Kultuur ja Elu 3/2013


Kultuur ja Elu 2/2013

 

 

 


Hubert Aumere – 100

tekst: Alo Põldmäe


Viiuldaja ja kontsertmeister Hubert Aumere 1930-ndatel. Foto: Filmirhiiv

Üldsuse erilise tähelepanu all on alati ja kõikjal olnud imelapsed. 1930. aastail oli Eesti Vabariik viiuldajatest imelastega lausa õnnistatud. Üldsuse erilise tähelepanu all on alati ja kõikjal olnud imelapsed. 1930. aastail oli Eesti Vabariik viiuldajatest imelastega lausa õnnistatud.

Siis saavutasid juba lapseeas ka rahvusvaheliselt silmapaistvaid tulemusi kolm viiulivirtuoosi: Evi Liivak, Zelia ja Hubert Aumere. Veel paistsid sel perioodil erilise andega silma Carmen Prii, Vladimir Alumäe, Evald Turgan, Roman Matsov, Herbert Laan, Villem Õunapuu jt. Nende kõikide koolitajaks Tallinna konservatooriumis oli baltisaksa juurtega väsimatu viiulipedagoog Johannes Paulsen.
Tihti on imelaste tähelend lühiajaline, seda jätkub lapsepõlve- ja noorusaastatesse. Hubert Aumerel, kellest allpool juttu tuleb, jätkus „püssirohtu” maailmatasemel musitseerimiseks praktiliselt elu lõpuni.
14. augustil 1913. aastal Narvas sündinud Hubert Aumere (algselt Hubert Anton) esimeseks viiuliõpetajaks oli isa Jako. Viiul oli Aumerede peres enesestmõistetav nähtus, sest isa oli viiulimeister. Küllap mõjutas see fakt ka laste viiuliõpetust, olid ju viiulid kohe käepärast võtta. Hubertile hakkas isa viiulimängu õpetama, kui poiss oli kuueaastane. Kuna pere kõik lapsed olid muusikaliselt andekad ja õde Zelia oli samuti imelaps, oli isal viiuliõpetusega kõvasti tegemist. Igal juhul tuli edu kiiresti. 10-aastase Huberti repertuaaris oli juba viiulimuusika üks nõudlikumaid teoseid – J. Brahmsi viiulikontsert. Erilisteks kujunesid tema esinemised koos kuus aastat noorema õe Zeliaga. Kaks ühe pere imelast korraga kontserdilaval!
1923. aastal astus Hubert Tallinna konservatooriumisse, mille lõpetas selle 1932. aastal 19-aastasena. Esimene suurem saavutus tuli 1932. aastal Viinis toimunud rahvusvahelisel viiuldajate võistlusel, kus Aumere sai hinnalise 9. koha. Eriauhind Varssavi konkursilt 1935. aastal kinnitas tema rahvusvahelist edu ja kindlustas võimaluse jätkata õpinguid välismaal. Eestist saadud stipendiumiga siirduski ta Londonisse kuulsa viiulipedagoogi Carl Fleshi juurde, kelle käe all omandas jõulise poognatehnika, mis talle tulevast edu kindlustas. Aumere põhitööks kujunes 1943. aastani kontsertmeistri amet Riigi Ringhäälingu sümfooniaorkestris, mõnda aega oli ta samas ametis ka Helsingi orkestris.

Lahkumine Saksamaale

Seda, et Aumere oli viiulimängus klass omaette, kinnitab tema Saksamaale sattumine. Oli 1943. aasta ja käis sõda. Muusikaelu läks aga oma rada edasi ja Aumere otsis oma andele paremaid väljundeid. Ta sõitis 1943. aasta kevadel Münchenisse ja kandideeris Bayeri Riigiooperi kontsertmeistri vakantsele kohale. Kuna tema tehniline ettevalmistus oli väga tugev (õpingud Paulseni, Fleschi ja Prihoda käe all), osutus tema võit veenvaks ja ooperi peadirigent, maailmakuulus Clemens Krauss kinnitas Aumere uuele kohale. Erilise mulje olevat jätnud komisjonile Huberti „lehestlugemine”, s.t tundmatu nooditeksti otse esitamine ilma ettevalmistuseta.
1943. aasta sügisest asuski Aumere Münchenis kontsertmeistri ametisse ning jätkas seda ka pärast sõja lõppu, kui endised Saksamaale põgenenud eestlastest kolleegid elasid pagulaslaagrites. Kui lähtuda rangelt pagulase mõistest, siis Aumere ei kuulunudki pagulaste hulka, sest ta valis uue elukoha enne 1944. aasta suurt eestlaste põgenikelainet Saksamaale.
Sõja lõpul kaasnesid liitlasvägede totaalsete õhurünnakutega hiigelpurustused. Ühe sellise pommirünnaku tagajärjel 1944. aasta lõpul purustati Aumere Müncheni korter ja ta kaotas kõik, sealhulgas väärtusliku noodikogu ja Eesti riigivanema Jaan Tõnissoni poolt 1926. aastal kingitud vana itaalia meistri viiuli. Tallinna 1944. aasta märtsipommitamise ajal põlesid ära koguni kaks Aumere endises elukohas hoitavat viiulit. Ooperiorkestri tööd jätkas Aumere Riigiooperile kuuluva väga hinnalise Stradivariusega. Isikliku viiuli omanikuks sai ta taas alles 1947. aastal, kui avanes võimalus osta XVIII sajandi itaalia Tononi viiulimeistrite perekonna viiul. Selle restaureeris väga hästi Lõuna-Saksamaa suurimas eestlaste põgenikelaagris Geislingenis tegutsenud eesti meister Meeme Mälgi. Peagi sai Aumere ka Mälgi originaalpilli omanikuks. Mälgi viiuleid hindasid kõrgelt teisedki eesti viiuldajad, näiteks Alfred Pisuke ja Carmen Prii.
Kontsertmeistri pingelise töö kõrvalt oli Aumerel võimalus aktiivselt pidada sooloesinemisi. Lai tegevusväli avanes esinemiste näol eestlaste pagulaslaagrites. Kõik laagrid olid kui osake Eestimaad ja nendes arendati igakülgselt ka kultuurilist tegevust.
1946. aasta veebruaris oli Aumere esimene kontsert eestlaste Traunsteini laagris, Võidupühal aga Ambergi pagulastele sealse raekoja saalis, augustis oli kontsert Münchenis USA tsooni eesti üliõpilaspäevadel, septembris kaks kontserti Lõuna-Saksamaa suurimas eestlaste laagris Geislingenis. Eesti Vabariigi 30. aastapäeva tähistuseks toimus Geislingenis eriline kontsert – mängis Stuttgardi sümfooniaorkester, dirigeeris Roman Toi ja kavas oli esiettekandes Juhan Aaviku 1. sümfoonia, Sibeliuse „Karjala avamäng” ja Mendelssohni Viiulikontsert, milles soleeris Hubert Aumere. Oma sooloõhtutel põgenikelaagrites ei unustanud Aumere kunagi esitada eestlastele eesti oma heliloomingut.
Sagedased esinemised eestlastele jätkusid kuni põgenikelaagrite likvideerimiseni 1949. aastal. Eriliseks kujunes kontsert 1947. aasta kevadel Augsburgis, kui Aumere oli ühel ja samal kontserdil solistiks Mendelssohni, Brahmsi ja Dvoaki viiulikontsertidel! Brahmsi kontsert oli Aumere esituses lausa nõutud ja seda tuli tal esitada mitmel pool üle Saksamaa.
1946. aasta sügisel levis kuuldus Aumere võimalikust minekust Berliini. See tegi muret pagulastele, sest enamik neist asus Lõuna-Saksamaal, mis tähendas, et käia Berliinis kuulamas kaasmaalasest väljapaistvat kunstnikku oleks olnud praktiliselt võimatu.
Avo Hirvesoo raamatu „Kõik ilmalaanen laiali” andmeil otsis taasloodav Berliini Raadio sümfooniaorkester uut kontsertmeistrit ja kandideerima kutsuti ka Aumere. See oli ahvatlev ettepanek, kuna tegemist oli Saksamaa ühe juhtiva orkestriga. 1946. aasta 13. septembri pagulaslehes Eesti Post trükitud Aumere intervjuust võib lugeda, et talle tehti ettepanek tulla hoopis Berliini Filharmooniaorkestri kontsertmeistriks. Tsiteerin Aumere intervjuud: „/.../ Sõitsin selleks augusti keskel Berliini. Žüriiks oli kogu orkester. Pidin esitama mitmekülgse kava, /.../. Esimeseks mängisin Tšaikovski viiulikontserdi. Kuid juba selle järele öeldi mulle, et proov on läbi ja minult muud enam ei nõuta. Mind võeti ühehääleliselt vastu ja taheti võimalikult kohe kohale saada”. Kahjuks jäi Berliini minek katki, sest selgus et Bayeri Riigiooperi kontsertmeistri kohalt lahkumine nõuab kuuekuulist etteteatamist. Kuna Berliinis ei oldud nõus nii kaua ootama, siis pidi Aumere väljavõideldud kohast loobuma.

Aumere-kvartett

Omaette nähtuseks kujunes Aumere endanimeline keelpillikvartett, mille ta asutas 1946. aasta jaanuaris. Aumere ise mängis kvartetis esimest viiulit. Teised mängijad, nii teine viiul Bernhard Walter, vioolamängija Heinz Jopen kui ka tšellist Osvald Uhr olid Bayeri ooperiorkestri rühmakontsertmeistrid. Kõigil olid kasutada väga head, vanade itaalia meistrite valmistatud pillid. Kui lugeda muusikakriitikute artikleid ajakirjanduses, jääb mulje, et Aumere-kvartett oli tolle aja kõige hinnatum kvartett Saksamaal, kus kammermuusika traditsioonid olid mitme sajandi vanused. Esinemised ja ringreisid kvartetiga kujunesid Aumerele peaaegu sama sagedaseks kui esinemised viiulisolistina.


Olav Roots oli 22 aastat Bogotá sümfooniaorkestri peadirigent.
Foto: http://bogota.vive.in

Lahkumine Lõuna-Ameerikasse

1948. aasta lõpus vahetas Aumere ootamatult töökohta – temast sai Bayeri Raadio sümfooniaorkestri kontsertmeister. Ilmselt oli lahkumise üks põhjusi seotud ebakõladega ooperiteatris. Ilmselt jäi mingeid probleeme õhku ka raadioorkestris, sest kui 1950. aastal tuli soodne pakkumine Kolumbia pealinnast Bogotást tulla sellesse Lõuna-Ameerika riiki muusikaelu üles ehitama, võttis Aumere pakkumise vastu. Ülesehituse tuhin oli haaranud kogu Kolumbia kultuurielu. Mõndagi oli eurooplasele selles riigis võõrastavat ja masendavat, ometi ootas ees lai, eelarvamustevaba tegevusväli, kus initsiatiiv oli teretulnud. See Aumeret ahvatleski ja ta sukeldus suure hooga uude rolli. Tema ettepanekute ja seisukohtadega hakati arvestama kõige kõrgemal tasandil. Näiteks suutis ta valitsusasutustele selgeks teha, et ilma korraliku sümfooniaorkestrita ei ole riigi muusikaelus erilist edu loota. Nii tuligi peagi korraldus orkestri loomiseks. Dirigendiks soovitas Aumere oma head kolleegi Raadio Ringhäälingu orkestri päevilt, Olav Rootsi, kes pagulasena Rootsis ei leidnud rakendust dirigendina. Nii kutsutigi Roots Bogotá sümfooniaorkestri peadirigendiks ja sellesse ametisse jäi ta elu lõpuni. Enam kui 20-aastast perioodi Bogotá orkestri ajaloos nimetatakse veel tänini „Olav Rootsi ajastuks”. Aumerest sai aga vastloodud orkestri kontsertmeister.
Ja taas asutas Aumere keelpilli­kvarteti, seekord Bogotá raadio juurde. Selle iganädalased otseesinemised raadioeetris muutusid traditsiooniks.
Orkestritöö kõrvalt jätkas Aumere kontsertide andmisega. 1952. aastal külastas ta USA-d, kus toimus sooloõhtu Washington Irwing Auditorium’is. 1955. aastal avanes võimalus gastroleerida USA-s oma keelpillikvartetiga. Kontserdid toimusid Washingtonis, Baltimore’is, Philadelphias ja New Yorgis.

Taas Münchenis

Kolumbia periood kestis 1955. aastani. Siis hakkas München Aumeret taga igatsema ja Aumere omakorda tundis igatsust endiste Saksamaa töökohtade järele. Kojumineku üks põhjusi oli seegi, et Kolumbia eriline kliima hakkas südamehaigele Aumerele liiga tegema (Bogotá asub 2600 m üle merepinna). 14. oktoobril 1955 on ta taas tööl Müncheni Raadio Bayeri sümfooniaorkestris. Kuus aastat hiljem jätkub töö Bayeri Riigiooperi orkestris, paigas, kus oli 1943. aastal kontsertmeistri ametis alustatud. Ring sai täis! Riigiooperis töötas Aumere kuni oma surmani, mis saabus 14. veebruaril 1976.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv