Kultuur ja Elu 4/2013


Kultuur ja Elu 3/2013

 

 

 


Wehrmachti vabatahtlikud

tekst: Jüri Kotšinev
fotod: wikipedia.org, Bundesarchiv Bild

Rääkides välismaalastest, kes võitlesid II maailmasõja ajal Saksamaa poolel, tulevad esimesena meelde väga kireva rahvusliku koosseisuga relva SS-is võidelnud võitlusüksused. Tegelikult sõdis Saksamaa poolel Wehrmachti allüksustes – jala-, mere- ja lennuväes – välismaalasi rohkem kui relva SS-i ridades. NSVL-i vastu võitles välismaa vabatahtlikke 30 diviisi jagu mehi. Põhiliseks ajendiks võidelda saksa mundris NSVL-i vastu oli nendel meestel antikommunism. Teiseks oluliseks põhjuseks aga rahvuslus, mis oli tollal kui ideoloogia, mis oli ülipopulaarne poliitiline maailmavaade tollases Lääne-, Kesk- ja Lõuna-Euroopas, aga ka idamaades.


Prantsuse Leegioni võitlejad idarindel 1941.

Prantsuse Vabatahtlike Leegion
(Legion des Voluntaires Francais contre Bolshevisme)

Selle väekoondise moodustamise initsiatiiv ei tulnud saksameelselt Vichy valitsuselt, vaid Pariisis tegutsevalt prantslaste natsionalistide parteidelt ja liikumistelt, kes moodustasid ühise orgkomitee. Kõige tuntum prantsuse rahvuslaste juht oli Jacques Doriot, kes 1934. aastal oli loonud oma aatekaaslastega Prantsuse Rahvapartei (Parti Populaire Francais). 1941. aasta oktoobris saadeti Prantsuse Leegion idarindele ning ta kandis sõjaväeosana nime 386. tugevdatud jalaväerügement. Rügementi kuulus kaks pataljoni – 181 ohvitseri ning 2271 vabatahtlikku võitlejat. Novembris saabus rügementi, mida kamandas kolonel Roger Labonne, kolmas pataljon. Esimesed tuleristsed sai rügement 1941/1942. aasta talvel Moskva all peetavates lahingutes punavägede vastupealetungi ajal. Prantslaste rügement kaotas langenutena täielikult 2. pataljoni ning väeüksus viidi rindelt minema. Kolonel Labonne tagandati rügemendi ülema kohalt. 386. rügemendi 1. pataljon major Lacroix juhtimisel ja 3. pataljon major Demessine’i juhtimisel suunati partisanivastase võitluse operatsioonidesse armeegrupi „Mitte” tagalas.
Uuesti moodustatud 2. pataljon jõudis rindele alles 1943. aasta lõpus. Kolmest pataljonist moodustas Saksa väejuhatus uuesti kolonel Edgar Puaud’ juhitava 386. Prantsuse vabatahtlike jalaväerügemendi. Võideldi punapartisanidega ja väga edukalt, kuni jäädi 1944. aasta suvel Bobri jõel ette pealetungivatele punaüksustele. Prantslaste 300 mehest koosnev löögiüksus osutas punavägedele sellist vastupanu, et viimased kirjutasid lahingut kirjeldavasse raportisse, et nende vastu võitles kaks prantslaste diviisi. Selles lahingus ellujäänud prantslased viidi puhkusele Ida-Preisimaal.
1. septembril 1944 liideti Prantsuse Vabatahtlik Leegion ehk rügement 386 Prantsuse vabatahtlike relva-SS grenaderirügemendiga (moodustatud 1943. aastal) ning pandi sellele uuele üksusele nimeks Vabatahtlik SS-i ründebrigaad „Charlemagne” – Waffen-Grenadier-Brigade der SS „Charlemagne”. Saksa sõjaväedokumentatsioonis oli selle väeosa ametlik nimi 33. SS-i relvagrenaderide diviis „Charlemagne”. Prantsuse vabatahtlikud kandsid mundrikuue käisel oma rahvuslikku trikoloori.
1942. aasta juulis asutas Vichy valitsus leegionäride teenetemärgi – „Croix de Guerre Legionnaire”. Tegemist oli pronksist sõjateenete ristiga koos loorberipärja kujutisega. Prantsuse vabatahtlike leegionil oli kahte tüüpi lahingulippe. Esimene variant oli tavaline rahvusvärvi trikoloor, mille ühel küljel oli kollasest riidest tähtedega tekst „Legion des Voluntaires” ja teisel küljel „Honneur et Patrie”. 1943. aastal annetas Prantsuse Vichy valitsus leegionile uue lipu, mille aluseks oli võetud Prantsusmaa ajalooline jalaväelipp aastast 1879. Selle trikoloori igas nurgas olid kuldsed pärjad ja lipu ühel küljel oli tikitud tekst „La France au ler Regiment de la Legion des Volontaires Francais” ning teisel küljel tekst „1941–42 Djukowo, 1942 Beresina”, mis märkis nendes geograafilistes punktides maha peetud raskeid lahinguid. Oma lahingulipud olid ka rügemendi pataljonidel.

Aafrika Faalanks
(Phalange Africaine)

Peale liitlasvägede maabumist Prantsusmaa kolooniasse Põhja-Aafrikas ja operatsiooni „Torch” algust 1942. aasta novembris üritas Vichy valitsus moodustada Tuneesias vabatahtlikest koosnevaid väeüksusi selleks, et nad võitleksid Saksa-Itaalia üksustega inglaste ja nende liitlaste vastu. Tuneesia oli 1942. aasta sügisel ainus Prantsuse koloonia Põhja-Aafrikas, kus kehtis veel Vichy valitsuse võim. Loodav väekoondis sai nimeks „Legion Imperiale”, kuid moodustada suudeti vaid üks väeosa – Aafrika Faalanks (Phalange Africane). Faalanksisse kuulus 300 prantslast ning 150 moslemist aafriklast. Väeosa formeerimine lõppes 8. jaanuaril 1943. Peale kolm kuud kestnud ettevalmistusi liideti Faalanks Wehrmachti 334. jalaväediviisi 754. jalaväerügemendiga, kes tegutses Tuneesias. Peale esimesi lahingukarastusi nimetati Faalanks ümber Prantsuse Vabatahtlike Leegion Tuneesias (Legion des Voluntaeirs Francais en Tunis). Faalanksi sõdurid kandsid koloniaalmundrit.

Hollandi ja Flaami vabatahtlikud Wehrmachtis

1944. aasta juulis said flaami rahvuslaste sõjaväestatud organisatsioonid üldnimega „Vlaamse Wacht” Saksamaalt univormid ning neist moodustati neli 3000-mehelist pataljoni. Pataljone plaaniti kasutada Flaami territooriumi kaitsmiseks pealetungivate liitlasvägede vastu. Siiski saadeti enamik neljast flaamlaste pataljonist võitlusesse punavägedega Saksa-NSVL rindele. Rindel liideti pataljonid seal juba võidelnud 27. SS-diviisiga „Langemarck” (27. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division Langemarck). Osa flaamlasi võttis osa 1944. aasta septembris toimunud Arnhem’i lahingust, olles jagatud mitme Wehrmachti üksuse koosseisu. Seljas oli flaamlastel tavaline Wehrmachti univorm oma rahvusembleemiga käisel.
Hollandlastest Wehrmachti ridades on teada niipalju, et saksa poolel võitles neid ligi 1000 meest. Ka Saksa sõjalaevastik võttis alates 1943. aasta juulist teenistusse hollandlasi ning flaame. Hollandi vabatahtlikke oli Saksamaa merejõududes 1500 ja flaamlasi 300. Peale selle teenis Saksamaa merejõududes vabatahtlikuna 500 norralast.

Lääne-Euroopa vabatahtlikud Luftwaffes

Põhilised Lääne-Euroopast pärit vabatahtlikud Luftwaffes olid itaallased ja flaamlased. Pärast marssal Badoglio sõlmitud vaherahu 1943. aastal tahtsid paljud itaallased jätkata sõdimist ning liitusid hea meelega Wehrmachtiga. Nad tegid isegi ebaõnnestunud katse luua rahvuslik allüksus „Aviazione Legionaria Italiana”. Wehrmachtiga liitus sel ajal 90 000 meest. 50 000 nendest läks teenima Luftwaffe õhutõrje väeosadesse, 20 000 itaallasest vabatahtlikku liitus aga relva-SS-i üksustega. Õhutõrjeväeosad, kus teenisid itaallastest vabatahtlikud, olid 4., 19., 20. ja 25 õhutõrjediviis ning 3., 18. ja 22. õhutõrjebrigaad. Paljud endised itaallastest langevarjurid „Folgore” ja „Nembo” diviisist läksid vabatahtlikena teenima Luftwaffe 4. langevarjurite diviisi. Ka teenisid itaallased Luftwaffe 200. siderügemendis.
Peale 1944. aasta liitlasvägede maabumist Normandias moodustati Luftwaffes teeninud flaami vabatahtlikest Flaami õhutõrjebrigaadid, mis koosnesid igaüks kuuest õhutõrjekahurväe patareist ning raskekahurväe neljast patareist. Need flaamlased ei teeninud Belgias, vaid olid suunatud Hollandisse, kus osa mehi võitles Arnhemi lahingus jalaväelastena. Hiljem taandusid Luftwaffes teeninud flaamlased Saksamaale, osaledes Rheini jõel kaitselahingutes ning suundusid sõja lõpus Baierimaale.

Balkani vabatahtlikud Wehrmachtis


Horvaadi ­lendurid kandsid Luftwaffe univormi ja mundritel rahvussümboolikat.

1941. aasta juuniks oli enamik Kagu-Euroopa riike Saksamaa liitlased. Need riigid olid Rumeenia, Ungari, Bulgaaria, Slovakkia ja Horvaatia. Kõik nimetatud riigid, välja arvatud Bulgaaria, sõdisid punavägede vastu Saksamaa poolel liitlastena. Oma sõjaväge ei saanud välja panna Horvaatia, mis oli riigina alles tekkinud. Selle asemel panid horvaadid idarindele välja kolm leegioni vabatahtlikest võitlejatest. Horvaatide riigipea Ante Pavelic kutsus horvaate üles astuma vabatahtlike leegioni. Leegion koosnes kolmest pataljonist, mis omakorda koosnesid neljast jalaväekompaniist, ühest staabikompaniist, ühest tankitõrjekompaniist ning ühest raskekahurväe kompaniist. Wehrmachtis kandis Horvaatia Leegion nime „Verstärken Kroatischen Infanterie Regiment 369” ehk siis 369. Horvaatia tugevdatud jalaväerügement. Lisaks sellele kuulus rügemendi koosseisu kahurväedivisjon, mille moodustasid kolm 105 mm kaliibrilist kahuripatareid. Rügement suunati Wehrmachti 100. jäägridiviisi koosseisu, mis tegutses idarinde lõunaosas. Horvaatia Leegion võitles vapralt partisanide vastu Poltaava ümbruses. Venelaste vastupealetungi ajal 1941.–1942. aasta talvel võitlesid horvaadid Stalino all ning edasi osalesid horvaadid Wehrmachti 6. armee koosseisus pealetungil Voronežist Stalingradini. 1942. aasta maikuus õnnestus horvaatidel võtta vangi 5000 punaväelast. Juulist augustini võitles Horvaatia Leegion rasketes lahingutes Kalatši all, toetades Wehrmachti vägesid Doni jõe ületamisel. 100. Wehrmachti diviis, mille koosseisus Horvaatia Leegion võitles, jõudis Stalingradi 25. septembril. Horvaadid võitlesid kõige raskematel lõikudel ning langesid Stalingradi lahingutes peaaegu täies koosseisus. Horvaadid kandsid Wehrmachti jalaväemundrit, mille käisel oli embleem punastest ja valgetest ruutudest kirjaga „Hrvatska”. Mütsidel oli neil Saksa kotka asemel kokard kolme tähega „NDH”, mis oli tõlgituna sõnade „Sõltumatu Horvaatia Riik” algustähtede kombinatsioon.
Horvaatidel oli ka oma õhujõudude leegion, mis koosnes „Messerschmitt” Bf 109 tüüpi hävitajate eskadrillist ning Do 17 tüüpi pommitajate eskadrillist. Luftwaffe nimekirjas kandsid need horvaatide väeosad nimesid 15. Kroatische JG 52 ning 15. Kroatische KG 53. Horvaatide leegioni kamandas oberst Ivan Mrak ning eskadrille juhtisid oberstleutnant’id Franjo Dzal ja Vjekosvla Vecevic. Eskadrillid võitlesid idarinde erinevates lõikudes punavägedega, kusjuures horvaatide pommitajad sooritasid lahinglende Moskvale. Kogu sõja vältel hävitasid horvaadi lendurid 113 nõukogude lennukit ning hävituslendur – leitnant Mirosevic, kes saavutas õhiulahingutes 46 võitu, – sai horvaatide vabatahtlikest esimesena Raudristi I klassi. Horvaatide õhujõudude leegionärid kaotasid õhulahingutes 283 meest. 1944. aasta keskel naasid horvaadid kodumaale, et alustada seal võitlust partisanidega. Horvaadi lendurid kandsid Luftwaffe mundreid ja eraldusmärke, millele oli lisatud rahvussümboolikat.
Horvaatidel oli samuti moodustatud mereväe leegion. Itaalia juht Mussolini tahtis, et Itaalia valitseks Aadria merel ning selleks kuulutas ta välja „protektoraadi Horvaatia Aadria rannikualade üle”. Mussolini oli kategooriliselt Horvaatia merejõudude loomise vastu. Horvaatia mereleegionil ei olnud sõtta asudes ühtegi oma lahingulaeva. 1000 meest, kes moodustasid Horvaatia mereleegioni, pidid asuma kuuele kergele alusele. Enamasti olid need kalalaevad. See halvasti varustatud „flotill” pidas valveteenistust Musta ja Aasovi mere rannikuvööndis. Flotill kandis ametlikult nime 23. miiniflotill. Mereleegioni esimeseks komandöriks oli 2. järgu kapten Arndro Vilkian, keda hiljem asendas 1. järgu kapten Stepan Rumenovic. Peale Mussolini kukutamist ning Itaalia sõjast väljumist 1943. aastal moodustati Horvaatias väike sõjalaevastik. Laevad saadi itaallastelt konfiskeerimise teel. Aadria merel seilas ka Saksa laevastiku aluseid, kus olid saksa-horvaatia segaekipaažid – sõditi Saksa merejõudude lippude all. Horvaatia meremehed kandsid Saksamaa sõjalaevastiku mundreid rahvussümboolikaga käistel.

Horvaatide diviisid Wehrmachti koosseisus

Peale 369. jalaväerügemendi hukku Stalingradis loodi Horvaatias uued lahinguüksused. 13. märtsil 1943 teatas Ante Pavelic uue vabatahtlike diviisi moodustamisest. Diviis koosnes reakoosseisult horvaatidest, kuid seal teenis ka sakslastest ohvitsere. Diviisi kamandas Wehrmachti kindralleitnant Fritz Neidholt. Diviisi kuulus 369. ja 370. jalaväerügement ning 369. kahurväerügement. Diviis suunati võitlema Tito partisanidega Jugoslaavias. 1943. aasta lõpus võeti vastu otsus moodustada teine Horvaatia diviis. 373. diviis koosnes 383. ja 384. jalaväerügemendist ja 373. kahurväerügemendist. Diviisi juhatas Wehrmachti kindralleitnant Emil Zellern, keda 1943. aasta augustis asendas kindralleitnant Eduard Aldrian. Kolmas Horvaatide diviis loodi 1944. aastal ning see kandis numbrit 392. Diviisi kuulusid 846. ja 847. jalaväerügement ning 392. kahurväerügement. Diviisi kamandas samuti Wehrmachti kindralmajor Johann Mickl. Ka see diviis võitles Tito partisanidega Jugoslaavias. Horvaatide diviiside võitlejad kandsid Wehrmachti univormi, kuid horvaatide peakatteid ja rahvussümboolika elemente mundritel.


Turkestani Leegioni võitlejad puhkehetkel.

Idamaade vabatahtlikud Wehrmachtis

Esimese kahe nädala järel pärast Saksamaa ja NSVL-i sõja algust algas sadade tuhandete nõukogude kodanike vabatahtlik vool Wehrmachti. Sõjategevuse esimestest päevadest alates soovisid punaarmeest deserteerinud või ennast vangi andnud mehed teenida Wehrmachti abiüksustes. Neid hakati nimetama HiWi (Hilfwillige) ning nende arv oli sõja esimestel nädalatel juba ületanud paarisaja tuhande. Vabatahtlikud teenisid autojuhtide, kokkade, sanitaridena Wehrmachti üksuste juures. Neile kõigile väljastati Wehrmachti mundrid, mille varrukal oli lint kirjaga „Im Dienst der Deutsche Wehrmacht”. Peagi hakati neid vabatahtlikke koondama idapataljonidesse (Ostbataillonen) ja nende kätte usaldati relvad võitluseks punavägedega. Nende põhiülesandeks oli Wehrmachti tagala julgeoleku teenistus. 1941. aasta talvel moodustati Wehrmachti armeegrupi „Mitte” tagalas kuus esimest pataljoni, mis said nimeks Osttruppen (idaüksused). Saksa ülemjuhatus kehtestas neile teatud piiranguid. Pataljonis ei tohtinud olla üle 200 mehe ning neid rakendati vaid valveteenistuses. See olukord ei kestnud kaua, sest peagi suunati Baltimaades moodustatud politseipataljonid rindele punavägede vastu.
1941. aasta lõpuks hakati moodustama Aasia ja Kaukaasia rahvastest koosnevaid leegione. Neile loodi erilised mundritüübid. 1941. aasta novembris saabusid esimesed sellised vabatahtlike üksused Wehrmachti 444. julgestusdiviisi koosseisu. Nad kandsid nimesid Turkoman Bataillon 444 ja Caucasian Batailon 444. 1942. aastal paigutati pataljonid Poolasse. Turkestani Leegionis teenisid kirgiisid, usbekid, turkmeenid, karakalpakid ning kasakad. Moslemi-Kaukaasia Leegionis, mis hiljem nimetati ümber Aserbaidžaani Leegioniks ning Põhja-Kaukaasia Leegionis teenis kokku kolmekümne rahvuse esindajaid. Moodustatud oli samuti Gruusia Leegion, Armeenia Leegion ja Volga-Tatari Leegion. Saanud Poolas vajalikku väljaõppe, suunati leegionid rindele.
Esimesena saabus rindele 1942. aasta kevadel 450. Turkestani Leegion, keda juhatas Wehrmachti major Andreas Mayer-Mader. 1942. aasta sügisel saabusid rindele 781., 782., 783. ja 784. Turkestani Leegioni idapataljon; 795. ja 766. pataljon Gruusia Leegionist; 800., 801. ja 802. pataljon Põhja-Kaukaasia Leegionist; 804. ja 805. pataljon Aserbaidžaani Leegionist ning 808. ja 809. pataljon Armeenia Leegionist. 1943. aasta kevadel saabusid rindele 785., 786., 787., 788. ja 789. pataljon Turkestani Leegionist; 797., 798., 799. ja 822. pataljon Gruusia Leegionist; 803. pataljon Põhja-Kaukaasia Leegionist; 806., 807., 817. ja 818. pataljon Aserbaidžaani Leegionist; 810., 811., 812. ja 813. pataljon Armeenia Leegionist ning 825., 826. ja 827. pataljon Volga-Tatari Leegionist. 1943. aasta talvel saabusid rindele. 790., 791. ja 792 pataljon Turkestani Leegionist; 814., 815. ja 816. pataljon Armeenia Leegionist; 819. ja 820. pataljon Aserbaidžaani Leegionist; 823. ja 824. pataljon Gruusia Leegionist; 828., 829., 830. ja 831. pataljon Volga-Tatari Leegionist ning 835., 836. ja 837. pataljon Põhja-Kaukaasia Leegionist. Kokku saabus rindele 53 idapataljoni, milles võitles 50 000 meest. Peale Poola väljaõppelaagrite moodustati idapataljone Wehrmachti 162. diviisi baasil Mirgorodis. Diviisi komandöriks oli kindralmajor Oskar von Niedermayer. 162. diviis sai nimeks Turkmeeni diviis. Idapataljonides teeninute üldarvuks loetakse 175 000 meest.
Idaleegionide hulka ei kuulunud kalmõkid, kuid oma panuse võitluses punavägedega nad andsid. 1942. aasta pealetungi ajal vallutas Wehrmachti 16. motoriseeritud jalaväediviis Kalmõkkia pealinna Elista ning seal hakati kohalike vabatahtlike baasil looma kalmõkkide väeosasid. Formeeriti Kalmõki Leegion (Kalmuck Legion), tuntum kui Kalmõkkia ratsa-korpus. Idaleegionidest erinevalt oli kalmõkkide puhul tegemist iseseisva liitlasarmeega. Nii ohvitserid kui sõdurid olid nendes väeosades kalmõkid.
Ainsaks sakslasteks koosnevaks väeosaks oli siderühm. 1943. aasta augustiks oli kalmõkkide ratsa-korpuses neli üksust. Esimesse kuulusid 1., 4., 7., 8. ja 18. eskadron; teise gruppi 5., 6., 12., 20. ja 23. eskadron; kolmandasse 3., 14., 17., 21. ja 25. eskadron; neljandasse 2., 13., 19., 22. ja 24. eskadron. Esialgu võitlesid kalmõkid oma kodus partisanide vastu, keda juhtis teatavasti NKVD. Hiljem taganeti koos Wehrmachti vägedega läände, kus neid kasutati tagalas valveteenistuses ja partisanide vastases võitluses.
Lõpuks jõudsid kalmõkkide eskadronid Poolasse, kus 1944. aasta lõpus oli neid kokku 5000 võitlejat. 1944.–1945. aasta talvel toimunud punavägede pealetungi ajal olid kalmõkid Radomi all. Sealt viis Wehrmachti väejuhatus nad Neuhammeri. Erilist mundrivormi kalmõkid ei kandnud, kombineerides rahvuslike riietega vanu Wehrmachti mundreid.

Kasakad Wehrmachti teenistuses


Doni kasakad Wehrmachti teenistuses.

1941. aasta augustis läks Wehrmachti poole üle major Kononovi juhitud kasakarügement. Täies koosseisus koos kõikide ohvitseridega Wehrmachti poole üle tulnud ratsarügement sai nimeks 102. kasakapataljon (Kosaken Abteilung 102). Hiljem nimetati see 600. Kasaka idapataljoniks ja lõpuks 5. Doni kasakarügemendiks. 1941. aasta lõpuks hakkasid Wehrmachti julgestusdiviisid moodustama sotnjasid. Enamik kasakaid sellistes sotnjades olid rakendatud valveteenistuseks ja partisanivastaseks võitluseks Wehrmachti tagalas. Sotnjadest (sadakond) hakati peagi moodustama suuremaid kasakate väeüksusi.
Esimene rügement, mis nii formeeriti, oli Joachim von Jungschultzi rügement. 1942. aasta septembris sooritas Wehrmachti kindralmajor Helmut von Pannwitz sõidu mööda kasakatega asustatud alasid ning uuris võimalusi moodustada kasakavägedest diviisi. 1943. aasta 1. juunil määrati von Pannwitz kasakavägede 1. diviisi komandöriks. 1943. aasta märtsiks suutis Pannwitz formeerida mitu kasakavägede koondist. Need olid von Jungschultzi ja Lehmani kasakad armeegrupist „Süd”, Kononovi ja Wolfi kasakad armeegrupist „Mitte”. Nendest üksustest formeeris von Pannwitz kahest ratsabrigaadist koosneva 1. kasakadiviisi. Esimesse ratsabrigaadi kuulusid 1. Doni, 4. Kuubani ja 2. Siberi kasakarügement. Teise brigaadi kuulusid 3. Kuubani, 5. Doni ja 6. Tereki kasakarügement.
1943. aasta septembris suunati see diviis Jugoslaaviasse võitluseks Tito partisanidega. Kasakadiviis oli Jugoslaavias 1943. aasta lõpuni. Diviis jagati kaheks – 1. ja 2. Kasakadiviisiks, mille baasil hakati formeerima XIV kasakakorpust. 1944. aasta lõpus nimetati korpus ümber XV ratsakorpuseks ning viidi relva-SS-i alluvusse. Korpuse koosseis suurenes. Senistele kasakaüksustele lisandus kasaka luurebrigaad, mis koosnes kahest rügemendist. Peagi nimetati see brigaad ümber 3. kasakadiviisiks.
Pannwitz soosis igati kasakate traditsioonilist vormiriietust, mille varrukatel olid embleemid „Terek”, „Kuuban”, „Don”, mis näitasid, milliste kasakate hulka võitlejad kuulusid.
Sõdisid kasakad Wehrmachti koosseisus hästi ning nende traagiline lõpp 1945. aastal, kui anglo-ameerika väed neid vangivõetuna stalinistidest timukate kätte andsid, jääb igavesti „vaprate inglastest sõjavõitjate” süda­metunnistusele!

Balti vabatahtlikud Wehrmachtis

Esimestel sõjakuudel Saksamaa ja NSVL-i vahel hakkasid Eesti ja Läti vabatahtlikud astuma politseipataljonidesse. Nad said Wehrmachtilt mundrid ja varustuse. 1941. aasta sügiseks oli Eestis moodustatud kuus valveüksust. Hiljem formeeriti nendest kolm idapataljoni, mis kandsid numbreid 658, 659 ja 660. Lisaks veel üks idakompanii numbri all 657. Tuntuim nendest oli 658. idapataljon, mida juhatas Alfons Rebane – rüütliristi kavaler. 1944. aasta suvel viidi Rebane relva-SS-i alluvusse ning temast sai kuulsa 20. SS relvagrenaderide diviisi (20. Waffen-Grenadie-Division der SS –Estniche Nr. 1) komandör. Lätlastest moodustati 672. Läti ida-sapööripataljon, 652. julgestuskompanii, seitse ehituspataljoni ning jalaväepataljonid.
1944. aasta jaanuaris taganes Wehrmacht piki Balti mere rannikut. SS obergruppenführer Friedrich August Jeckeln tegi Saksa ülemjuhatusele ettepaneku moodustada Lätis ja Eestis uued Wehrmachti üksused. 1944. aasta veebruaris formeeriti uued piirivalveüksused (Grenzschutz-Regiment) Wehrmachti mundrites ja varustusega. Kuus Läti piirivalverügementi saadeti rindele, kus nad Pleskau (Pihkva) ja Dünaburgi (Daugavpils) all said niivõrd punavägedelt räsida, et Wehrmachti juhatus oli sunnitud nad laiali saatma. Iga selline rügement koosnes 2700 mehest. Esialgu olid kõik moodustatud piirivalverügemendid koondatud lahingugruppi „Jeckeln”, kuid hiljem viidi nad Wehrmachti diviiside koosseisudesse. Need diviisid olid 81., 87., 132. ja 215. jalaväediviis ning 388. õppediviis. Peale rügementide laialisaatmist liitusid võitlusvõimelised mehed 106. SS grenaderirügemendiga, mis kuulus 19. SS jalaväediviisis (Läti nr 1) koosseisu. Kuus Eesti piirivalverügementi võitlesid lätlastest paremini. Neli eestlaste piirivalverügementi liideti Wehrmachti kahurväeüksusega ning laiali saadetud Wehrmachti 13. jalaväediviisi staabiga ning nendest moodustati 300. eriotstarbeline diviis. Tuntuks sai see väeosa Eesti Piirivalve Diviisi nime all. Diviisi kuulus 20 000 meest ning Narva rindel kattis ta kõige suuremat lõiku, kus oldi jagatud „Põhja” ja „Lõuna” brigaadiks. „Põhja” brigaadi moodustasid 2. ja 4. Eesti piirivalverügement; „Lõuna” brigaadi 3. ja 6. piirivalverügement. 1944. aasta 18. septembril asus diviis verisesse võitlusse punavägede 2. löögiarmeega. Diviis purustati ja löödi mitmeks grupiks lahku, kuid eestlased võitlesid ka väiksemate hajutatud üksustena Peipsi järve soistel lähistel.
Balti vabatahtlikke jagus ka Luftwaffesse. 1942. aasta juulis hakkas merelennuväe luureeskadrill „Buschmann” võtma oma teenistusse eesti vabatahtlikke. Sügiseks sai eskadrill nime Merelennuväe 15. luureeskadrill, mis kuulus 127. lennuväegrupi koosseisu. See lennugrupp oli eestlastest koosnev ning „Arado”-tüüpi hüdroplaanidel tegid eesti lendurid Soome lahel patrullteenistust. Allüksus formeeriti 1943. aasta oktoobris ümber 2. öölahingugrupiks (Nacht Schlacht Gruppe). Lennukid selles võitlusgrupis olid mõeldud vaenlase maal asuvate sihtmärkide hävitamiseks. 2. öölahingugrupi neli eskadrilli tegutses Kuramaa rindel ning Jõhvi, Rapla, Tallinna ja Liibavi kohal. Üksus formeeriti laiali 1944. aasta oktoobris, kuna ei jätkunud enam kütust ega varuosasid. Paljud lahingugrupi lendurid said põgeneda Rootsi.
Läti vabatahtlikest moodustati 1944. aasta märtsis 12. öölahingute lennugrupp. Augustikuuks koosnes see grupp neljast eskadrillist. Moodustus Läti Õhujõudude Leegion, mille juurde moodustati ka 385. õhutõrjedivisjon, kes kaitses Riiat. Divisjon saadeti laiali 1944. aasta oktoobris. Peale selle teenis 6000 Eesti ja Läti noort vabatahtlikku Luftwaffe abiteenistuses ning oli saadetud Saksamaale, kus nad kandsid teenistuses Hitler-Jugendi vormiriietust rahvussümboolikaga varrukatel.


Kindral Vlassovi armee võitlejad.

Vene vabatahtlikud Wehrmachtis

Vene vabatahtlikud läksid teenima koos ukrainlastest ja valgevenelastest vabatahtlikega idapataljonidesse, mis kandsid numbreid 263, 308, 601–620; 627–650; 653, 661–674. Kokku oli neid pataljone 54. Teine venelaste kontingent, kes hakkas võitlema Wehrmachti poolel, koosnes Orjoli ja Kurski äärsetes kohtades tegutsema hakanud partisanivastases võitluses osalenud meestest. Neid võitlusgruppe juhatas Bronislav Kaminski. Nimetama hakkasid mehed enda sõjalist ühendust Vene Rahvuslik Vabastusarmee ( – POHA). Hiljem moodustati sellest ühendusest ­relva-SS-i 29. jalaväediviis.
1942. aastal moodustas Wehrmachti armeegrupeering „Mitte” üksuse, mida nimetati Vene Rahvuslikuks Rahvaarmeeks ( – PHHA). Sellesse armeesse kuulus kuus pataljoni ning seda juhtis endine nõukogude kindral Vladimir Bojarski. Ka ohvitserideks olid selles üksuses venelased. 1942. aastal sakslaste kätte vangi langenud nõukogude kindral Andrei Vlassov üritas moodustada Venemaa Rahvaste Vabastuskomitee, kuid loa selleks sai ta alles 1944. aasta oktoobris. Tema kavandatud Vene Vabastusarmeest ei saanud ka asja, kuna sõja saatus oli juba selleks ajaks otsustatud ning Vlassovi armeesse püüti värvata laialisaadetud relva-SS-i „vene” diviiside võitlejaid. Need diviisid olid 29. Kaminski diviis ja 30. Valgevene politseipataljon. Sellest kontingendist moodustati Wehrmachti venelastest ja valgevenelastest koosnevad 600. ja 650. motoriseeritud jalaväediviis. Ka Venemaa Rahvaste Vabastuskomitee moodustas oma üksused. 1943. aasta detsembris moodustati Luftwaffe koosseisus 1. Vene idaeskadrill. 1944. aasta juuliks saadeti eskadrill laiali. 1945. aasta jaanuariks oli Venemaa Rahvaste Vabastuskomitee käsutuses 50 000 meest. 28. jaanuaril kuulutati aga välja, et nimetatud üksus ei kuulu enam Wehrmachti koosseisu. Peale Sileesias peetud võitlust punavägedega vahetasid Vabastuskomitee võitlejad poolt ning toetasid 7. mail Praha ülestõusu ajal tšehhe. Lootes teenida sellega liitlasvägede poolehoiu, tegid nad suure valearvestuse, kuna neid koheldi sõja lõppedes vaenlastena ning enamik neist sattus Siberi laagritesse.

Ukraina vabatahtlikud Wehrmachtis

Ainsad vabatahtlikud üksused, kes sõdisid idarindel Wehrmachti ridades Saksa ja NSVL-i vahelise sõja algusest, olid kaks ukrainlastest koosnevat pataljoni, mis formeeriti juba 1941. aasta kevadel. Nendeks olid Poolas elavatest ukrainlastest koosnev pataljon „Nachtigall” ning Saksamaal elavatest ukrainlastest emigrantidest koosnev pataljon „Roland”. Neid kasutati sõja alguses peamiselt diversioonioperatsioonideks. Enamik ukrainlasi Wehrmachti poolt vallutatud Ukraina aladel oli koondunud omakaitseüksustesse võitluseks punapartisanidega. Loomulikult teenisid ukrainlased ka idapataljonides koos valgevenelaste ja venelastega. Ühine oma rahvusest juht kerkis Ukrainas esile alles sõja lõpus Pavlo Šandruki näol, kes võitles omal ajal bolševikega ning oli välja teeninud Poola kindrali auastme. Šandruk keeldus liitumast Vlassovi üksustega ning sai 1945. aasta alguses loa moodustada Ukraina Rahvusarmee. 1945. aasta aprilliks õnnestus tal moodustada kaks diviisi. Esimene diviis koosnes endistest relva-SS-i 14. grenaderidiviisi ukrainlastest, kes olid värvatud sinna kaks aastat tagasi. Teine diviis koosnes meestest, kes olid teeninud Wehrmachti väeosades – 281. Ukraina reservrügemendis, kahes julgestusrügemendis ning Ukraina tankitõrjebrigaadis. Ukraina Rahvaarmee kooseisus oli 40 000 meest. Viimastel sõjanädalatel võitles Ukraina 1. diviis Austrias ning 2. diviis Tšehhoslovakkias.

Vene emigrandid Wehrmachtis

Paljud vene keisririigi alamad põgenesid bolševistliku revolutsiooni eest pagulusse ning arvestatav osa neist elas II maailmasõja puhkedes Saksamaal. Nad tahtsid kasutada sõda selleks, et võidelda oma ajaloolisel kodumaal – Venemaal – bolševismi vastu. Sellepärast astusid paljud nendest vabatahtlikult nii Wehrmachti kui ka relva-SS-i ridadesse.
Huvitav on üksus nimega Vene valvekorpus Serbias – Russisches Schutzkorps Serbien–RSS. Tegemist oli sisuliselt viimase tsaari-Venemaa armeeüksusega, kuna sinna võeti teenistusse endisi valgekaartlasi, kes olid elanud pagulaselu Serbias alates 1921. aastast. Neid hakati nüüd kasutama Tito kommunistide vastu peetavas võitluses. Alguses kamandas seda üksust valgekaartlasest kindral Steiphon ning hiljem alampolkovnik Rogozin. Üksuses teenis 11 000 meest. Alguses kandsid valvekorpuse mehed kuningliku Jugoslaavia mundreid, hiljem Wehrmachti mundreid.

India vabatahtlike leegion


India Leegioni võitlejad kandsid troopikamundreid ning turbaneid.

Mõni kuu enne „Barbarossa” plaani käivitumist, ajal, millal veel kehtis Saksamaa-NSVL-i vaheline leping, külastas India radikaalpoliitik Subhas Chandra Bose Berliini, et teha teoks oma plaan India vabanemisest koloniaalikkest. Tal õnnestus saada sakslaste toetus selleks, et moodustada Põhja-Aafrikas vangilangenud brittide vägedes teeninud hindudest vabatahtlike üksus. Üksus sai nimeks leegion „Vaba India” ning 1942. aasta lõpuks teenis seal 2000 meest. Wehrmachtis oli leegion kirjas 950. India jalaväerügemendina. Rügement koosnes kolmest pataljonist, igas neist neli kompaniid ning kahurväekompaniist, tankitõrjekompaniist, sapöörikompaniist, varukompaniist ja motoriseeritud kompapaniist. 1943. aastal sooritas Bose Chandra allveelaeval reisi jaapanlaste poolt okupeeritud Singapuri, lootes moodustada jaapanlaste kätte vangilangenud hindudest India
Rahvusarmee. India Leegion sõdis samal ajal Euroopas. Ta asus tollal Bordeaux’st lõuna pool, kaitstes Atlandi valli. Peale liitlaste maabumist viidi India Leegion Saksamaale ning liideti relva-SS-i üksustega. Leegioni võitlejad kandsid troopikamundreid ning peas turbaneid. Paremal käisel oli lint kirjaga „Freies Indien”. Lindil oli ka tiigri kujutis. India Vabastamiskomitee medal ning Azad Hind’i orden, millel oli kaks järku ja kolm liiki, olid India leegionäridele ette nähtud teenetemärgid.

Araabia vabatahtlike Leegion

Kui Iraagis puhkes 1942. aasta 2. mail Rashid el Galiani juhitud ülestõus, moodustasid sakslased selle toetuseks erilise keskuse nimega „Sonderstab F2. mail. Ülestõusu toetuseks formeeriti kaks väeüksust – 287. ja 288. eriüksus (Sonderbönde) „Brandenburgi” diviisi isikkoosseisu kuulunud meestest. Ülestõus suruti maha enne nimetatud üksuste võitluse algust. 288. üksus koosnes ainult sakslastest ning ta saadeti Põhja-Aafrikasse Aafrika korpuse koosseisu.
287. üksus jäi Kreekasse Ateena lähistele ülesandega koguda kokku Lähis-Idast vabatahtlikke. Enamik vabatahtikke olid palestiinlased ning el Galianit toetavad iraaklased. Kokku koguti kolm pataljoni meest, kes said ettevalmistuse Kreekas. Üks pataljonidest suunati Tuneesiasse, teised kaks võitlesid partisanidega Kaukaasias ning seejärel Jugoslaavias. Wehrmachti juhatuse all sõdivad araablased said nimeks „Legion Free Arab”. Wehrmachti juhtimisel loodi ka Põhja-Aafrika Leegion, mis koosnes Prantsusmaal elavatest moslemitest. Seda kasutati partisanivastases võitluses Wehrmachti 715. jalaväediviisi koosseisus. Leegion teenis Lõuna-Prantsusmaal. Mõne aja pärast nimetati Põhja-Aafrika Leegion 845. Saksa-Araabia jalaväepataljoniks.
Kõige suurem Wehrmachtis teeniv araablaste üksus moodustati Tuneesias ning nimetati Saksa-Araabia õppepataljoniks (Deutsch-Arabische Lehr-Abteilung). See väeosa kuulus Wehrmachti 5. tankiarmee koosseisu ning koosnes viiest pataljonist. Selle üksuse komandörideks olid „Brandenburgi” diviisi ohvitserid ning seda kasutati tagala julgestusteenistuseks.
Üksuse võitlejad kandsid Wehrmachti troopikamundreid ning embleemi paremal käisel. Embleemil oli kaks valget tähte rohelise-valge- mustatriibulisel põhjal ning tekst „Freies Arabien”.

Wehrmachti vabatahtlike sõjajärgne saatus

Jalta kokkuleppega, mis sõlmiti liitlasriikide vahel 1945. aasta veebruaris, kohustusid lääneliitlased andma NSVL-ile välja kõik nende kätte vangi sattunud Wehrmachti poolel sõdinud endised NSVL-i kodanikud. Kõik idapataljonides sõdinud mehed püüdsid end vangi anda lääneliitlastele. Nii tegid Kasaka ratsakorpuse, 162. Turkmenistani diviisi ja 1. Venemaa Vabastusarmee võitlejad ning Vene Valvekorpuse mehed. Kõik need mehed anti lääneliitlaste poolt üle NSVL-ile. Sajad tuhanded mehed (kasakate puhul ka nende pereliikmed) sattusid NKVD kätte. Kõik kõrgemad idapataljonide ohvitserid, kaasa arvatud sakslastest ohvitserid, kes teenisid koos idapataljonide võitlejatega, hukati. Näiteks sakslasest kindral Helmuth von Pannwitz. Ülejaanuid ootas GULAG.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv