Kultuur ja Elu kevadnumbri 1/2013 sisukord:

Intervjuu
4 Evy Laamann-Kalbus: Minu hing on ikka Eesti poolt, tulgu või tökatit! Täna on vähe järel neid, kelles on säilinud meie ammune Vabadussõja vaim ja aade. Evy Laamann-Kalbus on erand: 90-aastasena tegutsedes panustab ta tulevastele põlvedele, just neile mõteldes ja lootes andis ta välja kordustrüki William Tomingase 1961. aastal ilmunud raamatust „Vaikiv ajastu Eestis”.

Toimetaja veerg
Sõda ja rahu

Saksa okupatsioon Eestis
22 Saksa okupatsioon Eestis 1941–1944. Teate sõja puhkemisest Saksamaa ja Nõukogude Liidu vahel võttis eesti rahvas vastu suure kergendustundega. Paljud olid arvamusel, et peale sakslaste jõudmist Eestisse taastatakse iseseisev Eesti Vabariik.
35 Siis kui sakslased tulid. Vabatahtlikuna Saksa lennuväkke läinud Bruno Laan meenutab Saksa okupatsiooni aegset meelsust ja ootamatuid seiklusi.
38 Olin kord Eesti Noor! Rahvusliku ühenduse Eesti Noored tegevusest 1942–1944.

Arvamus
14 Herbert Lindmäed ajendas seisukohta võtma Urmas Sutropi artikkel „Holokaust, kurjus ja meie”. Kogu austuse juures autori vastu ei saa aga nõustuda käsitlusega nagu peaks eesti rahvas kandma Eestis toimepandud holokausti süükoormat!
60 Johannes Soodlat võib pidada üheks eripalgelisema karjääriga Eesti sõjaväelaseks, kellest kirjutatud põhjalik ülevaade jõudis hiljaaegu raamatulettidele.

66 Ainuõige valik. Kuno Raude leiab, et iga mehe kohustus on kaitsta oma kodu, oma rahvast, oma maad vaenlase vastu. Need mehed tegid sõja ajal ainuõige valiku, nende võitlus oli ja on austust väärt, et see jäädvustada tulevastele põlvedele.

Minevik ei unune
48 Wehrmacht Aafrikas 1941–1943. Nendele vapratele meestele, kes võitlesid Wehrmachti Aafrika korpuse ridades, ei olnud midagi ette heita ei ajalool, ei Vaterlandil ega isegi võitjatel.
42 Möödunu kauge ja ometi nii lähedane. Ild Ratas jätkab perekonnamälestuste kirjutamist. Milline nägi välja töö kesktelegraafis morseaparaadi taga ning kuidas ema kohtus Taagepera sanatooriumis oma tulevase abikaasaga.

62 Meenutame Muinsuskaitse Seltsi julget algatust tähistada avalikult 1989. aastal märtsi suurpommitamise 45. aastapäeva ja seda tollaste võimude teravdatud pilgu all.

Kultuur
69 Kontsert, mis sündis kirjade toel. 65 aastat tagasi valmis üks omapärasemaid teoseid eesti muusikas – Eduard Tubina kontrabassikontsert, mis sai teoks selle tellija ja esitaja Ludvig Juhti kirjavahetuse kaudu.
73 Filosoof, kunstnik ja öko-põllupidaja Jüri Jürna: Minul on küll tore elada. Selles mõttes on ka vedanud, et kõik on läinud märki, mida olen tahtnud. Aga ise olen kõvasti võidelnud ka.


 

 

 

 

 

 arhiiv reklaam tellimine toimetus kirjuta meile!