Kultuur ja Elu 1/2017


Kultuur ja Elu 4/2016

 

 

 

 

 

Kremlimeelsed valvehalisejad

Viimase aja järjekordne häbiväärne venestamise pressing algas Keskerakonna valitsusse pääsemisega. Nõukogude ajal asustati Eestisse mitusada tuhat NSV Liidu kodanikku, kellest oluline osa pidavat olema kodakondsuseta isikud ja kellele nüüd Keskerakond koos „inimõiguste kaitsjate” Toomide, Kõlvartite, Semjonovite (kes kõik KAPO aastaraamatute „auliikmed”) jt seltsimeeste „argumentide” alusel peaks Eesti kodakondsuse kinkima! Metsik segadus, tants ja trall kodakondsus­probleemi ümber on Moskva ladvikule vajalik, et juhtida Venemaa elanikkonna tähelepanu kõrvale tema viletsast olukorrast ja luua illusiooni, nagu oleks Kreml vene rahva huvide kaitsja.

Nn inimõiguste kaitsjatele tuletab Eesti kodanik Kalju Mätik käesolevas ajakirjanumbris meelde, millised õigused olid NSVL-i kodanikel siis, kui kommunistlikul parteil oli võimumonopol. Kui valimised toimusid põhimõttel „üks valija, üks hääl, üks kandidaat”, kui trükkida võis ainult seda, mis oli partei tsensuuri lubatud, kui välismaale võis reisida ainult siis, kui valitsev partei oli selleks loa andnud, kui partei seisukohtadest erinevate seisukohtade levitamist loeti tapmisest või röövimisest raskemaks kuriteoks. Mida ütleksid need „inimõiguste kaitsjad” siis, kui taaskehtestataks samad „õigused ja vabadused”?

Käin tihti Virumaal, suguvõsa maadel. Jõhvis, Konjus, Narva-Jõesuus, Sillamäel tahavad venelased asju ajada omas keeles. Isegi söögikohas pole baarinaine võimeline aru saama eestikeelsest sõnast hernesupp. Kui ei sallita eesti keelt, jätan kauba katki: „Siin pole Venemaa!” Kaugemale minnes, ohutust kaugusest, kuulen teda järele hüüdvat „Aga siin ongi Venemaa!”
Reeglina antakse kodakondsus vaid lojaalsetele välismaalastele. Mitte laimajatele. Kui venelastel on siin raskem elada kui Venemaal ning sunnitakse lisaks veel ka mingit kohalikku keelt õppima, siis miks nad oma Venemaale tagasi ei lähe?

Kremli valvehalisejad hämavad nagu ikka. Miks peaks Eesti andma Nõukogude okupatsiooni aastatel Eestisse asunud NSVL-i kodanikele Eesti kodakondsuse? Siia tulnud sisserändajatel oli NSVL-i kodakondsus, Vene Föderatsiooni järglastena on nad seega VF-i kodanikud. Eesti pole kelleltki kodakondsust ära võtnud. Eesti kodakondsust ei tohi anda Eesti riigi vihkajatele ja laimajatele, punase nomenklatuuri tegelinskitele, küüditajatele, KGB-lastele, hävituspataljonlastele, NKVD-lastele, nende järglastele.

Tea Kurvits,
Kultuur ja Elu peatoimetaja


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv