Kultuur ja Elu 3/2013


Kultuur ja Elu 2/2013

 

 

 


Üksainus kümnetest tuhandetest

tekst: Kuno Raude, poeg
fotod: erakogu


Paul-Ludvig Raude 01.10.1934 Rakveres, Eesti kaitseväes.

Paul Ludvig Mauts sündis Maali ja Oskar Constantin Mautsi perekonda kolmanda lapsena Pärnu maakonnas Uue-Vändra vallas Suurejõe külas 26. oktoobril 1913. aastal. 1920. aastal said alguse Pauli karjapoisipõli ja õpingud Türi linna lähedal paiknevas Taikse Algkoolis. 1928. aastal lahkus 14-aastane noormees vanemate-kodust ning asus õpipoisina tööle tuntud Türi tislermeistri Johannes Steinbergi töökojas. Juunist 1932 kuni juunini 1933 töötas väljaõppinud mööblitislerina Paides A. Tõnissoni tisleritöökojas.

2. mail 1934 määras Viru-Järva kaitseväeringkonna ülem Pauli tegelikku kaitseväeteenistusse, mis algas Rakveres 5. Üksikus Jalaväepataljonis 2. juulil 1934, mil Paul arvati raskekuulipildurina pataljoni 3. kompanii nimekirja. Kaitseväe truudusetõotuse andis ta 27. septembril 1934. Truudusetõotuse võttis vastu 5. Üksiku Jalaväepataljoni ülem VR II1 ja VR II3 kavaler kolonelleitnant Viktor Koern. Paulist oli saanud Eesti Kaitseväe reamees, kes suunati 28. septembril 1934 teenima raskekuulipidurina Rakveres paiknenud Üksiku Lennuväedivisjoni nr 1, mille ülemaks oli VR I3 kavaler kolonelleitnant Karl Haas. 30. juunil 1935 arvati Paul käsutusväkke ning kustutati kaitseväelaste nimekirjast.


Üksiku Lennu-divisjoni nr. 1 võitlejad Rakveres. 2. reas vasakult neljas Paul-Ludvig Raude.

Peale kaitseväeteenistust jäi Paul Ludvig Mauts elama Rakvere linna. 19. jaanuarist 1937 kannab ta perekonnanime Raude. Juunist 1935 kuni detsembrini 1939 Rakveres Uski tisleritöökojas töötanud Paul kihlus 4. detsembril 1939 Viru-Jaagupi kirikus Arukülast pärit talutütre Liisa Kelloga. Liisa ja Pauli pulmad peeti 6. aprillil 1940 Küti vallas Arukülas Liisa isa Gustav Kello talus. Aprillist 1940 kuni mobiliseerimiseni Saksa sõjaväkke töötas Paul Salla vallas Käru külas Eduard Kask’i tisleritöökojas mööblitislerina. 17. juunil 1940 tungis 90 000 punaväelast vastupanuta Eestisse. Eesti riigijuhid otsustasid alistuda. Aprillis 1941 sündis Liisa ja Pauli perekonda poeg. 14. juunil 1941 küüditati Eestist Venemaale 10 205 inimest.

Paul võttis osa 1941. aasta suvesõjast Virumaal Salla vallas. Novembrist 1941 kuni mobiliseerimiseni Saksa sõjaväkke oli ta Virumaa Omakaitse Salla kompanii liige. Septembris 1942 sündis perekonda tütar. 2. veebruaril 1944 jõudsid Punaarmee väeosad Narva jõeni. Sõda oli nüüdsest muutunud Eesti kaitsesõjaks, kus eesti sõduritel täita eriline roll. 6. veebruaril 1944 viis Eesti Omavalitsuse mobilisatsioon Pauli Saksa sõjaväkke, kus ta teenis sama aasta 30. Septembrini, viibides enne rindele saatmist 13. märtsist 2. maini väljaõppel 20. SS-Ausbildungs- und Ersatz Regimenti SS-Feldersatz Battalionis 33, kus sel hetkel oli teenistuses üle 9000 eesti mehe. Pataljoni väljaõppekompanii ehk Unterführer Lehrkompani paiknes Harjumaal Paasiku mõisas. Enne rindele saatmist 26. aprillil 1944 määrati Paul kuulipildurina 20. Eesti Relvagrenaderide Diviisi (ülem Waffen SS-Brigadeführer Franz Augsberger) 46. rügemendi (ülem Waffen SS-Standartenführer Juhan Tuuling) II pataljoni (ülem Waffen SS-Sturmbannführer Friedrich Kurg) 8. raskekompanii (ülem Waffen SS-Untersturmführer Helmut Rõõmussaar) koosseisu. 2. mail 1944 omistati kooli lõpetanule SS-Freiwillige Obergrenadieri sõjaväeline auaste ning ta suunati Kehra raudteejaama kaudu Narva rindele. Mai alguses 1944 saadeti 46. rügemendi II pataljon Riigiküla alla, kus meestel tuli Narva jõel kaitsta 4 km pikkust rindejoont.

25. juuli hommikul kell 6 ründasid 46. rügemendi positsioone Punaarmee II löögiarmee üksused. Vastase suurtükiväe turmtuli kestis 80 minutit, kaitsepositsioonidele langes 200 000 mürsku, suurtükituld toetas lennuvägi, laevastik, miinipildujad. Peale kohutavat tulelööki Narva jõe ületanud punaarmeelased jõudsid II ja III pataljoni kaevikutesse. Rinne Riigiküla ja Kudruküla kohal murdus. Samal päeval taganes ca 200 ellujäänud II pataljoni võitlejat, nende seas Paul, üle Sininõmme, Hoovi ja Peeterristi Sinimägede poole. 28. juulil 1944 vahetasid II pataljoni mehed Krivasoos Konsu-Putki lõigus välja seal paiknenud saksa üksuse. 21. augustil 1944 anti lõik sakslastele uuesti üle ning II pataljon viidi Tartu rindele. Peale Saksa sõjaväeüksuste Eestist taganemise algust 17. septembril 1944, andis II pataljoni viimane ülem major Friedrich Kurg 22. septembril 1944 meestele voli talitada edaspidi oma südametunnistuse järgi. Pataljoni ülem soovitas meestel varjuda järgmise aasta kevadeni, mil lääneriikide ja Venemaa vahel pidi algama uus sõda. Liitlasriikide taganemisest Atlandi Hartast ei teadnud sõjamehed midagi.

Paul Ludvig Raude arreteeriti 31-aastasena Rakvere linnas 10. novembril 1944. Järgnes eeluurimisvangistus Tallinnas Patarei vanglas. 22. novembril 1944 esitas RJRK riikliku julgeoleku alampolkovnik Pogožajev Paulile süüdistuse Vene NFSV kriminaalkoodeksi §58 1”a” tunnustel. 5. veebruaril 1945 andis RJRK riikliku julgeoleku major Jelisejev välja määruse Pauli vara konfiskeerimise kohta. Vene NSFV kriminaalkoodeksi §58 1”a” alusel RJRK riikliku julgeoleku majorite Jelissejevi, Zontovi ja Idel Jakobsoni koostatud ja allkirjastatud ning Boris Kummi kinnitatud süüdistuskokkuvõte esitati Paulile 7. veebruaril 1945.
NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissari juures asuva erinõupidamise 26. mai 1945 protokolli nr 19 alusel mõisteti Paul kümneks aastaks vangi Venemaa paranduslike tööde laagritesse. KGB uurimistoimikute põhjal on saanud teatavaks, et Pauli karistuse kandmine algas 8. detsembril 1945 ning lõppes 28. augustil 1954. Toimikutes sisalduvad materjalid kinnitavad, et tema kinnipidamiskohtadeks olid Arhangelski oblasti vangilaagrid (Kotlase vangilaager, Konoša metsalaager, Arhangelski linna tööstuslaager, Talaga tööstuslaager), Komi ANSV Abezi invaliidide vangilaager ja alates maist 1953 Inta linna kivisöekaevanduse laager nr 3. Selles laagris viibis Paul kuni vabanemiseni 28. augustil 1954. Laagrites elas ta üle seitse kopsupõletikku ning viibis korduvalt surmale määratute „palatites”. Kaug-Põhjast saadeti Paul eriasumisele oma perekonna juurde Siberisse Krasnojarski kraisse Verhne-Ussinski rajooni Verhne-Ussinski külla, kuhu ta saabus 4. septembril 1954. Paul vabanes asumiselt 28. jaanuaril 1957. 8. märtsil 1957 asus perekond teele kodumaa suunas. Pauli ämm Marie Kello jäi Siberi mulda Sajaani mägedesse. 13 aastat Venemaa põrgut ei murdnud Pauli meelsust, elujõudu, tahet.

Paulil, ühel arukal, õiglasel ja sitkel eesti mehel, oli õnn rajada oma kodutalu Rakvere lähistele, aidata kaasa laste koolitamisele kõrgkoolides, näha Narva rindel peetud võitluste tulemuse vormistamist Toompeal 1991. aastal, mil Pika Hermani torni kerkis sini-must-valge! Ta elas kogu südamest kaasa Eesti taasiseseisvumisele, sellele järgnenud sündmustele, laste abiellumisele ja lastelaste sünnile. Paul Ludvig Raude lahkus Tallinnas kaks nädalat enne 82. sünnipäeva 12. oktoobril 1995. Tema põrm puhkab oma abikaasa kõrval, saatusekaaslaste ja relvavendade lähedal Tallinna Metsakalmistul.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv