Kultuur ja Elu 4/2008


Kultuur ja Elu 3/2008

 

 

 

 


Teaduse rahastamisest Eestis

Tekst: Risto Tanner, rakendusteadlane

Eestil on oma presidentidega vedanud. Mõnus oli lugeda-kuulata kirjanikust presidendi Lennart Meri säravaid ja vaimukaid mõtteavaldusi meie rahva ja riigi kohta, Arnold Rüütli puhul imponeeris tema rahulik talupoeglik visadus vastasseisus Vene vägevatega Moskvas, terava pilgu ja asjalikult analüüsiva mõttega särab nüüd jälle Toomas-Hendrik Ilves.

Teaduste Akadeemia juubeli puhul analüüsib ta Eesti Teaduse arengupotentsiaali aluseid ja leiab need poliitikast: “Vaja on ainult valitsuse ja parlamendi otsuseid. Ja nad teevad neid otsuseid rõõmuga, kui teavad, et nende valijad niisuguseid otsuseid toetavad”. Valijate kaudu (teadus)poliitika mõjutamiseks on siis vaja teadlaste head kontakti neid avalikkusele vahendava ajakirjandusega.
Paraku on ajakirjandus vabas ühiskonnas enamasti tulule orienteeritud ettevõtlus ja riigi napil eelarvelisel finantseerimisel virelev teadus rikkamate tellijatega trükipinna eest võistelda ei suuda. N-ö pildile pääsevad enamasti vähesed tuntumad nimed ja sedagi peamiselt skandaalihõnguliste kirjutistega, mis “müüvad”. Kui majandus arenes jõudsasti ja juhtivad erakonnad lubasid valijatele üksteise võidu meie riigikese peatset järelejõudmist selle maailma vägevatele, ei võtnud ükski juhtiv ajaleht heal meelel avaldada ettenägelike teadlaste hoiatusi. Polnud ju vähe inimesi, kes mõistsid, et arengu jätkusuutlikkuse tagamiseks on vaja poliitikat muuta majandusliku ja sotsiaalse arengu parema tasakaalustamise suunas.

Mis siin veel teadlastest rääkida, kui presidendi endagi sotsiaaldemokraatlikke mõtteavaldusi ei tahetud kuulda võtta ja ajakirjanduses laiemalt nende üle diskuteerida. Igav teema võidukate majandusuudiste kõrval!
Akadeemik Arno Köörna kirjutas 2007 aastal mureliku artikli Eesti sotsiaalse arengu mahajäämusest võrreldes hoogsa majandusarenguga, kust võib lugeda muuhulgas järgmist:
“T.H. Ilves oma 2004. a Eesti Päevalehe artiklis juhtis tähelepanu eeskätt sellele, et meie maksusüsteem tuleb ümber korraldada. “Me oleme praegu allpool võimalikult madalat maksukoormust. See tähendab, et me ei suuda praeguse maksukoormuse juures pidada ülal kaasaegset Euroopa riiki. /--/… sotsiaalset heaolu ei saa saavutada rikkurite maksude vähendamisega, mis praegu teoksil, vaid astmelise tulumaksu kehtestamisega, mis tõstab rikkamate osatähtsust maksukoormuses.”
Niisuguste sotsiaaldemokraatlike mõtete toetajaid pole Eesti teadlaste hulgas vähe, aga ajakirjandus on nende mõtteavalduste vastu hakanud huvi tundma paraku alles nüüd, kui majanduslangus juba käes. Ka eeltsiteeritud Köörna artikkel ei ilmunud paraku mitte siinses ajakirjanduses, vaid Rootsi Eestlaste Liidu ajakirjas “Rahvuslik Kontakt” (Nr 4, 2007), mille lugejaskond Eestis on massimeediaga võrreldes kaduvväike. Juba 2003. aastal hoiatas üks väärikas rahvusvaheline komisjon oma hindamisraportis, et ka Eesti teaduse struktuur on tasakaalust väljas ja ei käi ühte sammu majanduse “teadmistepõhise” arendamise vajadustega. Kuivõrd jutt oli teadusele eraldatava napi raha ümberjaotamise vajadusest, siis tegid kaks juhtivat akadeemikut selle hinnangu tookord ühes ajaleheartiklis maha, teistsugused arvamused massimeediasse ei pääsenud ja mingit avalikku poleemikat sellel teemal ei tekkinud. Nii me siis oleme nüüd olukorra ees, kus majanduslangus on käes, aga teadmisi Eesti tingimustele sobivate uute tootmisviiside ja konkurentsivõimelisemate toodete kohta pole kibekähku kusagilt võtta. Haridus- ja Teadusministeeriumi koduleheküljel seisab endiselt üleval paljusõnaline ja unistav “Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2007–2013 “Teadmistepõhine Eesti””. Majanduse arendamiseks vajaliku teadus- ja arendustegevuse rahastamist riigieelarvelistest vahenditest loodetakse seal alles aastaks 2010 tõsta 1%-ni meie ühiskonna napist summaarsest koguproduktist, samal ajal kui arenenumates ja võrratult suurema majanduse mahuga naabermaades on see näitaja juba ammu üle 3%. Suure vahe nende näitajate vahel loodavad meie poliitikud kompenseerida erasektori investeeringutega Eesti teadusse, just nagu meil juba vähe kogemusi oleks selle kohta, kuidas välismaised omanikud oma siinsete ettevõtete kasumit maalt välja “parematele jahimaadele” pumpavad.
Eesti teadlaste enamiku niisugune ühiskonnakriitiline positsioon ei sobi niigi raskustega oma olemasolu eest võitlevale ajakirjandusele. Kuidas me siis peaksime suhtlema poliitikute valijaskonnaga, kui “iga teadlaste öö kohta tuleb Eesti telekanalites vähemalt 50 ebausuööd”, nagu küsib ka president Ilves? Kas ehk avaksime Teaduste Akadeemia telekanali või asutame ehk teaduse eelarvest finantseeritava populaarteadusliku ühiskondlik-poliitilise ajakirja või ajalehe? Polekski ehk paha mõte. Paraku ei saa me aga loota, et juhtivad rahvusvahelised teadusajakirjad Eesti teadlaste sellise “unikaalse” poliitilise kogemuse vastu huvi tunneksid ja meile oma veergudel kohe piisavalt trükiruumi eraldaksid. Ilma väärikate rahvusvaheliste teaduspublikatsioonideta pole aga Eesti otsustajate silmis siin teadlast nagu olemaski. Ei ole olemas ka märksa kaalukamate rakendusteaduslike uuringute jaoks, mis kohalikus maastaabis küll tähtsad, aga laiemat rahvusvahelist teadushuvi ei paku.

Olgu siikohal näiteks meie maavarade ja nende kasutusvõimaluste uurimine.
Sillamäe tehas paikneb haruldaste metallide poolest rikkal kiltkivilademel, veab aga oma tooraine täies ulatuses sisse välismaalt ja müüb sinna ka elektroonikatööstuses ülimalt hinnatud toodangu. Mida ja kuidas see tehas aga kohalikust toorainest toota võiks, selle kohta pole eesti teadlastel palju rääkida. Tehas annab tööd rohkem kui 500-le kohalikule elanikele ja maksab Eesti riigile arvatavasti ka makse, aga tema tegevust toetavat uurimistööd Eesti teadusuuringute prioriteetide hulgas pole. Kas Eesti poliitikud üldse teavad, et siin töötab veel teadlane, kes omal ajal kaitses rangelt salastatud väitekirja kohalikust kildast uraani eraldamise tehnoloogia kohta? Kas on väärt imestada, et oma toonase militaarse tausta tõttu ei saanud see töö kuidagi rahvusvahelisse teadusajakirjandusse jõuda? Eesti teadlaste registris ETIS püsib see veteran seniajani tänu oma teadusajaloolistele kirjutistele.
Asjakohaste uute teaduslike publikatsioonideni tuleks jõuda praktilise tööga, aga raha selleks tööks ei ole. Pole publikatsiooni, ei saa raha, pole raha – pole ka tulemusi publitseerimiseks. Nokk kinni, saba lahti. Kuidas aga saavad andekad noored teadlased algatada selles süsteemis uusi rakenduslikke teadusteemasid, mis Eesti majanduse uuele tõusule aitaksid?
Tule, eesti ajakirjandus, appi valijate kaudu poliitikuid selle üle mõtlema panema!


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv