Kultuur ja Elu 4/2008


Kultuur ja Elu 3/2008

 

 

 

 Muinsuskaitse kui rahvaks olemise kaitse vajab taas pjedestaalile tõstmist. Lilledepanek Konstatin Pätsi sambale Tahkurannas. Arhiivifoto

20 aastat muinsuskaitsepäevadest Pärnus

Tekst: Eduard Rajari,
Pärnu Muinsuskaitse Seltsi president 1988–1993

Muinsuskaitseliikumine Pärnumaal algas 11. aprillil 1987 Pärnu Muinsuskaitse Klubi loomisega. 11 aktiivset inimest kogunes Pärnu Muuseumi saali, et vormistada enda tegevus muinsuskaitsest kantud aadete alla. Nende seas Omar Volmer, Vaike Aller, Urmas Sinkel, Heedi Nooremäe – kes nüüd on kõik juba meie tegusid manalast vaatamas.

Nädala pärast oli meid 23, klubi otsustati nimetada seltsiks, esimeseks presidendiks sai Tiit Madisson.
Selts ei tekkinud tühjale kohale, varem toimusid kultuuriülikooli loengud, tegutses Kodulinna klubi, olid koduloolased oma tegemistega, ilmusid ajalooteemalised artiklid ajalehes, viimastest olid oodatud Astrid Muinaste Pärnu linna tutvustavad artiklid, siis Rein Raie ja Lea Tähevälja linnamajade tutvustused jne. Ajaloohuvi on Pärnus ikka jätkunud.
Muinsuskaitse Seltsi kui organiseeritud tegevuse võlu seisnes ilmselt tema suurimas eesmärgis: taastada muinsuste muinsus – Eesti Vabariik (Trivimi Velliste sõnastuses). Algamas oli muinsuskaitseliikumise tormiline tõus. Muinsuskaitse Selts kui tollal ainus legaalne rahvuslik ühiskondlik jõud pidigi saama taasiseseisvumise aateliseks juhiks, eestlaste seni vaoshoitud lootuste ja ootuste kandjaks.
Üksteise järel, üksteist tegude ja sõnaga toetades äratasid ühiskondlikud liikumised – Rahvarinne, roheline liikumine, ERSP, Elu Sõna jt. koos muinsuskaitsjatega rahva unistuse oma vabast riigist.
12. detsembril 1987 asutatud Eesti Muinsuskaitse Seltsi liikmeskonda sai juba lugeda tuhandetega. Asendamatut mõju eestluse taassünnile kujutasid Muinsuskaitseklubide kokkutulekud ehk muinsuskaitsepäevad. Mitte ainult sütitavate koosolekute, julgete esinemiste, vaid iseäranis praktiliste tööde, talgute tõttu, kus nähti ja kogeti, et oma käterammuga saab paljugi korda saata. Meeldejäävaim neist on kindlasti Tartu V muinsuskaitsepäevad, kus toodi avalikult lipuna välja rahvusvärvid. Tartu õhk oli nii pakatav isamaalisusest, et sellest osasaamine äratas needki, kes seni veel kahtlesid. Ühe ööga kasvas Tartus Muinsuskaitse Seltsi liikmeskond üle 10 tuhande.
Sama, 1988. a sügisel toimusid VI Pärnu muinsuskaitsepäevad. Kui Tartu orienteerus sinimustvalge väljatoomisele, oli Pärnus pearõhk Konstantin Pätsi mälestuse taastamisel, tema tähtsuse ja osa lahtirääkimisel Eesti riikluse sünnil. Nagu paljudel muudel juhtudel, oli siingi sütitajaks ja julgustajaks meie hea sõber Trivimi Velliste. Pätsi mälestamise krooniks sai ausamba taastamine Tahkurannas.
Kolm elevil päeva – kirjutas tollal ajakirjandus.Üritusi oli palju, kõikjale ei jõutud, siiski oli tung teadmiste ja vaba sõna järele nii suur, et tollane Parteimaja, Esplanaadi 10, oli tüünelt huvilisi täis. Evald Laasi kõneles teemal “Kuhu jäid Eesti Vabariigi kaadriohvitserid”, Toomas Karjahärm Konstantin Pätsi elust ja tegevusest, Arvo Valton sidus oma loengus ajaloo ja tuleviku, Mati Õun pajatas meresõjasündmustest Pärnu lähikonnas, Küllo Arjakas tegi ülevaate teemal “Salaprotokollist baaside lepinguni”. Loenguid oli Vanalinna kooli saalis, kuurordi kultuurihoones kõneles Toe Nõmm Eesti Vabariigi relvajõududest II Maailmasõja eel ja algul, Rein Ruutsoo “Eesti vaimuelu tippajad 1920–1930”. Neid teemasid meenutas taas ajakirjanik Tõnu Kann Pärnu Postimehe veergudel.
Nagu heaks tavaks oli kujunenud, toimusid talgud, teater etendas Rein Saluri menunäidendit “Minek”, toimus heategevusoksjon, räägiti Pärnu arengust.
Kahtlemata oli Muinsuskaitseklubide VI kokkutulek see sündmus, mis sai Pärnu muinsuskaitseliikumise kulminatsiooniks. Seltsi liikmeskond ulatus selleks ajaks ligi 300-ni. Pidevalt toimusid koosolekud, loengud, talgud. Selts algatas Pärnu ajaloolise lipu ja vapi taastamise. Selle märgiks oli Pärnu Muinsuskaitse Seltsi lipul ja rinnamärgil Linnavolikogu poolt aktsepteerituna Pärnu vapi kujutis. Ühena esimestest alustasime Vabadussõja kalmistu taastamist ja ausamba taaspüstitamist. Meie teetähisteks on kunagise Endla teatri mälestuskivi, millel asub Eesti Vabariigi esmast väljakuulutamist meenutav tahvel, linnapea Oscar Brackmanni mälestussammas, mälestuskivi Nikolai kirikule ja muidugi Konstantin Pätsi ausammas Tahkurannas ning Vabadussõja monumendi taastamine Alevi kalmistul. Kõik need tähistavad ühtlasi head koostööd teiste organisatsioonidega, baltisakslastega, Pärnu linnaga.

Nähtavad ja jäävad märgid

Suurem osa praktilistest töödest on kadunud ajalukku ja nende meenutaminegi on juba ettevõtmine. Väga palju tööd tegime Pärnu Alevi kalmistu taastamisel. Tõstsime uuesti püsti mahavajunud riste, sambaid, aedu, puhastasime neid, värvisime. Ühtlasi rookisime välja võsa ja korrastasime kultuuritegelaste haudu. Samas uurisime, kes on Alevi kalmistule maetud, mida on nad head teinud ja millega jälje Pärnu ajalukku jätnud. Neid, kes on suurde kultuurilukku jäädvustunud, on siin maetud üksikud. Nimetada võib Amandus Adamsoni, Johann Heinrich Rosenplänterit, Hermann Stillmarcki, Frommhold Martensit. Seda enam on vajalik teada seda hulka inimesi, kes on Pärnu linna hea käekäigu eest seisnud, selle hariduslikku ja kultuurilist taset kõrgel hoidnud. Selles, et tänapäeval on Alevi kalmistu üks eeskujulikumalt hooldatud ja säilitatud kalmistu, on oma osa ka muinsuskaitse seltsil. Ühena esimestest asusime korrastama Vabadussõja kangelaste haudu, esialgu küll salaja, kui aeg ja võimalused avardusid, üha enam ja lõpuks sai teoks terviklik korrastamine koos ausamba taastamisega, kus eestvõtjaks jällegi muinsuskaitse selts.
Meie töökäsi jätkus ka väljaspool linna. Meenuvad talgud Pulli kiviaja asulakoha korrastamisel, Mihkli kirikuaias, aga ka sõjakalmu korrastamine Mäetagusel ja palju muudki.
Meil oli aktiivne hariduslik tegevus, loenguid pidasid oma seltsi inimesed kui ka lektorid väljastpoolt. Viimastest meenuvad eredamalt Rein Helme ja Hannes Walteri ajalooteemalised loengud. Kahjuks saame neid tublisid mehi tänada vaid meenutades, mõlemad on manalamehed. Koos Rein Raiega tehti töid vanalinnas ja kuulati tema emotsionaalseid etteasteid. Viimased olid populaarsed ka väljaspool seltsi liikmeskonda.
Sekkusime, võib siiski öelda, et aitasime Pärnu linnal probleeme lahendada: tõstatasime Endla teatri nime taastamise, linna lipu ja vapi uuesti kasutusse võtmise, tänavanimede korrastamise, linna vapimärgi annetamise.
Omaette peatükk Pärnu muinsuskaitse ajaloos on sidemete taastamine siit välja rändama sunnitud baltisakslaste ja nende järeltulijatega. Tore ja viljakas koostöö kestis Heinz Lutheri, Rolf Schmidti, Barbara Fankhaeneliga veel pikki aastaid.

Kõik hea ei kesta tavaliselt pikalt

Muutusid ühiskondlikud olud, enamus poliitikat proriteetseks pidavaid inimesi leidis rakendust arenevates erakondades. Suurim eesmärk – Eesti riigi taastamine – oli seljataga. Muinsuskaitseliikumine, mis oli olnud iseseisvuse eest võitlejate lipulaevaks, eristas end erakondlikust, poliitilisest tegevusest, keskenduti kultuurimälestiste kaitsmisele ja propageerimisele, muinsuskaitsele selle laiemas, rahvuspoliitilises tähenduses. Seltsi jäid sügava kultuurihuviga inimesed.
Samas süvistuti uuele teemale Ali Rza-Kulijevi eestvõtmisel – sõjahaudadele. Sellest tegevusest kasvas lõpuks välja uus organisatsioon, Eesti Sõjahaudade Hooldeliit, mille presidendiks eelnimetatu sai. Nii lahustus pikapeale seltsi liikmeskond, jäid passiivsed kuulajad, enamasti eakad inimesed.
1997. aastal pidasime oma 10. aastapäeva. Juba siis oli selge, et endist Muinsuskaitse seltsi enam ei ole. Vaja olnuks uut, energilist juhti, uusi eesmärke, uutlaadi tegevust. Seda ei tulnud. Üha raskem oli inimestel majanduslikult toime tulla, aega ühiskondlikule tegevusele ei jätkunud. Tegime ka ise vigu. Keskendusime liialt sammaste püstitamisele, mingil ajal oli vajalik, et kogu aur nende peale läheks, kuid muu tegevus oli pärast raske taastuma. Seetõttu jäi mõnigi seltsist eemale. 1995. aastal käivitatud Muinsuskaitse Kogust, mis oleks ühendanud maakonna muinsuskaitsetegevuse, ei saanud asja. Asja ei saanud ka oma kodu ehitamisest. Mahukamaid töid selleks tehti heauskselt, linnavalitsuse lootustandvate lubaduste najal nii Pühavaimu 8 keldri, Kuninga 28 keldri kui ka Kuninga 26 korrastamistöödel. Peale selle, kui tööd tehtud, leiti ruumidele ärilised otstarbed. Kodutuks jäämine ruineeris suuresti seltsi liikmete entusiasmi ja siis, kui tuli aeg mittetulundusühingud ümber registreerida, jätsime selle tegemata ning saatsime seltsi erru.
See oli radikaalne samm ja nagu arvata oli, tekkis muinsuskaitseliikumine üsna varsti taas. Tekkis kaks uut seltsi, üks Tiina Tojaku ja antikvaar Olaf Esna eestvõttel, teine ehitusettevõtja Kalmer Paalese juhtimisel. Mõlemad seltsid tegid omi tegusid, mul on siiani ühe suurema ettevõtmisena meeles Eliisabeti kiriku aknapesu. Kaua ei võinud selline eraldatus kesta ja nii toimus ühinemine. Kahjuks ei toonud ühinemine endaga kaasa uusi tuuli. Selts küll toimib, kuid puudub tulevikku vaatav suunitlus, pole noori kaasalööjaid, pole uusi ideid ega uusi juhte. Muinsuskaitse pole populaarne, muinsuskaitse kui mõiste on muutunud põhjendamatult sageli sõimusõnaks ja seda paljuski riikliku muinsuskaitse mitte alati kõige õigema poliitika tõttu.
Praegu teeb muinsuskaitse selts aktiivset koostööd koduloolaste seltsiga, on toimunud ühiseid üritusi, töid, ekskursioone, loenguid. Seega peaks olema kõik ajaloohuvilised ühe laua ümber koondunud ja see annab lootust, et paremad ajad on veel ees.
10. aastapäeva kõnes mainisin, et tuleb aeg, kus muinsuskaitseseltsidesse kuulumine on auasi. Meil on küllaga annet õppida vigadest ja edasi minna.

Väärikas juubel

20 aastat on möödas Pärnu muinsuskaitsepäevadest. Väärikat juubelit kutsusime 11. oktoobril tähistama kõiki endiseid muinsuskaitseliikumises osavõtnuid, olgu nad missugusest seltsist või ajast.
Päev algas pärgadepanekuga K. Pätsi ja Vabadussõja ausambale. Kohal oli Matti Päts ja Helbe Merila-Lattik. Edasi mälestati lahkunud seltsi liikmeid, nende haudadel Metsakalmistul ja Alevi kalmistul süüdati küünlad.
Õhtupoole sai teoks ajalookonverents, kus esinesid allakirjutanu ülevaatega seltsi tegemistest, praegune seltsi esimees Olaf Esna, Trivimi Velliste sütitas rahvast nagu alati optimismiga tuleviku suhtes, sõna võtsid Mark Soosaar, abilinnapea Jane Mets, loenguga esines Küllo Arjakas. Oli tervitusi ja ei puudunud ka muusikaline osa, Pärnu Muusikakool saatis esinema flöödiansambli ja noore viiuldaja Edeliis Püttsepa. Esinemine võeti publiku poolt soojalt vastu.
Tänusõnad siinkohal Pärnu Linnavalitsusele, kelle toel üritus sai toimuda.
Konverentsi läbis mõte muinsuskaitseliikumise äratusest. Ajad ja olud on kahtlemata teised kui toona, ühiskonnast pole aga kadunud valupunktid, mis vajaks uut läbimurret. Liikumine on ju iseenesest olemas, kuid minetanud massilisuse ja muutunud kui mitte elitaarseks, siis kitsa ringi asjaks kindlasti. Kõrvale on jäänud noored. Peaaegu olematu on side riikliku muinsuskaitsega. Liitumine koduloolastega on kahtlemata edasiviiv, kuid vajaks laiemat kandepinda, suuremat huviliste ringi. Tööd jätkuks nii uurijatele kui talgulistele. Ent peamine on: muinsuskaitse kui rahvaks olemise kaitse vajab taas pjedestaalile tõstmist.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv