Kultuur ja Elu 4/2008


Kultuur ja Elu 3/2008

 

 

 

 


Kaitseminister Jaak Aaviksoo: “Oleme ajaloost palju õppinud”

Küsitles: Velly Roots

Ajal, mil pidulikult tähistame 90 aasta möödumist Eesti Vabariigi sünnist, mõtleme murelikult ka sellele, et iseseivusaega anti meile tookord vaid kakskümmend aastat. Peagi saab täis samasugune arv aastaid, mil oleme taas saanud iseseisvad olla. Kui kaua suudame seekord praeguses ebakindlas maailmas oma iseolemist kaitsta?
Velly Rootsi küsimustele vastab mees, kes on oma õlule võtnud ränga koorma – vastutada Eesti riigikaitse toimimise eest.

Kuigi praegu on teie ametikoht Tallinnas, olete ju põline tartlane.
Jaak Aaviksoo: “Olen sündinud Tartus. Elasime Pepleri, tol ajal Pälsoni uulitsas vana Maarja kiriku vastas. Nii palju ma mäletan, et kui Maarja kiriku juurest üles Riia mäele minna, oli seal lage plats. See oli siis Hruštšovi ajal. Ema oli tol ajal kodune, isa oli lõpetanud Tehnikaülikooli elektriinsenerina. Aga see oli aeg, kus kohalesuunamine pärast õpingute lõppemist käis käsu korras ja nii pidi isa aasta Ahtmes sundaega teenima. Siis sai ta Tartusse koha. Õppisin Tartus 2. Keskkoolis, Miina Härma koolis. Tol ajal ja ka praegu on see kool üsna tugev loodusteaduste alal. Keskkooli aastail sai osaletud olümpiaadidel ja mitte kõige kehvemini. Sealt tekkiski huvi füüsika vastu, mida läksin ülikooli õppima. Aga selle otsuse langetamise taustaks oli pigem asjaolu, et nõukogude võimu ajal oli see valdkond üks vähestest, mis oli vaba ideoloogilisest survest, samal ajal aga üsna konkurentsivõimelise kvaliteediga kogu maailma mastaabis.

Lõpetanud 1976. aastal TRÜ füüsika-keemiateaduskonna füüsika eriala, astusite teaduse vallas pikkade sammudega kiiresti edasi ja juba 1992. aastal sai teist optika ja spektroskoopia professor. Kas teie lapsed on järginud isa eeskuju, lõpetades samuti Tartu Ülikooli?
Vanem poeg on lõpetanud TÜ arstiteaduskonna, praegu ta küll arstina ei tööta, on tegev Poliitikauuringute Keskuse Praxis juhatuses. Praeguse abikaasaga on meil kaks last. Üks lõpetas juura ja on Tartus doktorantuuris, noorem õppis infotehnoloogiat ja praegu magistritasemel. Nad mõlemad on tartlased ja me abikaasaga liigume pidevalt Tartu-Tallinna vahet.

Teadlased muretsevad, et tänapäeva noortel pole erilist huvi täppisteaduste vastu.
Eks ta natuke nii on. Ma arvan, et loodusteadused, aga eriti matemaatika ja füüsika on väga nõudlikud distsipliinid. Ega nad lihtsalt kätte tule ja inimene otsib ikka midagi, mida ta mugavamalt saab, püütakse sellega läbi ajada. See on praegu kõikide õhtumaade probleem. Näeme, kuidas Hiina ja teised arengumaad on oma kõrghariduse kujundamisel oluliselt teistsuguse profiiliga ja kardan, et see pikas perspektiivis maksab meile kätte. Juba üle kümne aasta on näiteks Ameerika Ühendriikides loodusteaduste alal doktorikraadi kaitsjaid väljastpoolt rohkem kui oma kodanike seast. See näitab, kuhu poole maailm liigub. Kui apokalüptiliselt natuke arutada – iga tsivilisatsioon saab ükskord otsa. Vanade tsivilisatsioonide kadumine on ka ajaloost teada. Mäletan, et kunagi 1981. aastal arutasime ühe hiinlasest kolleegiga, füüsikuga, et kunagi oli teaduste vallas maailmas juhtiv piirkond Euroopa, sattus siis raskustesse ja see roll läks üle ookeani Ameerikasse. Kolleeg, kes oli tulnud Hiinast üsna kehvadest oludest, ütles selle peale, et jah, viimased paar tuhat aastat ei ole Hiinal kõige paremini läinud. Selles tõdemuses oli niisugune ajaline perspektiiv ja tulevikunägemus, millega me pole siin läänemaailmas harjunud. See paneb mõtlema, kutsub ka tegutsema.


Jaak Aaviksoo ja Tõnu Tamme TA Füüsika Instituudis 1978. aastal. Foto: erakogu

Töötanud juhtteadurina Teaduste Akadeemia Füüsika Instituudis, otsustasite TÜ prorektori ametikohalt siirduda poliitikasse. 1995. aastal sai teist algul kultuuri- ja haridusminister, seejärel haridusminister. Sellest ajajärgust on paljudele meelde jäänud Tiigrihüppe SA asutamine.
Oli niisugune aeg aastal 1995. Eesti Vabariik oli veel noor ja poliitiline kultuur veel nii madal, et valitsusse võeti ametisse ka nagu vanasti öeldi “parteituid bolševikke”. Toona olin ma reformierakonna mandaadiga, aga ei olnud erakonna liige. Toona jäi reformierakonna valitsemine küll lühikeseks, otsustasime Siim Kallase juhtimisel Vähi valitsusest välja marssida. Läksin siis Tartusse tagasi. Kui nüüd kaugemalt tagasi vaadata, ongi Tiigrihüpe üks asi, mis sellest ajast järele jäänud ja täide läinud. Ega seda programmi õnnestunudki käivitada sel ajal, kui ma ministri ametis olin. Aga idee iseenesest sündis ühel sügisõhtul, kui värsked valitsuse liikmed, mina ja toonane välisminister Toomas Hendrik Ilves, kes me elasime Välisministeeriumi Lembitu tänava hotellis, koos istusime. Kolmas mees sel õhtul oli Johnnie Walker. Nii et see mõte sündis kolme mehe koostöös. Olen seda varemgi meenutanud. Istusime koos hommikuni ja arutasime, kuidas kõikidesse Eesti koolidesse viia internet. See oli tollal veel hoopis uus asi. Haridusministrina ja pärast ministrikohalt lahkununagi õnnestus tollasele peaministrile selgeks teha, et selle ettevõtmise jaoks on vaja rahalisi vahendeid. Siis see programm käivituski ja palju väiksema bürokraatiaga, kui tänapäeval toimub. Hiljem juba Tartu Ülikooli rektorina töötades juhtisin peaaegu viis aastat seda sihtasutust. Arvan, et on oluline, et ka need lapsed, kel kodus arvutit polegi, kelle kodune olukord seda ei võimalda, arvutiõpetust saaksid. Siit edasi minnes oli vaja hakata ehitama seda infotehnoloogilist suunda ka kutse- ja kõrghariduses. Eks see ole ka meie tänase riigi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vundament.

Seejärel töötasite Tartu Ülikooli Eksperimentaalfüüsika ja Tehnoloogia Instituudi juhatajana ja siis TÜ rektorina. Ometi otsustasite poliitikasse tagasi tulla ja 2007. aasta kohalikel valimistel kandideerisite juba IRL nimekirjas. Kaitseministrina tuli teil kiiresti hakata lahendama päris ebmeeldivaid ülesandeid. Üldiselt arvatakse, et olete esimene julge minister, kes tegi otsustavalt lõpu aastaid kestnud Eesti riigi vastu suunatud meeleavalduste korraldamisele Tõnismäel. Küllap oli 2007. aasta aprilliöö tõeliselt närvesööv?
Pronkssõduriga on asjad nii nagu nad on. Eks ta on osake meie ajaloost ja poleks tõenäoliselt enamikku meist ka seganud, ehkki meenutas perioodi, mis oleks võinud parem olemata olla. Aga muidugi, kui ta muutus niisuguseks konfliktiallikaks, oli selge, et ükski riik ei saa seda lubada. Minu pingutused olid suunatud sellele, et viia monument ära rahumeelselt ja vastastikuse kokkuleppe korras. Nii oligi kava jätta ümberpaigutamine suve peale. Sündmused arenesid aga oma loogika järgi ja siis oli vaja kiiresti otsustada. Heameel on, et peaministri ja valitsuse tasemel tol ajal otsustajaid ja tegijaid jätkus, nii ei läinudki palju aega, et monument hommikuks ära viia. Ega ta lihtne olnud, aga väga kõrgelt tuleb hinnata Kaitseministeeriumi inimeste tegutsemist, ilma nendeta poleks selle otsuse praktilist teostamist küll olnud.

Selle teguviisiga pälvisite nii teie kui ka peaminister Ansip paljude kohalike venelaste ja ka meie idapoolse naabri sügava hukkamõistu. Kuid kindlasti poleks sellest sammust loobumine põrmugi kahandanud meie suure naabri järjest agressiivsemaks muutuvat retoorikat. Kõik see, nagu ka hiljutine sõda Georgias, on pannud meid mõistma, et Eesti julgeoleku kindlustamine on praegu meie peamine ülesanne.
Muidugi, ajalugu on meid õpetanud kartma. On ju meie saatuse otsustamist toimunud ka üle meie peade. Aga oleme ajaloost palju õppinud ja üks õppetund on see, et üksinda oleme väga väikesed, meie tahtmine võib olla küll suur, aga sellest ei piisa. Oma kaitsepoliitika oleme üles ehitanud oma liitlastele NATOs ja Euroopa Liidus, et vältida olukorda, kus olime 1939. aastal, kui meil polnud kellegi poole abipalvega pöörduda. Kui inglastel sissepääs Balti merre ära võeti, oli toona nende suutlikkus oma liitlasi toetada väga tagasihoidlik. Teistest suurriikidest rääkimata. Maailm on muutumises ja ohte on alati olnud. Kui teeme oma julgeoleku kindlustamiseks sihikindlalt ja rahulikult kõik, mis meist oleneb, küll siis on võimalik ka nendele ohtudele vastu seista, mis võivad tulla. Kahjuks on agressiivsed väljaütlemised tänane reaalsus, aga ma siiski loodan, et Venemaa rahvad saavad lõpuks aru, et nende probleemid ei lähtu kusagilt väljastpoolt. Need ei tule Eestist ega ka Ameerikast, vaid on nende endi probleemid, millega nad ise peavad toime tulema. Kui see nii peaks minema, siis ma usun, et on nii meist, Euroopa rahvastest kui ka ameeriklastest nende toetajaid. Ega meie eesmärk pole vastasseis või soov, et neil halvasti läheks, pigem lootus, et Venemaa jõuaks oma mõtlemisega XXI sajandisse.

Muret tekitab ka olukord Ida-Virumaal.
Need huvid, mida 1990. aastate algul kasutati vastasseisu tekitamiseks ja vaenu õhutamiseks, on nüüd taas esile kerkinud. Tollal sai see olukord oskuslikult lahendatud. Ma arvan, et Eesti riik on täna palju tugevam kui ta oli siis. Otseselt riigikaitse küsimus see pole, aga kindlasti Siseministeerium ja teised õiguskaitse organid tegelevad selle probleemiga üsna tõsiselt. Ma arvan, et kui suudame lahendada sotsiaalmajanduslikud probleemid selles piirkonnas, siis sealsed inimesed ei ole kallutatavad provokatsioonidele. Kindlasti me ei peaks arvama, et kõik, kes elavad Ida-Virumaal, on põhimõtteliselt Eesti riigi vastased. Pigem võib neid selleks kallutada, kui on soodne pinnas ja selle vältimine on meie riigi üks põhilisi ülesandeid. Ilmselt vajab nende probleemide lahendamine haridus-, sotsiaal- ja majandusministeeriumi pingutusi. Muidugi on igasugused separatismi taotlevad üleskutsed ohlikud ka riiklikule julgeolekule ja seda peab teadma.

Kas koostöö Kaitseministeeriumi ja Kaitseväe Peastaabi vahel hakkab uue kantsleri Riho Terrase kaasabil rahulikumalt toimuma, kui see on olnud viimaste aastate jooksul?
Ma arvan, et see vastasseis, mis siin paar aastat tagasi ajakirjanduse vahendusel kõigile nähtavaks sai, oli sügavalt kahetsusväärne. Päris kindlasti ei aidanud see Eesti kaitseväe kasvatamisele kaasa. Mis iganes olid need põhjused – eks mundrikandjate ja tsivilistide vahel ole ikka väikesed pinged, päris ära kaotada neid vist ei saa. Aga teineteisele vastu töötamist lubada ei ole võimalik. Sellise vastasseisu kaotamist olen oma põhiülesandeks pidanud. Kindlasti on olukord viimase aasta jooksul oluliselt paranenud. Ka kaitseväe korralduse seadus ja 10-aasta arengukava, mis me oleme koos valmis teinud, on märk sellest, et koostöö on võimalik. Muidugi vajab see kõik tugevdamist. Uuest kantslerist ma kindlasti loodan selle suuna edendajat, et meil oleks ühine Eesti riigi kaitse, mitte eraldi kaitseväe riigikaitse ja Kaitseministeeriumi riigikaitse. Eks me muidugi õpime riigikaitse asjandust. Kui me 1991.–1992. aastal alustasime riigikaitse ülesehitamist, sai rõhuasetus pandud eelkõige esmase iseseisva sõjalise kaitsevõime ehitamisele ja rahvusvahelisele koostööle. See on mõistlik olnud. Aga ma olen seda meelt, et peame rohkem tähelepanu pöörama riigikaitsele ka laiemas mõttes. Kahjuks nägime, mis juhtus Georgias selle viimase sõja ajal. Ühiskonna elu tervikuna oli sel määral häiritud, et riik praktiliselt lakkas toimimast. Peame palju rohkem tähelepanu pöörama riigi üldisele valmisolekule niisuguseks konfliktiolukorraks. See on ka üks teema, millega uus kantsler tegelema asub ja ma arvan, et aasta pärast oleme midagi ka ära teinud.

Olete pidevalt osa võtnud rahvusvahelistest kohtumistest, kus on arutatud julgeolekuteemasid. Eestit on külastanud NATO peasekretär Jaap de Hoop Scheffer, USA õhuväe juhataja Euroopas kindral Roger A. Brady, NATO sõjalise komitee esimees admiral Giampaolo Di Paola jpt, kelle arvamustel on kaalu ka meie julgeoleku kindlustamisel. Ometi on teinud sõda Georgias ja eriti lääneriikide edasine suhtumine sealse olukorra lahendamisse meid üsna ettevaatlikuks. Georgia kõrval oleme palju tähelepanu pööranud Ukraina olukorrale. Novembris toimusid Tallinnas NATO-Ukraina kõrgetasemelised konsultatsioonid.
Eesti on väga väike riik ja paljude asjade läbiviimine käib meil üle jõu. Aga kindlasti on vaja niisuguseid ettevõtmisi, mis siiski on meile jõukohased ja kus saame väga kõrgetasemelisi esindajaid kohale kutsudes arutada ka meile olulisi probleeme. Sellega saame näidata oma suutlikkust panustada üldisesse julgeolekusse. Ukraina-NATO kohtumine oli päris märkimisväärne saavutus, kust kõik osalised lahkusid tänutundega. See puudutas nii Ukraina kaitseministrit koos oma kõrgetasemelise delegatsiooniga kui ka USA riigikaitse sekretäri ja teisi ministreid, kes kohal olid. Eks Ukraina tee NATO ridadesse on pikk ja vaevaline, aga arvan, et meil on nii moraalne kui ka sisuline kohustus neid sinna aidata. Selleks ka Tallinna kokkusaamine oli mõeldud.

NATOga koostöö nõuab meilt praktilist valmisolekut sellelt organisatsioonilt otsest abi vastu võtta, kui selline vajadus peaks tekkima.
Mul on hea meel, et Eesti erinevad valitsused ja poliitilised jõud on üsna konsensuslikult aru saanud, et riigikaitsele tuleb tähelepanu pöörata. Selles on ka kokku lepitud, et 2% igaühe meie loodud väärtusest, SKPst, tuleks kulutada oma riigi kaitsmisele. Üks oluline komponent selles on õhukaitse, suutlikkus jälgida seda, mis meie õhuruumis toimub ja siis vastavaid samme ette võtta, kui olukord meile ohtlikuks muutub. Ilma lennuväljata ei saa kuidagi. Sellest on ka meie NATO partnerid aru saanud. Ämari lennuvälja rajamist, mida me vanast nõukogude söjaväelennuväljast ümber ehitame, rahastatakse ühe kolmandiku ulatuses NATO fondidest ja kahe kolmandiku ulatuses Eesti Vabariigi eelarvest. Tuletan siinkohal meelde, et nõukogude ajal oli siin üle kümne sõjaväelennuvälja, praegu pole ühtki. Ämari lennuväli peab olema valmis 2012. aastaks, et meil oleks midagi olemas nii liitlaste toetuse vastuvõtmiseks kui ka oma õhuturbe korraldamiseks.

Meie kaitsevõime oleneb ka sellest, mis meie küberruumis toimub.
Eks me tea, et moodne maailm paljus ei toimi enam traditsioonilises maa-, õhu- või mereruumis, vaid virtuaalses maailmas, millest me järjest rohkem sõltuvusse satume. On see nüüd hea või halb, aga nii see areng toimub. Oma küberruumi kaitse on meie ülesanne. Kui siin valitsevad võõrad ja vaenulikud jõud, siis oleme ühe osa oma rahvuslikust suveräänsusest kindlasti ära andnud. Küberruumi kaudu on võimalik tuua ühiskonda ebastabiilsust, levitada väärinformatsiooni, destabiliseerida riigivõimu toimimist. Eesti näitel on see ka kogu maailmale selgeks saanud. Tänu arengule infotehnoloogia vallas ja muidugi osalt ka Tiigrihüppele, hakkasime sellisele ohule tähelepanu pöörama juba ammu enne 2007. aasta aprillisündmusi. Tolleaegsete küberrünnakute tõrjumisel omandatud kogemustega oleme oma partneritele NATOs arvestatavateks ekpertideks.

USA kaitseminister Robert Gates on tunnustanud Eesti tegutsemist küberturvalisuse vallas. Kurivara väljamõtlejad ja selle levitajad küberruumis püüavad olla pidevalt eespool nendest, kes seda katsuvad avastada ja kahjutuks teha. Kas Herman Simmi tegevus tõi kahju ka meie küberkeskuse mainele?
Küberkeskuse arengu selles faasis, mil Simmil võis sinna olla ligipääs, mingeid saladusi, mida reeta oleks saanud, polnud. Eks iga rahvas peab oma reeturitega hakkama saama. Rumal oleks arvata, et neid siin rohkem poleks või et nüüd enam ühelgi inimesel ei tuleks kiusatust oma kodumaa reetmisest endale tulu teenida. Aga kas me talitaksime targasti, kui hakkaksime iga nurga taga spiooni kahtlustama? Eks kurjategijad tahavad ju kuidagi ellu jääda ja otsivad võimalusi oma plaane teostada – see on alaline võitlus. Arvan, et kunagi ei saabu olukord, kus valitseb igavene rahu ja ligimesearmastus. Silmad ja kõrvad tuleb lahti hoida.

Meie ümber on palju hoolimatust, julmust, ükskõiksust teise inimese hädadesse suhtumisel. Aasta lõpul püütakse lootusrikkalt uude aastasse vaadata ning jõulupühade ajal minnakse kirikusse kuulama evangeeliumi, otsima hingerahu.
Oma protestantlikus kultuuriruumis kasvanuna oleme uhked isiklikku vabadust ja sõltumatust rõhutama. Peame seda oma tugevuseks ja ülekantud tähenduses kujutame inimest maailma nabana. Aga ega inimesed nii tugevad pole, kui nad tahavad näidata. Tegelikkuses, püüdes üksinda hakkama saada, otsime rasketel aegadel tuge, üksteisemõistmist ja jagatud väärtusi, mida ei reedeta. Usk on kindlasti üks toetuspunkte. Kui me selle oleme ära võtnud ja asendanud usuga isiklikku edusse, siis see pole kindlasti kõigile jõukohane ega pruugi ka kõigile meeldida. Kas nüüd oleks just õige arvata, et raskused, mis praegu Eestis paljude elu puudutavad, inimesi rohkem usu juurde suunavad... Küll aga arvan, et need inimesed, kes kas või korra aastas, jõululaupäeval, kirikusse lähevad, saavad sealt päris kindlasti kaasa suurema kindlustunde ja mis on sama oluline – ühtekuuluvustunde. See rahulik õhustik, jõuluõhtu kristlik sõnum jõuab ka nendeni, kes usklikud sõna otseses mõttes ei ole. Eks niisugust ühtekuuluvustunnet otsiti ja leitigi ka suvel korraldatud märkamise öölaulupeol.

* * *

 

CV Jaak Aaviksoo
s. 11. 01. 1954
1971 Tartu 2. Kk.
1976 TRÜ Füüsika-Keemiateaduskonna füüsika osakond, teoreetilise füüsika eriala
1981 füüsika-matemaatika kandidaat
1976-1992 TA Füüsika Instituut, noorem, vanem, juhtteadur
1992 alates TÜ optika ja spektroskoopia professor
1992-1995 TÜ prorektor
1995 kultuuri- ja haridusminister
1996 haridusminister
1996-1998 TÜ Eksperimentaalfüüsika ja Tehnoloogia Instituudi juhataja
1998-2006 Tartu Ülikooli rektor
2007 EV kaitseminister

Abielus, kolm last
Täiendõpped Pariisi ja Osaka ülikoolide, Novosibirski Soojusfüüsika Instituudi, Stuttgardi Max Plancki Tahkiseuuringute Instituudi juures
Üle 100 teadusartikli, rohkem kui 80 publitsistlikku artiklit
Autasud: Riigivapi orden (1999), SLV Suur Teeneterist (2000), Prantsuse Vabariigi Teenete Orden (2001), Soome Vabariigi Valge Roosi orden (2001), Tartu linna medal (2002), Turu Ülikooli audoktor (2003), Academia Europaea liige (2004), Eesti Vabariigi Valgetähe teenetemärk (II klass) (2006)


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv