Kultuur ja Elu 1/2013


Kultuur ja Elu 4/2012

 

 

 


Wehrmacht Aafrikas 1941–1943

Tekst: Jüri Kotšinev

Oli aasta 1943, kui Wehrmachti Aafrika tankiarmee oli sunnitud ülekaaluka jõu ees kapituleeruma. Saksamaa jõud läksid Idarindele, kus otsustati kogu II maailmasõja ja Euroopa tuleviku saatus. On ausaid kaotusi, mis ei ole häbistavad, vaid isegi väärikamad kui ebaausad võidud. Nendele meestele, kes võitlesid Wehrmachti Aafrika korpuse ridades, ei olnud midagi ette heita ei ajalool, ei Vaterlandil ega isegi võitjatel.

Saksamaa liitlane, Itaalia riigi juht Benito Mussolini soovis saavutada sama hiilgavaid sõjalisi võite nagu tema eeskuju Adolf Hitler oma loodud Wehrmachtiga. Saksa relvade triumf Euroopas 1939-1940 innustas Mussolinit oma triumfe saavutama ning valik langes tollase Itaalia koloonia Liibüa naabrile Egiptusele, kus tuli jõudu katsuda Briti vägedega. Hitler pakkus oma liitlasele Mussolinile Egiptuse sõjakäigu eel sõjalist abi ühe tankidiviisi näol, kuid Mussolini oli liiga enesekindel ning lükkas abi tagasi. Kohe sai selgeks, milline viga see oli.
Peale 1940. aasta septembrit, kui itaallased tungisid Egiptusesse, alustas seal dislotseeruvate Briti Ühenduse vägede juhataja kindral Archibald Graham Wavell operatsiooni "Kompass", mille käigus itaallased said hävitava löögi. Enamik neist langes vangi ning peale lüüasaamist Sidi Barrani lahingus lõigati õnnetutel ja võitlustahte kaotanud itaallastel taganemistee. Iseloomulik itaallaste täielikule häbistavale kaotusele on nende langenute arv võrreldes inglaste kaotustega - 38000 Itaalia poolel, 628 Briti Ühenduse poolel. Tohutu vahe. Itaallased tõrjuti tagasi Liibüasse, kus Briti Ühendusse kuuluvad Austraalia väed blokeerisid nende 45 000-mehelise väekontingendi Bardia kindlusesse. Kapituleerumine toimus 5. jaanuaril 1941. Itaallased kaotasid selle ebaõnnestunud sõjalise operatsiooni (Egiptuse vallutamise katse) käigus kokku 130 000 meest ja 380 tanki.
Küsimuse all oli see, et Hitleri liitlane Mussolini ja tema juhitud Saksamaa liitlasriik Itaalia oli kaotamas oma kolooniad Põhja-Aafrikas. Briti Ühenduse väed purustasid 1941. aasta jaanuaris kindral Richard O'Connori juhatusel Läänekõrbes XIII korpuse jõududega (7. tankidiviis, 4. India diviis, 6. Austraalia diviis ning Uus-Meremaa üksused - kokku 31 000 meest) Itaalia 5. ja 10. armeed, kuhu kuulus 236 000 meest.
Saksamaa pidi alustama oma liitlase päästmiseks "Kõrbesõda".

Wehrmachti "Kõrbesõja algus"

Briti Ühenduse seni võidukad väed said nüüd kokku hoopis teistsuguse vastasega. Selleks oli ennast eelneva kahe aasta jooksul Euroopa sõjaväljadel tõestanud tolle ajastu maailma parim armee "Wehrmacht". Põhjagermaani vaimu ja sõjaideaale kandev, murdumatu tahtejõuga, ülihästi varustatud ja distsiplineeritud sõjameeste vennaskond, keda juhtisid tollase Euroopa parimad väejuhid. Aafrikasse saabusid karge Põhjala karakterit omavad, sõjaks hästi ettevalmistatud valged vägilased, kelle tahe ja iseloom oli võrreldav raua ja tulekivi sulamiga. Wehrmacht jõudis mustale mandrile…
See juhtus 14. veebruaril 1941. Tripolis. Esimesena jõudis kohale 5. Aafrika kergediviisi esimene ešelon ning 3. tankirügement koos luure- ja sapööriüksustega. Kuigi Wehrmachti üksused ei olnud suurearvulised, olid nad varustatud suurepärase soomustehnikaga ja muidugi oli eriline koht nende väeüksuste juba legendaarseks saanud komandöril, kindralleitnant Erwin Rommelil, kes juhtis hiilgavalt oma 7. tankidiviisi Prantsusmaa purustamisel 1940. aasta "Välksõjas". Rommel tõestas kohe, et ta on tegude mees ning tema juhitud Wehrmachti väed alustasid kohe lahingutegevust. Inglise kindral Wavell oli sunnitud osa oma vägedest samal ajal (tema alluvuses olevad Austraalia ja Uus-Meremaa väed) suunama Kreekasse sakslaste vastu ning 4. India diviisi Etioopiasse.
Rommel ründas inglasi El Agheila all, et vallutada Tobruki sadamasse koondatud inglaste strateegilised varud. See õnnestus Rommelil hästi ning inglased tõrjuti Marsa Brega juurde. Rommel tegutses otsustavalt edasi ning tema juhitud Aafrika korpuse 5. kergediviis liikus Bengasi juurde, samal ajal kui osa 5. diviisist liikus kõrbes El Mecheli juurde, olles tugevdatud tankidega. Rommel vallutas Bengasi 4. aprillil 1941. El Mecheli võeti 7. aprillil, kusjuures vangi langes inglaste kindral-leitnant Richard O'Connor. Valdav osa inglaste 2. soomusdiviisist langes Wehrmachti vangi. Tobruki vallutamine osutus aga raskeks. Seda kaitses 35000-meheline garnison ning Briti laevastik sai varustada sadamalinna mere poolt. Rommel alustas Tobruki ründamist sapööriüksuste, kuulipildujapataljoni ja 5. tankirügemendi jõududega. Brittide kindral Wavell alustas omalt poolt operatsiooni "Brevity" sihiga taastada rindejoon Halfaya. Brittide ajutine edu kestis vaid kümme päeva, kuni Rommel nad tagasi paiskas. Wavell sai juurde tanke ja pommitajaid ning asus Tobruki deblokeerima. Algas brittide operatsioon "Battleaxe". Halfaya all ründasid inglased Wehrmachti tagalat. 15. juunil alanud inglaste pealetung takerdus, kuna Wehrmacht kasutas nende tankide tõrjumiseks 88 mm seniitkahureid. Rommeli väed asusid juba 16. juunil vastupealetungile ning surusid inglased 17. juuniks Liibüast Egiptusesse. Inglased kaotasid 91 tanki, Rommeli väed kõigest tosina. 21. juunil vahetas õnnetu kindral Wavelli välja kindral Claude Okinlek. Järgneva paari kuu suhtelise tegevusetuse jooksul töötas kindral Okinlek välja uut Tobruki deblokeerimise operatsiooni. Garnison sai toetust Briti laevastikult, samal ajal kui sakslaste poolel oli ülekaal õhujõududes.


Kindralleitnant “kõrberebane” Erwin Rommel.

Rommeli teine katse vallutada Tobruk

Kindral Okinlek sai valmis Tobruki deblokeerimise plaani nimega "Crusader" ning alustas lahinguoperatsiooni, ennetades Rommeli 20. novembriks kavandatud rünnakut Tobrukile kahe päevaga. Inglaste operatsiooni plaan nägi ette liikumist mööda Egiptuse piiri ning Wehrmachti vägede blokeerimist Halfaya ja Bardia all, luues sellega platsdarmi liikumiseks Tobruki alla. Okinleki käsutuses oli 736 tanki, samal ajal kui Rommelil oli tanke vaid 240. Niisiis alustas Okinlek operatsiooni "Crusader" 18. novembril 1941. Inglaste 8. armee koosnes XIII ja XXX korpusest ning kindralleitnant Alan Cunningham viis inglise armee üle Liibüa piiri. Inglaste XIII korpuse Uus-Meremaa ja 4. India diviisid liikusid Bardia alla. XXX korpuse aga Rommel hajutas, nii et see ei jõudnud plaanijärgsesse kohta. Korpuse koosseisus olev 4. soomusdiviis sai seekord lüüa itaallaste diviisi "Ariete" meestelt ning kaotas Bir el Gubi lahingus 50 tanki. Cunninghamil õnnestus küll oma lahingtegevuse vasakul tiival hõivata Sidi Rezegh, kuid Rommel andis oma tankidiviisidega inglaste XXX korpusele tugeva löögi ning kaotades 200 tanki, olid inglased sunnitud Sidi Rezeghist taganema. Kokku kestsid operatsiooni "Crusader" käigus peetud lahingud kolm nädalat. Rommel koondas oma väed Egiptuse piirile, et lõigata inglased oma baasidest ära ning ründas neid tagalast. Inglased hoidusid nüüd igaks juhuks aktiivsest lahingutegevusest ning samal ajal hakkas nende Tobruki garnison liikumist ida suunas, mille tulemusel liituti 26. novembril XIII korpuse vägedega El Duda juures. Kogu operatsioonis käigus kaotasid inglased 18 000 meest ja 287 tanki, Wehrmacht aga 30 000 meest ning 300 tanki. Inglased said kergemini täiendada elavjõu kaotusi ning tuua kohale uut lahingutehnikat. Rommelil oli selles suhtes aga oma vägede elavjõu ja tehnikaga täiendamine märksa raskem, kuna Vahemeri oli Briti merejõudude kontrolli all.
Rommel võttis aja maha ning taganes oma vägedega 1942. aasta jaanuariks El Agheila juurde. Talle naeratas õnn, kuna Jaapan oli just astunud sõtta, mis nõudis kindral Okinlekil saada uusi reservvägesid ja tehnikat. Algas sõjategevus Kaug-Idas. Luftwaffe saatis Aafrika korpuse abistamiseks, Rommeli vägede toetuseks sinna uusi lennukeid. Jaanuari keskpaigaks sai Rommel oma vägedele juba sellisel määral täiendust, et alustas tõsist ettevalmistust inglaste uueks ja otsustavaks ründamiseks. Wehrmachti liitlased itaallased alustasid 21. jaanuaril inglaste ründamist Bengasi all. Rommeli väed olid lõplikult valmis otsustavaks pealetungiks. Algas uus pealetung Tobrukile. 27. mail 1942. aastal möödus Rommel Briti vägede vasakust tiivast ning andis löögi brittide 8. armeele. Wehrmachti liitlased itaallased võitlesid samal ajal Bir Hakeimi kindluse all, kus nende vastas seisid "Vaba Prantsusmaa" armee võitlejad. Rommeli ja tema liitlaste väed olid lahingutest kurnatud, kuid paremini ei tundnud ennast ka inglased. Oli saabunud otsustav hetk ning Rommel näitas oma raudset närvi ja sõjamehelikku otsustavust. Ta saatis 90. kergediviisi lõuna suunal ning aitas itaalia diviisil "Ariete" tõrjuda prantslased Bir Hakeimi kindlusest välja. Rommel kogus jõudu ning oli juuni keskpaigaks valmis uuesti Tobruki ründama. Osa inglaste 8. armeest jäi Tobruki alla kaitsepositsioonile, samal ajal kui ülejäänud osa armeest taganes Egiptuse piiri juurde. Rommel alustas pealetungi 20. juunil ning Tobruki garnison kapituleerus järgmisel päeval. Wehrmachti kätte langes rikkalik sõjasaak. Inglise garnison langes vangi ning nende allesjäänud vägede võitlusvaim oli murtud.
Selline oskuslik ning mehine vägede juhtimine tõi Rommelile õigustatud autasu ning Saksa riigi ja rahva juht autasustas Rommelit kindralfeldmarssali aukraadiga. Rommelist sai kõige noorem selle auastme kandja Wehrmachti vägedes.

Pealetung Egiptusesse

Vaatamata esialgsele plaanile oodata vägede edasitungiga, kuni õnnestub neutraliseerida Malta garnison ning kindlustada sellega sakslaste moona ja relvavarude konvoide liikumine, veenis Rommel tõelise väejuhina Hitlerit mitte jääda ootama vallutatud Tobruki, vaid asuda kohe jälitama inglasi Egiptuses. Loa Führerilt Rommel ka sai ning 23. juunil ületasid tema üksused Egiptuse piiri. Kindral Okinlek paigutas oma väed kaitsepositsioonidele Mersa Matruhi all. Inglastel oli reservväes 20 000 meest, kes pidid kohtuma Wehrmachti 90. kergediviisi ja 21. tankidiviisi võitlejatega. Rommeli väejuhitalent ning tema Aafrika korpuse meeste võitlusvaim lubasid pealetungivatel üksustel piirata arvulises ülekaalus olevad inglased ümber Mersa Matruhi juures. Esimesena taganes brittide poolel Uus-Meremaa diviis. Nad murdsid piiramisrõngast välja ja taganesid ida suunas. Rommelil avanes tee Aleksandriasse. Tema ja Aleksandria vahele jäi vaid looduslik kaitseliin El Alameinist lõuna pool. Rommel ei teadnud sellest midagi ning 30. juunil 1942 jõudsid tema korpuse sapööriüksused inglaste kaitseliini miiniväljadeni. Algasid lahingud, mis kestsid neli kuud. Esimesed lahingupäevad näitasid, et Aafrika korpuse mehed vajavad pisut hingetõmbeaega ning Rommel tõmbas nad pisut tagasi, andes käsu Itaalia liitlasvägedele asuda arjergardi, kaitsmaks saksa üksuste tagalat. Inglased sooritasid 1942. aasta juulikuu jooksul mitu katset rünnata Wehrmachti positsioone, kuid mingit edu need ei toonud. Rommel oli kindel, et saab varsti täiendust elavjõus ja tehnikas ning asus otsustavalt inglasi ründama 30. augustil 1942.
Vahepeal sai uueks brittide Lähis-Ida vägede ülemjuhatajaks Okinleki asemel kindral Harold Alexander. Tema alluvuses olev inglaste 8. armee valmistas Rommelile ette lõksu - Alam Halfa juurde oli 8. armee juhataja kindral Bernard Montgomery koondanud suure hulga suurtükke ja tanke. Samal ajal sattusid pealetungivad Rommeli üksused inglaste miiniväljadele ning kandsid tohutu kahuri- ja tankitule all suuri kaotusi. Asjale pani punkti inglaste lennuvägi, mis jahvatas Rommeli üksused läbi. Rommeli enda tervis halvenes järsult ning tekkinud olukorras pidas ta paremaks oma väed lahingust välja viia. Aafrika korpuse võitlusvaim ei olnud aga mitte murtud, vaid vastupidi - mehed kippusid uuesti lahingusse, vaatamata üle elatud kaotustele ja inglaste ülekaalulisele tulemöllule. Siiski viis Rommel oma väed lahingutegevuse piirkonnast välja. Jätnud oma uued kaitseliinid 88-millimeetriste seniitkahurite kaitse alla (mis oli tõhus tankivastane relv) ning paigaldanud oma üksuste positsioonide ette miiniväljad, lahkus Rommel Saksamaale tervist parandama. Seda kasutasid ära inglased ning Rommeli Saksamaal olles alustas kindral Montgomery 23. oktoobril üldpealetungi kogu rindel. Rommel naasis oma Aafrika korpuse juurde 25. oktoobril ja leidis eest oma võitlusvaimu ja mehisuse täielikult säilitanud üksused. Montgomery lootus kurnata Wehrmachti mehed ülekaaluka tulejõuga välja ei kandnud vilja. Viis päeva kestnud meeleheitlik inglaste rünnak jooksis kinni, ning kaotanud võitlusväljal 10 000 meest, ei suutnud inglased Aafrika korpuse rindest läbi murda. Samas toetus Montgomery uutele saabunud reservidele ning ründas 4. novembril ülekaalukate jõududega Rommeli positsioone uuesti - seekord rinde lõunalõigus. Rommel tegi aruka otsuse ning viis oma väed tagasi.


Inglise kindral kindral Bernard Montgomery.

Sõjategevus Tuneesias

Inglased asusid koos ameeriklaste üksustega pealetungi jätkule juba 7. novembril, alustades uut operatsiooni nimega "Torch". Nad maabusid Marokos ja Alžeerias ning Rommeli väed olid võetud sellega kotti. Taganeda oli Wehrmachti Aafrika korpusel võimalik ainult ühes suunas - Tuneesiasse. Sealt oli võimalik omakorda evakueeruda Sitsiiliasse. Rommel näitas just sellel sõjaetapil, et on igati väärt oma uut hüüdnime "Kõrberebane". Ta sooritas hiilgavaid manöövreid ning põikles Montgomery juhitud inglise-ameerika vägede katsetest võtta ta tangide vahele nii osavalt, et jõudis 1943. aasta veebruaris Mare liinile, samal ajal kui kindralid Walther Nering ja Hans-Jürgen von Arnim seisid raudse ja vankumatu müürina Alžeeriast pealetungivate inglaste ja ameeriklaste üksuste vastas. Rommeli raudne tahe ja sõjaline talent ei lubanud Montgomeryl võitu saavutada. Inglaste varustusteed ja kommunikatsioonid olid ohtlikult pikaks veninud. Luftwaffe saavutas ülekaalu õhus ning saabus ka kauaoodatud vägede täiendus. Rommeli juhitud Itaalia-Saksamaa liitlasväed täienesid elavjõuga 1942. aasta detsembris 100 000 meheni ning Aafrikasse saabus ka rasketankiväe pataljon uute sõjamasinate - "Tiger"-tüüpi tankidega. 14. veebruaril ründas Rommel läänest peale tungivaid ameeriklaste üksusi. Tema 10. ja 15. tankidiviis andsid löögi Sidi Bou Zid'ist. Ameeriklased said tugeva löögi. 15. veebruaril tõrjusid Rommeli väed jõuliselt ameeriklaste vasturünnaku katse. 20. veebruaril viis Rommel isiklikult rünnakule 10. ja 15. tankidiviisi ning vallutas Kasserine mäekuru. Rommeli vaieldamatule edule pani seekord aga piiri kütuse otsa lõppemine. Tankid ei sõida ilma kütteta ja selle vastu ei saanud isegi "Kõrberebane" Erwin Rommel.
Rommel võttis aja maha ja hakkas valmistuma inglaste purustamiseks. Löök pidi toimuma Medinini juures Mare liinile. Inglaste hästi paigutatud kahurvägi hävitas suure osa Rommeli tankiväest ja jalaväest. Kõiki lahinguid võita ei saa ning alati ei suuda olude ja ülekaaluka vastasega edu saavutada isegi Rommeli-sugused väejuhid. Rommel kutsuti aru andma Saksamaale, kuhu ta lahkus oma vägede juurest 9. märtsil 1943. aastal. Teda jäi asendama kindral von Arnim. Seegi väärikas kindral ei suutnud ilma uute täiendusteta vastu seista üha kasvavale inglise-ameerika väekontingendile. Saksamaa ei saanud saata vajalikul määral täiendust oma Aafrika tankiarmeele - oli 1943. aasta ning kõik Saksamaa varud ja jõud läksid teatavasti Idarindele, kus otsustati kogu II maailmasõja ja Euroopa tuleviku saatus. Kindral Hans-Jürgen von Arnim oli sunnitud ülekaaluka jõu ees kapituleeruma. See juhtus 12. märtsil 1943. Itaalia-Saksa liitlasvägedest, kes osalesid "Kõrbesõjas", langes vangi 240 000 meest. On ausaid kaotusi, mis ei ole häbistavad, vaid isegi väärikamad kui ebaausad võidud. Nendele meestele, kes võitlesid Wehrmachti Aafrika korpuse ridades, ei olnud midagi ette heita ei ajalool, ei Vaterlandil ega isegi võitjatel. On teada, et Rommeli korpuse mehi austasid isegi nende võitjad.

Aafrika korpuse ülesehitus

Aafrika korpuse moodustamise käsu avalikustas Führer 19. veebruaril 1941. Selle korpuse algne koosseis oli järgmine:

Korpuse staap.
5. Aafrika kergediviis
15. tankidiviis

Reservväed:
576. korpuse topograafia osakond
300. veeluure eripataljon
605. motoriseeritud tankitõrjepataljon
18. motoriseeritud õhutõrjerügemendi 1. patarei
33. motoriseeritud õhutõrjerügemendi 1. patarei
606. motoriseeritud õhutõrjerügement
475. motoriseeritud sidepataljon
572. motoriseeritud varustuspataljon
580. motoriseeritud veevarustuspataljon
580. motoriseeritud luurekompanii
598. väli-reservpataljon
599. väli-reservpataljon
554. leivaküpsetuskompanii
Korpuse motoriseeritud toidumoona ladu
498. motoriseeritud välisandarmeeria kompanii

Poole aastaga kasvas Aafrika korpuse koosseis tankigrupi (Panzergruppe) suuruseni. Tema koosseisu saabus uus Wehrmachti väeüksus - 90. kergediviis ning Itaalia diviisid "Ariete", "Trieste", "Pavia", "Bologna", "Brescia" ja "Sovana". 1942. aasta jaanuari lõpus nimetati Aafrika tankigrupp ümber Aafrika tankiarmeeks ("Panzerarmee Afrika"). See armee nimetati omakorda 1943. aasta veebruaris ümber 1. Itaalia armeeks.
1942. aasta augustiks oli Rommeli Aafrika tankiarmee koosseis järgmine:

Armee juhatus
15. tankidiviis
21. tankidiviis (endine 5. kergediviis)
90. kergediviis
164. jalaväediviis
Ramcke langevarjurite brigaad (Fallschirmjäger Brigade), mis kandis oma komandöri, kindral Hermann-Bernhard Ramcke nime
X Itaalia korpus, kuhu kuulusid "Brescia" jalaväediviis ja "Pavia" jalaväediviis
XX Itaalia korpus, kuhu kuulusid "Ariete" soomusdiviis, "Littorio" soomusdiviis, "Trieste" motoriseeritud jalaväediviis ning "Folgore" langevarjudiviis
XXI Itaalia korpus, kuhu kuulusid "Trento" jalaväediviis ja "Bologna" jalaväediviis
Reserv- ja abiüksuste hulka kuulusid:
15. eriotstarbelise motoriseeritud brigaadi staap
Motoriseeritud ründeešelon
575. Liibüa Luftwaffe staabiülema motoriseeritud topograafilise teenistuse üksus
288. motoriseeritud eriotstarbeline komando
2. maavägede luurestaap
605. motoriseeritud tankitõrjedivisjon
606. motoriseeritud tankitõrje divisjon
104. kahurväe juhatus
721. kahurväe motoriseeritud topograafiline üksus
730. kahurväe motoriseerituid topograafiline üksus
11. motoriseeritud luuredivisjon
606. motoriseeritud õhutõrjedivisjon
612. motoriseeritud õhutõrjedivisjon
617. motoriseeritud õhutõrjedivisjon
135. motoriseeritud õhutõrjedivisjon
73. motoriseeritud sõjaväeehitusteenistus
85. ehituspataljon
278. Tirooli maakaitseväerügemendi 1. pataljon
10. motoriseeritud siderügement
Kullerteenistuse ešelon
V, VI ja XIII sõjaväe raadiojaamad
Sõjaväeraadiojaam "Tripoli"
Eriotstarbeline raadiorühm "Afrika"
937. siderühm
585. motoriseeritud varustusrügement
619. motoriseeritud varustuspataljoni staap
681. eriotstarbeline motoriseeritud staap pommide kahjutukstegemiseks
792. ja 798. motoriseeritud eriotstarbeliste varustuspataljonide staap
148., 149., 529., 532., 533., 902. ja 909. motoriseeritud varustuspataljon
548. motoriseeritud autoremondirühm
542. kuni 547. motoriseeritud majandusešelon
12. kütuse-määrdeaine materjalide majandusešelon
5. maavägede kütuse-määrdeaine materjalide majandusešelon
979., 980. ja 981. kütuse-määrdeaine motoriseeritud majandusešelon
Motoriseeritud varustusteenistuse administratiivteenistus
560. ja 566. motoriseeritud autobaas
1., 2. ja 3. kahurväe tehnilise varustamise motoriseeritud teenistus
554. leivaküpsetuspataljoni 1. jagu
317. motoriseeritud toidumoonavalitsus
445. motoriseeritud toidumoonavalitsus
Motoriseeritud toidumoonavalitsus "Afrika"
592. motoriseeritud sanitaarteenistuse kompanii 1. rühm
Motoriseeritud hospidal "Tripoli"
542. motoriseeritud hospidali 5. jagu
667. motoriseeritud hospidal
Motoriseeritud hospidal kergelt haavatutele
531. motoriseeritud kerge autopark
Motoriseeritud salapolitsei
Patrullteenistuse peavalitsus
Motoriseeritud välisandarmeeriaüksus
Vahipataljon "Afrika"
Kohalikud komandandiüksused "Misurata", "Barse", "Tripoli", "Bengasi", "Derna"
782. sõjavangide laager
800. õpperügemendi "Brandenburg" 13. pataljon
659. ja 762. motoriseeritud eriotstarbelised välipostiosakond
Luftwaffe välipostiteenistuse eriotstarbelised motoriseeritud osakonnad
Eriotstarbeline motoriseeritud välipostiteenistus

1942. aasta detsembris määras Hitler Tuneesia 5. tankiarmee juhatajaks kindral Hans-Jürgen von Arnimi. 1942. aasta detsembrikuu seisuga oli 5. tankiarmee koosseis järgmine:

Tankiarmee staap
10. tankidiviis
von Broich'i diviis (komandöri kindralmajor Friedrich von Broich'i nime järgi)
20. õhutõrjediviis
54. õhutõrjerügemendi 1. ja 2. patarei
210. sõjaväeluure jagu
Tuneesia propagandarühm
Armeereserv
Diviis "Imperiali"

1943. aasta märtsis oli 5. tankiarmee koosseisult järgmine:

Tankiarmee staap
10. tankidiviis.
21. tankidiviis
334. jalaväediviis
von Manteuffel'i diviis (komandöri kindral Hasso von Manteuffel'i nime järgi)
19. õhutõrjediviis
20. õhutõrjediviis
501. rasketankiväepataljon
190. sidepataljon
190. luurepataljon
Geodeesia- ja topograafia kergepataljon
Löögiüksus Schmidt (Heersgruppe Schmidt)
Löögipiirkond Benini
Löögipiirkond Brandenburg
Löögipiirkond Nord
Löögipiirkond Tuneesia
Diviis "Superga"
Brigaad "Imperiali"

1943. aasta 23. veebruaril nimetas Führer nende Tuneesias paiknevad üksuste - üldnimega "Afrika" armee, kuhu kuulusid 1. Itaalia armee ja Wehrmachti 5. tankiarmee - ülemjuhatajaks kindral-feldmarssal Rommeli. Põhja-Aafrika Saksa-Itaalia liitlasvägede kapituleerumiseni oli jäänud kõigest kolm kuud.


Luftwaffe hävituslennuväe kapten troopikamundris.

Luftwaffe ja Kriegsmarine "Kõrbesõjas"

Saksa merejõudude - Kriegsmarine - roll "Kõrbesõjas" oli rannakaitse ning Itaaliast Põhja-Aafrikasse saabuvate moona- ja varustuskonvoide aluste kaitsmine merelt. Põhilise Saksa laevastiku baasid Põhja-Aafrikas olid Bizerta sadam Tuneesias ning Bengazi, Tripoli ja Tobruki sadamad Liibüas. Suurt osa Rommeli operatsioonide katmisel õhust täitis Luftwaffe. Esimestena saabusid Põhja-Aafrikasse kahemootorilised hävitajad "Messerschmitt" Bf 110. Need kuulusid 26. ründeeskaadri 3. gruppi. Neile lisaks saabusid koos Rommeli korpusega 27. ründeeskaadri 1. grupi "Messerschmitt" Bf 109 hävitajad ning 26. eskaadri 7. grupi "Messerschmitt"-tüüpi hävitajad. Peale selle oli Luftwaffe üksustes Põhja-Aafrika taevas võitlemas "Junkers" Ju 87 Stuka lennukid 2. pikeerivate pommitajate eskaadri 2. grupist. Peale selle kasutas Luftwaffe 3. eskaadri 1. grupi ja 2. eskaadri 2. grupi öiseid hävitajaid, mis tegutsesid inglise pommilennukite hävitamisega. Ülejäänud Luftwaffe lennukid tegelesid eri lahingupaikades Rommeli vägede katmisega ja tulejõuga õhust toetamisega, kuuludes 21. hävitajate eskaadri 2. gruppi; 77., 2., 26. ja 53. hävitajate eskaadritesse. Luftwaffel oli Põhja-Aafrikas lisaks nimetatud väeosadele veel 1. ja 2. pikeerivate pommitajate eskaader ning 2. pommitajate eskaader. SS-väeosad Põhja-Aafrikas ei võidelnud, kuid neil oli baas Tuneesias ning nad korraldasid koostöös kohaliku politseiga julgeolekuteenistust.

Saksa kõrgem väejuhatus Põhja Aafrikas oli järgmine:

Kindral-feldmarssal Erwin Rommel ajavahemikel 15. august 1941 - 9. märts 1942; 19. märts 1942 - 22. september 1942 ning 25. oktoober 1942 - 23. veebruar 1943.
Kindralleitnant Ludwig Krüwel ajavahemikul 9. märts 1942 - 19. märts 1942.
Kindral Georg Stumme ajavahemikul 22. september 1942 - 25. oktoober 1942.
Kindralleitnant Wilhelm Ritter von Thoma ajavahemikul 24. oktoober 1942 - 25. oktoober 1942.
Itaalia armeekindral Giovanni Messe ajavahemikul 23. veebruar 1943 - 13. mai 1943.

"Kõrbesõja" väekoondised

5. kergediviis
Moodustati spetsiaalselt võitluseks Põhja-Aafrikas. Komplekteeritud 3. tankidiviisi isikkooseisuga. Aafrikasse jõudis 14. veebruaril 1941. Osales Egiptuse ründamises ja Tobruki vallutamiskatsel. Tugevdatud 104., 15. tankidiviisi motoriseeritud soomusrügemendiga ja 1. oktoobril 1941 nimetatud ümber 21. tankidiviisiks. Osales 1941. aasta novembris inglaste vägede tõrjumisel, mille need võtsid ette operatsiooni "Crusader" käigus. 1942. aasta alguses osales 21. tankidiviis Rommeli juhitud pealetungil, mis lõppes Bengasi vallutamisega 29. jaanuaril 1942. Paistis silma Tobruki vallutamisel. Peale kaotust El Alameini all hävis peaaegu täielikult inglaste operatsioonide "Lightfoot" ja "Supercharge" käigus. 1943. aasta veebruaris täiendati diviis uute jõududega (90 tanki) ning osales Sidi Bou Zid'i lahingus 14.-15. veebruaril. Kapituleerus inglastele 13. mail 1943.

1941. aasta veebruari seisuga kuulus diviisi 5. tankirügement; 33. motoriseeritud tankitõrjedivisjoni 1. kompanii; 39. motoriseeritud tankitõrjedivisjon; 2. ja 8. motoriseeritud kuulipilduritepataljon; 75. motoriseeritud kahurväerügemendi 1. divisjon; 605. ja 606. motoriseeritud õhutõrjekahurväe divisjon ja 3. motoriseeritud luurepataljon.

1942. aasta seisuga kuulus diviisi 5. tankirügement; 39. motoriseeritud tankitõrje hävitusdivisjon, 104. motoriseeritud jalaväerügement; 155. motoriseeritud kahurväerügement; 3. motoriseeritud luurepataljon.

Diviisi komandörid olid kindralmajor Johannes Streich 20. veebruar 1941 - 22. juuli 1942; kindralmajor Johann von Ravenstein 23. juuli 1941 - 29. november 1941; oberst Gustav Georg Knabe 29. november 1941 - 30. november 1941; kindralleitnant Karl Böttcher 30. november 1941 - 30. jaanuar 1942, kindralmajor Georg von Bismarck 30. jaanuar 1942 - 31. august 1942; oberst Carl-Hans Lungershausen 31. august 1942 - 18. september 1942; kindralmajor Heinz von Randow 18. september 1942 - 21. detsember 1942; oberst Hans-Georg Hildebrandt 1. jaanuar 1943 - 25. aprill 1943; kindralmajor Heinrich-Hermann von Hülsen 25. aprill 1943 - 13. mai 1943.


10. tankidiviis
1939. aasta suvel loodud diviis võitles vapralt Poola purustamisel 1940. aastal ja Prantsusmaa vallutamisel kindral Guderiani juhitud XIX korpusega. Idarindel võitles diviis Minski ja Smolenski pealetungioperatsioonides ja näitas üles mehisust Rževi kaitselahingutes 1942. aasta talvel. Peale puhkust ja täiendamist elavjõu ja tehnikaga suunati 10. tankidiviis 1942. aasta novembris Põhja-Aafrikasse. Seal saavutas diviis oma esimese Aafrikas saadud võidu Sidi Bou Zid'i lahingus. 1943. aasta kevadel oli diviis reservis ning taganes sõjakäigu lõpuks 1943. aasta kevadel Biserta alla, kus kapituleerus 9. mail. 1943. aasta jaanuari seisuga kuulus diviisi 7. tankirügement, 90. motoriseeritud tankitõrje hävituspataljon, 69. ja 86. motoriseeritud jalaväerügement, ründerügement (Sturmregiment) "Hermann Göring", motoriseeritud pataljon A4, motoriseeritud kahurväerügement, Böhmer'i õhutõrjeüksus. 10. tankidiviisi komandörid olid kindralmajor Ferdinand Schaal 1939 - 2. august 1941, kindralleitnant Wolfgang Fischer 2. august 1941 - 1. veebruar 1943 ja kindralmajor parun Friedrich von Broich 1. veebruar 1943 - 12. mai 1943.

15. tankidiviis
Väeosa moodustati Kaizerslauternis 1933. aastal 104., 110. ja 115 jalaväerügemendi baasil. Diviis võitles 1940. aastal Prantsusmaal. Põhja-Aafrikasse jõudis 15. tankidiviis 1941. aasta aprillis ning osales kohe Bengasi vallutamisel Rommeli alluvuses. Juunis võitles diviis Tobruki all ning novembris, kui inglased oma "Crusaderi" operatsiooni alustasid, oli 15. diviis lahingumöllu epitsentris.
Diviisi täiendati tehnika ja elavjõuga ning 1942. aasta mais võitles Ghasala liinil. 1. juulil võttis diviis osa El Alameini lahingust. 23. oktoobril alustasid inglased Montgomery juhtimisel oma vastupealetungi ning 15. diviis löödi puruks. Selle koosseisus olnud 8. tankirügement kaotas lahingutes kogu oma tehnika ning langes ka rügemendi komandör, misjärel tankirügemendi riismed taganesid Tuneesiasse, kus nad liideti Itaalia 1. armeega. 15. diviis sai aga uuesti täiendust elavjõu ja tehnikaga ning jätkas võitlust 1943. aasta kevadel. 6. märtsil osales diviis pealetungis Medeninile. Selle käigus kaotas diviis 24 tanki. 22. märtsil asus diviis vastupealetungile Vadi Zigu juures. Peale seda viimast lahingoperatsiooni oli 15. tankidiviisil alles kõigest 10 tanki ning diviis kapituleerus koos 10. tankidiviisiga 9. mail 1943 inglastele.

1942. aasta aprilli seisuga kuulus diviisi 8. tankirügement, 33. motoriseeritud tankitõrje hävituspataljon, 115. motoriseeritud jalaväerügement, 33. motoriseeritud kahurväerügement ja 33. motoriseeritud luurepataljon. Diviisi komandörideks olid kindralmajor Heinrich von Prittwitz 22. märts 1941 - 10. aprill 1941, oberst parun Hans-Carl von Hesebeck 15. aprill 1941 - 25. juuli 1941, kindralmajor Walter Neumann-Silkov 25. juuli 1941 - 6. detsember 1941, oberst Erwin Menni 6. detsember 1941 - 8. detsember 1941, kindralleitnant Gustav von Vaerst 9. detsember 1941 - 26. mai 1942, oberst Eduard Crasemann 26. mai 1942 - 8. juuli 1942, kindralleitnant Gustav von Vaerst 8. juuli 1942 - 31. august 1942, kindralmajor Heinz von Randow 1. september 1942 - 17. september 1942, kindralleitnant Gustav von Vaerst 17. september 1942 - 12. detsember 1942, oberst Willibald Borowietz 12. detsember 1942 - 13. mai 1943.

90. kergediviis
Loodud Liibüas 1941. aasta augustis eriotstarbelise diviisi "Afrika" nime all. Mehitatud Põhja-Aafrikas juba võidelnud 155., 200. ja 361. motoriseeritud jalaväerügementidest. Võitles hiilgavalt Tobruki vallutamise katsel 21. novembril 1941. aastal ning 28. novembril 1941 ümber nimetatud 90. kergediviisiks. Osales taganemisel Kyrenaika'st ning Bengasi vallutamisel 1942. aasta jaanuaris. 1942. aasta 26. maist kuni 14. juunini pidas diviis lakkamatut võitlust Ghasala liinil ning piiras Bir Hakeim'i kindlust. Juuni lõpuks olid diviisi kaotused lakkamatutes lahingutes nii suured, et rivis oli selleks ajaks kogu diviisis vaid 1600 meest. Sellele vaatamata osales 90 kergediviis El Alameini esimesel vallutuskatsel. 1942. aasta oktoobris - Montgomery suure vastupealetungi alguses kaitses 90. kergediviis Wehrmachti vägede põhjapoolseimat lõiku. Diviis kandis tohutuid kaotusi, jättes langenutena maha poole oma koosseisust. Viimastel Aafrika sõjakäigu kuudel võitles 90. kergediviis Rommeli vägede arjergardis, pidades inglise-ameerika vägedega raskeid kaitselahinguid, mille tulemusena oli 1943. aasta aprilliks diviisi koosseisus vaid 5700 meest. Kapituleerus diviis 12. mail 1943.
1942. aasta lõpuks oli 90. kergediviisis 155. motoriseeritud rügement, 200. motoriseeritud rügement, mille moodustasid 155. ja 347. jalaväerügementide endised võitlejad; 361. jalaväerügement, kuhu kuulusid ka Prantsuse Võõrleegioni veteranid; motoriseeritud Aafrika-rügement, mis oli moodustatud 288. eriotstarbelise võitlusgrupi meestest; Kolbecki võitlusgrupp, kuhu kuulusid transpordi- ja õhutõrje allüksused; 190. motoriseeritud tankitõrje hävituspataljon; 190. kahurväerügement ja 580. motoriseeritud luurepataljon. 90. kergediviisi komandörid olid kindralmajor Max Zimmermann 17. juuni 1941 - 10. september 1941, oberst Johann Mikel 11. detsember 1941 - 27. detsember 1941, kindralmajor Richard Veit 28. detsember 1941 - 28. jaanuar 1942, kindralmajor Ulrich Kleemann 29. aprill 1942 - 14. juuni 1942, oberst Werner Marks 14. juuni 1942 - 18. juuni 1942, oberst Erwin Menni 18. juuni 1942 - 19. juuni 1942, oberst Werner Marks 19. juuni 1942 - 21. juuni 1942, kindralmajor Ulrich Kleemann 21. juuni 1942 - 8. september 1942, kindralmajor Hermann Bernhard Ramcke 8. september 1942 - 17. september 1942, oberst Hermann Schulte-Heuthaus 17. september 1942 - 22. september 1942, kindralleitnant Theodor Graf von Sponeck 22. september 1942 - 12. mai 1943.

164. kergediviis
Moodustatud 1940. aastal Königsbrückis. Sinna kuulusid 382., 433. ja 440. jalaväerügement. Ligi aasta viibis diviis Kreekas ning seejärel sai suunamise Kreetale. Põhja-Aafrikasse saabus diviis 1942. aasta juulis ning võttis augustis osa El Alameini lahingust. Inglaste pealetungi ajal 1942. aasta oktoobris võitles diviis Rommeli vägede arjergardis. Peale puhkust ja täiendust elavjõu ja tehnikaga oli diviis täielikult motoriseeritud, võitles inglastega ja Uus-Meremaa jalaväega 1943. aasta märtsis. Kapituleerus 13. mail 1943, kui diviisi koosseisu oli jäänud vaid 5000 meest. Diviisi kuulus 125., 382. ja 433 motoriseeritud jalaväerügement, 220. motoriseeritud kahurväerügement; 609. motoriseeritud õhutõrjedivisjon ja 220. motoriseeritud luurepataljon. Diviisi komandörideks olid oberst Carl Hans Lungershausen augustis 1942, oberst Hermann Hans Hecker 31. august 1942 - 18. september 1942, oberst Carl Hans Lungershausen september 1942 - novembri lõpp 1942, oberst Zigfrid Vestfaal 6. detsember 1942 - 30. detsember 1942, kindralmajor parun Kurt von Liebenstein 1. jaanuar 1943 - 16. jaanuar 1943, oberst Carl Heinz Becker 16. jaanuar 1943 - 17. veebruar 1943, kindralmajor Friedrich Krause 17. veebruar 1943 - 13. märts 1943, kindralmajor parun Kurt von Liebenstein 13. märts 1943 - 13. mai 1943.

334. jalaväediviis
Moodustatud 1942. aasta sügisel. Põhja-Aafrikasse saabus diviis 1942. aasta detsembris ning kuulus 5. tankiarmee koosseisu. Asus rindele von Broichi diviisi ja 10. tankidiviisi vahelisele lõigule. Diviis osales kindral von Arnimi juhitud pealetungis Bu Arada'le 1943. aasta jaanuaris. Kogu 10. tankidiviisi koosseisu jäi peale seda operatsiooni alles vaid kuus tanki. Aprillis eraldati 344. diviisist Audorfi ründegrupp Medzes el Babe kõrgustiku vallutamiseks. Inglaste vasturünnak sundis 344. diviisi üksusi taganema. 1943. aasta mais viidi diviis tulejoonelt minema ning lõpuks sattus diviis inglaste piiramisrõngasse. Kapituleeruti 8. mail 1943. 1942. aasta seisuga kuulus diviisi 754. ja 755. motoriseeritud jalaväerügement, 756. motoriseeritud mägikütirügement, 33. motoriseeritud tankitõrje hävitusdivisjon, 334. motoriseeritud kahurväerügement. Diviisi kamandasid oberst Friedrich Weber 13. november 1942 - 15. aprill 1943, kindralmajor Friedrich Krause 15. aprill 1943 - 8. mai 1943.

999. kergediviis
Moodustatud 1942. aasta lõpus Antwerpenis. Koosnes meestest, kes olid saanud väiksemat sorti kriminaalkaristusi. Ühesõnaga midagi trahviroodu kontingendi sarnast. Esialgu brigaadina moodustatud väeüksus suurendati diviisiks 1943. aasta märtsis. Ohvitserkond selles diviisis, arvestades seal teenivate meeste eripära, koosnes väga hea väljaõppega ja karmidest meestest. Põhja-Aafrikasse saabus diviis 1943. aasta märtsis. Diviis paistis silma Fonduki all inglastega kaitselahinguid pidades 1943. aasta aprillis. Diviis kapituleerus 1943. aasta 13. mail. Diviisi kuulus 1943. aasta jaanuari seisuga 961. ja 962. motoriseeritud jäägrirügement. Diviisi komandöriks oli oberst Ernst-Günther Baade 2. aprill 1943 - 13. mai 1943.

Von Broichi diviis
Moodustatud Tuneesias 1942. aasta novembris. Detsembris määrati diviis 5. tankiarmee koosseisu ning sai lahinguülesandeks asuda Tuneesia rinde põhjalõiku. 7. veebruaril 1943 asus diviisi juhtima kindralmajor Hasso von Manteuffel. Endine komandör Friedrich von Broich asus juhatama 10. tankidiviisi. Diviis liikus lahingutega 26. veebruarist kuni 15. märtsini edasi inglaste positsioonidele ning jõudis Dzibel Abudini. Diviis oli rasketes lahingutes verest tühjaks jooksnud ega suutnud edu arendada. 31. märtsil 1943 asus diviisi juhtima kindralleitnant Carl Bülovius. Kapituleeruti 9. mail 1943. Diviisi kuulus motoriseeritud õhudessandirügement "Barentina", 10. itaallaste motoriseeritud rügement, 2. motoriseeritud jalaväerügemendi 4. pataljon.
Komandörideks olid oberst Friedrich von Broich 18. november 1942 - 5. veebruar 1943, kindralmajor Hasso von Manteuffel 7. veebruar 1943 - 31. märts 1943 ja kindralleitnant Bülovius 31. märts 1943 - 9. mai 1943.

Diviis "Hermann Göring"
Diviis moodustas 1933. aastal eriotstarbelise pataljoni alusel Preisi siseminister Hermann Göring. 1935. aasta sügiseks formeeriti pataljon ümber politseirügemendiks. 24. septembril viis Göring rügemendi Luftwaffe alluvusse. Rügement osales Prantsusmaa vallutamisel ning viidi seejärel üle Rumeeniasse. Sealt edasi sõdis rügement Idarindel ning 1942. aasta märtsiks suurendati brigaadini ja oktoobris diviisini. Diviis suunati Itaaliasse ning sealt saadeti aasta lõpus selle allüksused Põhja-Aafrikasse. Diviisi kaks jäägrirügementi võitlesid 10. tankidiviisi koosseisus. 1943. aasta veebruaris võitlesid komandör oberst Schmidti alluvuses Tuneesia rinde lõunaosas. Diviisi kuulus grenaderirügemendi "Hermann Göring" 1. ja 3. pataljon; jäägrirügemendi "Hermann Göring" 1. ja 3. pataljon; õhutõrjerügemendi "Hermann Göring" 1. ja 2. divisjon. Diviis kapituleerus 12. mail 1943. Osa diviisi koosseisust suutis evakueeruda Sitsiiliasse ning hiljem moodustati nende meeste baasil uus tankidiviis "Hermann Göring" Itaalias ja Prantsusmaal.

Ramcke brigaad
Algselt oli Ramcke brigaad mõeldud Malta vallutamiseks. Nime sai oma komandöri Bernhard Ramcke järgi (Fallschirmjäger Brigade Ramcke). Langevarjurite brigaad suunati Luftwaffe koosseisus Põhja-Aafrikasse 1942. aasta augustis. Kindralmajor Ramcke juhtimisel oli neli jäägripataljoni, kahurväedivisjon, tankitõrjekompanii ja sapöörirood. Väeosa ei olnud motoriseeritud. Rindel asus Ramcke võitlusgrupp kahe itaallaste diviisi "Bologna" ja "Brescia" vahelisel rindelõigul El Alameini juures. Oktoobris oli Ramcke grupp sunnitud taganema koos Itaalia X korpusega. Sattudes piiramisrõngasse, õnnestus 600-liikmelisel võitlusgrupil murda lahingutega läbi ning liituda Fuka all Saksa väeosadega.

Eriväeosad
Diversiooni-reide tegev ja luureülesandeid täitev jalaväe-õpperügemendi "Brandenburg" koosseis kandis tihti oma erioperatsioonide ajal vastaste mundreid. Esimesed kogemused Põhja-Aafrikas said mehed 1941. aasta juunis, kui tehti luuret sügaval inglaste tagalas. Rügemendi juurde loodi eriline troopikakompanii Fritz von Koeneni juhatusel. Kompanii esimene osa - 300 meest - jõudis Põhja-Aafrikasse 1941. aasta lõpus ja sai hakkama esimese diversioonioperatsiooniga vaenlase tagalas. Nende operatsioonide haare ulatus suisa Kaironi. 1942. aasta detsembris õnnestus rügemendi 4. pataljoni 1. kompanii meestel õhata raudteesild Sidi Bou Bakeri juures Tuneesias ning tulla kaotusteta omade juurde tagasi. Üks salk jäi vahele ja vangistati Kasserinis. Kui troopikakompanii koosseis kasvas pataljoni suuruseks, hakkas ta kandma Koeneni pataljoni nime. Osa rügemendi mehi võitles 1943. aastal Sidi Bou Zid'i juures ning osales 14. detsembri pealetungis, mille käigus sunniti vastased ameeriklased taganema ja saagiks saadi 30 tanki, 33 kahurit ning 100 autot. Vangi võeti 700 ameerika sõdurit. Peale Rommeli korpuse kapituleerumist 1943. aasta mais ei andnud "Brandenburgi" rügemendi mehed ennast vangi, vaid võtsid sõjasaagiks saadud alustel ette põgenemise meritsi Itaaliasse. Hiljem võitlesid "Brandenburgi" rügemendi mehed partisanidega Balkanil.

288. eriotstarbeline lahingugrupp
287. eriotstarbeline üksus moodustati Potsdam Ruinenbergis 1941. aasta keskel ning suunati väljaõppele Lõuna-Kreekasse. Seal loodi teine üksus numbriga 288. Hiljem, kui isikkoosseis kasvas, sai see üksus motoriseeritud eriotstarbelise üksuse nime. Algselt pidi üksus toetama inglaste vastast Rashid Ali ülestõusu Iraagis ning suunduma sealt inglaste okupeeritud Palestiina ja Egiptuse aladele. Iraagi ülestõus kukkus läbi ning 227. üksus jäeti Kreekasse, 288. võitlusgrupp suunati aga Põhja-Aafrikasse koos oma ülema oberst Otto Mentoniga. Kampfgruppe 288 koosnes kolmest pataljonist, mille moodustasid 12 kompaniid. Kaks pataljoni kolmest olid mehitatud Saksa Lähis-Ida ja endistest Aafrika asumaadest pärit meestega. Kolmandas pataljonis teenisid araablased. Võitlusgrupp 288 määrati Wehrmachti 90. kergediviisi koosseisu ning võitles aktiivselt 1942. aasta augusti keskpaigani, kuni reorganiseeriti motoriseeritud pataljoniks. Pataljon võitles edasi Bir Hasheim'i ja Tobruki all ning taandus Tuneesiasse koos 90. kergediviisiga.

Araabia Vabakorpus
Peale Iraagi ülestõusu läbikukkumist 1941. aasta suvel lahkusid Lähis-Idast paljud ülestõus toetanud araablased üle mere Kreekasse, kus neist moodustati omaette väeüksus. 1942. aasta jaanuaris moodustati neist üks kompanii, mis hakkas kandma nime Saksa-Araabia õppepataljon. Mõnikord kasutati õppepataljoni kohta ka Araabia Vabakorpuse nimetust. Pataljon oli riietatud Wehrmachti troopikamundritesse ning vasakul käisel oli nendel meestel eriline embleem. Teine kompanii moodustati 1942. aasta suvel, sinna astusid põhiliselt prantslaste Põhja-Aafrika koloniaalaladelt pärit mehed. Kokku oli neid vabatahtlikke 600 meest. See üksus suunati Wehrmachti Põhja-Aafrika sõjakäigu ajal Rommeli alluvusse ning mehed täitsid seal põhiliselt vahiteenistuse ülesandeid. Kolmas kompanii moodustati 1943. aasta kevadel ning see täitis samuti vahiteenistuse ülesandeid. Üksuse komandöriks oli oberst Meyer-Ricko.


Käiselint "AFRIKA"


Aafrika korpuses võidelnutele mõeldud sõjalised aumärgid

1943. aasta veebruaris asendati eri väeosadele ja väeliikide allüksustele mõeldud käiselindid uutega, mis ei olnud enam väeüksuste eristamiseks, vaid täitsid kollektiivse autasu rolli. Uus käiselint oli 3,3 cm lai, kollakaspruuni värvi riidelint hõbehalli tikandkirjaga "AFRIKA". Kummalgi pool seda kirja olid stiliseeritud hõbehalli värvi palmid. Lint oli ääristatud hõbehalli põimikpaelaga. Sellist linti tohtisid kanda Aafrika korpuse mehed, kui olid teeninud nimetatud vägedes vähemalt pool aastat või saanud vähema teenistusaja jooksul lahingus haavata. Rinnas kantavatest medalitest oli Wehrmachti sõduritel, kes teenisid Põhja-Aafrikas, õigus saada 1942. aasta alguses Itaalias asutatud aumärk - Aafrika medal, mille välisküljel oli kujutatud kaks rüütlit, kes kangutasid lahti krokodilli lõugasid. Rüütlid sümboliseerid liitlasi Saksamaad ja Itaaliat ning krokodill Briti koloniaalimpeeriumi. Medali tagaküljel oli kujutatud Arco de Fellini triumfikaar, millest vasakul liktori kirvega vitsakimp ja paremal pool haakrist. Medali tagakülge ääristas reljeefne kiri "Itaalia-Saksamaa Aafrika kampaania". Medali lint oli must-valge-punane-valge-roheline värvikombinatsioon - Itaalia ja Saksamaa tolleaegsed lipuvärvid.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv