Kultuur ja Elu 2/2012


Kultuur ja Elu 1/2012

 

 

 

 


Henn Tiivel – 75

tekst: Tõnis Siim
foto: ants liigus


Tantsupeo “Meri” idee autor Pärnu mees Henn Tiivel.

Legendaarne rahvatantsuõpetaja Henn Tiivel – Eesti üks väljapaistavamaid, isikupärasemaid ja suurima missioonitundega rahvatantsujuhte ning kunstiõpetajaid on sündinud 14. mail 1937. a. Valgamaal Helme vallas. Tänavu möödus eestlaste mitme põlvkonna rahvatantsu- ja kunstiõpetaja sünnist 75 aastat.

Aastatel 1965–1967 koolipoisina Elva keskkoolis Henn Tiiveli juhendatud rahvatantsurühmas osalenuna tahaksin meelde tuletada tollal 27-aastase energiast pulbitseva ja maksimalistist pedagoogi jõupingutusi selle nimel, et meist saaksid kultuursed, rühikad, elurõõmsad ja terved inimesed ning head tantsijad. Nende eesmärkide nimel valasime higi, tegime üldfüüsilisi ja ettevalmistavaid võimlemisharjutusi, nägime vaeva ning saavutasime ka edu.

Tüdrukud, vaagnast välja!

Kuna Henn oli koleerilise iseloomuga noor maksimalist, siis ta käratses, kiitis, manitses, tegi ise kõiki harjutusi ette ja kaasa ning kasutas õpilaste innustamiseks mõnikord vägagi krõbedaid rahvalikke väljendeid. „Tüdrukud, vaagnast välja!” oli üks tema tollaseid hüüdlauseid. Sellise eesmärgipüstituse ja taotluse järgi võib Hennu pidada ka Eesti rahvatervise edendajaks, kuna vaagnasse vajumine toob endaga kaasa suure hulga kõikvõimalikke terviseprobleeme alates kõhu- ja seljahädadest ning lõpetades viljakusprobleemide ja eluea lühenemisega.

Jooksupolka eesti rahvustantsuks!

Esimesteks tantsusammudeks, mida Henn 1965/66. aastal õpetas, olid polkasammud ja esimeseks tantsuks jooksupolka, mitte kaerajaan. Ka on jooksupolka väiksemas ringis eesti rahvustantsuks juba kord olnud – 1930ndate teisest poolest on teada, et Eesti omaaegsete suure rahvusliku vaimuga Hugo Treffneri Poeglaste ja Eesti Noorsookasvatuse Seltsi Tartu Tütarlaste Gümnaasiumi (praeguse Miina Härma kooli) ühispidudel oli traditsiooniks tantsida enne moodsate tantsude juurde asumist kõigepealt jooksupolkat! Miks ei võiks seda vana head kahe tollase sõpruskooli traditsiooni taaselustada kogu tänase Eesti jaoks! Sest jooksupolka – jookse-jookse-hüppa tants on mitte ainult lihtne ja meeleolukas, vaid ka väga tervistav tants! Jooksupolkat on võimalik tantsida hiina tervisevõimlemise taiji võtmes, kui põlvetõstet sooritada tõukejala puusast läbi alaselja alates sabaluust tekitatud kumera „tiigriselja” väljasirutamise, mis on ühtlasi ka vaagnast väljatõusmise sirutusliigutus..

Ausammas õpetajale

Eesti kultuuriruumi ei kuulu isikukultus ja kellelegi elu ajal ausamba püstitamine. Küll on aga Henn inspireerivaks eeskujuks, et püstitada see kõikide jäägitult oma tööle pühendunud, suure missioonitunde ja endast palju andnud õpetajate ja treenerite austamiseks. Loodetavasti ei võeta seda ebaviisakusena, kui panna pühendunud ja kõiki innustava õpetaja austamiseks mõeldud kuju teenima oma õpilasi edasi ka ausamba kui ikooni vormis – aitamaks meenutada ja järgi teha õpetaja ettenäidatud liigutusi, järgida õpetaja esitatud ettekirjutusi ja põhimõtteid.
Ikoonskulptuuri sisuks ja poosiks, mida jäljendada, võiks olla kujutis (momentvõte) tantsijast jookse-jookse-hüppa tantsimisel, mis on fikseeritud hüppe koha peal, hetkel, kus tõukejalg toetub põlvest veidi kõverdatuna maapinnale ja vaba jalg on põlvetõste asendis ning käte liikumine jõudnud väljahingamise faasis naba või diafragma kõrgusele. Tegemist oleks hiina tervisevõimlemisest (Michuani stiili taiji’st) laenatud ühe soojendus- ja baasharjutusega – nn posti-seismisega ühel jalal.
Säärane skulptuur võiks asuda mõne koolimaja juures, kus Henn on õpetanud – väga hästi sobiks see tema kunagise töökoha – Elva vana koolimaja ette muruväljakule, kust paistavad aula ja võimla aknad – kohad, kust Henn tänasekski eesti rahvale väga vajalikke õpetussõnu jagas!


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv