Kultuur ja Elu 3/2012


Kultuur ja Elu 2/2012

 

 

 

 


Vabadusvõitlejad avasid Tehumardi öölahingu paigas mälestuskivi

tekst: kuno raude


Jaan Arula ja Kuno Raude Tehumardi öölahingu asukohta tähistava mälestuskivi juures. Foto K. Raude

15. juulil 2012 avasid Saaremaa kaitseliitlased ja vabadusvõitlejad Eesti vabadusvõitlejate XX kokkutulekust osavõtjate juuresolekul Tehumardi öölahingu toimumise tegelikus asukohas tagasihoidliku mälestuskivi, millele on paigaldatud mustast graniidist plaat võimalikke probleeme välistava tekstiga „SIIN PUHKES 8. OKTOOBRIL 1944 TEHUMARDI ÖÖLAHING”. Jääb mulje, et mälestuskivi paigaldamisega on soovitud vaid täpsustada öölahingu toimumise täpset asukohta, avamata lahingu tähendust Eesti aladel II maailmasõjas. Plaadilt eemaldasid katte Saksa poolel võidelnud August Poopuu ja Rudolf Murekas. Mälestuskivi õnnistas õigeusu kiriku preester Innokenti Hiiet, pikema ülevaate öölahingust esitas kokkutulnuile Saaremaa muuseumi kultuurharidustöö osakonna juhataja Raul Salumäe. Mälestusmärgi avamisest võtsid osa vabadusvõitlejad Eestist ning vabadusvõitlejate esindajad Soomest, Lätist, Leedust ja Kanadas resideeruvast Ülemaailmse Eesti Vabadusvõitlejate Keskusest.


2004. aastal avatud mälestuskivi Sõrves 1944. aasta sügisel langenud Saksa sõdurite mälestuseks.

1967. aastal avati öölahingu toimumise koha lähistel skulptorite Riho Kulla, Matti Variku ja arhitekt Allan Murdmaa loodud mõõgakujuline Tehumardi mälestussammas, mille ümbrus muudeti Punaarmee sõjaveteranide kultuspaigaks.
Kuuskümmend aastat peale öölahingut, 2004. aasta sügisel, oli Klaus Ritter koos oma sõjakamraadidega taas Sõrve poolsaarel, kus nad avasid mälestuskivi, millel on tekst „SÕRVES 1944. AASTA SÜGISEL LANGENUD SAKSA SÕDURITE MÄLESTUSEKS”.

Tehumardi öölahing

22. septembril 1944 langes Punaarmee kätte Tallinn. Saksa väeosad taandusid Lääne-Eesti saartele ja asusid nende kaitsele selleks, et laevaliikluse kaudu Läänemerel toetada Lätis võitlevat Kuramaa väegruppi. Saarte kaitse üldjuhiks määrati septembris 1944 Saksa 23. jalaväediviisi ülem kindralleitnant Hans Schirmer, kellele oli teada, et Punaarmee valmistub Eesti saari ründama kolme korpuse ehk 9 diviisi jõududega. Saaremaale koondatud Saksa väeosade arvule vaatamata sai Schirmer väga hästi aru, et Lääne-Eesti saari ta oma käes kuigi kaua hoida ei suuda. Muhu saarele taandunud 2000 eesti võitlejalt võeti relvad ning saadeti Neuhammerisse täienduseks taasformeeritavale 20. Eesti Relvagrenaderide Diviisile.
5. oktoobri hommikul alustas Punaarmee 8. Eesti Laskurkorpus ameeriklastelt saadud amfiibautodel ja dessandipraamidel tugeva suurtükitule katte all Väikese Väina dessanti. Järgmisel hommikul alustas dessanti ka 109. Laskurkorpus. Schirmeri käsul hakkasid puna­armee dessandi vastu võidelnud saksa väeosad taanduma Salme küla juurde loodud kaitseliini taha.
8. oktoobri õhtuks jõudsid Tehumardi küla juurde 249. Eesti Laskurdiviisi 307. üksiku tankitõrjediviisi baasil loodud tugevdatud motoriseeritud eelsalk (ca 370 meest) major Vladimir Milleri juhtimisel ning major Grigori Karaulnõi juhitud 917. polgu 1. pataljon (ca 300 meest). Mõlemad komandörid ootasid endale Kuressaarest appi 7. laskurdiviisi 27. laskurpolgu võitlejaid. Kumbki mees ei teadnud, et samal päeval hakkasid nende väeüksuste poole liikuma ka Nasva jõe liini kaitsel seisnud Saksa vägede 23. jalaväediviisi 67. Potsdami grenaderirügemendi kaks pataljoni (ca 700 meest). Saanud teada, et Tehumardi lähistele on ette jõudnud Punaarmee üksused, jätkasid 67. rügemendi 2. pataljoni 350 sõdurit hauptmann Klaus Ritteri juhtimisel liikumist Sõrve maanteed mööda Tehumardi poole, lootes üllatusrünnakuga seal paiknevast vastasest ööpimeduses läbi murda. Järve kõrtsi lähistel eraldus ühisest kolonnist 67. rügemendi 1. pataljon, liikudes käsukohaselt lahingusse sekkumata piki mereranda hauptmann Hermann Ulrichsi juhtimisel Sõrve poolsaare suunas.
2. pataljoni kolonni eesotsas liikunud Klaus Ritter andis oma meestele käsu mitte mingil juhul tulistada enne, kui tema on selleks loa andnud. Kella poole kümne ajal jõudsid Ritteri mehed Karaulnõi pataljoni sõduriteni, kes pidasid sakslaste kolonni Kuressaarest saabuvateks punaarmeelasteks. Kottpimedas jätkasid sakslased teed Salme küla suunas ümbritsetuna Karaulnõi pataljoni meestest. Läbinud nõnda sadakond meetrit, tulistas Ritter esimese lasu, mille järel avasid marutule ka temale alluvad sõdurid. Sõrve maanteel ööpimeduses puhkenud lahingus 917. Laskurpolgu 1. pataljon purustati. Ei teatud seda, et ees ootab palju tugevam vastane.
Umbes viie minuti pärast jõuti major Milleri motoriseeritud eelsalgani. „Ärge laske, omad!” karjusid eelsalga ohvitserid uskudes, et on eksikombel langenud appi ruttava Punaarmee üksuse tule alla. Kuid valgusrakettide ja leekkuulide kumas avastati, et tuld annavad sakslased. Lahingu esimestel minutitel langes eelsalga komandör major Vladimir Miller. Süttisid soomukid, heites lahinguväljale valgust. Metsikus tulemöllus läks lahti halastamatuks öiseks käsitsivõitluseks. Käiku läksid täägid, pussnoad, labidad, rusikad. Öisele lahinguväljale jäi 190 Ritteri meest. See oli hind, mis tuli tasuda oma rügemendi 1. pataljoni ja enda pataljoni ülejäänud meeste kaotusteta jõudmise eest Sõrve säärele omade juurde. Umbes 200 meest langes nõukogude poolel, nende seas koju jõudnud eesti noormehed. Ka mööda rannikut liikuv Ulrichsi pataljon sattus Punaarmee üksuste rünnaku alla. Kuid raskekuulipildujate meeskonnad päästsid olukorra, võimaldades 1. pataljoni meestel suuremate kaotusteta Sõrve poolsaarele pääseda.
Tehumardi lahing seiskas mõneks ajaks Nõukogude vägede seni kiirelt kulgenud pealetungi Saaremaal, mis võimaldas Saksa väejuhatusel organiseerida Sõrve poolsaare kaitset kuni 24. novembrini 1944, mil Eestimaa pinnalt lahkus organiseeritud korras viimane saksa sõdur. Saksa 23. jalaväediviisi 67. Potsdami grenaderirügemendi kahe pataljoni läbimurde eest Sõrve poolsaarele ning ligemale 500 sõduri päästmise eest kindlast surmast annetati hauptmann Klaus Ritterile Raudristi Rüütlirist.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv