Kultuur ja Elu 4/2012


Kultuur ja Elu 3/2012

 

 

 


Enn Tarto pöördumine Euroopa Parlamenti
23. oktoobril 2012

Lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed

härra Tunne Kelam,
proua Kristiina Ojuland,
härra Indrek Tarand,
proua Siiri Oviir,
härra Ivari Padar,
proua Vilja Savisaar-Toomast.

Eesti Memento Liit õnnitleb teid ja kogu Euroopa Parlamenti Nobeli rahupreemia saamise puhul!

Eesti Memento Liidu 17 liikmesorganisatsiooni liikmed tähistasid 23. augustil 2012 Pilistveres kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäeva, lähtudes Riigikogu seadusest 18. juunist 2009. Tänavu Pilistveres, nagu ka varem, on kommunismiohvritega seoses tõstatunud küsimus, miks kuni tänaseni on Euroopas erinev suhtumine kommunismi- ja natsismiohvritesse.
Saksa Liiduvabariik on vabandanud natsismiohvrite ees ja riiklikul tasandil toetatakse kannatanuid. Vene Föderatsioon kui NSV Liidu õigusjärglane ei ole isegi vabandanud kommunismiohvrite ees. Austatud daamid ja härrad, Eesti Vabariigist valitud Euroopa Parlamendi saadikud!

AVALDUS

1. Palun selgitage Euroopa parlamendi liikmetele, et 1940. aastal Eesti Vabariik okupeeriti ja annekteeriti NSV Liidu poolt. Kohe algasid kodanike hukkamised, arreteerimised ja deporteerimised. Euroopa Inimõiguste Kohus on 17. ja 24. jaanuaril 2006 kohtuotsustes nimetanud neid aktsioone Eesti kodanike suhtes aegumatuteks inimsusevastasteks kuritegudeks.
Euroopa Parlament oli juba 13. jaanuaril 1983 vastu võetud resolutsiooniga tunnistanud, et Eesti, Läti ja Leedu iseseisvus tuleb taastada rahumeelsel teel. Poliitilistel põhjustel represseeritud kommunismiohvrid ootavad Euroopa Parlamendi saadikutelt uut tunnustust ja toetust.

2. Palun selgitage Riigikogu väliskomisjonile ja Eesti Vabariigi välisministrile, et suheldes Vene Föderatsiooni kõrgete ametiisikutega nad taotleksid, et:

* Vene Föderatsioon tunnustaks Eesti Vabariigi vägivaldset okupeerimist ja annekteerimist NSV Liidu poolt 1940. aastal:

* Vene Föderatsioon kui NSV Liidu õigusjärglane vabandaks Eesti Vabariigi kodanikele aastatel 1940–1941 ja 1944–1991 osaks saanud hukkamiste ja kannatuste eest:

* Eesti Vabariigi välisministeerium ja Vene Föderatsiooni volitatud ametnikud oleksid valmis astuma läbirääkimistesse, et kompenseerida Eesti Vabariigi kodanikele tekitatud kahjusid:

* Vene Föderatsioon annaks rahvusvahelise tava järgi Eestile üle kõik Eesti Vabariigi kodanike represseerimist puudutavad arhiivid:

* Vene Föderatsiooni võimud võimaldaksid repressioonipaikade külastamist, haudade otsimist ja mälestusmärkide paigaldamist.


Rahu, ikka rahu, elagu Tartu rahu!

Teie heale tahtele ja reaalsele abile lootma jäädes lugupidamisega,
Enn Tarto,
Eesti Memento Liidu juhatuse esimees,
MTÜ Tartu Memento esimees.

Eesti Memento Liidu juhatuse koosolekul 19. oktoobril 2012 vastuvõetud avaldus.
Enn Tarto, Taara pst. 1A 27, 51005 Tartu


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv