Kultuur ja Elu 1/2014


Kultuur ja Elu 4/2013

 

 

 


Eesti mahamüümine algas 12. märtsil 1934

Tekst: JAANIKA KRESSA
Fotod: erakogu


Olev Kasak

Tänavu möödus 80 aastat ebaseaduslikust riigipöördest Eestis. Möödus vaikselt, sest justkui kokkulepitult ei tahetud sellest midagi teada ega kuulda. Kõik oli päris vaikne, kui välja arvata Võrumaa mees Olev Kasak, kes väsimatult oma sõnumit levitab.

Olev Kasak on taastatud Eesti Vabariigis jõudnud pöörduda ametlikult igale poole: presidentide, pea- ja muude ministrite, Riigikogu ning paljude ametkondade poole. Ta on ettevaatlikuks ja tõrjuvaks teinud mitmed organisatsioonid, kes ei taha pahandusi, vaid rahulikku äraolemist.
Millega siis üks lapsena Siberisse viidu nüüd, vanuigi, valitsejatele nii valusalt konnasilmadele astub? Sellega, et tahab 12. märtsi leinapäevaks kuulutada. Sellega, et tahab, et eestlased oma ajaloo kohta tõde teaksid, et rahvas poleks lambakari või peata kanad, et ükskord ometi antaks hinnang 80 aastat tagasi toimunule, mis likvideeris sõnavabaduse ja mil Eesti kaotas vabas maailmas lugupidamise.

„Olen 88 aastat vana ja mind tõukab tagant, et noorsoole tõde rääkida! Ma ei või seda kuulda, kuidas noortele aasta aastalt riiklikul tasemel näkku valetatakse, et Päts ja Laidoner päästsid Eesti! Neile muudkui viiakse aga lilli ja püstitatakse aina uusi ausambaid! Ometi nad ise andsid selle riigi ära! Ka praegu sisendatakse inimestele ebatõde, see on kellegi huvides, nagu ka piirilepingu allkirjastamine,” muretseb Kasak, et must stsenaarium võib Eestis korduda.
Tõepoolest, meil on aastast 1940 vabariigi presidendi käskkiri nr 56, kus nimetatakse ametisse punane valitsus. Seda vaadates tõrgub mõistus aru saamast, kuidas Eesti ärakinkijad järgneva kannatusteaasta repressioonide eest vastutavad pole, kuna käskkiri oli seadusevastane, tagajärjeks aga see, et Venemaa ei tunnista Eesti okupeerimist.
Muuseas üks tobedamatest vastustest, mis Olev Kasak on oma 12. märtsi leinapäevaks kuulutamise ettepaneku peale saanud, on soovitus see ühendada teiste leinapäevadega. No tõesti, tule taevas appi! Kas me peaks stalinlike repressioonide leinapäeval mälestama ka neid, keda represseeris Päts? Või miks ka mitte! Ütelgem siis otse, et nad olid vanad sõbrad, paras paar – kumbki ei hoidnud omaendagi rahvast...


Võru vallamaja juures 1940. aastal. Kahe Punaarmee ohvitseri vahel istub juubilar August Kasaku abikaasa, Olev on lastest vasakult esimene.

Nüüd kuulen juba kisa: paljud tõsieestlased protesteerivad, et Päts oli sunnitud ega oleks saanud vastu hakata, sest siis oleks veel rohkem maha tapetud jne. Annan sõna Olev Kasakule:
„1940. aastal oli minu isa August Kasak Võru valla sekretär. Vallamaja ooteruumi paigutati Punaarmee Sideüksus. Isal oli 24. juulil sünnipäev ja sünnipäeva järelkajana oli ka Kännu Kukk laual. Kutsutud Punaarmee ohvitserid rääkisid vestluse käigus, et tulid Soome Talvesõjast ja neid peteti, neile olla räägitud, et nad peavad minema päästma nälgivat soome rahvast, aga kõik olnud vale, sest kohati leitud isegi mahajäetud sinki ja juustu...” jutustab Kasak.
„Meil oli kokkulepe, et kui eestlased vastu hakkavad, tuleme üle, me ei tahtnud, et korduks see, mis Soomes,” ütelnud kolm ohvitseri üksmeelselt. Olevi vanem vend, kes oli sündinud 1923. aastal, tegi sel päeval pilte. Punaarmee ohvitserid suhtunud väga sõbralikult, oma Eestis viibimist selgitasid, et pidid käsku täitma, isale aga soovitasid põgeneda, sest muidu viiakse ta varsti Siberisse. See ka juhtus: August Kasak mõrvati 19. augustil 1942. Sverdlovskis.
Vendadest noorim on pildil 3-aastane, teisisõnu – oli 4-aastane kui Siberisse viidi.

Temast sai hiljem kaugesõidu laeva­kapten. Olev, keskmine vend, tuli koju tagasi, nagu rahvalaulu järgi. Repressioonide tõttu haridusest ilma jäänuna on Olev pidanud paljust elementaarsest loobuma, kuid jäänud ausaks eestlaseks.
Ta kordab oma veendumust: „Kes vähegi tahab ajaloovõltsimist lõpetada, peab tunnistama, et 12. märts 1934 oli Eesti mahamüümise algus. Juhtkonda jäid ainult kuulekad, arreteeriti sadu patrioote, kes olid võidelnud Vabadussõjas, paljud neist Vabadusristi kavalerid. Ülejäänud kõrvaldati Kaitseliidust, vallandati riigitöölt, küüditati koos peredega teise maakonda. Riigikaitse jäi unarusse, ei täidetud Jaan Poska sõnu: „Maitskem rahu ja kasvatagem sõjalist jõudu”. Neli endist riigivanemat, eesotsas Jaan Tõnissoniga, saatsid Pätsile märgukirja, et kaitsekord tühistada ja sõnavabadus taastada, muidu satume ettearvamatusse olukorda, ka hoiatas Pätsi Roosevelti palvel USA suursaadik Moskvas, kõik aga tagajärgedeta. Tühistati välisviisad, saadikud ja laevad kutsuti kodumaale, kõik anti vaenlasele, kes algas kohe arreteerimistega, mahalaskmistega, küüditamisega.”
Nähes meie praeguses olukorras paralleele tollase ajaga, kutsub Olev Kasak kõiki eestlasi kokku hoidma ja astuma Kaitseliitu: „Kas vabadus või surm!”


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv