Kultuur ja Elu 1/2014


Kultuur ja Elu 4/2013

 

 

 August Pulst, Linaraasijad, 1969. Foto EKM

Kunstnik August Pulst – 125

tekst: enno ootsing (2006. aastal)

Vanavara talletaja ja muuseumide looja August Pulst oli tegelikult kunstnik. Oma mälestuskillud August Pulstist kui head impressionistlikku maalikultuuri esindavast meistrist on 2006. aastal kirja pannud graafik Enno Ootsing.

August Pulst sündis Pärnumaal Tammiste vallas, Kiisa külas, Nõmme suitsutares üle-eelmise sajandi 14. jaanuaril 1889. Tema intensiivne töö vanavara kogujana ja muuseumide asutajana langeb eelmise sajandi esimesse poolde, avalikkusele nähtavam ja olulisem osa kunstiloomingust aga sajandi teise poolde. Olulisim eesti kultuurile on kindlasti tema muuseumitöö ja Eesti vabaõhumuuseumi, Tori muuseumi ning muusikamuuseumi asutamine. Ometi on hinnatav tema panus ka kunstivaramusse.

Kunstnikuks rahvapärandi kogumise ja muuseumide asutamise kõrvalt

Kunstihariduse omandas August Pulst Riia Kunstiakadeemias Vilhelms Purvtise ja E. Tillbergsi juhendamisel aastatel 1911–1915. Samal ajal õppisid Riia akadeemias ka Villem Ormisson ja Konstatin Süvalo, mõlemad silmapaistvad impressionistlike tunnusjoontega maalijad. Ka August Pulsti maalijakäekiri on valdavalt impressionistlik. Riias omandas Pulst joonistusõpetaja kutse. Alanud maailmasõda sundis aga eestlased Riiast lahkuma. Pulst suundus Tallinnasse ja asus tööle dekoraatorina „Estoniasse” (1915–1917). Võib arvata, et varasemad vanavara kogumise retked koos Kristjan Rauaga ning rahvamuusika ja -kommete tundmaõppimine andsid talle hea pagasi August Kitzbergi „Libahundi” ja „Kauka jumala” lavakujunduse tegemiseks. 
Pulsti esimesed maalid on dateeritud tema õpiajal Riias. Ta viljeles eeskätt õlimaali ja alates 1920. aastatest ka akvarelli. Ka esimesed näitustel esinemised langevad Riia perioodi ning maalide aineski on Riiast: „Õhtu Riia lähistel” (õli, 1913), „Riia majad” (õli, 1914), „Riia hall päev” (õli, 1915), „Motiiv Riiast” (õli 1915).
Alates 1916. aastast oli August Pulst Eesti Rahva Muuseumi Tallinna osakonna asutajaid ja organiseeris Põhja-Eestis vanavara kogumist. Pärast Vabadussõda osales ta komisjonis, mis võttis arvele mõisate kunstivarasid. Mahukaim neist oli Liphartide kogu Raadi mõisas.
August Pulst oli Eesti Muuseumi Ühingu asutajaid ja hiljem selle esimees. Kolmekümnendail aastail korraldas ta üle Eesti rahvamuusikat ja -kombeid propageerivaid pidusid ning rahvamuusika heliplaadistamist. Ta oli ka muusikamuuseumi asutajaid aastal 1931 ning hiljem teatri- ja muusikamuuseumi juhataja ja vanemteadur.
Kuid laiahaardelise muuseumitöö kõrval jätkus ka kunstilooming. Eesti Kujutavate Kunstnikkude Keskühingu liige oli ta selle alates selle algupäevadest aastal 1922 ning osales ka ühingu näitustel. Tema maalide aineks olid maarahva tööd ja tegemised: „Kodupere ja kari põllul” (õli, 1915), „Viisutegija” (õli, 1915), „Künnipoiss” (õli, 1916). Ka loodus ja linnavaated köitsid teda jätkuvalt: „Kadri­oru lossi aed kuuvalgel” (õli, 1925), „Sirel kodu akna all” (õli, 1915), „Vaade Pirita jõelt” (akvarell, 1923). 
Kui pärast II maailmasõda asutati kunstnike liit, kuulus ka August Pulst organisatsiooni. Aastatel 1950–1957 oli ta nimekirjast kustutatud nagu paljud teised, kes poliitilist kiidulaulu kaasa ei laulnud.


A. Pulsti joonistus Hans Adamberg kodutalu, rasvakriit, 1961.
Foto: EKM

Kohtasin kord üht härrasmeest

Mina tutvusin August Pulstiga 1972. aastal, kui olin valitud kunstnike liidu vastutavaks sekretäriks. Selle ametikoha täitja põhiliseks vastutusalaks oli näitusetegevus.
Nii kohtasingi üht kevadnäitust paika pannes jässakat vana härrasmeest (tollal küll „härrat” ei pruugitud) August Pulsti, kes tuli vaatama oma piltide saatust pärast žürii tööd. Pulst elas Meriväljal, ja kui ta sealt juba korra oli kesklinna tulnud, käis ta kõik huvipakkuvad paigad läbi, puhus juttu ja pakkus tihti oma aia vilju. Jutulõng hargnes tal hästi, ju tagas selle omaaegne kogumistöö kogemus. Tingimata külastas Pulst ka kunstnike liidu kantseleid ning astus tihti läbi ka kunstihoone õuel asuvast graafika eksperimentaalateljeest, päris kõigi käekäigu järele ja andis soovitusi, kui keegi oma tervisehädasid kurtis. Tema nõu tasus tõsiselt võtta. Selle garandiks oli vanameistri vitaalne olemus ja lõkendav tervis.
Oma maaliloomingust pakkus Pulst sellal näitustele akvarelle. Need olid enamasti Tallinna vaated inimestega tänaval, maalitud diskreetses sini-punases koloriidis. Figuurid olid tal jässakad, nagu ta isegi. Personaalväljapanekud olid Pulstil olnud 1964. Aastal kunstihoones ja 1973. aastal Pärnus.
Neil aegadel oli kombeks korraldada ka juubelini jõudnud kunstnike loomingu ülevaatenäitusi. Kui juubilare sattus ühe aasta sisse mitu, korraldati kunstihoones grupinäitus.
1974. aastal olid ümmargused tähtpäevad August Pulstil – 85, Valerian Loigul – 70, Ilmar Linnatil – 60, Linda Rosinal – 70 ja Henn Roodel – 50. Kunstihoone viimase aastanäitusena võeti plaani eelmainitute grupinäitus. Sellega seoses ilmus vanahärra Pulst ühel päeval kunstnike liitu ja kutsus mind Meriväljale oma loomingut vaatama.


August Pulst abikaasaga juubelinäituse avamisel, vasakul Enno Ootsing.

Impressionistliku maalikultuuri võludes

Pulsti pere elas kenas eramus, kus pisikeses ateljees me töid vaatasimegi.­ Selgus, et meister oli otsustanud kunstihoone näitusel eksponeerida oma õlimaale, mida ta ammu polnud näidanud. Minule meeldisid need pildid kohe. Neis oli head impressionistlikku maalikultuuri, vahetut elamust ja intiimsust. Formaadilt olid tööd väikesed, eriti võrdluses tolle aja muu maaliloominguga, mil enamiku taieste formaadid määrati kunstihoone eksponeerimispindasid arvestades.
Tööde hulgas oli loodusvaateid: „Merivälja meri sügisel” (õli, 1950), „Raba põleb” (õli, 1950), „Kased talvel” (õli, 1960), „Pärnu jõgi” (õli, 1961). Aga ka meeleolukaid lillemaale: „Lilled laual” (õli, 1960), „Sügislilled vaasis” (õli, 1961), „Magunad” (õli, 1968). Eriti võluvad olid aga vanarahva töid-tegemisi kujutavad kompositsioonid: „Linaraasijad” (õli, 1969), „Käärija” (õli, 1969), „Ruhnu naised rukkipõllul” (õli, 1970). Ruhnu motiive oli veel teisigi, niisamuti arhailisi paiku mujalt Eestimaalt. Nendes kompositsioonides oli impressionistlik käsitluslaad asendunud kargema ja asjalikumaga, kuid värvid püsisid endiselt erksad.
Tööväe poosid kompositsioonides olid liigutavalt kohmakad, kuid selgelt oli tajutav, et meister tundis kujutatud töö olemust. Ruhnu naised veavad enda järel rehasid, riisudes kokkupandud rukkihakkide vahelt sinna pudenenud viimaseid viljapäid. Tõsine ja pühalik toiming. Kuid Pulstil oli ka humoristlikke kompositsioone: „Hiie Liisu hüppab hauda” (õli, 1972), „Revolutsioon Tallinnas 1917” (I ja II, õli, 1974). Viimaseid saab küll täna humoristlikeks liigitada, Tookord olid nad mõeldud muidugi ideoloogiliselt õige aktsendi andmiseks, aga ka siis mõjusid pigem lustakalt. Veel oli tal arvukalt muistendiainelisi töid Tori põrgust. Need tundusid mulle aga liiga grotesksed ja kunstiliselt kahvatumad ning meister nõustus neid mitte eksponeerima.
August Pulstilt on säilinud hulgaliselt pliiatsi- või rasvakriidiga joonistusplokilehele tehtud looduspilte. Meeleolust ajendatuna võis ilmuda joonise teisele küljele ka luuletus. Luuletusi jätkus tal mitme kogu tarvis, mida aga puna-toimetajad omal ajal mittesobiva ideoloogia tõttu kõrvale tõrjusid.


Akvarell Sügismotiiv Kadriorus 1966.
Foto: EKM

August Pulst tegi ka veinist kunstiteose

Kui olime tööde vaatamisega ühele poole saanud, kutsus Pulst mind oma koduveine degusteerima. Siirdusime keldrisse, kus seisid suured korvpudelid, sildid peal: 1955, 1958. Kui olin maininud, et 1958 alustasin mina oma kunstiõpinguid, korkis meister selle pudeli lahti ja valas kaasavõetud karahvini täis. Siis siirdusime üles. Kui pokaalid olid täis valatud, ütles vanameister, et kõigepealt tuleb veini nuusutada, siis vaadata vastu valgust tema värvi ja seejärel maitsta. Veini värv oli punakaskuldne, maitse oivaline. August Pulsti veine sain ka hiljem mitmel puhul maitsta.
August oli osavõtlik inimene. Alati oli ta oma kolleege ka viimsel teekonnal saatmas. Mällu on jäänud pilt temast matuserongis väärikalt sammumas, tohutult pikk, ilmselt omakasvatatud gladioolivars nagu vikat üle õla. August Pulst lahkus ise 1977. aastal. Tema peielauas degusteerisid kolleegid viimast korda tema veine. Riikliku tunnustusena kandis August Pulst ka teenelise kultuuritegelase aunime. Teeneid oli tal aga mitme nimetuse jagu.
Lõpetuseks võib ütelda, et August Pulst oli mees nagu orkester, kes oma mitmekülgse tegevusega jättis eesti kultuuri jälje, mis püsib ka täna.

Lühendanud ja täiendanud KE.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv