Kultuur ja Elu 3/2012


Kultuur ja Elu 2/2012

 

 

 

 


20 aastat Rakvere vabadussõja ausamba taastamisest

tekst: Kuno raude


30. augustil 1992 taasavatud Rakvere Vabadussõja ausammas.

Vabadussõja ausammas kuulub Rakvere juurde nagu järjehoidja raamatu vahele. Päevast, mil see sammas teistkordselt püsti sai, möödub tänavu 20 aastat. Arhitekt Kuno Raude kirjutab, kuidas ausamba taastamine tegelikult aset leidis, millised tagasilöögid tegijaid tabasid ja kuidas lahendusi otsiti.

Aastani 1917 kuulusid Liivi- ja Eestimaa kubermang 207 aasta jooksul Venemaa tsaaririigi koosseisu. 1917. aasta lõpuks õnnestus eestlastel moodustada neli jalaväepolku, tagavarapataljon, insenerirood ja suurtükiväebrigaad, mis olid edaspidi aluseks 1. Eesti Diviisi formeerimisele. Rahvusväeosadesse koondati suurem osa I maailmasõjast osa võtnud eesti ohvitsere, rindekogemusega allohvitsere ja sõdureid, kes moodustasid Eesti Vabadussõjas meie sõjaväe tuumiku. 28. novembrist 1918 kuni 3. jaanuarini 1920 kestnud vabadus­sõjas said noored eesti sõjamehed koos Soome-, Taani-, Rootsi-, Ingeri- ning baltisakslastest vabatahtlikega jagu Punaarmeest ja Landeswehrist. 2. veebruaril 1920 sõlmitud Tartu rahuleping sai aluseks meie rahva iseseisvale arengule ja rahvusvahelisele tunnustusele tänase päevani välja.
1922. aastal otsustasid vabadussõjast osavõtnud Virumaa sõjamehed püstitada Rakveresse Vabadussõjas saavutatud võidu auks mälestusmärgi. Selle eesmärgi elluviimiseks loodi 28. jaanuaril 1923 „Vabadussõjas langenud virulaste kalmuküngaste korraldamise komitee”, mille liikmed kolonelleitnant Oskar Luiga (tapeti elajalikult 24. juunil 1941 Kosel pankur Scheeli majas), Rakvere linnapea 1921–1930 Aleksander Pääro (mõrvatud 1941 Jõhvis?), ajalehe Virulane toimetaja J. Jaanis, kirjanik Jakob Liiv (Rakvere linnapea 1919–1921) ja maavanem Karl Pajos (suri 26. mail 1953 Molotovi oblastis ühes Nõrobski vangilaagris) alustasid aega viitmata tingimuste loomist mälestusmärgi püstitamiseks. Ausamba kavandi saamiseks korraldatud konkursi võitis üheksa vabadussõja monumendi autor akadeemik skulptor Amandus Adamson, ausamba aluse projekteeris Virumaalt pärit Tallinna Tehnikumi õppejõud ehitusinsener Ferdinand Gustav Adoff.

Välja ilmus tükk Adamsoni originaalsambast

1925. aasta suvel valmis ehitusmeister Reinhold Veigeli juhendamisel ausamba alus, millele 11. augustil 1925 paigaldati Itaalias Pistoias professor Amandus Adamsoni juhendamisel valminud pronksskulptuur. Rakvere Vabadussõja ausammas avati pidulikus õhkkonnas 30. augustil 1925. Katte eemaldas kolonelleitnant Oskar Luiga, ausamba pühitsesid EELK pastor A. Sommer ja õigeusu metropoliit Aleksander. Kohal oli ausamba looja skulptor Amandus Adamson. Vabadussõja ausammas sai seista omal kohal veidi üle 15 aasta. 21. oktoobri öösel 1940 hävitasid ausamba nõukogude võimu esindajad. Imekombel suutsid Rakvere inimesed, kelle nimesid ma kahjuks ei tea, säilitada kogu nõukogude aja ausamba skulptuuri küljest pärit pronksivalu tüki signatuuriga „Prof. Adamson 1925 Pistoia,” mis nüüd kaunistab 1992. aastal taastatud ausamba fassaadi. Hilinenud tänu nendele inimestele, kelle abiga üliväärtuslik asitõend alal hoiti.
Mõtte Rakvere Vabadussõja ausamba taastamiseks esitas 28. juulil 1988 Viru Sõna vahendusel Memento Rakvere Ühingu eestseisuse tollane liige Peep Kärp. 1. juulil 1989 pöördus Peep Kärp ajaleheveergudel taas Muinsuskaitse Seltsi, Rahvarinde jt. ühenduste ning liikumiste poole üleskutsega taastada Vabadussõja ausammas, juhtides samas tähelepanu selle, et Vabadussõja mälestusmärgid on endisel kujul taastatud juba Haljalas, Simunas, Assamallas ja Tudulinnas. Käsil oli Viru-Jaagupi, Viru-Nigula ja Kadrina ausamba taastamine. Otsustajate ette kerkisid paratamatult küsimused – kas taastada ausammas esialgsel kujul või kuulutada välja konkurss uue ausamba projekti saamiseks? Ootamata ära ausamba taastamisega seonduvat, avati Memento Rakvere ühingu ja Rahvarinde koostöö tulemusena endise samba asupaigas väike mälestuskivi, mille juures tähistati 24. veebruaril 1990 vabariigi aastapäeva.

Otsus: algsel kujul taastada ei ole võimalik

25. aprillil 1990 Viru Sõnas ilmunud Olev Mäe artikkel „Vabadussõjas langenud sõdurite mälestussammas” sisaldas väga olulist teavet ausamba kõrguse kohta. Siiski ei selgunud, kas 8,5 meetrit oli ausamba kõrguseks maapinnast lippu hoidva sõduri kiivri peale või lipuvarda otsa. Vastus sellele küsimusele tuli leida ausamba rekonstrueerimise käigus. Oluline oli info selle kohta, et ausamba avamise puhul 1925. aastal anti välja raamatuke Virumaalt pärit 644 langenu nimega, kellest lahingutes langes 260 inimest, haiglates suri 176 inimest, jäljetult kadus 99 inimest ja „punaste veretöös tapetud 109 inimest”. Artikli autor oli veendunud, et vabadussõja ausamba taastamine esialgsel kujul ei ole võimalik. Samal seisukohal olevat olnud paljud kunstiteadlased ning Eesti Muinsuskaitse Seltsi juhatuse liige, Ülemnõukogu saadik ajaloolane Küllo Arjakas. Olev Mäe jõudis oma arutlustes järeldusele: „ …praeguses olukorras on kaks võimalust: esiteks – asetada samba kunagisse asupaika mälestuskivi, nagu nüüdseks ongi sündinud, või teiseks – kuulutada välja uue samba rajamise konkurss.”
Olev Mäe artiklile järgnenud Eesti Kunstimuuseumi skulptuuriosakonna juhataja Tiina Pikamäe artiklis „Kuidas taastada monumenti” (29.05.1991) leidis autor, et kui hakata „rahva rahade eest uut monumenti püstitama, siis peaksime ikka mõtlema kõiki lähedalt puudutanud minevikule – võidukale Vabadussõjale, Tartu rahule, traagilisele 1939. aasta kokkuleplusele, 1944. aasta iseseisvuse taastamiskatse nurjumisele ja sellele järgnenud…Ning katsuma uues sambas kogu selle võitlus- ja samas kannatusterohke ajaloo kokku võtta.” „Adamsoni monumendiga seda teha ei saa”, ütles Tiina Pikamäe välja oma arvamuse. Ent „kui leitakse, et Vabadussõda üksi vajab põlistamist, tuleb samuti uus mälestusmärk tellida, sest tehniliselt pole võimalik fotode järgi nii detailiderohket figuurigruppi autentselt taastada.”
2. juulil 1990 võttis Rakvere RSN Täitevkomitee vastu julge otsuse (eelnõu esitajad Mihkel Juhkami ja Tiit Kullerkupp): „Taastada Vabadussõja ausammas Rakveres, milleks moodustada vastav toimkond ja avada annetusteks arve Virumaa Kommertspangas.” Selle otsusega võeti kokku seni avaldatud suusõnalised ja kirjalikud arvamused veel olematu ausamba edasise saatuse kohta ning linnavalitsuse seisukohad selles küsimuses. Oli loodud kindel õiguslik alus edasisele tegutsemisele. Loodava ausamba taastamise toimkonna tööd hakkas nüüdsest juhtima linnapea Tiit Kullerkupp.

Skulptor Lembit Palm on valmis tööd alustama

19. juulil 1990 ilmus ajalehes Viru Sõna Jüri Peinari artikkel „Vabadussõja ausammas Rakveres taastatakse”, milles muu hulgas teatatakse, et Amandus Adamsoni loodud skulptuuride koopiate valmistamiseks on „andnud põhimõttelise nõusoleku kujur Matti Varik.” 8. novembril 1990 samas ajalehes ilmunud artiklist „Vabadussõja ausamba taastamine edeneb” selgus, et ausamba taastamise toimkonna nõupidamisel, millest võtsid osa skulptor Matti Varik ja arhitekt Peep Jänes, sai selgeks, et „langetatud otsus taastada ausammas endisel kujul on õige ja vastuvõetav.” Selgeks sai seegi, et koopiaks taastatavat monumenti nimetada ei saa, sest selle valmistamiseks oleksid vajalikud Amandus Adamsoni loodud ausamba olematud valuvormid ning ausamba aluse tööjoonised. Tõdeti, et ees ootab täiesti uus töö: ausamba aluse projekteerimine ja pronksskulptuuri modelleerimine vaid fotode, võimalik et ka arhiividokumentide, alusel. Samas artiklis tehti teatavaks, et skulptor Matti Varik loobus ausamba skulptuuri uuesti modelleerimisest. Rakvere Vabadussõja ausamba skulptuuri taastajaks soovitas Matti Varik skulptor Lembit Palmi, Virumaa meest. Lehe kaudu sai ka teatavaks, et linnavalitsus on esitanud „Ars Monumentaalile” tellimuse pronksist skulptuuri valamiseks, ning et skulptor Lembit Palm on valmis tööd alustama.
1990. aasta novembris tegi Lembit Palm ettepaneku koostööks teisele Virumaa mehele arhitekt Kuno Raudele, kellega varemgi üht kui teist ette võetud. Kokkulepe saavutatud asuti tööle, eelkõige arhiivides, mis ei andnud tulemusi. Põhiliseks materjaliks ausamba rekonstrueerimisel olid lugejatelt ajalehe Viru Sõna toimetusele saadetud fotod, ülinapid kirjalikud andmed ausamba aluse ja sellel paikneva skulptuuri kõrguste kohta, mis vajasid ilmtingimata kontrollimist. Kuid mille alusel? 8. novembril 1990 tegi allakirjutanu mälestusmärgi taastamise toimkonna koosolekule ettepaneku taastada ausamba mõõtmed fotogrammeetria meetodil, millest linnavalitsus loobus meetodi kalliduse (100 000 rubla) tõttu. Linnavalitsuse toetust ei leidnud ka ettepanek taastada ausamba alus graniidist (graniit oli olemas). Toimkond asus seisukohale, et „samba alus valatakse betoonist”. 13. novembril 1990 võetud ühendus ehitusmeister Reinhold Veigeli poja Paul Veigeliga ei andnud samuti tulemusi. Ausamba aluse jooniseid perekonnaarhiiv ei sisaldanud. Tulemusteta lõppesid ka allakirjutanu uuringud Paldiski linnas, Amandus Adamsoni kunagises elu- ja töökohas.
Ausamba täpse asukoha ja vundamendi plaanimõõtmete väljaselgitamiseks palusin appi Rakvere I Keskkooli õpilased, kelle abiga kaevasime 15. novembril 1990 välja maa sees vaid 10–15 cm mullakihi all säilinud ausamba-vundamendi ülemise osa. Leidsin, et vundament tervikuna on hästi säilinud ning suuteline ka edaspidi täitma oma esialgset otstarvet vaatamata sellele, et vundamendi edelanurk oli lõhkamise tagajärjel osaliselt purunenud.

Kõige vaevalisem osa – rekonstrueerimine fotomaterjali abil

Vabadussõja ausamba rekonstrueerimise projekti koostamise alguseks 1990. aasta lõpus olid autorite käsutuses eelpool kirjeldatud andmed ausamba kõrguse kohta ning vundamendi lahtikaevamise tulemusena saadud vundamendi plaanimõõtmed. Nii skulptuuride modelleerimiseks kui ka ausamba aluse projekteerimiseks oli sellest liialt vähe, sest vastuseta jäi küsimus – kui kõrge oli tegelikult ausammas tervikuna ja sellel paiknev skulptuur? Otsustasin kontrollida kirjalikke andmeid ausamba kõrguse kohta fotode alusel, kasutades kujutava geomeetria ehk pöördperspektiivi meetodit.
Tegin kindlaks ausammast pildistanud fotograafi asukoha, objektiivi ehk silmapiiri kõrguse maapinnast, ausamba kõrguse ning üldised proportsioonid, seejärel detailide, sealhulgas pronksskulptuuri, olulisemad mõõtmed. Ausamba kui terviku rekonstrueerimine fotomaterjali abil oli ausamba taastamise protsessis kõige vaevalisem ja vastutusrikkam, sest rekonstruktsiooni täpsusest olenes nii skulptori kui ka arhitekti edasine töö ja lõppkokkuvõttes kogu ettevõetud töö tulemus. Rekonstruktsiooni tulemused olid üllatavalt head. 1990. aasta lõpuks olid vajalikud kontrollandmed, sealhulgas aluse üksikplokkide ning skulptuuride mõõtmed ja proportsioonid, taastatud. Muu hulgas selgus, et kirjalikes allikates nimetatud ausamba kõrgus „üle 8,50 m” (rekonstruktsiooni tulemusena 8,52 m) oli sõduri kiivri kõrgus maapinnast, lipuvarda otsa kõrguseks maapinnast on 9,45 m. Ausamba aluse kõrguseks maapinnast on 6,38 m. Võis alustada skulptuuride modelleerimist ja ausamba aluse projekteerimist.
Skulptor Lembit Palmi ülesandeks oli ausamba alusel paiknenud skulptuuride ning ausamba aluse esiküljel paiknenud bareljeefi modelleerimine ja kirjade taastamine. Allakirjutanu ülesandeks jäi aussamba aluse projekteerimine, ausamba lähiümbruse planeeringu koostamine eesmärgiga vääristada taastatavat ausammast, vertikaalplaneerimine, ausamba piirde ja istmete tööjooniste koostamine, ausammast ümbritseva pargi korrastamise eskiisprojekti koostamine, ausamba ja pargi kui terviku valgustuse põhimõtteline lahendamine. Ajalooliste valgustuspostide taastamist pidas töö tellija ebareaalseks.

Betoonitööde algus lõppes fopaaga

Poole aasta pärast, 4. mail 1991, avaldati ajalehes Viru Sõna skulptor Lembit Palmi modelleeritud skulptuuride foto koos selgitava tekstiga. Ühtlasi anti teada, et „varsti võib alata samba aluse, kuuejärgulise astmikpüramiidi rajamine, sest tööjoonised on arhitekt Kuno Raude valmis saanud.”
Tegime linnavalitsusele üle antud projekti koosseisus ka täiendavad ettepanekud: avaldada ausamba avamise puhul Vabadussõjas langenud 644 võitleja nimed, jätkata ausamba alusel paiknenud mälestustahvlite või nende fotode otsinguid eesmärgiga taastada ka need esialgsel kujul, selgitada välja ja avalikustada ausamba lõhkunud või selleks korralduse andnud inimeste nimed, nimetada ausammast ümbritsev park „Vabaduse pargiks”.
Selgus, et ausamba aluse ehitamiseks kulub ca 46 m³ ehk 110,36 tonni betooni ja 1700 kg armatuurterast. Rakvere linnapea Tiit Kullerkupu kinnitust mööda „võtab betoonitööd oma hooleks firma Uusehitus”. On ehk huvitav teada, et selleks ajaks oli linnavalitsusel ausamba taastamise eelarvest puudu ca 80 000 rubla.
Hea koostöö Rakvere linnapeaga ja ausamba aluse tulevase ehitajaga, insener Arvo Tuulinguga, jätkus ka 1991. aasta suvel. Valati valmis ausamba aluse proovitükid, mida allakirjutanu on kui reliikviat alles hoidnud tänaseni. 1991. aasta sügisel tehti betooni valutöödega algust ja… ebaõnnestunult. Paekivist laotud ausamba vundamendi peale valatud ca 20–30 cm paksune betoonikiht valgus külgedelt laiali, põhjuseks vundamendi rakiste hooletu paigaldamine. Õnneks võttis praaktöö omaks maapind. Nüüd koostas Arvo Tuuling rakiste valmistamiseks tööjoonised igale aluse osale, mis tagas hiljem ausamba aluse laitmatu väljanägemise ühtse tervikuna.

Komisjon jäi rahule

5. märtsil 1992 tunnistas Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi ja Monumentaal-dekoratiivkunsti Riiklik Ekspertiisikomisjon valminud ausamba esikülje bareljeefi originaalile vastavaks. Ausamba aluse ehitustööd kestsid ausambamäel ca poolteist kuud. 1992. aasta juulikuu keskel oli ausamba alus valmis. 26. augustil 1992 tõsteti „ARS Monumentaalis” valminud pronksskulptuur autorite juuresolekul betoonist valatud ausamba alusele, mille esiküljele kinnitati ka pronksist valatud bareljeef ning pronkstähed ja numbrid, mis moodustasid lause „EESTI VABADUSSÕDA 1918–1920”.
Taastatud Rakvere Vabadussamba avamistseremoonia algas 30. augustil 1992 kell 12. Virumaa Sõna toimetuse hinnangul oli kohale tulnud ligemale 10 000 inimest. Vabadussõja ausamba eest marssis läbi üks Kalevi pataljoni ja kaks kaitseliidu rühma. Virumaa poistekoor laulis laulu „Uusi tuuli sündis Eestimaal”. Avakõne pidas Rakvere linnapea Tiit Kullerkupp. Ülo Lodeson luges Jakob Liivi „Epiloogi”, mis oli kirjutatud ausamba avamiseks 30. augustil 1925. Leinaminutile järgnes vaimulik talitus, mida toimetasid EELK Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja Enn Kivinurm ja Rakvere õigeusu kiriku preester isa Gennadi.
Veelkordne tänu kõikidele nendele inimestele, kes pidasid ausamba taastamist oma südameasjaks.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv