Kultuur ja Elu 4/2008


Kultuur ja Elu 3/2008

 

 

 

 Suursündmuseks kiriku- ja vabadusvõitlejate elus oli Rüütliristikavaleri, Eesti Kaitseväe erukapteni Harald Nugiseksi pronksbüsti avamine.

Eesti sõjameeste mälestuskirikus

Tekst: kuno raude

22. septembril 1944 tõid taganevad saksa sõdurid tuleohvriks Tori kiriku. Aastakümneteks jäid järele võssa kasvanud varemed. Kiriku taastamine nõukogude ajal ei tulnud kõne alla. Vastupidi – suur oli kohalike võimumeeste soov kirikuvaremed lõpuni maa pealt pühkida.

Möödunud sajandi kaheksakümnendate lõpus sai alguse kultuuripärandi hoidmist ja rahva ajaloomälu säilitamist taotlev muinsuskaitse liikumine. Tori Kihelkonna Muinsuskaitse Seltsi esimehe Kask Jüri ja sõjasangar Harald Nugiseksi eestvedamisel toimusid Tori kiriku varemete vahel 1990. a kevadel esimesed talgud, mis ei olnud ju mingiks uudiseks. Talguid korraldati siis kõikjal üle Eesti. Lausa uskumatu, kuid tõsi on aga see, et varemeist on tõusnud ülesse ime – elav pühakoda, mille sarnast teist ei ole. 23. aprillil 2001 pühitseti Tori kirik Eesti sõjameeste mälestuskirikuks. Sestpeale on tuhast tõusnud sakraalehitis saanud kodukirikuks kõikidele Eesti iseseisvuse eest võidelnud sõjameestele ja nende lähedastele ja sõpradele.

Möödunud aja jooksul on sponsorite abiga paigaldatud kiriku seintele mälestustahvlid 1944. aastal Eesti riikliku iseseisvuse taastamise eest langenuile, represseeritutele, aastatel 1940–1991 hukkunud Eesti ohvitseridele, Eesti Vabadusristi kavaleridele ja paljudele teistele sõjasangaritele ning terroriohvritele. Eesti taasiseseisvuse tähistamiseks avati 20. augustil 2003 Mati Karmini loodud monument „Püha Jüri võitlus lohega”. Suursündmuseks kiriku- ja vabadusvõitlejate elus oli Rüütliristikavaleri, Eesti Kaitseväe erukapteni Harald Nugiseksi pronksbüsti avamine 20. oktoobril 2007. Minult on küsitud, miks skulptori loodud töös on raske ära tunda auväärset sõjameest, miks on büst paigaldatud „nurga taha”, miks on ta riietatud Eesti kaitseväe vormi, miks ehib Eesti kaitselahingute kangelase rinda Tori Kiriku Taastajate Ühenduse teeneterist?

Ma ei tea õigeid vastuseid esitatud küsimustele. Küllap oskavad kõike selgitada büsti loomisega tegelenud inimesed.
Kirikulistele 30. novembril 2008 kätte ulatatud laululehe esimesed read andsid teada, et algamas on „Jumalateenistus Tori kirikus I advendil Issanda aastal 2008 ja Tori Kihelkonna Muinsuskaitseseltsi 20. aastapäeval”. Kirikus istunud inimesed kuulasid huviga esinejaid, kellel oli palju rääkida Tori Kihelkonna Muinsuskaitse Seltsi ja kiriku taastamise ajaloost. Ja siis leidis aset sündmus, mida kohalesõitnud vabadusvõitlejad ootasid ehk kõige enam. Kirikus viibinud inimeste pilgud ja pidevalt askeldavate fotograafide objektiivid pöördusid pastor loci Tõnu Taremaa ja nooremleitnant Eduard Kakko poole, kes õnnistasid mustast graniidist mälestusplaadi, millele oli kirjutatud: „1944. aasta EESTI KAITSELAHINGUTE KANGELASTELE mjr. Paul Maitla 27.III.1913–10.V.1945 kolltn. Harald Riipalu 13.IV.1912–4.IV.1961 kol. Alfons Rebane 24.VI.1908–8.III.1976 kpt. Harald Nugiseks 22.X.1921–„
Kõigile tuntud meeste nimed on kivisse raiutud elust lahkumise järjekorras. Plaadi ülaservas paikneb sõjaaegse Saksa riigi kõrgeimat sõjalist autasu, Rüütliristi, meenutav kujutis millelt puuduvad Rüütliristile omased sümbolid. Plaadi alaservas on kujutatud Eesti Vabadusvõitlejate Liidu logo koos tekstiga „Eesti Vabadusvõitlejate Liit”.

Aitäh mälestusplaadi sünnis osalenud inimestele sõjakangelaste meelespidamise eest. Rüütliristi kavaleride mälestusele pühendatud ühine plaat paikneb ainuõiges kohas – Eesti sõjameeste kodukirikus. Ise oleksin olemasolevatele büstidele ja äsjaavatud plaadile leidnud väljapaistvama koha, mis eeldanuks senise ruumikompositsiooni muutmist. Peast käis korraks läbi mõte – kuidas suhtunuks eesti rahva tuntuimad sõjamehed nende mälestuseks pühakoja seinale kinnitatud mälestusplaati? Jälle ei tea ma vastust. Kindlasti oleksin ma ise raiunud kivisse ehtsa Rüütliristi, mida annetati vaid sõjaväljal ülesnäidatud ülima vapruse eest. Mida mõtles kirikuliste ees esinenud tuntud muinsuskaitsetegelane Eduard Rajari, öeldes ühiskonnas toimuva kohta tervikuna: „Argus ja vargus, mis mahuvad vaid ühte sõnasse – omakasu?” Mis toimub eestlase hinges, meie riigis?
Lõpuks tahaks väga loota, et Julius Kuperjanovi ja Harald Nugiseksi kõrval leiavad Eesti sõjameeste mälestuskirikus endale koha ka Alfons Rebase, Harald Riipalu ja Paul Maitla büstid. Seal on nende koht. Nad on 1944. a Eesti kaitselahingute parimad.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv