Kultuur ja Elu 4/2008


Kultuur ja Elu 3/2008

 

 

 

 “Võitleja” tegevtoimetaja Endel Lindaja koos Marina Rebasega Tallinnas Metsakalmistul kol. Alfons Rebase haual. Foto: ERKI NURK

Globaalne ajaleht “Võitleja” – rahuaegne relv iga eestlase lauale!

Tekst: jaanika kressa

1952. aasta juulis ilmus Saksamaal Eesti sõjameeste ja vabadusvõitlejate üleilmse häälekandja “Võitleja” esimene number. “Seda toimetati telgis, kusagil Heidelbergi ligiduses,” meenutab ajalehe praegune tegevtoimetaja Endel Lindaja.

Esimese numbri päise alt loeme, et ajalehe väljaandja oli Eesti Võitlejate Ühing, toimetusse kuulusid L. Jakobson, V. Kudres, A. Schmidt (Saksamaal), A. Rebane, H. Riipalu (Inglismaal), P. Kangro, E. Tiivel (Rootsis), L. Kõva (Kanadas), B. Juht (L.-Ameerikas), vastutav- ja tegevtoimetaja oli A. Joonson.
Esimese numbri esimesel leheküljel pöördus lugejate poole kolonel Rebane: “Tuleb tunnistada, et Eesti Võitlejate Ühing oma raugematus isamaalises tegevuses ja võitluses on jõudnud oma häälekandjani, et praeguses faasis sõnarelvaga tõhustada tööd ja organiseerida kõiki endiseid võitlejaid oma ühingu ümber.”
Rebane manitseb aga ka sõdurite lehte jääma erapooletuks sisemistes parteipoliitilistes ambitsioonides. Täiesti ajakohastena kõlavad täna Alfons Rebase 56 aastat tagasi kirja pandud sõnad: “Sõdurile on alati ja kõigis võitlustes ning eluavaldustes tähtsamaks teguriks olnud isamaa ja rahvas tema tervikus, kelle au, vabaduse ja heaolu nimel ta on haaranud relva välise surmahädaohu tunnil ja kes on muigega suhtunud sellistesse sisepoliitilistesse tegelastesse, kes oma kitsapiirilistes omapartei huvides on tõmbunud eemale rahvast ja püüelnud saavutada kitsaid omahuvisid.”

Heidelbergist Torontosse

“Kannatav kodumaa ootab tegusid, mitte suuri sõnu ja eneseülistust,” kirjutas Rebane 1952. aastal.
Nagu soovis Rebane, kujunes “Võitleja” eeskujuks ja ühendajaks eelolevaiks võitlusiks. 1979. aastal viidi “Võitleja” toimetamine Saksamaalt Kanadasse. Siis loodi ka SA “Vôitleja”, mille ülesandeks sai ajalehe tootmine
Ajalehe praegune tegevtoimetaja Endel Lindaja on olnud SA “Vôitleja” juhatuses alates selle loomisest 1979. aastal, samal ajal liitus lehega ka praegune majandusjuht Ilor Tamm.
“Nagu tuhanded eesti sõjamehed enne seda, on nüüd, oludest tingituna, selle sama teekonna üle ookeani Euroopast Kanadasse ette võtnud nende häälekandja “Võitleja”,” tervitas “Võitlejat” 1980. aastal vabade eestlaste kõige suuremasse keskusesse Torontosse kolimise puhul Eesti Vabariigi aupeakonsul Kanadas Ilmar Heinsoo.
Eesti sõjameeste häälekandja esimene peatoimetaja Torontos, tollane Ülemaailme Eesti Vabadusvõitluse Keskuse esimees A. Jurs kirjutas: “”Võitleja” ei asu võitlusesse teiste eesti ajalehtedega, kuna meie sihid on teised. Me pole igapäevaste ülduudiste vahendajad, vaid oleme ideoloogilised võitlejad. Meie lehe põhimiseks kandepinnaks on Eesti vabadusvõitlus.”

Me kestame üle aja

Nüüd, mil kodumaa on vaba, ilmub “Võitleja” ikka edasi ja rääkida võib lehe kolmandast perioodist.
Kuigi aeg on teinud oma töö ja mitmed sõjameeste ühingud on suletud, on Kanadas asuval Ülemaailmsel Eesti Vabadusvõitlejate Keskusel liikmesorganisatsioone üle maailma. Eesti Vabadusvõitlejate Liit, asukohaga Eestis, on Kanadas asuva keskuse noorim ja kõige väiksemate kogemustega liige.
Ajalehe toimetus asub endiselt Torontos, kuid lehte trükitakse Keilas. „Võitleja” praegune toimetus ja talitus annab lehte välja neli korda aastas ja on jäänud nendesamade arusaamade ja väärtushinnangute juurde, millega alustati lehe väljaandmist Heidelbergis 57 aastat tagasi.
“Me kestame üle aja – seesugused oleme küll!” jättis eesti vabadusvõitluse esilaulik Henrik Visnapuu endast maha vaimse testamendi eesti rahvale. Ta kirjutas, et võitlus peab olema aus, võitluse hindamise aluseks on inimlikkus. Humaansus on eestilise eetika põhiidee, jesuiitlik ja kommunistlik “otstarve pühendab abinõu” on eestilisele õigustundmisele vastuvõetamatu.
Nii jääb „Võitleja” esmalt truuks lahkunud kaasvõitlejaile, hoides nende au ja mälestust alati esiplaanil.

“Võitlejat” saab lugeda ka Eestis

Endel Lindaja andmetel, kes on “Võitleja” tegevtoimetaja 1996. aastast alates, saab “Võitleja” kõikide seni ilmunud numbritega tutvuda Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu väliseesti kirjanduse osakonnas Rävala pst 10. Kogu info on ka digitaliseeritud ja saadaval tasuta kõikidele soovijatele “Võitleja” ja Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu vahelise lepingu pôhjal, mis on sõlmitud 2005. aasta mais.
Ajaleht “Võitleja” on Eesti Posti tellimiste kataloogis, kood 00889. Aastatellimus Eestis maksab vaid 75 krooni. Niisiis võib tõeliselt globaalne ajaleht “Võitleja” – rahuaegne relv – jõuda juba uuel aastal iga rahvuslikult mõtleva eestlase lauale!


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv