Kultuur ja Elu 3/2012


Kultuur ja Elu 2/2012

 

 

 

 Soodeni pataljoni kuulipildurite rühmaülem Johannes Muutra.
Foto: K. Raude

20. Eesti Relvagrenaderide Diviisi võitlejad Sinimägedes

tekst: Kuno Raude,
30. juulil 2012

1944. aasta 28. juuli hommikul osutasid Sinimägedes Lastekodumäele jäänud eestlased, taanlased ja sakslased ikka veel vastupanu. Punaarmee oli selleks ajaks koondanud Sinimägede ründamiseks väga suured jõud. Uue rünnaku käigus langes Lastekodumäel enamik võitlejaid. Võitlusrühmade riismed tõrjuti Grenaderimäele. Seejärel vallutasid punaväelased ka Grenaderimäe idanõlva, kust nad hiljem vasturünnakuga välja löödi. Kell 10 hommikul alustasid Nõukogude väed tankide toetusel uut pealetungi. Järgnes suurtükiväe ja katjušade tulelöök Saksa kaitse sügavusse.
24.–28. juulini 1944 oli Sinimägedes tagasi löödud 26 Punaarmee rünnakut, hävitatud 12 tanki. III Germaani Soomuskorpuse ülemale kindral Felix Steinerile sai selgeks, et ta ei suuda Lastekodumäge tagasi võtta ega rinnet purustatud peakaitseliinil hoida. Armeegrupi „Narwa” ülem, kindral Gresser teatas väegrupi „Nord” staapi kindral Schörnerile: „Kui abivägesid viivitamatult juurde ei saadeta, murtakse rinne Tannenbergi liinil läbi.” Otsustavaks kujunes järgmine päev. Leningradi rinde sõjanõukogu oli veendunud, et läbimurde saavutamiseks 29. juulil oli tehtud kõik vajalik. Tohutule jõudude ülekaalule vaatamata, pidasid Eestimaa kaitsjad vastu taandumiskäsu saamiseni 17. septembril 1944.

68 aastat hiljem, 28. juulil 2012 kell 11, kõlas Sinimägedes Grenaderimäe kohal laul „Eesti lipp”, millele järgnes Eesti Vabariigi hümn. 20. Eesti Relvagrenaderide Diviisi võitlejate kokkutuleku eestkõneleja Raivo Trass kandis erilise hingejõuga istet võtnud vanahärradele ja Sinimägede mullas puhkavatele, alati nooreks jäänud relvavendadele ette Kalju Lepiku luuletuse „Relvavennad”:
Kohalolnuid õnnistas Narva Aleksandri koguduse õpetaja Villu Jürjo, kes mälestusteenistuse lõpus lausus: „Olgu meie tänane võitlus tõepoolest selle nimel, et me ei sööks võõrast leiba, vaid enda oma”. Vanade ja noorte relvavendade pärjad Eesti kaitsel langenud eesti, vallooni ja hollandi võitlejate auks asetati Grenaderimäele püstitatud ausammaste jalamile.

Vaivara vallavolikogu esimees Veikko Luhalaid juhtis kohalolijate tähelepanu sellele, et seekord ei ole Sinimägedes näha Kremli-meelsete ühenduste inimesi, ilmselt siiski teadmata, et Grenaderi mäe jalamil tõkestati äsja Dimitri Klenski, Andrei Zarenkovi ja Maksim Reva tee Grenaderimäele, et kohal olid venekeelse massimeedia esindajad oma mikrofonide, videokaamerate ja fotoaparaatidega. Ei ole raske aimata, kellele ja mis eesmärgil kogutud materjal edastati.
Ülemaailmse Eesti Vabadusvõitluse Keskuse esindajale Endel Lindmäele tegi jätkuvalt muret 1952. aastast ilmuva Eesti sõjameeste ja vabadusvõitlejate häälekandja Võitleja edasine saatus, mille edasisest väljaandmisest ei näi hoolivat ei Eesti Vabadusvõitlejate Liit ega kaitseministeerium?! Eesti vabadusvõitlejate Sakala ühingu esimees Harald Mäepalu ütles: „Ükski inimene ei taha olla ei sõjasangar ega sõjaohver, vaid tahab elada rahus oma perega ja kasvatada lapsi.” Tallinna linnavolikogu liige, IRL-i rahvuslaste ühenduse juht Tarmo Kruusimäe tuletas meelde Mart Laari möödunudaastast lubadust vabadusvõitlejatele, mille täitmiseks võttis riigikogu tänavu veebruaris vastu Venemaa poolt taunitud avalduse, millega tunnustati neid kodanikke, kes aitasid Eesti omariiklust taastada de facto. Johan Laidoneri Seltsi esimees Trivimi Velliste, kelle esinemine oli seekord suunatud peamiselt Venemaa saatkonnale Eestis, pidas vajalikuks Eesti kaitselahinguid kajastava filmi loomist Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks.

Edmond Ranniku Austraaliast andis edasi Sydney vabadusvõitlejate tervituse ning rääkis endiste sõjameeste tegevusest Austraalias. Omapead jäetud Läti Rahvusliku Jõu esindajad Oskars Kriegers ja Gunnars Kalve andsid Eesti sõjameestele edasi relvavendade tervituse Lätimaalt. „Meie vaenlane ei ole kuhugi kadunud. Nagu Trooja hobune istub ta igas linnas, külas ja esitab seal oma nõudmisi. Ütleme venelastele – oleme võitluseks valmis!” ütles Gunnars Kalve.
Meeldejäävaks kujunesid major Georg Soodeni pataljoni 4. kompanii 1. raskekuulipildujarühma ülema, Sinimägede lahingutes osalenud ja seal käe kaotanud, Johannes Muutra meenutused: „Mulle tehti ülesandeks minna Grenaderimäele ja see üle võtta leitnant Jüriadolt, kes oli esimesel lahingupäeval mäel. Teise lahingupäeva hommikul pidime mäelt lahkuma ja alla tulles sain mina pihta… Loodan, et meie noored, kes siia on tulnud, ei pea midagi nii hirmsat kunagi kaasa tegema.” Olgu lisatud, et just 28. juulil 1944 langes siinsamas Sinimägedes Tornimäe läänenõlval 20. Eesti Relvagrenaderide Diviisi 47. rügemendi I legendaarne pataljoni ülem major Georg Sooden, kes puhkab oma kodulinnas Jõhvis Vabadussõja ausamba kõrval.
Endiste rindemeeste ja nende mõttekaaslaste kokkutuleku ametliku osa lõpetas Margus Põldsami, eaka sõjamehega kahasse lauldud, laul „Eestimaa, mu isamaa…”, mida toetasid nende ees istunud mehed-naised. Emotsionaalseks ja ka kauniks vaatepildiks kujunes arvukate lahingulippude langetamine Grenaderimäele langenute auks püstitatud ausammaste ees. Peale kosutavat sõdurilõunat esitasid sõdurilaule Margus Põldsepp, Sulev Salm ja Boris Takk.

Kokkuvõttes võib öelda, et seekordne kokkutulek oli turvatud ja rahulik. Venekeelse massimeedia esindajad olid küll ka seekord kohal, kuid käitusid vaoshoitumalt kui varasematel aastatel. Eakaid sõjamehi, keda on kokkutulekutel näha üha vähem, on välja vahetanud arvukas noor põlvkond.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv