Kultuur ja Elu 3/2013


Kultuur ja Elu 2/2013

 

 

 


Kumma me hülgame?
Ei hülga kumbagi!

tekst: Herbert Lindmäe,
õigusteaduse doktor, prof emer

Tunnustatud poliitikateadlane, emeriitprofessor Rein Taagepera viitab artiklis „Kumma me hülgame” selgetele vastuoludele Eesti iseseisvuse manifesti piiri („Manifest kõigile Eestimaa rahvastele”) ja Tartu rahu piiri vahel ning esitab aruteluks küsimuse: „Kumma dokumendi me siis hülgame, millises ulatuses?” (vt Postimees, 26.07.2013).

Selle küsimuse arutamisel tuleks lähtuda tõsiasjast, et mõlemad on oma sisult ja tähenduselt Eesti ajaloos ülitähtsad riigiõiguslikud dokumendid ning nende sisu tuleb seostada oma aja ja tingimustega.
Teadupärast ühendati Venemaa Ajutise Valitsuse 12. aprilli 1917. aasta määrusega Eestimaa kubermang ja Liivimaa kubermangu põhjaosa Eestimaa kubermanguks. Eesti Maapäeva Vanemate Nõukogu lähtuski manifesti koostamisel (see avalikustati 24. veebruaril 1918) Eesti kubermangu haldusjaotusest, kus Petserimaad ei tuntud. Sellepärast jäetigi manifestis Petserimaa nimetamata.

Eesti Vabariigi piiri pani aga Vabadussõjas paika Eesti rahvavägi ja see tõsiasi vormistati nüüd, hoopistükkis uutes ajaloolistes tingimustes Eesti-Vene rahulepinguga. Ja nii sätestati esimeses Eesti Vabariigi põhi­seaduses (1920. aasta Põhiseadus, Riigi Teataja nr 113/114, 9.07.1920), et Eesti maa-alasse kuuluvad ka Petserimaa ja muud piiriäärsed mannermaa kohad, kus Eesti rahvas asumas.

Rein Taagepera märgib: „Manifest lubas, et täpne piir „piiriäärsetes maakohtades sünnib rahvahääletamise teel”. Sellist rahvahääletust Tartu rahulepingu alusel ei tulnud.” Rahvahääletus jäi sellal tõesti korraldamata, sest vahepeal tuli pidada Vabadussõda.
Samas ei ole päris täpne väita, et Eesti rahvas ei ole üldse saanud kaasa rääkida Tartu rahuga määratletud piiri küsimuses. On ju teada, et Eesti Vabariigi Põhiseaduse võttis Eesti rahvas vastu... kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel, ja välja kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril (siin on ju jutt „Manifestist kõigile Eestimaa rahvastele”)... 1938. aastal jõustunud põhiseaduse § 1 alusel 1992. aasta 28. juuni rahvahääletusel (RT 1992, 26, 349).

Kuna põhiseaduses on lähtutud Eesti Vabariigist kõneledes ikka Tartu rahulepinguga määratletud riigipiirist, hõlmas järelikult Põhiseaduse vastuvõtmisel korraldatud rahvahääletus ka Tartu rahulepingu-järgse piiri küsimust (kui Põhiseaduse §-s 2 kinnitatakse, et Eesti riigi maa-ala, territoriaalveed ja õhuruum on lahutamatu ja jagamatu tervik, siis peetakse ju silmas ikka sedasama Tartu rahulepingut, ei midagi muud).

Võttes arvesse manifesti koostamise ja Tartu rahu sõlmimise erinevat aega ja tingimusi, ei ole küll vaja sellest tulenevalt otsida vastuolusid manifesti piiri ja Tartu rahu piiri vahel. Manifest oli ju see alusdokument, millele toetuti Tartu rahu sõlmimisel ning Eesti riigi kindlustamisel ja arendamisel.
Järelikult on ülearune küsida, kumma dokumendi siis hülgame ja millises ulatuses. Mõlemal põhiseaduslikul dokumendil on oma riigiõiguslik koht ja tähtsus. Ei saa hüljata kumbagi, sest ühe või teise hülgamisel hülgame ka Eesti Vabariigi!

Samas on Rein Taageperal õigus: Rahvahääletamist Tartu rahulepingu alusel ei ole selle sõna otseses mõttes tõesti tehtud. Aga veel on võimalik täita manifestis antud lubadus ja korraldada nüüd seoses Eesti-Vene piirilepingu sõlmimisega (mis heidaks praegusel kujul prügikasti Tartu rahulepingu) piiri küsimustes rahvahääletus, nagu selle kohta on ajakirjanduses juba korduvalt ettepanekuid tehtud. Parem hilja kui mitte kunagi!


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv