Kultuur ja Elu 2/2012


Kultuur ja Elu 1/2012

 

 

 

 2012. aasta Kevadnäitus Tallinna Kunstihoones.

Mis tuleb pärast postmodernismi?

tekst: Ants Juske
fotod: Maria Tromp, http://www.eaa.ee/

Ma ei tea, kui paljud meist teavad, et elame jätkuvalt postmodernistlikul ajastul. Või kas me omal ajal teadsime, et elame modernistlikul ajastul. Me lihtsalt ei kasutanud seda terminit, kuigi oli olemas ka nõukogude postmodernism.
Läänes sõnastati seda ajastut ka erinevalt: „suurte narratiivide“ kokkuvarisemine (J.F. Lyotard) või „dekonstruktsioon“ (J. Derrida) või siis „ajaloo lõpp“ (Fukuyama). Ühesõnaga aduti, et üks ajastu (modernism) on läbi saanud, midagi uut ei tule, pole enam seda mainstreami ega uut utoopiat. Kultuur ei hakanud arenema mitte enam intensiivse, vaid ekspansionistliku mudeli järgi, laiendades oma piire ja otsides ning väärtustades seni marginaalseks peetud nähtusi (feminism, homokunst, asotsiaalid, naivism, kitš, nn kolmanda maailma kunst, simulaakrumid, küberpunk, kõikvõimalikud „post-” nähtused jne.). Teadmine, et elame postmodernistlikul ajastul jõudis kohale siis, kui adusime, et modernism on otsakorral. Ega ka keskaja inimene teadnud, et ta elab just “keskajal”.
Postmodernismiga seoses meeldivad mulle kaks võrdlust. Esimene oleks risoom, st taime juurestik, mis areneb mitmes suunas, et otsida emataimele vett. Teine aga delta. Jaanek Kraavi on oma postmodernismi õpiku motoks valinud tsitaadi John Cage´ilt: „… jõgi on jõudnud deltasse; siin on palju võimalusi: võib-olla oleme juba jõelt lahkunud ja jõudnud ookeani.”. Tõepoolest, deltas hargneb suur jõgi mitmeks harujõeks. Mis aga on see suur ookean, mille poole liigume – selle üle on vaieldud juba aastakümneid.
Mina pole kaugeltki mingi filosoof, kuid see-eest olen jälginud kunsti arengut juba aastakümneid. Modernismi ajal olid ka eesti kunstis omad põhisuunad, iga uus põlvkond tõi midagi uut. Nn „karm stiil” 1950. aastate lõpul hakkas lammutama stalinistliku kunsti kaanonit, siis tuli abstraktne kunst, mis erinevalt teistest „vennasvabariikidest” jäi ikkagi n-ö põranda peale. Edasi tulid kiired reageeringud Lääne uuematele vooludele nagu pop-kunst, hüperrealism ja kontseptualism. Kogu aeg tuli midagi uut, kogu aeg oli mingi põhiline moevool. Kuni umbes aastateni 1970. lõpus Evi Pihlak sõnastas ühe vabariikliku kunstinäituse arvustuse pealkirjaga „Kas eesti kunst on otsa saanud?“ Tõepoolest, ei tulnud enam uusi kunstivoolusid, nooremad ei osanud ka enam millegagi üllatada, vanad avangardistid sumbusid oma kord avastatud laadi. Ka Läänes hakati juba varem rääkima avangardi kriisist. Käes oligi see kurikuulus postmodernism. On vaieldud, et kas postmodernism on midagi kvalitatiivselt erinevat modernismist või on ta modernismi jätk mingil teisel moel: ühesõnaga, kas POSTmodernISM või postMODERNism?


Aili ja Toomas Vint. Aili vaatamas oma unenägu.
Õli, lõuend. 2011

Kevadnäitusest

Kõik need mõtted tulid uuesti pähe pärast tänavust Kunstnike Liidu aastanäitust lihtsa pealkirjaga „Kevadnäitus”. Esimene eesti kunstinäitus oli teatavasti 1919. aastal, mil põrkusid eri põlvkondade kunstieelistused. Noored vihased literaadid August Gailit ja August Alle ründasid teravalt vanemat põlvkonda, eelkõige „raudset kolmikut” (Ants Laikmaa, Kristjan Raud ja Nikolai Triik), eelistades uuemat kunsti eesotsas Ado Vabbega. Nii teravat kriitikat pole ka hiljem kohatud. Triigi täisfiguurides esindusportreede kohta öeldi, et äärmisel juhul kõlbaksid need mõne moeäri vaateakendele. Ülevaatenäituste traditsioon aga kestis ka Nõukogude ajal, mil meil olid mäletatavasti nii kevad- kui sügisnäitused, lisaks tartlastel omad ülevaated ja veel vabariiklikud noortenäitused. Peale selle, et nõnda oli võimalik saada selge ettekujutuse muutuvast kunstipildist, olid need näitused olulised veel seetõttu, et suure osa töödest ostis ära kas kultuuriministeerium või kunstifond. See võimaldas kunstnikel nautida vabakutselise staatust. Esmaõigus oli ministeeriumil, kelle ostukomisjonid olid küllalt konservatiivsed. Seejärel tuli kunstifond, kes ostis just uuenduslikumat ja nooremat kunsti.
Kogu see süsteem kukkus kokku 1990. aastate algul. Nooremas kriitikas sai lausa moeks sõimata nõukaaegseid ülevaatenäitusi. Areenile ilmus selline elukas nagu kuraator, kes pani oma teema püsti ja valis sellele vastavaid kunstnikke. Tegijatele see mõistagi eriti ei meeldinud. Kui varem pidi ennast vastavalt kas välis- või sisetsensuurile juhtiva ideoloogia järgi painutama (näiteks näitused „Inimene ja põld”, „Inimene ja tehas“, „Me ehitame kommunismi”), siis nüüd oli kõik ühe kuraatori otsustada. Muidugi on erinevaid kuraatoreid, kuid algne tähendus sõnale „kuraator” on hooldaja, järelevalvaja, ka arstiteaduse üliõpilane, kelle ülesandeks on kliinikus lamava haige haiguskäiku jälgida. Meenutagem, et ka Vladimir Uljanovi isa oli koolide kuraator! Kuid samas on mõistetav, et kunstnikud oma kõrge egoga ei võtnud sellist poputajast järelevalvajat omaks.
Nõnda siis tekkiski vajadus demokraatliku ülevaatenäituse järele, kuhu kõik võivad oma töid esitada, kus pole kindlat teemat ega kuraatorit. Muidugi töötas ka ürii, et hoida professionaalset taset, muus oli kõigil vabadus. Tänavune kevadnäitus oli oluline veel selle poolest, et ta kuidagi lepitas taas kunsti ja publiku vahepeal jahenenud suhted, millest kõneles ka näituse erakordselt suur külastatavus.

Jällegi risoom ja delta

Ega me muidugi selle ülevaatenäitusega suurt targemaks saanud. Selles mõttes, et oleks tulnud esile mingi uus trend, mille põhjal ennustada eesti kunsti lähimaid arengusuundi. Praegune kunst on nagu deltagi hargnenud eri suundadesse. Ühelt poolt nägime palju abstraktsionismi, teisalt on nooremas kunstis hoogu võtnud taas hüperrealism, vahepeale jäävad nii mitmedki vormid. Päris sageli tekib minul paljunäinud näitustelkäijana déjà vu-effekt kõike seda olen juba ammu näinud. Risoom hargneb maa all edasi ja jõgi uuristab uusi harusid, kuid peavoolu enam pole. Nii peame leppima eesliidetega „neo- või post-” Mäletan, et küsisin Stockholmis ühelt poststrukturalismi juhtfiguurilt, bulgaaria juurtega filosoofilt Julia Kristevalt, et mis tuleb pärast postmodernismi? Temagi ei osanud muud öelda kui „who knows“. On levinud rida neologisme, iseloomustamaks praegust ajastut; post-postmodernism, hüpermodernism, automodernism, pseudomodernism, metamodernism, altermodernism jne, kuid siiani elame ikkagi postmodernistlikul ajastul, nii ka kunstis. Ehk ongi nõnda rahulikum, kui et tekib uus suur narratiiv, uus utoopia, mille nimel hakatakse jälle võitlema.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv