Kultuur ja Elu 4/2013


Kultuur ja Elu 3/2013

 

 

 


Kultuuritegelane August Pulst – 125

tekst: Mari Mae
Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum


A. Pulst Ruhnust vanavara korjamise reisult tulles 1921 a. Foto: ETM

August Pulst, kunstnik, muuseumitegelane.” Nii alustab Pulst oma memuaare „Mälestusi muusika alalt”. Siiski on Pulstil olnud palju enam rolle, kui Lenderi tütarlaste gümnaasiumi joonistamisõpetaja, valdavalt impressionistlik maalikunstnik, dekoraator.

Estonia teatris ning muuseumiühingute, Tori muuseumi ja Baltikumi esimese muusikamuuseumi (Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum) asutaja ja pikaajaline juhataja. Ta on mänginud paljusid pille (viiulit, torupilli, harmooniumit, lepapasunat, mandoliini, kitarri), kirjutanud luuletusi ja näidendeid ning pidanud raadios pärimuskultuuri tutvustavaid loenguid. Pulst rõhutab oma mälestustes, et rahvalaul ja -pillimuusika (ning kunstmuusika) haaras teda juba lapsepõlves, oli kütkestavalt kaasakiskuv, võlus kuulama, talletama, kaasa elama, kaasa tegema ja avaldas talle sügavat mõju. „Kasvades kogesin, tundsin peagi elaval kujul kõike seda, mida hiljem kuulsin korduvalt väidetavat – muusika on kunstidest kõige elulähedasem, sest ta saadab meid hällist hauani.”2

Rahvakultuuri jäädvustaja

Esmased kontaktid ja esmane huvi rahvamuusika vastu tekkis küll lapsepõlves, ent suurt rolli mängis Pulsti osalemine ülemaalise vanavara (muinasvara) kogumisel ja päästmisel Põhja-Eestis, mille juhiks Pulst end ise nimetab. Kogutud materjalid ulatuvad Pulsti sõnul 14 000 numbrini ja need on üle antud Eesti Rahva Muuseumile. „1914. a. Kadrina kihelkonnas Eesti Rahva Muuseumi ülesandel vanavarakorjamise tööd tehes, leidsin suurest Ohepalu külast, kus 70 suitsu (talundit), ühe haruldase pulmapillimehe, viiuldaja umbes 70. a. vana, kuid pillimängust oli ta juba „väsinud”, vanaks jäänud. /---/ Oma kuulsuse tipul olles arvas, et enam kui sajas pulmas pillimeheks olnud ja mängu eest tasuks 12 naela s.o. kg. 4,8 säärepaelu saanud, igast pulmast üks,” kirjutab Pulst.3 Tema mälestused kubisevad sarnastest subjektiivsetest ja tunnustavatest, südamlikest rahvamuusikute kirjeldustest. Ta on öelnud, et rahvalaulud ja pillilood on kõige olulisem muinasvara.4 Pulsti eesti rahvakultuuri ja rahvamuusikasse süvenemist soodustas ka valitsev trend kultuurimaastikul.
„Aastatel 1916–1921 ei puutunud mulle silma ühtegi mainimisväärset ei rahvalaulikut ega pillimeest. Tähendada võiksin ainult, et sel ajavahemikul esines Tallinnas tuntud laulja Ella Masing-Grünberg, kes sageli rahvalaule mitmesugustel ülesastumistel „Estonia“ kontsertsaalis ette kandis. E. Masing ilmus lavale rahvarõivais,” kirjutab Pulst.5
Etnograaf Igor Tõnuristi sõnul oli Pulst oma aja laps, kes tiivustatuna rahvusromantilistest ideedest hakkas päästma vana eesti rahvakultuuri. „Meenutame seejuures, et Pulst alustas oma kultuurialast tegevust ajal, mil käis äge võitlus eestlaste kultuurilise iseolemise eest, jätkus eesti rahvuse konsolideerumise protsess, algas I maailmasõda, tekkis ja hakkas ilmet võtma eestlaste omariiklus,” kirjutab Tõnurist.6 Pulsti mälestuste hulgas on lisaks rahvamuusikute kirjeldustele ka isiklikke mälestusi 20. sajandi alguse haritlastest (muusikutest Mart Saarest, Peeter Südast, pillimeistrist Tõnis Olbreist, kunstnikest Kristjan Rauast, Ants Laikmaast jt), milles on kajastatud rahvusromantilistest ideedest tiivustumise tendentsi. Pärimuskultuuri elemente ilmus professionaalsesse heliloomingusse, kunsti, kirjandusse. Pulst kirjeldab oma mälestustes Ants Laikmaad: „Üks igapäevaseid jalutuskäike viis tema suurele toiduainete turule, milline asetses „Estonia” teatri ümber. Siin silmitses ta sõidukite peal esinevaid vaipe, millistest mõne parima ka endale ära ostis. /---/ Nii soovitas ta minulegi turgu etnograafia mõttes ikka silmas pidada. See soovitus osutus edaspidi vägagi viljakaks.”7
Muud moodi, kui „viljakaks” ei saa ka Pulsti tegevust eesti rahvakultuuri jäädvustamisel nimetada. Väidetavalt just tänu tema hulgalistele kontaktidele heliplaadistati Riigi Ringhäälingus 1936., 1937. ja 1938. aastal 11 tundi rahvamuusikat, kokku 629 pala 56 rahvalaulikult ja pillimehelt. Esimesel heliplaadistamise nõupidamisel 4. aprillil 1936. aastal Riigi Ringhäälingu ja Eesti Rahvaluule arhiivi vahel lepiti küll kokku selles, et plaadistada tuleb, ent küsimus oli keda laulikutest-pillimeestest plaadistamisele välja kutsuda. „Puudusid lähimad andmed nende kohta. Otsustati – Pulsti peab muusikamuuseumist välja kutsuma. /…/ Jah, muusikamuuseumil oli plaadistusmaterjali, oli kümneid rahvalaulikuid- pillimehi, kes just viimastel aastatel pikkadel ringreisidel kogu vabariigi ulatuses olid rahva ees esinenud ja ühes sellega ka heasse esinemisvormi tõusnud. Peale selle veel rohkesti neid, kes oma kodukohas lavadel olgugi kord või paar üles astusid, kuid ikkagi värskelt arvelevõetud. Aga ka hulk andmeid olemasolevate kohta, kes veel kohal kontrollimata,” tõdeb Pulst.9
Pulsti ringreisid, mille käigus Eestis tegutsenud rahvamuusikutest hea ülevaade ja kontaktid saadi, olid erakordselt populaarsed ja edukad. Selle edu saladus oli mõistagi korraldaja ennastsalgav töö ja tolleaegsete rahvamuusikute ehedus. Pulst töötas nn ainuisikulise kontsertasutusena, korraldades mitme nädala pikkusi kontsertreise üle terve Eesti, olles kirjavahetuses igas kihelkonnas asuvate rahvamuusikutega. Tema kutse peale olid viimased reeglina koheselt valmis esinema sõitma. Pulst korraldas neile ööbimisi, transporti ja toitlustust, tegeles reklaamitööga (kirjutas rahvamuusikuid reklaamivaid artikleid, lendlehti, plakateid, postkaarte, korraldas reklaamüritusi, rongkäike jne), koostas kavasid, juhatas sisse esinejaid kontserdil. Lisaks kirjutas üles suulist pärimust ning kogus vanavara. Aastatel 1922–1939 korraldas Pulst kokku 18 ringreisi 436 saalis 901 ettekandega 180 000 kuulajale. Ta andis muuseumitele üle enam kui 500 fotot, 12 rahvapilli ja 1137 lehekülge käsikirjalisi mälestusi.Selle kõige valguses on lihtne mõista August Pulsti tähtsust meie kultuuri jäädvustamise kontekstis.


Vanad muusikamehed 1. ringreisil 1927. aastal. August Pulst keskel. Foto: ETM

Tulekul on Pulsti pidunädalad

August Pulsti sünnist saab 14. jaanuaril 2014. aastal 125 aastat. Lisaks täitub August Pulsti loodud muusikamuuseumil 90. aastat tegevuse algusest 1924. aastal. Eesti teatri- ja muusikamuuseum ning Mooste rahvamuusikakooli direktor Krista Sildoja, kes on tegelenud aastaid pärimuskultuuri uurimise ning rahvuslike ja paikkondlike kultuuritraditsioonide õpetamise ja jäädvustamisega, annavad sellel puhul koostöös välja raamatu „Äratusmäng uinuvale rahvamuusikale. August Pulsti mälestusi”, mis sisaldab põhjalikku ülevaadet Pulsti tegevusest 20. sajandi alguse rahvalaulikute ja pillimeeste jäädvustamisel. Muuseum soovib Pulsti eeskujul 2014. aasta jaanuaris aset leidvatel Pulsti pidunädalatel taas kord inimeste ette tuua kohalikke külapillimehi ja laulikuid.
Nii toimuvad jaanuari teises pooles, Pulsti pidunädalatel külamuusikute ringreisid. Üles astuvad hinnatud lõõtsamehed Julius Vilumets, Elmar Ruusamäe, Heino Kahar; kandlemängijad Väino Kelp, Aivar Arak, Heino Sõna; kandlel ja lõõtsal Harry Lindmets. Laiemale üldsusele hästi tuntud nimedest esinevad Tuule Kann, Pille Karras, Juhan Uppin, Margus Põldsepp, Heino Tartes, Lauri Õunapuu, Ants Taul, Õie Sarv ning Krista ja Raivo Sildoja.
Nagu eelmisel sajandil, nii toimuvad ka nüüd rahvapillide tutvustused koolides, kontserdid ja õhtused simmanid eheda rahvamuusika saatel. Pulsti pidunädalatel toimuvatel kontsertidel on samad eesmärgid, mis Pulstil sada aastat tagasi.

Peamiselt soovib muuseum koguda:
- kontsertide salvestamisega paikkondlike külapillimeeste esituses autentset pärimusmuusikat, millega tegi Pulsti korraldamisel algust Herbert Tampere fonograafi abiga juba 1932. aastal;
- Pulsti eeskujul andmeid tegutsevate külamuusikute kohta ning annetusi Eesti teatri- ja muusikamuuseumile August Pulsti isikukogu täielikuks digiteerimiseks ning avalikkusele kättesaadavamaks tegemiseks.
Olles nii muusikaga aastate vältel tihedalt kokku kasvanud, arvan, kui muusika on kõige elulähedasem kunst, siis peavad ka andmed kogu meie muusikakultuuri kohta olema samaväärselt ülevaatlikud, üksikasjalikud, täiuslikud kui ka elulähedased,” nendib Pulst.10 Ning selles suunas töötab ka Eesti teatri- ja muusikamuuseum, mille Pulsti tegevusest alguse saanud kogud säilitavad tohutult suurt ja hindamatut osa tervest eesti kultuurist.

* * *

1) August Pulst, „Mälestusi muusika alalt” (ETMM M234: 1/14:2)
2) August Pulst „Mälestusi muusika alalt” (ETMM M234: 1/14:2)
3) August Pulst „Mälestusi muusika alalt” (ETMM M234: 1/14:18)
4) August Pulst „Mälestusi muusika alalt” (ETMM M234: 1/14:7)
5) August Pulst „Mälestusi muusika alalt” (ETMM M234: 1/14:20)
6) Igor Tõnurist, „Rahvamuusikakoguja August Pulsti põhimõtetest”, Aeg Kiri. Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum 1924–2004. Talletusi eesti muusika- ja teatriajaloo radadelt, Tallinn 2004, lk 35
7) August Pulst, „Isiklikke mälestusi Kristjan Rauast ja Ants Laikmaast” (ETMM M234: 1/37:2)
9) August Pulst, „Mälestusi muusika alalt” (ETMM M234: 1/23:3)10 August Pulst, „Mälestusi muusika alalt” ETMM M234: 1/14:6


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv