lähenemine ja ta on varem teinud filme Bernhard Kangrost, Uku Masingust, Karl Ristikivist ja mitmetest teistest kirjanikest.
Ma usaldan teda ja mul on hea meel, et saime talle tööd anda, seda enam, et ma ise tegelen praegu kahe Karliga – Ristikivi ja Ast-Rumoriga – ega saa Visnapuu-filmi juures loominguliselt nii tihedalt kaasas olla. Ma usaldan inimest, kes on hingega asja juures.

Millega “Henrik Visnapuu üheteistkümnes kiri” lõpeb?
Lõpeb ilmselt Ingi hauaga. Põhimõtteliselt võib teha ka mitu lõppu. Teise aastaid hiljem
.

* * *

Jõulutäht

Läbi muremusta
täna silmavee
viib meid igiustav
Betlemmasse tee.

Valulik ja karge
on me jõulujutt.
Meil veel kõigil kurgus
lahkumise nutt.

Vees ja rannaliivas
mitmel viimne säng.
Raskeim kõikeviiva
teadmatuse äng.

Hüljatu ja hüütu,
võõra tallata,
pimeduses süütu
ägab Eestimaa.

Pime täna õhtul
ka mu Ingi haud.
heidan murepõhku,
tühi jõululaud.

Maga kodumullas,
jõuluõnnis Ing.
Rõõmsas koidukullas
koju toob meid ring.

Surm ja sõjakära –
kõik vaid mööduv näht.
Üle Eesti särab
siiski jõulutäht.

Henrik Visnapuu
Jõulukuu 1944


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv