Kultuur ja Elu 1/2014


Kultuur ja Elu 4/2013

 

 

 


Mati Õun: Praegune olukord on vaikivale ajastule pürgiv

Tekst: JAANIKA KRESSA
Fotod: erakogu


Mati Õun ja Jaanika Kressa.

Aasta 2014 on kurbade juubelite aasta. Möödub 100 aastat Esimese ilmasõja algusest, 80 aastat ebaseaduslikust riigipöördest Eestis ja 70 aastat Teise ilmasõja kaitselahingutest Eestis. Juubelijuttu ajame Eesti Akadeemilise Sõjaajaloo Seltsi auesimehe Mati Õunaga.

Härra Õun, olete vaba mees, võite rääkida, mida mõtlete. Paljude ajaloolaste suud on aga vist tööandjate seotud, nad toodavad seda ajalugu, mida riik heaks kiidab...
Mulle tõesti riik palka ei maksa. Olen vaba mees küll, elan nagu vaesunud aadlik. Veiniraha mul sageli ei jätku, aga mõnikord sõbrad aitavad. Samas on see hea tunne, et peale oma naise ei ole enam ühtegi ülemust.

Kui 1944. aasta sündmused on inimestele tänu iga-aastastele Sinimägede kokkutulekutele pisutki tuttavaks saanud, siis seda, mis juhtus Eestis aastal 1934 ei teata peaaegu üldse. Miks?
Pätsi ja Co õnneks tuli peale jõhker vene okupatsioon. Muidu oleks mälestus vabariigi viimasest kuuest aastat olnud hoopis midagi muud. Aga see, mis järgnes, oli sedavõrd palju kordi hullem, et Pätsi aeg tundus olevat õnnis aeg. Kõik oleneb sellest, millega võrrelda.

Esinesite aasta alguses raamatu „Vaikiv ajastu Eestis” esitlusel.
Jah. Tegemist oli William Tominga raamatuga, millest ilmus nüüd kolmas trükk. See raamat on väärt, et teda trükkida kolmandat ja ükskord ka neljandat korda, kui see trükk läbi on müüdud. „Vaikiv ajastu Eestis” on küllaltki tõepärane – ilmselt parim raamat, mis tollest ajast on kirjutatud!
Tomingal on teinegi raamat, „Mälestused”, kuid seal on ta kohati pisut liialdama kippunud. „Vaikivas ajastus” on kaks liini – Tominga enda liin, ta trükib lendlehe ja on peagi ise ka luku ja riivi taga, poliitilise politsei käes uurimise all. Ta saab 2 aastat ja 3 kuud, kuid selle peale lendab sõjaväeprokurör ametist, kuna kõrgemalseisvad inimesed arvavad, et ta peaks kauem istuma. Teine liin on põhiliselt vabadussõjalasi ja tolleaegseid olusid käsitlev. Poliitilised kombinatsioonid, mida teevad Päts, Laidoner ja Einbund (hilisem Eenpalu).
Raamat kirjeldab pikalt Artur Sirgu põgenemist Patarei vanglast, 1935. aasta 8. detsembri nn mässukatse summutamisest. Mis mõte oleks vabadussõjalastel olnud sooritada riigipööret, kui nad oleks saanud riigi kätte seadusandlikus korras? Nad olid tollal kõige popim partei! Mina võin seda küll vaid arvata, aga Tomingas teadis.
Tagantjärele võtab Tomingas küll palju asju ka huumoriga, nagu minagi võtan tagantjärele huumoriga näiteks oma seiklusi vene laevastikus. Siis naerutuju ei olnud, aga tagantjärele küll, miks mitte.
Tomingas sai endale õnneks hea kaitsja – kahekordse riigivanema Jaaksoni. Tolleaegsest poliitilisest politseist ei ole Tomingas eriti kõrgel arvamisel, jääb mulje, et nad olid samasugused kultuuritud vennikesed nagu ka praegu... Olen mõelnud, et milline aeg ja olukord siis meil praegu on, kas vaikiva ajastu eelne või järgne? Ma ütleks, et meie praegune olukord on vaikivale ajastule pürgiv.

Päts ja Laidoner said sel esitlusel kriitika osalisteks.
Ma ei ole ajaloolasena nende meestega väga palju tegelenud, sest nad hakkavad mulle vastu. Nad ju ütlesid välja, et nad on asendamatud! 1940. aasta kohta on palju versioone, üks kõlab, et nii Pätsil kui ka Laidoneril polnud otseseid valitsemispretensioonidega järglasi ja nii ei saanud nad Eestis sellist süsteemi sisse seada nagu Koreas. Eks mehed siis otsustasid, et Eestis polegi väärikat meest, kellele valitsemine üle anda. Tõnissonile ometigi ei saanud ju riiki jätta. Tegelik välispoliitika tuli Eesti peastaabist, seltsimees Stalin oli ikkagi suurmees ja seltsimees Molotov ka. Laidoner käis 1940. aastal Moskvas võiduparaadil, Soome üle võitu pühitsemas! Ta oli seal ainuke välisriikide esindaja.
Või vaatame 80 aastat tagasi – riigipöörde järgselt nad suurendasid omaenda palka – ülemjuhataja hakkas saama koos muude sissetulekutega isegi rohkem raha kui president. Kusjuures riigimakse ta ei maksnud. Laidoner oli riiginõukogu liige ja pidas ennast ka seadustest kõrgemal seisvaks.
Veel kõnekam on pilguheit vaba­riigi algusesse: bolševike verist kulda, mis oli röövitud inimestelt ja kirikutelt, seda Euroopa pangad vastu ei võtnud – meie lugupeetud isikud aga – need seltsimehed võtsid Venemaa verise kulla ja briljandid vastu ja omakorda Eestist välja minnes polnud see ju enam verine vene kuld, vaid täiesti neutraalne eesti kuld, selle võtsid välispankurid vastu. Eesti kuld läks Harju pangast välja, dollarid ja naelad tulid asemele, nael oli tookord väga kõva raha... See läks jällegi tagasi bolševikele, kes said vaikselt tanke ehitama hakata. Sovjettide mõtlemine oli ju, et miks teha külmkappe või muud elu kergemaks muutvaid masinaid, teeme parem tanke, sest Läänes on kõike küll – võtame neilt kõik lihtsalt ära.


Mati Õun William Tomingase raamatu „Vaikiv ajastu Eestis” esitlusel Apollos.

Nii Eestis kui ka Lätis tõusid omariikluse väljakuulutajatena esile inglise orientatsiooniga poliitikud, kellest said hiljem autoritaarsed juhid. Ei Päts ega Ulmanis olnud sõjamees, kuidas neid kohtadele pandi?
Ju nad olid ise kõvad trügijad. Aga ma ei välista ka kombinatsioone vabamüürluse liinis.

Pätsi ja Laidoneri 1939. aasta otsuseid kaitstakse tänaseni kiivalt. Ometi nad valetasid oma rahvale näkku. Miks rahvas ei mõista, et põhjused peituvad hoopis 1934. aasta otsustes...
Nad mõlemad ju pürgisid 1934. aastal presidendiks, aga rahvas toetas ülekaalukalt Andres Larkat. Ma olen näinud Laidoneri tollast propagandalehte – see meenutab mulle Mao Zedongi – suur tüürimees, kes tõi meid läbi Vabadussõja, on kindlasti õige mees ka riigitüüri juurde.
1939. aastal oleks saanud ja oleks pidanud vastu hakkama! Just nimelt, kõik, mis siis juhtus, sõltus 1934. aasta sündmustest. Soomes sihukest jama ei juhtunud, sest Soome oli demokraatlik parlamentaarne riik. Meil aga oli järk-järgult ettevalmistusi tehtud Eestimaa äraandmiseks. 1938. aastal võeti vastu riigikaitse koormatiste seadus, mis nägi ette, et inimesi võib küladest välja ajada, saartelt minema ajada ja igalt poolt, kust tarvis. Ajalehtedes sellest ei kirjutatud ja inimesed olid vait.
Päts ja Laidoner arvasid, et nad on kampa võetud, et nad on suures maailmasõjas Nõukogude Liidu liitlased. Nende käitumine oli selline, nagu Eesti oleks liitlasriik. Pätsil ei olnud õigus kõikidele paberitele alla kirjutada. Riigipeal pole õigust oma riiki ära anda, see on seadusevastane ja algusest peale õigustühine.
Toon näiteks Rumeenia kuninga Mihai. Kui Punaarmee 1944. aastal Rumeeniasse marssis, oli ta 23-aastane riigipea. Ta keeldus paberitele alla kirjutamast. Mis temaga tehti? Viidi Venemaale? Ei viidud! Ta saadeti küll maalt välja, läks alguses Egiptusesse, pärast kasvatas Inglismaal kanu, aga elas nagu inimene! Ta ei kirjutanud ebaseaduslikule jamale alla.

Laidoneri kiidetakse kui suurt väejuhti Vabadussõjas. Mis ta seal siis üldse tegi? Kuuldavasti passis staabis, sel ajal, kui teised kindralid olid rindel.
Minu „kohtumine” Laidoneri kui väejuhiga oli siis, kui uurisin raamatu „Võitlused Läänemerel 1918–1919” jaoks materjali. Võtsin arhiivipaberid ette täiesti ilma eelarvamuseta. Lugesin näiteks Pitka kuulsa sissetungi kohta laevadega Väinajõe suudmesse, et Riia peale saaks minna. Õnneks leidub meie arhiivis päris palju vabadussõjaaegsed paberid, mida uurides mulle selgus, et meie vabadussõjas liikus info väga aeglaselt. Pitka ja Põdder saatsid operatiivteateid Tallinna, kus omakorda muneti kaks-kolm päeva, kuni Laidoner mõtles, mida teha. Selleks ajaks, kui tema käsk ükskord rindele jõudis, oli situatsioon juba nii palju muutunud, et kui teised kindralid oleksid Laidoneri targal juhtimisel seda sõda pidanud, oleks Vabadussõda tõenäoliselt kaotatud. Laidoner ei viinud oma peastaapi Võndu näiteks. Hitler viis oma ülemjuhatuse ikka rinde lähedale, viibis kuude viisi Ukrainas või Ida-Preisimaal, selleks, et olla rindele lähemal, see on lihtsalt elementaarne. Laidoner istus Tallinnas staabis. Vaid mõne korra käis Valgas ja ühe korra Pihkvas. Miks minna sinna, kus mürsud lõhkevad ja kuulid vinguvad? Tema ratsamonument Viljandis on olnud jama algusest peale, mina selle jaoks ei annetanud.

Miks oli vaja tappa Artur Sirk?
Artur Sirk, tema surm Luxemburgis Echternachis, on Pätsi ja Laidoneri hinge peal. Samuti kapten Dunkeli oma, kes Patarei vanglas suri. Rääkimata neist teistest, kes seal ülekohtu tõttu samuti surid. See oli suur pressing: kui sa oled 55 või 60 ja sulle antakse 20 aastat, siis see on ju nagu eluaegne vangistus.

Minu viimane vestlus härra Harald Nugiseksiga lõppes meie ühise arvamusega, et Eesti vajab uut Artur Sirku. Kas see on lootusetu unelm?
Sirk olevat olnud läbi aegade eesti kõige parem kõnemees ja väga selge peaga poiss, milliseid sünnib kord sajandis. Nüüd on küll järgmine sajand juba, nii et mine tea...

Artur Sirki hindasid ka baltisakslased, kes nägid temas samuti meie ühise kodumaa tulevikulootust. Aadel, olles oma varast ilma, kaotas lootuse, kui Sirk mõrvati. Miks oli vaja baltisakslasi taga kiusata?
Eestlaste alaväärsuskompleksist. Mind see ei rõhu, aga suur osa tolleaegseid eestlasi ja ka osa praeguseid kannatavad selle all.

Ja kuigi me loeme vabadussõja algust sellest, mil punavenelased meie maale tungisid, tormasime 1919. aasta juunis Võnnus sakstele kõrri, me ei saanud aru, kes oli vaenlane, kelle vastu võidelda... Eestlased poleks vabadussõda üksinda võitnud. Ilma Landeswehri, ilma Loodearmeeta, oleksime olnud punavenemaa – miks seda ei suudeta tunnistada?
On mehi, kes arvavad, et terve Vabadussõda oli lavastatud. Mul on kahtlus, et see võiks ka tõsi olla. Langenute arv on väga väike ja sõjategevus on äärmiselt madala intensiivsusega. Ausad eesti mehed, kes selles sõjas võitlesid, seda muidugi ei teadnud, nemad ei näinud suurt pilti.
Segadus on ka Vabadussõja alguse kuupäevaga. 22. novembril juba ründasid punased Narvat. Seal olid aga sakslased ees ja tõmbasid neile kohe tule peale. Ametlikult aga loetakse Vabadussõja alguseks 28. novembrit.

Mida ikkagi jaanilaupäevane lahing Landeswehri vastu terve Vabadussõja seisukohalt tegelikult tähendas? Kas see oli oluline strateegiline võit (võõral pinnal!) Eesti omariikluse seisukohalt?
See oli kõige puhtamalt propagandistlik võit. Võita mingeid tiblasid või kommunaare, see poleks märgilise tähendusega, aga võita sakslasi, kes on maailma parimad sõjamehed, see näitas ju taset! Olen ka kuulnud versiooni, et see lahing oli üldse kunstlikult tekitatud.

Sõda kestis ju veel edasi peaaegu pool aastat ja Võidupüha hakati tähistama alles peale riigipööret, kampaaniakorras. Miks inimestele sellised kampaaniad nii lihtsalt peale lähevad?
See on ajupesu! Seda saab hästi teha näiteks ajakirjanduse kaudu...

Mis ajast tähistatakse 3. jaanuari kui Vabadussõjas võidelnute mälestuspäeva? Ja kuidas tuleks sellest päevast täna aru saada? Kas see on ka vabadussõjalaste päev? Keegi pole ju nende ees vabandanudki, nad on riiklikult rehabiliteerimata.
Kahtlemata on 3. jaanuar ka vabadussõjalaste päev, see on eelkõige nende päev. Ka mina olen arvanud, et vabadussõjalastele tuleks anda hinnang riiklikul tasemel. Ma olen nende rehabiliteerimist juba 20 aastat oodanud...

80 aasta eest vaatas eesti rahvas tuimalt ja kaastundetult pealt vabadussõjalaste ja nende perekondade kannatusi, kuigi oli alles nende poolt hääletanud. Miks? Mis rahvas me selline oleme?
Ma olen lugenud, milles vabadussõjalasi süüdistati. Relvade toomises näiteks. Miks seda vaja oleks olnud, igal kaitseliitlasel olid ju relvad olemas. Või riigipöördekatse ettevalmistamises. Kordan veel: neil polnud seda vaja, sest nad oleksid saanud võimu seadusandlikus korras. Valimiste eelhääletus ju näitas, et Päts ja Laidoner mõlemad oleksid kukkunud mürinal läbi.
Seda, mis rahvas me oleme, mine küsi poliitikutelt! Mina pole Riigikogus olnud!

Kodudest väljaajamine, küüditamine ja paljaksröövimine oli Eestis niisiis XX sajandil juba kaks korda juhtunud, esmalt balti aadli ja seejärel vabadussõjalastega. Kui nende kahe küüditamise valguses vaadata 1941 ja 1949, paistab natuke karmaseaduse moodi...
Päris kindlasti on olemas asju, mis määratakse meist kõrgemal. Eesti kohta pole ma mõelnud, seetõttu on võrdlus ootamatu, aga olen mõelnud sama tšehhide kohta. Tšehhoslovakkia anti 1938. aastal ära – see oli karistus tšehhidele selle eest, mida tšehhi põrsad 1945. aastal tegid. Tagurpidi järjekord küll, aga miks mitte, küll Jumal taevas teadis, mis rahvas see on ja mida nad paari aasta pärast teevad.

100 aastat tagasi algas Esimene maailmasõda. See oli Euroopa kultuuri häving, meie tegeliku tsivilisatsiooni lõpp.
Tagantjärgi võime ütelda, et selleks, et Eesti Vabariik saaks tekkida, oli vaja kahte eeltingimust. Esimest maailmasõda ja Oktoobrirevolutsiooni. Nii imelik kui see ka ei ole. Maailmasõda oli vajalik, et Vene impeerium laguneks. Kui tuli 1917. aasta veebruarirevolutsioon (mis tegelikult oli märtsis), siis tundis igaüks, et võib teha, mida tahab. Eestlaste nõue oli tookord pigem rahvuslik autonoomia. Tuletagem meelde, et Põhja-Eesti oli tollal Eestimaa, Lõuna-Eesti Liivimaa, Narva aga hoopis Peterburi kubermang. Alles siis, kui tuli oktoobrimäsu ja algas punane terror, oli selge, et koos Venemaaga edasi minna ei saa. Siis valmis otsus, et Venemaast tuleb lüüa lahku.
Tegelikult nii ongi. Kõik õilis lõppes, kui algas sõda. Enne Esimest maailmasõda oli kultuuri õitseng nii Saksa keisririigis kui ka Venemaal. See oli Euroopa kultuuri kõrgtase muusikas, kirjanduses jne. Siis aga saadeti mehed mullatoidule ja vaht kerkis pinnale. Kõrgkultuuri aeg oli läbi.

Teine maailmasõda, meie Teine vabadussõda selle sees, oli vaid
agoonia...

Täpselt nii. See pole aga mitte ainult meie, vaid terve Euroopa probleem.

Ent rääkides, et meie praegune olukord on vaikivale ajastule pürgiv, tekib tahtmatult küsimus, miks rahvas ise sinna pürgib? Diktaatoreid meil ju praegu pole. Ma oskan ainult ühte järeldada: oleme rahvas, kes ei oska vaba olla.
Eesti on transatlantiline katseväli: mida võib ühe rahvaga teha, enne kui ta mässama hakkab. Kindlasti annab jälle tunda see 700 aastat mitte ise olemist.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv