Kultuur ja Elu 3/2013


Kultuur ja Elu 2/2013

 

 

 


Sõjameeste sõnarelv läks erru

Endel Lindaja,
Võitleja tegevtoimetaja ja talitaja – 2013
Eesti sõdur on alati pidanud lugu kirjasõnast, juba Esimese Vabadussõja ajal hakkas ilmuma informatsiooni vihikuid.
Teise maailmasõja ajal moodustati mitmesuguseid eesti sõjaväe üksuseid, ka nendele informatsiooni andmiseks oli vaja oma kirjamaterjali.
Pärast Teise maailmasõja lõppu tekkis kole tühimik, osa Eesti eest sõdinud mehi ja naisi ei saanud naasta kodumaale, kuna selle oli okupeerinud kommunistlik koletis.
Lääne-Euroopasse, mis ei olnud venelaste poolt okupeeritud, loodi eesti pagulaste laagrid, osa nendest olid määratud just endistele eesti sõjameestele. Ka nüüd tekkis vajadus ajakirjanduse väljaandmiseks, et olla informeeritud poliitilisest olukorrast, eriti Euroopas.
Endised eesti sõjamehed nägid, et nendel on eriline vajadus anda välja ajaleht, mis peamiselt käsitleks nende probleeme, kirja panna sõja ajal juhtunu ja kaitsta endid valesüüdistuste eest. Selle tõttu nägi päevavalgust esimene Võitleja Lääne-Saksamaal, Heidelbergi linna külje all. Minu mälestuste järele oli see ainult vihiku taoline, tavalise trükimasina toode, mida püüti paljundada. Ajakirja „ladumine” toimus ühes telgis, mis vihmasajus tükkis tihti vett läbi laskma, nii et algus oli kaunis raske. Ajakirjanduse suhtes oli meile suureks abiks ajakirjanik Arnold Joonson, kaastööd tuli isegi Rüütliristi kandjalt, kolonel Alfons Rebaselt ning teistelt eesti sõjameestelt ja poliitikutelt.
Ajakirja populaarsus tõusis kiiresti, vihiku-taolisest formaadist mindi üle ajalehe kujundusele ning trükiti Saksa trükikojas. Ajalehe toimetus ja talitus viidi läheduses asuvasse eesti pagulaslaagrisse kaasvõitleja Smidti abil. Ajalehte hakkasid tellima endised sõjamehed ja nende sugulased üle maailma, ka ENSV valitsus oli sellest huvitatud, sest praegugi on Tartu Ülikooli raamatukogus ajalehe kõik numbrid digiteeritult saadaval. Võitleja oli ainukene eestikeelne ajaleht nii laialdase ülemaailmse levikuga ja trükihulgaga üle 8000 koopia. Kahjuks oli aeg meie vaenlaseks, iga ajalehe külgedele hakkas ilmuma ikka rohkem ja rohkem surmakuulutusi ning selle tõttu vähenes ka tellijate arv.
Kuna Saksamaal olid ajalehe toimetuse ja talituse liikmed palgalised, tasu maksti isegi kaastöö eest, tekkis peatselt majanduslik probleem, mis ähvardas lõpetada ajalehe ilmumist.
ÜEV Keskuse otsusega toodi Võitleja Kanadasse. Toimetuses ja talituses töötasid kõik endised sõjamehed, nende seas August Jurs, Endel Reinas, Raimond Tralla, Endel Lindaja, Valdo Lillakas, Ilor Tamm ja teised. Pidasime kaua vastu ilma majanduslike probleemideta, kuna meil polnud ühtegi palgalist toimetuses ega talituses, kujunduse ja trükkimise suutsime valmis saada nii odavalt kui võimalik. Vaatamata kokkuhoiule oli surm meie vaenlaseks nagu Sinimägedelgi, tellimiste arv kukkus alla 1000.
Vahepeal viisime kujundamise ja trükkimise Eestisse, et vähendada kulusid, kuid ka see ei päästnud meid hävingust, vaatamata sellele, et saime väikest toetust Eesti Kaitse­ministeeriumilt ja Eesti Vabadusvõitlejate Liidult ksv. Kuningase esimehe oleku ajal. Ajaleht andis Eesti Kaitsejõududele tasuta 150–200 koopiat ja teist sama palju Eesti Vabadusvõitlejate Liidule. Kahjuks peab mainima, et tellijate arv Eestis oli häbematult väike, avaldati arvamust, et väliseestlastel olla „raha rohkem kui mõistust” ja nad võivad tootmise kulud ise kanda!
Kokkuvõttes peab siiski esile tooma Võitleja tähtsust, eriti Eestis, sõjameeste organisatsioonide koostööl, üksikvôitlejatega sidepidamisel, mälestuste kogumisel ning manalasse minejatele järelehüüde osutamisel.Mina, Endel Lindaja, olles ajalehe tegevtoimetaja vähemalt viimased 20 aastat, tänan endiste eesti sõjameeste nimel kõiki kaastöölisi ja toetajaid üle maailma.
Võitleja! Eesti mehed ja naised ei unusta Sind iialgi!

Jaanika Kressa,
Võitleja peatoimetaja – 2013
Esmakordselt hoidsin Võitlejat käes 1990. aastate lõpus. Mind tutvustas selle suurepärase lehega ESSÜ esimene esimees, endine Idapataljoni võitleja Emil Alesma.
Kui Endel Lindaja ja Ilor Tamm mind nelja aasta eest appi kutsusid, ei ­vajanud ma mõtlemisaega. Mu ainus tingimus oli, et võin kirjutada nii, nagu ise tahan, et keegi ei hakkaks mind mingile poliitkorrektsusele manitsema. Nad vastasid, et nende tingimus on sama, jätkaku ma, nagu seni.
Olla toeks neile vapratele meestele, kes oma nooruses panid elu kaalule – Eesti vabaduse eest – ja keda praegune juriidiliselt vaba Eesti ei aktsepteeri ja püüab igati lollitada, see võimalus oli mulle suur au.
Kahjuks ei võetudki meid kodumaal omaks, Eesti ei toetanud väljaandmist.
Meie üleilmne lugejaskond lahkub aga igavikku sellise kiirusega, et leht tuli sulgeda. Tänan Endlit ja Ilorit võimaluse eest nendega koos ja nende kõrval olla selles viimases lahingus. Meie Võitleja jäi lõpuni truuks Vabadussõja-aatele.

Ilor Tamm,
Võitleja majandusjuht - 2013
Talvel 1942  seisin kaevikuäärel postil. Oli tohutult külm öö. Külma peletamiseks hakkasin mõtteid sõlmima. Üks neist mõtteist oli, et kas kunagi keegi kirjutab sellest talvest, mil me värisesime külmas ning paljudel külmusid jalad, käed, nina, põsed ning kõrvad. Kas üldse saab olema ajakirja, mis on sellest huvitatud. Ikka arvatakse, et sõdur kannatab kõik raskused. Kedagi ei huvita sõduri vaevad ning kannatused külmas ja poris ning täid tema särgis. Ajakirjad ja ajalehed on huvitatud oma lehekülgedel „kangelastegude” avaldamisest. Just selle tõttu, et nad ei saa aru, et sõdur täidab oma kohust ning katsub oma elu hoida ega ole rindel medalite või kangelas­tiitlite otsingul. Ükski Eesti sõdur ei võidelnud aastal 1942 ega hiljem, Venemaal või  kodumaal, selleks, et saada või teenida vahvusmedaleid. Nad võitlesid meie rahva küüditajate  ja mõrvarite vastu, et need ei tuleks uuesti meie kallist kodumaad rüvetama. Uhkusega kandsid nad oma kuuevarrukal sinimustvalget vapikest, olgugi et sõdurikuub oli võõras, kuid selle all tuksus süda Eestile.
Siiski – vastu lootusi ilmus pärast sõda Heidelbergis esimene ülemaailmne eesti sõjameeste ja vabadusvõitlejate häälekandja Võitleja. Mõni aasta hiljem otsustati tuua Võitleja talitus ja toimetus Kanadasse, kuna siin leidus vabadusvõitlejaid, kes olid valmis töötama lehe ilmumiseks igasuguse honorarita. Tuhandete vabadusvõitlejate artiklid nende võitlustest leidsid ruumi Võitleja lehekülgedel. Võitleja tegi kõik, et meie valitsus tunnustaks meie võitlust viimases suursõjas. Selles suures sõjas võitles ka eesti sõdur, kuid lõi uhkelt käega oma rinnale ning vaatas ülesse kõigevägevama poole, öeldes: „Mina võitlesin meie teises Vabadussõjas.” Meie valitsus ei ole kunagi tunnustanud eesti sõduri võitlust sinimustvalge vapikesega kuuevarrukal. Valitsusel ei ole selleks võimalusi olnud. Nad on tunnistanud ainult neid „kangelasi”, kes meie vaenlast abistasid ning küüditasid. Muidugi mitte avalikult, kuid jätta karistamata küüditajad ja NL-i kangelased, oli vaikne tunnustus neile. Võitleja tegi oma töö, nagu meie sõdurid, kes üksteise järel on siit maailmast lahkunud. Nad lahkusid, oodates viimase päevani, et meie valitsus tunnustaks nende võitlust. Seda ei juhtunud aga kunagi. Võitleja saadame puhkusele auavaldustega, tunnustades tema teeneid meie sõdurite võitluste tutvustamisel.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv