Kultuur ja Elu 4/2013


Kultuur ja Elu 3/2013

 

 

 


Inge Melchior: Loodan, et Euroopa tulevikus
mõistame üksteist paremini

tekst: JAANIKA KRESSA
fotod: erakogu


Inge Melchior

Hollandlanna Inge Melchior (28),
on viimastel aastatel palju Eestis viibinud. Tal on käsil doktoritöö meie lähiminevikust, see hõlmab Teise maailmasõja ja sellele järgnenud nõukogude repressioonide lugusid. Samuti on tal valmimas film eesti vabadusvõitlejatest, mis räägib lääneeurooplastele sellest, milline koht
on neil meie ühiskonnas.

Kui kaua sa selle töö jaoks materjali kogusid?
Mu töö pealkiri: „Intimate stories of a nation’s past: WWII battles, Soviet repressions and other family stories in north-east European Estonia” ei ole veel lõplik, see võib muutuda. Doktoritöö projekt kestab kokku neli aastat, sellest 14 kuud elasin Eestis ja kogusin materjali. Aga enne doktoritööd kirjutasin ma magistritöö samuti Eesti kohta ja siis kogusin materjali pool aastat, ka neid lugusid saan ma praegu kasutada.

Kuidas tulid selle peale, et uurida eestlasi?
Ma käisin Eestis esimest korda aastal 2006, üliõpilaste reisiga, mille ise korraldasin. Lihtsalt mõtlesin, et ei tea mitte midagi Eesti ja Läti kohta, ometi on need ju Euroopa riigid. Tahtsin teada, kuidas inimesed seal elavad, milline maa see võiks olla. Pärast seda reisi hakkasin eesti ajaloo ja rahvusliku identiteedi vastu huvi tundma, ja kui ma pidin bakalaureusetöö teema valima, kirjutasin sellest. Edasi tuli magistritöö ja nüüd doktoritöö. Lihtsalt läks niimoodi. Huvi pärast! Ja mulle hakkas Eestimaal väga meeldima.

Palun räägi meile endast. Oled hollandlanna, aga kust täpsemalt oled pärit, milline on sinu lapsepõlvekodu, taust, perekond?
Ma olen pärit Maastrichtist, see on Lõuna-Hollandis, Belgia piiri juures. Mu lapsepõlvekodu oli üüriridaelamus, kus elasime mina, mu vanemad ja kolm venda. Mu ema oli meditsiiniõde, ta käis tööl ja mu isa oli lastega kodus. See oli sel ajal ebatavaline, aga mu ema oli kauem õppinud ja niimoodi lihtsalt läks. Mulle väga väga meeldis, et isa oli alati meiega kodus!
Praegu elavad mu vanemad ikka Maastrichtis, isa veel samas majas, ema teises majas, mina kolisin Maastrichti tagasi aasta eest, sest ma tahtsin nüüd rohkem aega perega veeta – olin ju nii kaua välismaal elanud. Mu kodu on nüüd päris kesklinnas, 200 meetrit Raekoja platsist.

Mida ja kus olid õppinud enne Eestisse tulekut?
Õppisin Nijmegeni ülikoolis, see on Kesk-Ida Hollandis, Saksamaa piiri lähedal. Alustasin 2003. aastal antropoloogiaõpinguid, sest mind huvitasid teised rahvad ja kultuurid. Ma tahtsin reisida ja välismaal elada. Pärast esimest aastat hakkasin sotsioloogiat juurde õppima ja lõpetasin mõlemad.

Mitut võõrkeelt ja milliseid õpetatakse hollandi koolis?
Alustame inglise keele õppimisega 10-aastaselt. Saksa ja prantsuse keel algavad, kui oleme 13 ja kestavad 3–5 aastat. Mõned edasipüüdlikud õpilased, nagu mina, õpivad ka ladina ja vanakreeka keelt.

Hollandis on siis gümnaasiumiharidus hollandikeelne. Ja mis keelsed on ülikoolid?
Ülikoolid on erinevad, mõned hollandi, mõned inglise keeles. Näiteks Maastrichti ülikoolis on õpe peamiselt inglise keeles (eriti magistrikursused), seda sellepärast, et peaaegu pool üliõpilastest on sakslased. Minu ülikoolis oli bakalaureuseaeg hollandi keeles (raamatud muidugi inglise keeles), aga magistriaeg täielikult inglise keeles. Olime üheksakesi üliõpilased, kõik hollandlased, aga rääkisime, kirjutasime ja lugesime inglise keeles. Väga hea harjutus, sest ma saan praegu konverentsidel esineda ja oma doktoritöö inglise keeles kirjutada. Kes saaks seda muidu lugeda? Ainult hollandlased? Nüüd saab aga suurem osa inimestest minu tööga (ja Eestiga) tutvuda (see ei tähenda, et nad seda teevad, aga võimalus on olemas)!

Luksemburgis õpitakse omas keeles ainult algkoolis, ometi pole seal riigis keeleprobleemi. Eestis ja Lätis on keeleprobleem äärmiselt terav, Tallinnas ja Riias ei võeta eestlasi tööle, kui nad vene keelt ei räägi, kuigi neil võivad suus olla kõik euroopa keeled: saksa, inglise ja prantsuse.
Minu kogemuses räägivad paljud eesti noored hästi inglise keelt, aga vanad inimesed ei räägi. Hollandis räägib mu vanemate põlvkond küll inglise keelt. Eesti ajalugu on teistsugune, vanad eestlased räägivad vene ja mõnikord saksa keelt.
Saan hästi aru, miks on tänapäeval vene keel Tallinnas ja Riias veel tähtis. Suur osa ühiskonnast räägib vene keelt, palju turiste ja välistudengeid ka. Aga samal ajal ma mõistan, et see ei ole Eestis lihtsalt praktiline küsimus, vaid sümboolne ja emotsionaalne. Ma saan aru, miks paljudele eestlastele tundub, et vene keelt ei peaks vaja olema, et venelased peavad kohaliku keele ära õppima. Aga firmadele on tähtis, et keegi nende poodi või hotelli külastaks. Olen märganud ka seda, et palju eesti noori ütleb, et ei oska vene keelt, aga ikka oskab. Nad lihtsalt ei taha seda osata. See on jälle sümboolne küsimus.

Kui kaua läks sul aega, et hakata eesti keeles suhtlema?
Päris kaua. Ma alustasin 2007. aasta sügisel. Jaanuaris 2008 oskasin eesti keeles tellida ja küsida „kuidas läheb?”. Siis tulin suveülikooli eesti keelt õppima, see oli väga intensiivne ja mu keel arenes. Suveülikooli läksin järgmisel aastal jälle. Aastal 2009. algas ka mu doktoritöö projekt. Kui ma 2010. aasta aprillis Tartusse kolisin, oskasin natukene vestelda, aga mitte päris vabalt. Ma sain aru vist 40% jutust, aga otsustasin, et nüüd räägin ainult eesti keeles, mitte sõnagi enam inglise keeles. Kui ma ükskord käisin kaubamajas ja korraldasin oma internetiühendust eesti keeles, siis kassapidaja kiitis, et ma nii hästi eesti keelt räägin. Olin nii õnnelik ja tahtsin väga edasi õppida! Siis õppisin väga intensiivselt neli kuud kuni suveni 2010, seejärel tegin oma esimese intervjuu eesti keeles. Ma ei osanud palju küsida, aga sain aru juba päris palju ja mul läks päris hästi.

Milliste ootuste või eeldustega sa siia tulid ja mis sind eestlaste juures üllatas?
Mul ei olnud eestlaste kohta varem mingit ettekujutust. Ma muidugi õppisin koolis, kus Eesti asub, aga midagi muud ma ei teadnud. Mis mind kõige rohkem üllatas, kui ma esimest korda Eestis käisin, oli see roll, mida lähiajalugu mängis inimeste igapäevaelus, ka noorte omas. See tundus mulle nii tundlik asi, kuna Hollandis oli ajalugu faktiline, mitte emotsionaalne nagu Eestis.

Nimeta mõni eriti tore hetk seoses eestlastega ja mõni kõige suurem pettumus või ehmatus.
Ma tean, et välismaalased on eestlasi tihti kirjeldanud nii, et nad on kinnised ja mõnikord isegi ebasõbralikud. Mina ei ole seda niimoodi kogenud. Vist sellepärast, et eestlaste iseloom on natukene sarnane minu iseloomuga. Ma olen ka natukene tagasihoidlik, aga kui tunnen ennast hästi, siis hakkan varsti teisi embama, nagu sõbrad. Niimoodi on minu kogemus eestlastega ka olnud. Nad ei kutsu kohe koju, aga kui nad on suhelnud ja vestelnud ja nad usaldavad, siis võtavad nad sind vastu nagu sõpra, mitte enam nagu võõrast inimest.

Kas meis on midagi sarnast – eestlastes ja hollandlastes?
Olen tihti öelnud, et üks erinevus eestlaste ja hollandlaste vahel on: eestlased ei naera nii tihti kui hollandlased, aga kui nad naeravad, siis tead, et neil on rõõm millegi üle, mitte et nad tahavad lihtsalt viisakad olla.
Sarnast on muidugi väga palju. Oleme mõlemad Euroopa rahvad. Kanname samu riided, meil on samad kombed. Aga antropoloogina olen rohkem erinevustest huvitatud. Ja erinevus eestlase ja hollandlase vahel on väga nüansirikas! See on, mis mind antropoloogina huvitab, need väiksed, aga tähtsad erinevused!

Räägi palun nendest väikestest ja tähtsatest erinevustest.
Kui räägime meie rahvaste erinevustest, siis kui võrrelda eestlasi hollandlastega, on erinevus näiteks see, et eestlastel on teistsugune suhe loodusega ja maaga. Eestlased elavad rohkem nagu „maainimesed”, isegi kui nad linnas elavad. Maa ja looduse väärtus on rohkem eestlaste sees.
Järgmine erinevus on, et igal eestlasel on mingi kohustus ühiskonna vastu ja iga eestlane on ühiskonnale vajalik. Need väärtused, mis iseloomustavad eestlasi, on aga mitte kaasa sündinud, (minu meelest on raske defineerida, mis teeb inimese eestlaseks) vaid ajalooliselt kujunenud. Sellepärast, et osa ajaloost on Euroopa riikides samasugune olnud (näiteks religioonide suhtes), on mõned väärtused ka samasugused. Aga see osa ajaloost, mis oli teistmoodi, muutis mõned väärtused tähtsamaks mõnedes riikides ja mitte teistes. Näiteks linnastumine juhtus Hollandis varem kui Eestis ja sellepärast on maainimese väärtus eestlaste sees veel ikka alles, aga hollandlastest juba rohkem kadunud. Niimoodi saan mina kultuurierinevustest ja -sarnasustest aru. Seda selles arusaamises, et kultuur muutub, ei ole staatiline.

Uurisid meie suhtumist lähiajalukku ja käisid ka sõjameeste kokkutulekutel. Kuidas suhtutakse sinu kodumaal Teise maailmasõja vabadusvõitlejatesse?
Hollandis ei ole Teise maailmasõja vabadusvõitlejaid. Me ei kutsu kedagi nii, sest tähelepanu on rohkem ohvritel (peamiselt juudid) kui kangelastel. Muidugi inimesed, kes olid aktiivsed vastupanuliikumises, olid nagu vabadusvõitlejad – ja seepärast on hollandlastel väga raske aru saada, kuidas on võimalik, et Eesti mõistes on Saksa armee võitlejad vabadusvõitlejad, aga võrreldes vabadusvõitlejate tähendusega praeguses Eestis, on Hollandis vastupanuliikujate kiitus väike. Ajalugu oli teistsugune. Meil ei olnud kogemust iseseisvuse kaotamisega enne sõja algust. Iseseisvus oli meile enesemõistetav. Eestis ei ole see aga kunagi niimoodi olnud. Eestlaste jaoks on iseseisvus alati olnud midagi, mis võiks olla, aga mida saab ka kaotada.

Kui tähistasime 2011. aastal Viljandi vabastamise 70. aastapäeva, siis andsid juudid kohe teada, mida nemad asjast arvavad. Milline ebameeldiv komme teistele rahvastele ette kirjutada, mida tuleb mäletada ja mida mälestada? Eestlastele pole pähe tulnud nõuda tervelt maailmast, et kõik meie küüditamise puhul leinalipud välja paneksid. Pealegi on kõik numbrid holokausti kohta liialdatud, see on ajupesu.
Ma saan aru, mis probleem siin on. Põhiküsimus on selline: kellel on õigus otsustada, mida mäle(s)tada? Kes võiks otsustada, mida eestlased mälestavad? Kõik eestlased (kuidas defineerida)? Eesti kodanikud? Kõik eestlased, või ainult need, kellel on võim midagi öelda? Ja kas nüüd, kui Eesti on Euroopa Liidu riik, kas nüüd on ka Euroopa Liidul õigus otsustada, mida Eestis mäle(s)tatakse?
Need on väga-väga rasked küsimused ja igaühel on nendele omad vastused. Siin ei ole mingit „tõde”. Mina ka ei tea, kuidas sellele vastata. Olen seisukohal, et igaühel peaks võimalus olema mäle(s)tada mida tahab, mis talle tähtis on. Samas ma isiklikult tahaksin arvestada ka teiste inimestega, kellele see võiks haiget teha. Selle väärtusega olen üles kasvanud. Kui räägime Viljandi näitest, siis mina rõhutaksin, mida seal täpselt mälestatakse: et nõukogude armee oli Eestist lahkunud, et küüditamiste ja repressioonide oht kadus paljude eestlaste elust. Seda tähistatakse. Mina rõhutaksin, et see mälestusüritus ei ole juutidega seotud. Muidugi leiduks ikka inimesi, kes poleks selle mälestamisega nõus, kes ikka arvaksid, et see üritus on holokausti ülistusega seotud, aga siis oled vähemalt olnud täpne, siis on ka teistel lihtsam teie arusaamast aru saada.
Kokkuvõttes, isiklikult olen seisukohalt, et kõikidel on vabadus mälestada, aga arvestades teistega. See on minu isiklik arvamus ja ma ei suru seda teistele peale. Igaühel on mõttevabadus, minu arusaamises.


Inge kannab Eesti lippu juuniküüditamise aastapäeva rongkäigul Tartus.

 

Eestis Sinimägedes Grenaderimäel on mälestussammas hollandlastest vabadusvõitlejatele, kes võitlesid meie meeste kõrval. Millise tundega sa seda vaatasid?
Olen Sinimägedes käinud kolm korda. Juba esimest korda vaatasin seda kivi, aga sel ajal ma ei teadnud veel, mida arvata. Tundlik teema, hollandlaste mõistes.
Mida ma praegu sellest kivist arvan? Ma saan väga hästi aru, et sugulastele on see kivi tähtis, et nad saavad nüüd oma langenuid mälestada. Ma saan ka aru, et see on võimalik Eestis ja et see poleks võimalik Hollandis. Aga me ei saa kunagi teada, mille eest need hollandi mehed Sinimägedes tegelikult võitlesid? Eesti eest? Ma ei usu. Bolševismi vastu? Võib olla. Seikluse pärast? Võib ka olla. Ideoloogia pärast? Mõned küll. Hollandlaste arusaamises on see monument kindlasti kahtlane. Minu arvates on see mõistetav. Ma ei tunne seda monumenti nagu „minu oma” ja kui eestlane mulle särasilmil räägib, et „nii head sõdurid teil siin Sinimägedes olid”, siis ma ei tunne seda, nagu komplimenti. Aga ma ei mõista seda monumenti ka hukka, sest olen nii kaua eestlastega suhelnud ja tunnen nüüd eesti konteksti paremini.

Need vaprad hollandi vabatahtlikud kandsid Narva rindel tohutuid kaotusi. Sinimäed on eestlaste jaoks pilt Euroopa rahvaste ühtsusest. Huvitav, kas see pilt võib Läänele selgineda, kui Londoni arhiivid kord avanevad? Miks neid üldse nii kaua ja nii kiivalt suletuna hoitakse? Kellel on midagi varjata?
Arhiivide kohta ei saa midagi öelda. Aga kas Sinimägedest kui võitlusest Euroopa ühtsuse eest võib Lääne-Euroopas muutuda? Ei ole kindel. Sest siitpoolt vaadates, need lääne-eurooplased idarindel ei ole meile kui „omad”, kui „meie rahva esindajad”, vaid kui „Hitleri nukud”. Selles mõttes, ei, ma ei arva, et see arusaam Euroopa ühtsusest jõuaks ka siia. Ma ei räägi siin omaenda ajaloo-arusaamast, vaid kuidas Hollandi ühiskonnas üldiselt ajaloost räägitakse ja seda mõistakse.

Eestil ja Lätil on väga pikk ühine ajalugu ja see, et Eesti ja Läti võttis 1941. aastal sakslasi vastu kui vabastajaid on fakt. Aga kui palju aega peab mööduma, enne kui lääneeurooplased mõistavad, et kui Saksamaa poleks Venemaale vastu hakanud, oleks bolševikud oma kirsasaabastega läbi terve Euroopa trampinud, igal pool vägistanud ja kuskil poleks enam kellelgi olnud mingit keep smilingut. Oleks tulnud ka Hollandi Nõukogude Sotsialistlik Vabariik jne?
See võib küll kümnendi kesta, enne kui lääneeurooplaste mõistus muutub. See võtab aega. Ausalt öeldes, ma ei usu, et see muutub nii vastupidiselt, et nad siis mõistavad, et Nõukogude Liit oli Teises maailmasõjas kõige suurem vaenlane. Aga ma loodan, et nad mõistavad kunagi vähemalt seda, et Nõukogude Liit oli ka – nagu natsi-Saksamaa – autoritaarne, võimas ja vägivaldne. Et nad olid mõnes mõttes sarnased. Praegu on lääneeurooplaste mõistuses natsi-Saksamaa veel kuritegelikum kui Nõukogude Liit. See arusaam peab muutma, minu arvates.

Natsi-Saksamaa, oli ju Kolmas Riik, juhul kui me kasutame ametlikku nime Nõukogude Liit. Miks ühe riigi puhul on hinnang sisse kodeeritud ja teise puhul jäädakse neutraalseks?
Sa panid seda tähele ja sul on õigus, see on Lääne-Euroopa konventsioon. Ma mõtlesin sellele ja ma arvan, et ma teen seda sellepärast, et rõhutada, et tollane Saksamaa on teistsugune kui praegu. Kui Nõukogude Liit oleks veel olemas, aga mitte enam kommunistlik, siis nimetaksin tollast riiki ka Kommunistlik Nõukogude Liit.

Millisena sa antropoloogina näed Euroopa tulevikku? 
Ma loodan, et me elame veel rahulikult koos, nagu praegu. Loodan, et tulevikus mõistame üksteist meie ühises Euroopas paremini kui praegu. Eriti kui räägime ajaloost ja vähemuste küsimusest. On oluline, et Vana ja Uus Euroopa jõuavad samale tasemele, mitte et üks on võimsam kui teine, nii on raske elada. Eestlased küsivad minult sageli, kas ma ei karda, et rahvused kaovad, kui elame ühises euroopa ühiskonnas. Selle kohta mõtlen ma niimoodi, et kultuurid on alati muutunud, kultuurid ei ole inimestele kaasa sündinud, need on omandatud. Sellepärast ma ei usu, et kultuurid kaotavad, kui inimesed ühest riigist saavad lapsi inimestega teisest riigist. See ei ole geneetiline küsimus, vaid küsimus sellest, kuidas vanemad rahvuskultuuri lastele edasi annavad. Näiteks siin Hollandis elavad ka eestlased koos lastega. Mõnel lapsel on hollandi isa, kuid lapsed õpivad eesti rahvatantsu, -laulu jne. Kui sa küsid, kas ma arvan, et eesti kultuur püsib tulevikus, ma vastaksin, et usun küll, et see jääb püsima just niikaua, kui kaua inimesed selle kultuuri eest seisavad ja seda edasi kannavad, kuni see nendele tähtis on. Ja muidugi on see lihtsam ühiskonnas, kus ka kirjanikud ja riigimehed seda tähtsaks peavad, sest kultuur on inimeste loodud. Kui aeg muutub, muutub ka kultuur.

Mis usku on hollandlased ja kui usklikud nad on? 
Lõuna-Hollandis on inimesed peamiselt katoliiklased, Põhja-Hollandis protestandid. Üldiselt ei ole usk inimestele enam väga tähtis. Muidugi on meil ka mõned külad, kus inimesed on veel usklikud, kus nad lapsi ei vaktsineeri jne.

Kui populaarne on Hollandis nn vaimne ärkamine? Kõikvõimalikud alternatiivteraapiad, ökokäitumine jne?
See muutub küll aina populaarsemaks, nagu ka teistes Euroopa riikides: religioon väheneb ja vaimne ärkamine kasvab selle arvelt. Inimesed vajavad mingit vaimsust, see annab neile maailmas orientiiri. Ma arvan, et inimestele on väga tähtis teada, et me ei ela lihtsalt niisama, vaid et meie elu on tähendusrikas. Et me ei sure ära asjatult.

Kuidas Hollandis jõule tähistatakse?
Meie tähistame jõule 25. ja 26. detsembril. Inimesed töötavad veel 24. detsembril, aga õhtul, kell 23, minnakse kirikusse. Päkapikke meil ei ole. Kuidas keegi tähistab, sõltub perest, aga üldiselt meie pere teeb nii, et tuleme kokku, jalutame ja sööme. Tähtis on see, et oleme koos. Mõned pered teevad üksteisele kingitusi, aga selle jaoks on juba 5. detsember, siis on püha, mille nimi on „Sinterklaas”. Siis saavad lapsed (Püha Nikolauselt) juba kingitused kätte, nii et jõuluaeg ei ole lastele enam selles mõttes huvitav. Ja mida keegi sööb, sõltub ka perest, aga pole kindlat jõulutoitu, nagu Eestis on verivorst.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv