Kultuur ja Elu 4/2008


Kultuur ja Elu 3/2008

 

 

 

 


Kes kaitseks Eesti ohvitsere NKVD-KGB laimu eest?

Tekst: Peep Varju, Memento Tallinna Ühendus


Eesti ohvitser Ain Mere.

Viiekümne Nõukogude okupatsiooni aasta vältel pakuti meile lugusid vapratest tšekistidest, kes ennastsalgavalt võitlesid igat masti vaenlastega. Vaprad võitlejad olid NKVD-KGB töötajad ning vaenlasteks bandiidid, rahvavaenlased, sõjakurjategijad, bandiitide abistajad (käsilased), sotsiaalselt ohtlik element, spioonid, dissidendid jms. Nüüd loeme ajalehest Eesti Ekspess jälle neid NKVD-KGB meeste lugude ümberjutustusi. Kas polegi enam Eesti Vabariiki ning N. Liit on tagasi tulnud?

Me teadsime, et NKVD kõnepruugis olid bandiidid meie Siberis maha lastud isad, bandiitide abistajateks nimetati meie emasid, kes näljasurma läbi olid hukkunud Siberis. Ja sotsiaalselt ohtlikuks elemendiks peeti meie väikevendi ja -õdesid, kes samuti Siberisse sunniti ning emade kõrval nälga surid. Sõjakurjategijateks aga nimetati Eesti ohvitsere ja sõdureid, kes olid otsustanud kaitsta isamaad võitluses kangelasliku Punaarmee vastu.
Me teadsime kõike seda, aga vaikisime. Kompartei diktatuuririigis oligi tõde see, millest tuli vaikida. Meile poleks niikuinii sõna antud. Kui olekski õnnestunud oma arvamust avaldada, siis oleks meid ühiskonnast isoleeritud. Me oleksime sattunud suurest Gulagist sellesse väiksemasse, mis oli okastraadiga piiratud ning tähendas täielikku vabadusekaotust. Olles kord näljasurmast pääsenud, pidime olema madalam kui muru.
Nüüd aga vabas Eestis loeme ootamatult ajalehest Eesti Ekspess jälle neid NKVD-KGB meeste lugude ümberjutustusi. Me ei suuda mõista, mis toimub. Kas polegi enam Eesti Vabariiki ning N. Liit on tagasi tulnud?

Eesti ohvitser Ain Mere

Mängleva kergusega kirjutab Pekka Erelt, kuidas Eesti ohvitser Ain Mere Nõukogude ja Saksa okupatsiooni ajal kõiki ja kõike reetis. Kasutades samu väljendeid ja terminoloogiat, nagu on kurikuulsates tšekistide koostatud uurimistoimikutes ja ettekannetes, jutustab meie uuriv ajakirjanik ümber kõike seda, mida sealt lugeda võib. Ei mingeid kahtlusi ega vastuargumente. Et asi oleks täiesti usutav, avaldatakse ajalehes lisaks arhiivis tehtud foto agenditoimiku esikaanest. Argument missugune!

Millised on aga vastuargumendid?

Mülleri ettekanded on tõepoolest pikad, kuid konkreetseid ning vajalikke andmeid peaaegu polegi. Ta kirjutab pikalt oma tegevusest, kohtumistest mitmete isikutega ja äratab värbajates pidevalt suuri lootusi. Kohe-kohe peaks selguma midagi väga tähtsat. Aga tulemust pole! Kui lõpuks suure väljamõeldud vastupanuorganisatsiooni likvideerimise asemel õnnestub vahistada üks teise-kolmanda järgu tegelane, kelle nimi ei ütle meile midagi, siis peaks olema selge, et midagi siin ei klapi. Ja Eesti kaadriohvitseride massiline mahalaskmine Venemaal toimus mitte sellepärast, et mõningaid neist nimetati Mülleri ettekannetes. Nad hukati sellepärast, et nad olid Eesti ohvitserid ja Vabadussõja võitjad. Kes on tutvunud raamatuga “Auraamat Eesti Vabariigi kaadriohvitseridele” 863 nimega (hukkunud, langenud, teadmata kadunud, vangistatud), see mõistab õigesti neid traagilisi sündmusi.
Teine vastuargument on loos seoses põgenemisega Punaarmeest Porhovi all koos oma sõduritega See pole mingil juhul reetmine. Vabadussõjas Reaalkooli vabatahtlikuna sangarlikult võidelnud Eesti ohvitser A. Mere tegi sellega ainumõeldava patriootliku sammu. Koos oma sõdurite ja tähtsate staabidokumentidega läks ta vastaspoolele üle selleks, et jätkata võitlust punavõimu vastu. Kolmas kaalukas vastuargument reeturi mainele on see, et 1943. aastal läks A. Mere soojalt ja igati kindlustatud julgeolekupolitsei ülema ametikohalt vabatahtlikuna rindeohvitseriks. Kas meie tänased KGB-usku kirjamehed võivad nimetada mõnda NKVD uurijat, kes oleks sõja ajal sellise sammu astunud? Me teame suurepäraselt, et oli otse vastupidi. Seal kaugel Siberi vangilaagrites nad pugesid nahast välja, et välja mõelda järjest uusi absurdseid poliitvangide vastupanuorganisatsioone meie isade süüdistamiseks. Ja siis uurisid neid vandenõusid aasta otsa, et tõestada oma tagalateenistuse hädavajalikkust.

Väidan, et 1944. aastal Narva rindel Eestit kaitsnud major A. Mere oli niisama väärikas rindeohvitser nagu tema relvavennad Alfons Rebane, Georg Sooden, Harald Riipalu, Paul Maitla, Rudolf Bruus jpt. 1. märtsil 1944 Siivertsi sillapea likvideerimise kangelaslikku lahingut juhtisid A. Mere ja H. Riipalu. Just selle eduka lahingu eest sai meie vabadusvõitleja Harald Nugiseks Rüütliristi. Rasketes kaitselahingutes väljendus Eesti ohvitseride väärikus ka selles, et nad keelasid kategooriliselt ning range karistuse ähvardusel sõduritele igasuguse omavoli ja arveteõiendamise sõjavangidega. Samal ajal me teame hästi metsikusi, mida saatsid korda punaväelastest sõdalased. Olgu mainitud vaid 1944. a talvel Utria dessantväelaste poolt tapetud tsiviilisikud ja paarikümne raskelt haavatud eesti sõduri tapmine Avinurme kirikus 20. septembril 1944. Viimasel juhtumil andis käsu sõjakuriteoks kurikuulus polkovnik Nikolai Trankmann, kes riigireetmise eest oli vangistuses kuni juunipöördeni 21. juunil 1940. Kas mitte selle mehe reetmiste lugu ei peaks olema sensatsioon, mida tuleks serveerida Eesti Ekspressi lugejatele?
Argument A. Mere kaitseks, mida ei märganud ajaloolane Indrek Jürjo ja P. Erelt, on 1956. a plaanitud teistkordse värbamiskatse loos. Omaaegne teenistuskaaslane ja samuti eesti ohvitser annab KGB-le iseloomustuse, milles nimetab A. Meret vapraks ja mehiseks ohvitseriks, keda austasid temale allunud sõdurid. Ja lisab üllatavalt julge järelduse, et sellise inimese värbamine ilmselt ei õnnestu. Üksnest sellest faktist piisab, et kahelda Nõukogude propaganda 1961. a valedes sellest kohtulavastusse toodud ebamoraalsest inimesest, sadistist ja veriste kätega sõjakurjategijast, kelle arvel olevat 10 000 süütu inimese hukkamine.
Ülalnimetatud argumendid esitasin ma Jüri Kuke mälestuskonverentsil Tartu Ülikoolis 27. märtsil 1997 riikliku komisjoni nimel tehtud ettekandes “Kuidas valgustada eestlaste vabadusvõitlust?“ Konkreetsete faktidega KGB aruannetest õnnestus mul taastada paari agendiks värvatud tuntud inimese aus nimi. Nimetan neist akadeemik Paul Kogermanni ja literaat Bernhard Lindet. See oli aasta pärast 1996. a avaldatud I. Jürjo raamatut „Pagulus ja Nõukogude Eesti“.
Nimetatud raamat on tõsise uurimistöö ülevaade autorilt ja väga vajalik. Kuid ebapiisavad teadmised minevikust viisid autori eksiteele mitmete nn heade agentide määratlemisel. I. Jürjo küll möönab võimalust, et Mülleri organisatsioon võis olla väljamõeldis, kuid kaugemale ta ei mõtle. Jätkab ikka vanas vaimus ja sama terminoloogiat kasutades. Kõige kaalukam argument valedokumentide mõistmiseks on olnud meie sadade ja tuhandete saatusekaaslaste elav ühismälu. Ellujäänute mälu sellest, mis toimus meiega siis, kui käisime läbi Nõukogude režiimi repressioonide hakklihamasinast. Kaks väljapaistvamat ühismälu kandjat olid Jaan Kross ja Enn Sarv. Mehed, kes üliõpilastena alustasid 1940. a juulivalimistel vastupanu okupatsioonivõimudele. Olid rahvuslastena vangistuses nii Saksa okupatsiooni kui Nõukogude okupatsioonide ajal ning juristidena oskasid õigesti hinnata toimunud vägivalda ja sellega seotud kannatusi.

Tarmo Vahter Linnasest ja Heinest

Võtame vaatluse alla teisegi Eesti Ekspressi KGB loo. Tarmo Vahter usub samuti kõike, mida võib lugeda tšekistide kirjatöödest. Tema võtab ette sõjakurjategijaks tembeldatud Karl Linnase ja esitab meile mahlakamaid fraase kokkuklopsitud süüdistustest (tulistas hauas lamajaid). Temalgi pole mingeid kahtlusi, et kõik just nii oligi. Aga ta oleks võinud omal ajal vestelda advokaat Kaljo Kägiga, kes määrati 1987. a K. Linnase kaitsjaks. Siis oleks autor teada saanud, et süüdistus ei olnud vettpidav ning tervena Eestisse toimetatud sõjakurjategijaks nimetatu tuli Leningradi edasi toimetada, et seal haiguse läbi teise ilma saata. Ju siis Gorbatšovi avalikustamise ajastul ei olnud enam nii lihtne valedele rajatud näidisprotsesse ning hukkamise lavastusi rahvale pakkuda.
Järgmises ajalehenumbris teeb T. Vahter reeturiks ja KGB agendiks ühe kõige järjekindlama vastupanuvõitleja ja samuti rindeohvitseri ning hilisema metsavenna Eerik Heine. Et ühel võitlejal võib-olla sajast õnnestub üliinimlike jõupingutuste tulemusena põgeneda venelaste sõjavangina kodumaa metsadesse võitlust jätkama, seda meie ajakirjanik ei usu. Temal on oma standardne versioon: kui midagi sellist õnnestus, siis pidi KGB aitama! Niisugustele oletustele, kahtlustustele ning julgeolekumeeste väidetele ehitabki T. Vahter oma loo. Ta ei ole mõistnud, et okupantide eesmärk oligi kõiki ausaid patrioote laimuga igaveseks ajaks häbimärgistada. Aga küsigem: „Keda siis reetis E. Heine?” Autor ei anna ühtegi nime ega fakti. Milleks siis see jutt?
Asja usutavaks tegemiseks võtab ta appi kogenud sõjamehe A. Rebase enda, esitades viimase kahtlustusi. See on loomulik, et kogenud luure- ja sõjamees kahtleb faktides, mis tunduvad ebatavalistena. Kuid meie ühismälus on salvestatud mitmeid esmapilgul võimatuna tunduvaid lugusid pääsemisest Siberist või vangilaagrist. Näiteks Siberist toodi salaja lapsi kodumaale palju kordi ja eesti naised-mehed tegid imesid neil retkedel. Nii talitas ka E. Heine. Skulptor Jaan Koorti abikaasa pr Mari Koort sai sellega hakkama kaks korda. Ta käis oma sugulaste ja lähedaste lapsi ära toomas nii Kirovi oblastist kui ka kauge Vasjugani soodest Tomski oblastis. Sellest on kirjutanud Maria Koppermann ja mina olen ise elav tunnistaja, sest mindki oli ta lubanud ära tuua, kui varem kavandatud plaan peaks luhtuma.
1940. a NKVD piinakambrites julmalt koheldud Tartu nooruki E. Heine pääsemine 1941. a Saksamaale sündis mitte agendiks värbamise tõttu, vaid NKVD ja Gestaapo ühistöö tulemusena nende kahe partneri suure sõpruse perioodil enne sõda. Seda operatsiooni nimetati Umsiedlungi teiseks etapiks. Pärast seda, kui E. Heine 1964. aastal laimaja kohtusse kaebas, peaks olema selge, et ta ei saanud olla KGB teenistuses. Ükski tõeline agent ei saa endale niisugust kohtuasja lubada. USA Ülemkohtu keeldumine asja arutamisest on aga täiendav kinnitus sellele, et CIA-l puudusid tõendid oma mehe kaitseks. T. Vahteri ebakompetentne ja naiivne jutt peaks tegema häbi ennast kvaliteetleheks pidavale Eesti Ekspressile, sest need lood vastavad palju spionaažifilme vaadanud koolipoisi tasemele, mitte aga professionaalsele ajakirjanikule.

Alfons Rebane ja Harald Riipalu

Kindlasti tuleks meelde tuletada sedagi, kuidas meie teise vabadussõja kuulsaim rindeohvitser A. Rebane sõjakurjategijaks teha püüti ning selleks 20 aasta jooksul valedest kokkuklopsitud materjale koguti. Voldemar Pinn oli see mees, kes sõjakuritegude laimu elegantselt ümber lükkas. Selleks piisas temale füüsikaseaduste tundmisest! Kuid ta läks veelgi kaugemale ning avalikustas, et 1965. a lõpetas KGB uurimistöö, kui sai vastuse, et mitte üheski N. Liidu arhiivis pole ainsatki dokumenti A. Rebase väidetavatest sõjakuritegudest. Lääneliitlastelt saadi vaid õiend, et A. Rebane on registreeritud ohvitserist sõjavangina.
Veel ühte eesti rindeohvitserist sõjakangelast on püütud siduda sõjakuritegudega. Selleks oli Stalingradi, Meerapalu, Narva ja Auvere lahingute kangelane Harald Riipalu. Kahju, et selliseid alusetuid väiteid on endale lubanud ka eesti ajaloolastest koosnev nn Max Jakobsoni rahvusvaheline komisjon. Nad kirjutasid: „ Selle uurimistöö alusel järeldab komisjon, et Eesti Leegion ja mitmed Eesti politseipataljonid olid aktiivsed osalejad juutide haarangutes ja mahalaskmises vähemalt ühes Valgevene linnas (Novogrudok)” Oleksid nad võtnud vaevaks tutvuda 1943. a kevadel Riipalu koostatud täpse aruandega
Eesti Rindepataljoni sõjateest Tartust Valgevenesse ja edasi Stalingradi lahinguteni, siis poleks nad riskinud argumenteerimata oletusi kirja panna. Kõik, kes on sõdurina sõjaväes teeninud, mõistavad Riipalu aruannet lugedes, et 7. augustil 1942 ei saanud eesti sõjaväelased Novogrudoki linnas osa võtta juutide massilisest hukkamisest. Arhiivis on see dokumentatsioon säilinud, avastati 1993. a vabadusvõitlejate töögrupi poolt ja publitseeriti hiljem H. Riipalu lese loal ning Karl Gailiti eestvedamisel. Eesti ohvitseri korrektselt vormistatud sõjakäigu kroonika ja Stalingradi all peetud lahingute skeemid on sellised dokumendid, et nullisid täielikult aastaid Eesti valitsust šantažeerinud E. Zuroffi viimasedki KGB toimikutest hangitud valetrumbid. Eesti riik sai aga E. Zuroffi näol valusa õppetunni, sest just meie valitsus andis temale 1993. a lahkelt loa tutvuda arhiivis Nõukogude aja toimikutega. Mitte keegi ei osanud toona arvata, et seda hea tahte žesti kasutatakse hiljem räigeteks rünnakuteks meie vastu. Nüüd on ka kaitsepolitsei ametlikult selgitanud, et eelmainitud inimsusevastased kuriteod ei ole seotud Eesti sõjaväelastega. Valus õppetund oli see juhtum ka meie ajaloolastele, kes tahaksid ausalt, valedokumente kasutamata, selgitada oma rahva traagilisi sündmusi.

Indu, seltsimehed!

36. Eesti Rindepataljon ei olnud mingi karistusüksus, vaid lahinguüksus. Stalingradi lahinguis olid nad kõige ohtlikumas rindelõigus ja hoidsid Stalingradi kotisuud lahti nii kaua, kuni nad jõulude ajal välja vahetati. Saksa väejuhatus tõi aga mehed rindelt Eestisse tagasi raskele olukorrale vaatamata, sest eestlastel lõppes teenistusleping 1942. aastaga!
Et kõikvõimsa KGB-NKVD tõeliste töömeetoditega tutvuda, selleks võiksid P. Erelt, T. Vahter jt sensatsioonilisi uudiseid otsivad ajakirjanikud ja ajaloolasedki vestelda meie hulgas aktiivselt tegutsevate endiste poliitvangidega nagu Enn Tarto, Mart Niklus, Kalju Mätik jt. Siis nad saaksid teada, kuidas vangistuses meditsiiniliste vahenditega süütud inimesed massimõrvariteks tehti ning seejärel surma mõisteti.

Selline uurimistöö on neile ilmselt aeganõudev. Lihtsam on minna arhiivi ja sealseid toimikuid ümber kirjutada. Sekka lisada veel mõningaid kahtlustusi, oletusi ja arvamusi USA luure avalikustatud dokumentidest. Nii sünnibki segapuder sensatsioonidest huvituvale noorele põlvkonnale, kellel pole õrna aimugi sellest, mis sündis tegelikult 50 Nõukogude okupatsiooni aasta jooksul. Endises Parteiarhiivis on tuhandeid toimikuid ning tööd ja leiba jätkub meie usinatele uurijatele vähemalt sajaks aastaks! Niisiis, jõudu tööle, seltsimehed!
Aga meie, vanema põlvkonna inimesed, kes on läbi kannatanud kommunistliku terrori rasked ajad, tahame küsida nn. uurivatelt ajakirjanikelt: „Kas ei ole mitte mõru see leib, mida teenite KGB-NKVD valede levitamise ja paljundamisega ning seeläbi oma rahva tegeliku vastupanuvõitluse halvustamisega? Keda te veel teenite sellise mängleva kergusega loodud lugudega?


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv