Kultuur ja Elu 4/2008


Kultuur ja Elu 3/2008

 

 

 

 


August Torma arhiivi saatus

Tekst: Tiina tamman


August Schmidt (alates 1940.a Torma), Eesti saadik Londonis 1934-1971. Filmiarhiivi foto

Olen viimased kolm aastat Glasgow’ Ülikooli juures uurinud kunagise Londoni-saadiku August Torma elulugu ja tegevust. Uurimise käigus on ilmsiks tulnud huvitavaid tahke tema ja tema saatkonna arhiivi saatusest, millel on vaid kaudne side mu doktoritööga, ent mis võiksid samas eestlasele olla huvipakkuvad.

Juba Torma elulugu on omajagu huvitav. Sündides 1895. aastal oli ta perekonnanimi Schmidt, aga ma kasutan selguse mõttes allpool nime “Torma”, mille ta võttis alles 1940. aastal. Niisiis – August Torma sündis Pärnumaal, oli koolis suurepärase õppeedukusega ja lõpetas Pärnu Poeglaste Gümnaasiumi 1914. aastal kuldmedaliga. Sama aasta sügisel läks ta Peterburi Ülikooli keeli õppima. Selleks ajaks mängis ta juba suurepäraselt klaverit, ehkki kodus neil klaverit ei olnud. Ka oskas ta juba komponeerida ning mängis kaasüliõpilastele ette omaloodud laule. 1916. aastal sai temast tsaariarmee sõdur, järgmise aasta suvel sai ta rindel haavata, võeti sõjavangi, paranes Austrias ja Taanis, läks sealt edasi Arhangelskisse, kus töötas Inglise sõjaväe staabis ja kust hakkas saatma Eesti Vabadussõtta tagasi sealseid eestlasi.
1919. aastal sõitis ta tagasi Eestisse, määrati Leetu sõjaväeliseks esindajaks, kaks aastat hiljem oli ta samas ametis ka diplomaatiline esindaja ja veel kahe aasta pärast tuli Tallinna Välisministeeriumi poliitilise osakonna juhatajaks, ehkki ta ei olnud varem Välisministeeriumis päevagi töötanud. Kümne aastaga ministeeriumi kõrgetel kohtadel tõusis ta saadikuks Rooma ja Genfi, kus esindas Eestit Rahvaste Liigas. 1934. aastal määrati ta Londonisse, kuhu jäi oma surmani 1971. aastal.

Nii et tema elulugu on geograafiliselt laiahaardeline, aga arhiividest arusaamise seisukohast on oluline lisada, et ta oli 20-ndatel lühemat aega Välisministeeriumi nõunikuna ka Moskvas ja Pariisis.
Oma loomult oli Torma tagasihoidlik mees, kes lisaks vaoshoitud, kuivale kirjastiilile ei pidanud ei päevikut ega avaldanud mälestusi. Oma testamendis nimetas ta selgelt aga isiklikke pabereid, kirjavahetust ja fotosid – seega olid need testamendi koostamise ajal 1970. a olemas, ent nende edasine saatus on teadmata. Teadmata on ka paljude esemete saatus, nagu näiteks tema nahka köidetud külalisteraamat, iluköites piibel, väga suur hulk noote, mõned maalid ja isegi tema ja ta naise passid.

Mis juhtus pärast Torma surma?

See on pikk ja keeruline episood, ent sel on oluline tähtsus arhiiviprobleemidest arusaamiseks. Alustame Torma enda surmast, mis juhtus märtsis 1971. Torma järglaseks saatkonnas sai Ernst Sarepera, ilus sirge mees, 64-aastane, kes oli olnud saatkonna nõunikuks juba aastaid. Seni täie tervise juures olnud mehel avastati aga kahe kuu pärast vähk ja ta suri operatsioonil mais 1971. Sarepera surm tähendas seda, et Torma poolt testamendis määratud kahest testamenditäiturist jäi alles vaid üks: pastor Jaak Taul. Ja üksinda on küllap hoopis raskem otsustada, mida testamenditäitjana teha.
Torma nimelt ei olnud määranud, kellele tema isiklikud paberid, kirjavahetus ja fotod lähevad – ta oli andnud selle ülesandeks testamenditäituritele. Jaak Taul siis mingil hetkel otsustaski, et Torma isiklik arhiiv tuleb saata Balti arhiivi Stockholmis. Ta kirjutas selleks kirjagi, ent millegipärast ei saatnud seda ära, vaid jättis lõpptulemusena arhiivi saatkonna hoolde – teiste sõnadega samasse kohta. Kirjast on aga ometi uurijale kasu: sellest selgub, et arhiiv oli muust arhiivimaterjalist eraldatud, sest Tauli kirjas on selle suuruseks mõõdetud poolteist riiulimeetrit.
Selleks hetkeks oli saatkond Sarepera järglase August Bergmani hoole all, kes oli 80-aastane. Et Bergman oli olnud vaid saatkonna ametnik ja mitte diplomaat, tundis ta end ilmselt New Yorgi peakonsuli käsualusena. Sealt saabusid juba Londoni saatkonna tegevuseks mõeldud rahad. Peakonsuliks oli tookord Ernst Jaakson, kes oli käinud ka Londonis Torma matusel. Nii et kui Jaakson käskis 1971. a mais Bergmanil saata kõige olulisemad paberid New Yorki, täitis Bergman selle käsu sedamaid. Kas New Yorki läks midagi ka neist pooleteisest riiulimeetrist, mida mainis Jaak Taul, ei ole teada – Jaaksoni instruktsioonides on vaid lause, et saata tuleb “see osa arhiivist, mille meie kandsime hr Torma teiste asjade hulgast samal korral asuvasse teise toa kappi”. Seda hetke ma loengi terve saatkonna arhiivi lagunemise alguseks. Arhiivist on küll säilinud mitmeid nimekirju, ent need on kuupäevata, sügavalt erinevad ja neid on võimatu sobitada sellega, mis on tänapäeval alles Tallinnas Välisministeeriumis, kus seda kogumit kutsutakse suusõnal Torma arhiiviks.
Olen otsinud Torma isiklikku arhiivi kõikjalt, kuhu olen osanud vaadata, ent selle saatus pole selgunud. Torma oli näiteks innukas fotograaf ja kui juba tema testament nimetab fotosid, siis ilmselt oli neid hulgaliselt.

Ent läheme tagasi 1971. aastasse

Üks osa arhiivist oli äsja saadetud New Yorki. Saatkonna majas toimus Torma isiklike asjade oksjon. Mis sai aga edasi saatkonna arhiivist või terves majas asunud paberitest? Jaakson saatis oma abilise, konsul Aarand Roosi Londonisse selle mahuka arhiiviga tutvuma. Roosi sulest on pärit mitmed inventarinimekirjad, sest esialgu ta vaid tutvus olukorraga, luges kokku saatkonnaruume, kirjeldas neid ja neis leiduvaid esemeid, siis aga hakkas asju kastidesse pakkima ja pakkimise käigus paberite sisuga lähemalt tutvuma. Ta elas saatkonnahoones 80-ndatel aastatel mitut puhku ja kulutas hulga aega materjali läbivaatamiseks. Teda ja tema poolt värvatud abilisi tuleb lugeda osa arhiivi hävitajaks.
Siinkohal on oluline aru saada Jaaksoni motiividest. Londoni saatkond oli hiigelsuur, aga viletsas seisukorras. Seitsmel korrusel asuv maja oli külm ja niiske, selle tulevik ebaselge. Jaaksoni plaan oli see maha müüa. Järelikult oli vaja see tühjaks teha ja vähegi väärtuslikum kraam New Yorki transportida. Kõike ära viia ei saadud juba sellepärast, et New Yorgi peakonsulaadis ei olnud eriti palju ruumi. Kanadas asuv Endel Aruja soovis saada Riigi Teatajaid ja mitmeid raamatuid – ta organiseeris selleks ka transpordi. Niiviisi vähehaaval hakkas arhiiv lagunema. On teada, et korraliku järelvalveta majja murti vähemalt üks kord sisse ja midagi ka varastati – üksikasjad pole selged.
Jaaksonile oli suureks abiliseks antiigispetsialist Michael Pick, kes oma tutvuste ja Londoni asukoha tõttu vahendas mitmeid tehinguid. Nii näiteks kasutati saatkonnamaja filmivõteteks – “Tuba vaatega” (Room With a View). Ent ka filmimise käigus näib olevat asju kaotsi läinud. Seesama Michael Pick sai Jaaksonilt ülesande mööbel maha müüa ja maja päris tühjaks teha. Seegi võttis mitu aastat aega. Nende aastate jooksul saatis Pick New Yorki ettekandeid – mitmeid esemeid müüdi suurte oksjonifirmade kaudu ja dokumentatsioon selle kohta on alles. Ent kui tahta aru saada, kuhu näiteks võis sattuda Torma tiibklaver või mõni konkreetne maal, on vastust pea võimatu leida.
Ent läheme tagasi otsese pabermaterjali – arhiivi – juurde, mida ma olen hoopis tõsisemalt otsinud kui klaverit või maale. Aarand Roos ja hiljem ka Trivimi Velliste nägid arhiivi uuesti New Yorgis – nüüd juba lahtipakituna. Kummagi jutust ei selgu, kui palju seda materjali päriselt oli, seda oli nii riiulitel kui ka kapis – kuidas seda tagantjärele mõõta? Siis määrati Riivo Sinijärv Londonisse saadikuks. Jaakson kaebas talle, et New Yorgis on ruumi vähe ja arhiiv tuleks ära viia. Sinijärv leidis lennufirma, kes nõustus abistama, ja Aarand Roos oli jälle see, kes arhiivi pakkis. Sinijärv tõi selle Londonisse, pani uue saatkonnahoone ühte tuppa, ent sai siis kutse tulla tagasi Tallinna. Arhiiv seisis Londonis veel mitu aastat, enne kui Välisministeeriumi arhivaar Heli Tomingas selle Tallinna tõi.
Nii on tegelikult sedasama arhiivi silmaga vaadanud ja käega katsunud õige mitmed isikud. Kõik elusolijad oskavad arhiivi ka kirjeldada, ent ükski neist kirjeldustest ei haaku kellegi teise kirjeldusega – juba asukoht ja olud olid teised. Olen täiesti kindel, et kõik asjaosalised, ka need, kes materjali hävitasid, tegutsesid heade kavatsustega, ometi on tulemuseks see, et arhiiv ei ole täielik. Sellest puuduvad näiteks igasugused finantsdokumendid. Huvitaval kombel pole ka New Yorgi arhiivist säilinud finantsdokumente, ehkki rahad Londoni saatkonna ülalpidamiseks tulid just New Yorgist.

Arhiivid hoiul

Londoni saatkonna arhiivi ajavahemikust 1919–1989 hoitakse nüüd Tallinnas Välisministeeriumi arhiivis.
Tallinnas Riigiarhiivis on samas eraldi üksusena hoiul Londoni saatkonna arhiiv – see aga lõpeb aastaga 1934, kui Torma Londonisse kohale määrati. Samas arhiivis on eraldi üksustena Välisministeeriumi enda dokumendid, nende seas ka hulgaliselt kirjavahetust Londoniga ja suur osa sellest on hoopis hilisem kui 1934. Selles on näiteks Torma ettekandeid Londonist saabunud originaalide kujul. Selles mõttes on iga uurija alati tämulik arhiivide näilisele topelt-tegevusele, sest kaustades on ka koopiad ministeeriumist väljaläinud kirjadest. Hoopis keerulisem on otsustada, mis kokkuvõttes on puudu.

Mõned üllatusleiud

Tallinna arhiivides on mul olnud ka toredaid üllatusi. Peatun neist kahel.
Üks neist oli August Torma isikufondi leidmine. Olin kolme aasta eest teinud järelpärimise ja saanud teate, et “Riigiarhiivis ei ole hoiul August Torma isikuarhiivi” ja selline peen vahe sõnakasutuses oli mulle heaks õppetunniks. Olin küsinud isikuarhiivi, mitte isikufondi. Uurija peab olema visa ja leidlik. Olen arhiivirahvale sügavalt tänulik, sest nad on olnud minu vastu väga kenad ja abivalmid.
Igatahes oli mu rõõm suur, sest isikufondis on Augusti ja tema armastatu Alice’i vahelist kirjavahetust nii enne nende abiellumist kui ka abielu esimestel aastatel, kui nad elasid mõnda aega lahus. Nii ongi säilinud Augusti muljed Moskvast ja Pariisist, kui ta töötas seal 20-ndatel aastatel nõunikuna. Neist koorub välja hoopis rohkem Augusti inimlikku külge, kui hilisematest kirjadest ja ettekannetest, mis on laias laastus kuivad ja ametlikud. Hilisemaid kirju Alice’ile ei ole ma leidnud. Neid võib muidugi olla selles isikuarhiivis, mida Torma oma testamendis mainib ja mis on kaotsi läinud. Vaevalt et ta üldse ise teadis, et need 20-ndate aastate kirjad on Tallinnas alles.
Kirjade päritolu on ebaselge: arhiivirahva endi arvamuse kohaselt tulid nad arhiivi KGB vahendusel. Arhiivis on dokumentaalselt tõestatud vaid see, et 1952. aastal tuli päevavalgele 11,6 kilo lahtist paberit ja sellest saigi August Torma isikufond. Kui asi oli tõesti nii juhuslik, siis peab suisa imestama, et fondi loojad oskasid vaid hellitusnimede järgi täiesti õigesti ära arvata kirjade autoreid. Mõni juhuslik ümbrik Alice’i vana aadressi ja neiupõlvenimega vaevalt siin kaasa aitas. Ka oli Tormade Toompea-korteris elanud pärast nende lahkumist Tallinnast teisigi inimesi.
Teine sama tore leid oli mul parteiarhiivis, kus juhuslikult leidsin Torma KGB toimiku. Selle olemasolust olin lugenud, olin seda otsinud, aga alguses ka jälle ilmselt valest kohast ja valede sõnadega. Toimik on huvitavalt täiesti sobimatu nime all – Tormale on antud hüüdnimeks “Keelepeksja” (Spletnik).

Mida oleks tulnud teha teisiti

Siia võikski panna punkti, ent tahaksin veel arutada, mida Torma kui elukogenud inimene oleks võinud teisiti teha. Tema ametlikus kirjavahetuses olid arhiivid pidevalt silmapiiril, alates 1924. aastast, kui ta värske osakonnajuhatajana maadles terve aasta, et saada Moskvast kätte Eestile eraldatud arhiiv. Seda ta ka lõpuks sai, ja aasta kulus mitte sellepärast, et Venemaa oleks teinud takistusi, vaid Eesti Moskva saatkonnas oli raskusi küll personali, küll kadunud eksportloa leidmisega.
Hilisemaid arhiiviarutlusi on Torma kirjades kapaga, küll Saksamaal leitud Tallinna linna arhiivi, küll Eesti kullasse puutuvate dokumentide säilitamise, küll Otto Strandmanni isikliku arhiivi kohta. Muide, too Prantsusmaal 1950. aastal ilmsiks tulnud Strandmani arhiiv on ka hiljem ilmselt kaotsi läinud, ehkki ühel hetkel oli see Torma käes. Väga pikalt arutati kirjavahetuses näiteks Eduard Viiralti arhiivi saatust Viiralti surma järel Pariisis. Torma ütles kindlalt ära – ta ei tahtnud arhiivi Londonisse tuua – ja arhiiv, põhiliselt vist kunstiteosed, saadeti Stockholmi.
Ja ometi ärgitas Kaarel Pusta, kellega Torma oli aastaid tihedas kirjavahetuses, veel 1964. aastal Eesti välisesinduste keskarhiivi loomist, seesama Pusta saatis ka oma eluajal suure osa oma USA-s asunud arhiivist Hooveri instituudile, kus see asub ka praegu. Miks ei võinud ka Torma organiseerida oma arhiivi kindlasse kohta panekut veel oma eluajal? Miks jättis ta nii tähtsa küsimuse testamenditäitjate otsustada?
Meie poliitilist ajalugu on ju suhteliselt vähe uuritud, sellest on vähe kirjutatud. Seda on ka maailma arhiivides laiali ja arhiivides istumine teadagi nõuab raha ja aega. Tahaksin aga lõpetuseks teile edasi anda ühe minu jaoks väga lootustandva telefonivestluse sisu. See oli vestlus mehega, kes 1999. aastal andis Riigiarhiivile üle uusi materjale Julius Seljamaa kohta. Küsisin, kust ta need sai. Selgus, et tema vanaisa oli olnud metsavaht, kes oli talle usaldatud Seljamaa paberid maha matnud. Teine osa, nagu selgub, on veel kätte leidmata.
Nii et kusagil võib meil veel olla mahamaetud ja ammu unustatud dokumente siinsamas Eestis. Aga seda enam võib neid olla kusagil välisriikide pööningutel. Võib ka olla, et enamik on ammu prügimäele viidud ja sealt midagi enam tagasi ei too. Ent mina pole lootust kaotanud, et Torma arhiivist võib veel mõni osa päevavalgele tulla.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv