Kultuur ja Elu 4/2008


Kultuur ja Elu 3/2008

 

 

 

 Õllekann ja verivorstid, 1931.–1939. a tehtud 6175, 1965. a 749 kaarti.

Tuntud ja tundmatu
Fotograaf Hilja Riet

Tekst: Tiina Parre
Viljandi muuseumi fotokogu kuraator

Fotograaf Hilja Rieti loomingu kõige tuntumaks osaks on kahtlemata tema pühade- ja õnnesoovikaardid. Ta oli Eestis teerajaja sellise kujundusega kaartide valmistamisel.

Fotograaf Hilja Riet sündis 8. jaanuaril 1905. aastal Viljandis. Rietite perele kuulus Posti tänaval asunud fotoateljee, kus töötasid nii isa Jaan kui ka ema Marie. Sirgudes veetis Hilja üha enam aega ateljees, selgeks said paljud fotokunsti saladused.
Koolitarkused omandas Hilja Viljandi Eesti Haridusseltsi Tütarlaste Gümnaasiumis, mille lõpetas 1923. aastal. Haridustee jätkus Tartus Pallase kunstikoolis maali erialal. Seal sai ta muuhulgas hea ettevalmistuse kompositsiooni ülesehitamise ja pildi organiseerimise alal. Koolist kodulinna naastes asus ta tegutsema isa ateljees.

Hilja Rieti loomingu üle-eestiliselt kõige tuntum osa on kahtlemata tema pühade- ja õnnesoovikaardid. Ta oli Eestis teerajaja sellise kujundusega kaartide valmistamisel. Esimesena valminud kaardil oli kujutatud kuuseoks ja küünal. Edasi lõi ta postkaartidele kompositsioone lilledest ja vaasidest, puuviljadest, küünaldest ja küünlajalgadest, kujukestest ja raamatutest jne. Ta vormis neid meeleolukalt valguse ja varjuga, mängis teravusega ja lõi nii oma piltidele meeleolu. Hea kompositsioonitaju ja fotoaparaadi oskuslik käsitsemine andsid kaartidele ruumilisust. Eesti fotograafia suurkuju Peeter Tooming on neid kaarte iseloomustanud kui impressionistlikke natüürmorte. Rieti enda sõnul hakkas ta selliseid kaarte tegema vaid hobi korras, pärast tööpäeva lõppu. Autori üllatuseks saatis neid suur menu.

Aastatel 1931–1940 jõudis Hilja Riet suure ateljeekaameraga pildistada 176 süþeed ja kopeerida üle 230 000 kaardi, vahemikus 1945–1975 lisandus veel üle 19 000 kaardi. Seetõttu on paljudes kodudes neid tänapäevani säilinud. Temaatiliselt võib kaardid jaotada kolmeks: jõulu-, ülestõusmispühade ning tähtpäevakaardid. Nähtavasti on jõulukaardid olnud kõige enam nõutud.
Nõukogude võimu aastatel Hilja Rieti töö jätkus, kuid oluliselt kehvemates tingimustes, kuna nende kodumaja-ateljee natsionaliseeriti. Kunstnikuhingega fotograaf pildistas aastatel 1947–1960 Eesti kunstiinimesi, valmisid kultuurilooliselt väärtuslikud fotod 43 loomeinimesest: Mari Adamson, Aino Bach, Karl Burmann, Ott Kangilaske, Elmar Kits, Juhan Muks, Günther Reindorff, Elgi Reemets, Maks Roosma, Ado Vabbe, Aleksander Vardi jt. Kokku tehti üle 200 võtte. Kunstnike portreed on lavastatud, samas ei ole varjatud ateljeedele omast loomingulist korralagedust, suurepäraselt on välja toodud kõik toonivarjundid.

Aastast 1961 kuni pensionile jäämiseni 1975. aastal töötas Hilja mitmetel töökohtadel. Need ei olnud enam fotoalase tööga seotud, fotograafia jäi harrastuseks. Vaimuerksuse säilitas vanaproua kuni surmani 12. juulil 2006.
Hilja Rieti loomingu esimene näitus toimus alles 1993. aasta kevadel Tallinnas galeriis Lee. Väljapaneku korraldas fotograaf Peeter Tooming. Näitusel eksponeeriti põhiliselt Hilja Rieti kujundatud ja valmistatud pühade- ja õnnesoovikaarte. Väikese osa väljapanekust moodustasid kunstnike portreed. Samal suvel eksponeeriti näitust ka Kohtla-Järvel.
Järgmise Hilja Rieti loomingu näituse „Eesti kunstnikud fotos 1947–1960“ korraldas 2005. aasta sügisel Tallinnas kunstisalong Allee. Eksponeeriti 72 fotot, enamikku neist esmakordselt. Märkimisväärne on, et autor oli selleks ajaks saanud juba 100-aastaseks! Oma näituste avamisel Hilja kõrge vanuse tõttu ei osalenud, teda esindas poeg Kristjan.
Kolmas näitus avati 2006. aasta detsembris Viljandis Kondase Keskuses. Väljapanek kordas 2005. aasta näitust, lisandus mahukam tekstiosa. Sellest kujunes Hilja Rieti mälestusnäitus, kuna fotograaf oli selleks ajaks meie seast lahkunud.
Viimane väljapanek toimus 2008. aasta kevadel Viljandi Muuseumis. Sama näitus on nüüd eksponeeritud siin, Narvas, tutvustamaks ühe tähelepanuväärse Eesti naisfotograafi loomingut ning näitamaks tema pildistatud peatükki Eesti postkaardi ajaloos. Eksponeeritud on nii Hilja Rieti enda tehtud kui ka näituse tarvis postkaartidest valmistatud fotosuurendusi.

Näituse koostas Tiina Parre Viljandi Muuseumi ja Kristjan Rieti kogude põhjal.
Hilja Rieti fotodest inspireeritud natüürmordid kujundasid Lüüli Kiik ja Tiina Parre.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv