Kultuur ja Elu 3/2013


Kultuur ja Elu 2/2013

 

 

 


Kui kaebaks kah õige kohtusse?


Eesti kaitselahingute mälestuspäev Sinimägedes. Hendrik Arro (raamatuga) ning Fredi Lepp. Foto erakogust

tekst: Hendrik Arro,
endine öölahingulendur

Ei noh, kohtusse ikka ja ilmtingimata, milles küsimus! Ainult et kelle või mille ja mille eest? See küsimus tuleks vist kõigepealt selgeks rääkida.

Hea idee on välja pakkunud näiteks Venemaa Kaasmaalaste Koordinatsiooninõukogu, kes soovib kohtu teel keelata Eesti sõjaveteranide kokkutulekud Sinimägedes kunagiste lahingute mälestamiseks. Tõsisel vene inimesel on asi kohe selge. Mis nad räägivad, et mälestavad langenud sõjakaaslasi? Teada puha – tõstavad jälle fašiste ausse. Mida need kokkutulekud muud ikka tähendavad.

Väide, et Eestis tõstetakse fašismi ja fašiste jälle ausse tuli Venemaal peaaegu kohe pärast Eesti taasiseseisvumist käibele. Selle väite puhul on aluseks võetud fašismi lihtsustatud käsitlus. Teatavasti on klassikaliste fašistlike parteide või liikumiste põhitunnusteks suundumus tugevale keskvõimule, mittedemokraatlikule riigikorrale, mille puhul riigi õigused on üksikisiku õigustega võrreldes ülemuslikud, juhi kultusele ja marurahvuslusele. Eestis selliseid parteisid, kelle programmis sellised ideed kajastuksid, ei ole, kuid tühja sellest. Hädast aitab välja asjaolu, et Nõukogude Liidus on fašismi mõistet laiendatud, nii et see on omandanud esialgsega võrreldes hoopis teise, moondunud tähenduse. Fašistideks hakati sõja ajal ja pärast sõda nimetama eranditult kõiki neid, kes võitlesid Nõukogude Liidu vastu või ei olnud nõus Nõukogude Liidu tegevuse ja poliitiliste tõekspidamistega. Näiteks, ei kiitnud heaks väiksemate naaberriikide okupeerimist ja annekteerimist Nõukogude Liidu poolt ning nõukogude okupatsioonivõimude kuritegusid okupeeritud riikides.

Erilist taunimist leidsid aga need, kes julgesid nõukogude võimule relvastatud vastupanu osutada. Seejuures ei küsitud vastuhaku eesmärkidest. Näiteks, kas sellise vastuhaku puhul ei olnud äkki tegu hoopis Nõukogude Liidu poolt alistatud rahvaste iseseisvuspüüdega, s.t vabadusvõitlusega. Ka see, kuivõrd nõukogudevastane tegevus tegelikult fašistliku ideoloogia kui sellisega ikka üleüldse seotud oli, jäi tähelepanuta. Kõik Nõukogude Liidu vastased olid fašistid – ülimalt lihtne ja mõnus määratlemine. Seda traditsiooni on jätkanud ka tänapäeva Venemaa. Need rahvad ja isikud, kes julgesid Nõukogude Liidule vastu hakata ja kommunistide kuritegudest avalikult rääkida, olid ja on ka tänapäeva Venemaa arvates igal juhul fašistid. Fašistid oli sõimusõna, mida Balti riikidest pärit inimesed Nõukogude Liidu ajal Venemaal ringi liikudes tihti kuulsid. Et vältida fašisti nime, tuli tingimusteta nõus olla kõigega, mis nõukogude võim iganes korda saatis.
Seega on asi lihtne – eestlased võitlesid Nõukogude Liidu vastu, püüdes oma kodumaad vene terrorirežiimi vastu kaitsta – tähendab, olid fašistid ja jutul lõpp. Sõjaveteranide mälestamisel on tegu aga fašistide uuesti aussetõstmisega. Nii lihtne see kõik ongi.

Idee asjaolusid selliselt lihtsustatult käsitleda on ahvatlev. Selles on peidus palju muidki võimalusi. Miks ei võiks Eesti Vabadusvõitlejate Liit või mõni muu Eesti isamaaline organisatsioon näiteks omalt poolt esitada kohtule taotluse, keelata Eesti leegionäride kokkutulekute asemel kohtulikult ära hoopis venelaste kokkutulekud pronkssõduri juures Juhkentali sõjaväekalmistul. Mida selle pronkssõduri juures muud ikka tehakse kui mälestatakse Eestis naisi ja lapsi küüditanud ja inimesi tapnud lurjustest hävituspataljonlasi ning tšekiste. Isegi käsitleda kõiki Punaarmees võidelnud mehi kui sõjakurjategijaid on ülimalt lihtne. On ju Punaarmee arvel küllaga igasuguseid, nii sõja ajal kui ka pärast sõda sooritatud, igati tõestatud sõjakuritegusid. Muud kui vali, millest kinni hakata.
Võib ette kujutada, milline kisa Venemaal pärast sellise ettepanekuga väljatulemist tõuseks – fašistlik Eesti tahab rüvetada nõukogude kangelaste mälestust. Ei ole tähtis, mida nõukogude armee paljudes Euroopa riikides korda saatis – peaasi, mis Venemaa arvates kõik venelaste sooritatud kuriteod õigustab on asjaolu, et Nõukogude Liit vabastas Euroopa fašismist. Mis sellest, et paljudel juhtudel ei tähendanud see vabastamine „vabastatud rahvastele” mitte vabadust, vaid uut okupeerimist ja palju hullemat terrorirežiimi, kui see sakslaste alluvuses oli olnud. Kuid fašismist oldi vabad ja see õigustab, vähemalt Venemaa arvates, ükskõik mida.
Kas läheme siis kohtusse?

august 2013


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv