Kultuur ja Elu 3/2012


Kultuur ja Elu 2/2012

 

 

 

 


Kalju Mätik "80 võitlusaastat Eesti Vabariigi nimel"

tekst: Mati Kiirend,
saatusekaaslane

Kalju Mätik sündis 16. septembril 1932 Tartus graafik Ella Mätiku (1904–1943) ja sotsiaaldemokraatliku poliitiku Jaan Vainu (1886–1942) pojana. 1943 asus elama Tallinna, kus elab seniajani.
Lõpetas keskkooli 1951. ja Tallinna Polütehnilise Instituudi elektriinsenerina 1959. aastal. Töötas 1959–1961 Eesti Energia Põhja Kõrgepingevõrkudes. 1961. aastal astus TPI aspirantuuri ja asus tööle TPI automaatika kateedri assistendina. Tegeles ka tehnilise tõlkimisega.
Pärast keskkooli lõpetamist tahtis õppida lenduriks, kuid arstlik komisjon tunnistas kõlbmatuks pika kasvu pärast. Lennundus ja langevarjuhüppesport on endiselt ta suurim kirg ning hobi. Oma viimase, 594. langevarjuhüppe sooritas Kalju aastal 2000 oma sünnipäeval. See lõppes ebaõnnestunud maandumisel jalaluumurruga.


Kalju Mätik ERSP korraldatud protestimiitingul Keila tankipolgu ees oktoobris 1990.

1970. aastast alates osales põrandaaluses vastupanuliikumises. On üks Eesti Rahvusrinde (ERR) programmi autoritest ja osales ka Eesti Demokraatliku Liikumise (EDL) programmi koostamises, toimetas omakirjastuslikku ajakirja Eesti Rahvuslik Hääl, mida ilmus kuus numbrit. 1972. aastal võttis osa EDL-i ja ERR-i poolt ÜRO Peaassambleele ja ÜRO peasekretärile saadetud memorandumite koostamisest. Nendes nõuti Venemaa ja Eesti vahel 1920. aastal sõlmitud Tartu rahulepingule ja muudele rahvusvahelistele lepingutele tuginedes Eesti iseseisvuse taastamist ning NSVL-i okupatsioonivägede väljaviimist Eestist. Osales EDL-i strateegia ja taktika väljatöötamisel, mis pidi kujunema vastupanuvõitluse praktiliseks käsiraamatuks. On konspiratiivse salakirjasüsteemi „SAMAS” autor ja põrandaaluste gruppide omavaheliste salasõnumite vahetamise mooduse väljatöötaja. Oli illegaalsete materjalide tehniline toimetaja, mikro­filmide valmistaja ning säilitaja.
KGB arreteeris ta 13. detsembril 1974 seoses EDL-i ja ERR-i liikmete vastu algatatud kriminaalasjaga. Tegi eeluurimise ajal läbi ekspertiisi Moskva Serbski-nimelises Psühhoneuroloogia Instituudis. 31. oktoobril 1975. aastal toimus ENSV Ülemkohtus kohtuprotsess, kus Kalju Mätikule ja Sergei Soldatovile mõisteti kuus, Artem Juskevitšile ja Mati Kiirendile viis aastat vabadusekaotust vangilaagris, KrK §68 – süüks nõukogudevastane agitatsioon ja propaganda.
Karistust kandis Permi oblasti range režiimiga vangilaagris nr. 389/36 ja 389/35. Vabanes 13. detsembril 1980 ja asus elama Tallinna. Töötas Meditsiinitehnika Remondi Ettevõttes ja hiljem Eesti Onkoloogiakeskuses. Tegi tehniliste tekstide tõlketöid.

Jätkas aktiivset osalemist avalikus vastupanuliikumises ning andis 1980ndatel allkirju paljudele kollektiivsetele protestikirjadele, oli Molotov-Ribbentropi Pakti Avalikustamise Eesti Grupi (MRP-AEG) liige ja Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei (ERSP) asutajaliige 20. augustil 1988.
Rehabiliteeritud Eesti Vabariigi Riigikohtu poolt 7. jaanuaril 1996.
On kandideerinud Riigikogu valimistel, kuid edutult.
2006. aastal omistati Kalju Mätikule Riigivapi IV klassi orden – Eesti Vabariigi taastaja ja edendajana.
On kirjutanud hulga ühiskonnakriitilisi artikleid, enamikus kodakondsuse jm probleemidest, kõik pole Eesti massimeedias avaldamist leidnud.
Võtab osa Eesti Endiste Poliitvangide Ühingu tööst. On esindanud endise poliitvangina Eestit ülemaailmsetel inimõigusalastel konverentsidel ning kokkutulekutel.
Kalju Mätik on tõeline kodanik ja vabadusvõitleja, terase mõistuse ning terava keelega, üritustel oma mõtete kartmatu väljaütleja, põhimõttekindlalt osalemas vabaduse ja õiguste kaitsel Eesti Vabariigis.

Tervist ja jõudu edaspidiseks,
kallis sõber ning võitluskaaslane!


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv