Kultuur ja Elu 4/2013


Kultuur ja Elu 3/2013

 

 

 


Vaasasambast, ... mitte ainult

tekst: Jüri Tõnisson


Punaväe sapööride poolt 1940. aasta suve lõpul õhkulastud I polgu mälestussammas ootab taastamist.

Eesti Vabariigi kaitseväe I polgu veteranide algatusel oli 1935. aastal Narva jõe kaldale Vaasakülla (tänane Riigiküla ala), Vaasa talust eraldatud ¾tiinu suurusele maatükile püstitatud hallist graniidist ausammas selle väeüksuse langenute mälestuseks.

I polk oli võidelnud Vabadussõja Viru rindel ränkades tõrjelahingutes 1919. aastal jaanuarist maini Riigiküla ja detsembris Krivasoo lõigus.
Viru rindel oli eri ajal võidelnud enamik Eesti rahvaväe polkudest, kuid et mälestusmärk just I polgule püstitati, sellel on kaks võimalikku põhjust: polgu number – „esimene”, ja et sama üksus, nüüd rügement, ka rahu ajal Narvas paiknes. Nüüdisaegses kirjutises
mainitakse üksuse asutamise juubeli tähistamist aprillikuus, mis viitab aastale 1917, kui Venemaa Ajutiselt Valitsuselt saadi luba esimese eesti rahvusliku väeosa loomiseks.
Samba väljaku asukohaks oli valitud paik Narva-Jõesuu maantee ääres Tõrvajõe paremal kaldal, oja Narva jõkke suubumise vahetus läheduses. Võib ette kujutada, et paik oli peaaegu maaliline – sügava kanjoniga oja kaldaid ühendas massiivne kivisild (mida „kõveraks” nimetati, sest maantee sellele nurga all lähenes), kaldad olid võsavabad. Oja vasakkaldal avanes allikas, see oli Allika talu maadel. Obeliskitaoline mälestussammas asus väikeses hõredas puuderühmas keset heinamaad, ja mis väga oluline – oli ka Narva jõelt hästi nähtav. Kaitseks kariloomade eest oli samba plats ümbritsetud jämedast terastraadist punutud meetrikõrguse võrkaiaga, mida seestpoolt varjas põõsastara.

Samba asukoha valik

Samba asukoht ei tähistanud Eesti rahvaväe kaitsepositsiooni keskust 1919. aastal, mis oli Tõrvajõe vasakul kaldal kunagise Wasahofi mõisasüdame alal. Seal oli karjamõisast säilinud hooneid, laevaliini maabumissild Narva jõe kaldal ning varem oli Tõrvajõel olnud isegi vesiveski. Maastikuliste eelduste järgi otsustades pidi olema tegemist iidse asulakohaga. Kohta tunti nüüd Riigiküla nime all, sest mõisa omanike pikas reas pärast krahvinna von Waseburgi Rootsi ajal oli olnud ka härra Rieck...
Kuid Tõrvajõe vasakkaldal ei leidunud nähtavasti samba jaoks sobivat hektarilist platsi, kuna paik oli suhteliselt tihedalt asustatud väikepõllumeeste ja kalurite eluasemetega. Lisaks võis põhjuseks olla ka see, et sinna, Narva jõe kriitilisele lõigule olid kavandatud, või juba ehitamisel, kaitseliini punkrid. Paremkalda kasuks rääkis veel see, et sealne maatükk oli põllumajanduslikult vähemväärtuslik, kuna vahetus naabruses oli ammendatud diatomiidikaevanduse ala.
I polgu ausammas oli üks väheseid Eesti Vabadussõja mälestusmärke, mis polnud taastatud ja selle asukoht pole isegi Maa-ameti kultuurimälestiste kaardil tähistatud. Punaväe sapööride poolt 1940. aasta suve lõpul õhkulastud mälestus-sambast oli vaid kogum laialipaisatud ja sammaldunud graniidirahnusid võsametsa all säilinud. Samba tipus seisnud kahe meetri kõrgune malmrist oli siiski terveks jäänud ning Vaasa talu peremees oli selle päästnud – kivisillalt ojasse heites.
Nüüd on siis ette võetud mälestusmärgi taastamine.

Ausamba taaspüstitamisega seonduvad probleemid

Kahjuks on mälestusmärgi taaspüstitamine selle algses asukohas seotud probleemidega, kuna ümbritsev maastik on tundmatuseni muutunud: vanast Narva-Jõesuu maanteest ning maalilisest kivisillast üle Tõrvajõe pole enam jälgegi. Ojagi pole enam nähtav – mõlema kalda metsad on kokku kasvanud. Mälestusmärk jääb uuelt maanteelt ca 60 m kaugusele ja oleks Narva poolt lähenedes nähtav, kuid Narva-Jõesuu poolt sõites jääb võsametsa varjus märkamatuks. Kuid peaaegu ainuke Eesti Vabadussõda tähistav mälestusmärk Narva jõel joonel peab tingimata ka jõelt vaadeldav olema.
Kuna on otsustatud mälestusmärk algsel asukohal taastada, peaks kõigepealt mitmehektariline maatükk Tõrvajõe parema kalda, maantee ja Narva jõe vahel ning oja mõlemad kaldad olema võsametsast vabastatud, kogu ala kultiveeritud ning edaspidi sellisena peetud! Kas maaomanikelt taoliste tingimuste täitmist taotleda on reaalne?
Kui võsamets jääbki ausambale fooniks, siis armetu ümbrus naeruvääristab monumenti. Mälestussammas peab maastiku foonil domineerima ning ümbruskonna kujundus peab selle mõju võimendama.
Mõjuvuse ja hõlpsa ligipääsu vaatekohalt ning ka ajalooliselt olnuks õigem ja igati parem asukoht kõrgendikul Tõrvajõe vasakul kaldal riigimaal, see on kunagise Wasahofi mõisasüdame asukohal. Võrreldes algse asukohaga on kõrguste vahe ca 6 m! Koht on tänase Narva-Jõesuu maantee ja Sininõmme tee ristumiskoha vastas, „narvalaste allikale” viiva teeharu ääres. Tee allikani on asfalteeritud ja linlaste poolt igapäevaselt autodega külastatav. Sinna paigutatuna olnuks sammas ka jõelt nähtav.

Eesti oma Mannerheimi liin


Tõrvajõe kivisild. Arhiivifoto

Mälestusmärgi algsel asukohal taastamisel ilmnevaid puudusi on võimalik mõneti korvata kui kujundada 1. polgu sambast, 1930-ndatel püstitatud kaitseehitiste varemetest ning II maailmasõjast jäänud rajatistest sõjaajaloo mälestuskompleks, mis meenutaks möödujale ajaloo kordumist...
Nimelt on samba asukoha vahetus naabruses Narva jõe kaldal 1930-ndatel EV idapiiri kaitseks ehitatud nn Laidoneri liini võimsate punkrite varemed, mille punavägi 1940. aastal õhku lasi. Ühel neist on pärast õhkimist säilinud isegi enam-vähem esialgne kuju. Kui selle kaponiiri varemed vabastada peale kasvanud lepametsast ning ümbritsev „kultuurkiht” ekskavaatoriga eemaldada, siis võib rajatisest peaaegu täieliku ettekujutuse saada. On mõistetamatu, miks seda tänini tehtud pole!? Töö ei vaja Euroopast miljoneid, piisab ekskavaatori või buldooseri paarist tööpäevast ning avaneks suurepärane eksponaat, mis annaks ettekujutuse ühest II ilmasõja eelsest kaitseliinist – miniatuuris. Poleks vajadust sõita Prantsusmaale Maginot’ või Karjalasse Mannerheimi liini jäänuseid imetlema. Pealegi on EW kaitseehitusi põhjalikult uuritud ja kirjeldatud (Robert Treufeldt, MTÜ Castellum). Kaponiiride varemete muinsuskaitse alla võtmise ettepanekut toetas juba 2004. aastal tunnustatud kunstiajaloolane Jevgeni Kaljundi.


Elamispunkrid. J.Tõnissoni foto

Mälestusena II maailmasõjast on õhkulastud kaponiiride vahetus tagalas laiuvas liivakõrgendikus säilinud Wehrmachti poolt 1943. aasta suvel ehitatud kummalisi nn elamispunkreid. Need olid laotud betoonplokkidest, laeks raudbetoontalad, ainult punkriahju korsten tõusis üle maapinna. Ruumi oli neis vaid ca 2 x 2 x 2 m – parajasti ühe jao jaoks. Sealt viisid jooksukraavid kaldakaevikutesse. Nende varjendite kohta mainiski Valdo Pant oma kuulsas saates „Täna 25 aastat tagasi”, et iga taolise „elamu” tagalasse avaneva sissepääsu ette olnud varutud virn kuivi kasepuid. Kui neid varjendeid jaanuaris 1944 vaja läks, siis olid küll kasepuud ukse ees, kuid mehi polnud võtta. Teatavasti Leningradi alt paaniliselt pagenud Göringi „tööta” lennuväelastest moodustatud diviisidel polnud Narva jõe joonel pidamist.
Kui lisaks I polgu ausamba taaspüstitamisele luua meie Laidoneri liini mõnest kuulipilduja-kaponiirist ja Wehrmachti varjenditest ekspositsioon, siis kujuneks sõjaajaloo paarile seigale tähelepanu juhtimisega saadud rahvavalgustuslik tulemus mitmekordseks.
Et möödujat nendest veidi harali paiknevatest objektidest teavitada, võiks Tõrvajõe vasaku kalda künkale paigutada infoplaani: see tähistaks kõigepealt kunagise Wasahofi mõisa asukohta ning ühtlasi viitaks kolmele ajaloolisele rajatisele.

Kindralmajor Otto Heinze ja Gustav Wasa


Otto Heinze portree. Foto Vikipeedia

I polgu mälestussamba taastamise puhul on asjakohane ära märkida, et just tänavu on Eesti Vabariigi loomisel 95 eriti silmapaistnud isiku nimekirja arvatud üks selle polgu Vabadussõja aegseid ülemaid polkovnik Otto Heinze VR I/2 ja II/3.
I polgu, hiljem 1. diviisi ülem Otto Emil Eduard Heinze (1877–1968) oli 1920. aastal kindraliks ülendatud. Ta oli sündinud Kotlõ mõisas Jamburgi maakonnas, Narvas koolis käinud ja vabatahtlikuna siin paiknenud 92. Petseri jalaväepolku astunud. Oli kaks sõjakooli lõpetanud, I ilmasõjas polkovnikuks tõusnud ja kuus ordenit teeninud, kuni errusaatmiseni 1936 Eesti Vabariigi kaitseministeeriumi nõukogu liige. Perekonnal oli Narvas Hele tänaval kinnisvara. Kindralmajor Otto Heinzel õnnestus 1941. aasta märtsis, n-ö viimasel minutil järelümberasujana Saksamaale pääseda. Tema kui Vabadusristi kavaleri haud Bad Windsheimis Saksamaa LV-s on Eesti Vabariigi poolt tähistatud.
Üks ajaleht3) on tänavu levitanud fantastilist legendi nagu oleks Wasahofi mõis olnud Rootsi kuninga Gustav Wasa suvemõis! Nagu öeldud oli mõis oma nime pärinud kunagiselt omanikult krahvinna von Wasobergilt – allikas on erinevad nimekujud, esineb isegi variant de Wasoborg(!). Sellest sai endale nime mõisa maadel asunud küla ja täna kannab seda veel talu. Väikekülade kadumise tõttu kaovad ka paljud ajaloolised kohanimed, seepärast tuleks I polgu ausamba asukohana Vaasaküla nimetada, nii õnnestuks seegi kohanimi ajaloole säilitada.
Et on käibele lastud legend kuningas Gustav Wasale kuulunud mõisast – see ei tee paha, vastupidi, see tekitab aina huvi unustatud ajaloolise paiga vastu.
Kuid ajaleht4) on teinud veel ühe, seekord põhimõttelise vea teatades, et ausammas õhitud 1941. aasta suvel, viidates sellega nagu seosele puhkenud sõjaga. Tegelikult õhkisid punaväe sapöörid I rügemendi ausammas, Narva Garnisoni kalmistu monument ning kaitseliini kaponiirid „sügaval rahuajal” 1940. aasta augustis ja septembris. Õhkimistel olnud konsultandiks riigireetur kapten Nikolai Trankman, endine Narva jõel kaponiire ehitanud pioneerikompanii ülem.

Allikad:
Teavet teema kohta on jaganud Märt Mõtuste, Henno Ustav, Aleksander Roos ja Aleksander Elonen.
Ajakiri Sõdur, 1935 nr 1/2. Ajaleht Põhjarannik, 29.05.2004, J. Tõnisson
Ajaleht Põhjarannik, 4.07.2013. T. Korsten
Sev.Poberežje 19.11.2013, T. Korsten


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv