Kultuur ja Elu 2/2012


Kultuur ja Elu 1/2012

 

 

 

 


Õpetaja Mare –
40 aastat Murru vanglas

tekst: Virkko Lepassalu
Fotod: Mare Riimetsa erakogu


Olümpiavõitja Erika Salumäe õnnitleb õpetaja Mare Riimetsa.

Vanglates leidub elu kuipalju, aga kultuuri, mis vahialuseid õigemale teele suunaks, jääb järjest vähemaks. Õpetaja Mare Riimets on mitte ainult Murru vangla, vaid üldse Eesti pikima staažiga vahialune: nii võiks huumoriga öelda. Ta on viibinud müüride-traatide taga vabatahtlikult, aga ikkagi, enam kui 40 aastat.

Surmanuhtluse, või tänasel päeval eluaegse vangistuse vastu võib meelt avaldada nii, et võtta plakat ja minna Toompeale piketeerima. Aga võib ka nii, et töötada vanglas õpetajana.
Nõukogude-aegsed vangikolooniad, või tsoonid, nagu neid rahva seas kutsuti, on uksed sulgemas ja muutumas ajalooks, nagu ka spetsiaalne kurjategijate kalmistu Harju-Madisel, kuhu ammu enam kedagi ei maeta. Kolooniad on andmas teed uutele, kambertüüpi nn eurovanglatele. Kaks neist on ka valmis: Tartu ja Viru vangla ning peatselt lisandub kolmas, Tallinna oma. Meie, ühiskonna enamuse, tavaliste seaduskuulekate kodanike jaoks on vangla alati olnud rohkem nagu kalmistu. Oli enne. On ka nüüd. Juba eelmise vabariigi ajal kutsuti ühte osa Patarei vanglast, seda kõige hullemate blokki, „kalmistuks”. Eriti täielikku vangide isoleerimist ühiskonnast soosis aga Nõukogude võim.
Inimene sai, või saab karistuse. Õiglus võidutses, või võidutseb. Aga ükskord lõpeb iga karistusaeg – isegi praegustel eluaegsetel on lootus millalgi välja saada. Küsimus on selles, kas leidub mingeid sisemisi toetuspindu, moraali või veendumusi, kui nad välja tulevad. Kui vangidel ei ole enam raame: kindlat päevakava, käske-keelde, millest kinni hoida. Ja nii võib vabadusest taas saada vangla.
Misjonärihingega vanglatöötajaid, kes näeksid vangides eksinud inimesi, mitte lihtsalt kinnipeetavaid, kelle ühiskonna enamus parema meelega „maha mataks” või unustaks, ei leidu just palju. Paradoksaalsel kombel on nad ka ise osa vange ümbritsevast raamist ehk personalist, kuigi püüavad viia tsoonidesse sõnumit, et elada saab ka ilma raamideta. On ju paljusid nende „patsiente” ümbritsenud ranged keelud-käsud-eeskirjad. Tavaliselt juba alates lastekodust, ja lõpetades mõnelgi juhul enneaegse ja lõpliku hauaraamistusega mõnel (bandiitide) kalmistul.
Kui liita kokku koolitunnid, mis kirjandusõpetaja Riimets on Murru vanglas veetnud, saame hulga aastakümneid – seespool vanglamüüre. Küllap on seda rohkem kui ühelgi eluaegsel vangil seni seespool vanglat veedetud. Murru, mille koolis Mare kuni 2007. aastani õpetas, oli varem tõsiste kurjategijate tsoon. See oli seda õigupoolest veel kuni viimase ajani, 2007. aastani, mil enamik vahialuseid modernsesse Viru vanglasse pisteti ning Murrusse jäid moosivarga-tüüpi tegelased. 2010. aastal suleti Murru vanglas kool ja sellega lõppes seal ka Mare missioon. Praegu käib Mare seal veel viimaseid keelekursusi andmas. Sisuliselt oli Murru vangla vaatamata seal peetavale väikesearvulisele „kontingendile” 2010. aasta seisuga juba surnud.

Mare argipäev

Mare päevad on alanud nii, et kortermaja trepikojast Rummu alevis on ta välja veeretanud jalgratta – üks varastati vahepeal ära ja nüüd on uus asemel – ja siis reipalt Murru vangla sissepääsu poole vändanud. Sajakonna meetri kauguselt kortermajast, kus ta elab, avaneb vaade hallile vangide paekivitööstuse aherainemäele, asula visiitkaardile vanglate kõrval. Halva ilmaga meenutab hall mägi pahaendelist pildikest Mordorist, ilusa ilmaga, eriti kui ka tükikest fantaasiat mängu tuua, tükikest Šveitsist. Sissepääs vanglasse jääb veel mõnisada meetrit, piki vanglamüüri, edasi. Raamatuid pungil õpetajakabinetti on lahutanud lugematu arv trelle ja uksi.
Mismoodi 40 aastat õpetada mitte lihthuligaane, vaid „raskete paragrahvide” juhtumeid, ja seejuures mitte väsida, küünikuks muutuda ega kalestuda? „Tõenäoliselt on minus olnud lapsest saati tung aidata neid, kes õigelt teelt kõrvale kaldunud,” ütleb Riimets. Oma õpilasi, vanusest ja nende kaelas rippuvast, tavaliselt rängast paragrahvist hoolimata tavatseb ta kutsuda koduselt „poisteks”.
„Ma arvan, et igast inimesest tuleb lugu pidada ja nendest poistest pean ma ka lugu, aga ma ei pea lugu nende tegudest ega nendest kui kurjategijatest. Ma suhtlen nendega ikka selle alusel, mis on nendes positiivset. Ma olen raudselt kindel ühes, et igas inimeses on see ilus ja puhas pool olemas. Usun, et ka enamik vanglatöötajatest mõtles, et vaat kus loll, loevad luuletusi. Kah asi, mis sellest ka muutub. Sellest ei ole mitte midagi kasu. Tuleb meelde, kui ilusasti ütles Tõnis Rätsep: kui inimesel on kaasas luuletus, siis ühel hetkel ta puhastub.”
Tõnis Rätsep mängis kunagi „Mõmmi-aabitsas” Karuisa, aga käis ka koos Juhan Viidinguga Mare eestvõttel Murru vanglas vangidele luuletusi lugemas. Ja mitte ainult nemad, vaid veel kümned kirjanikud ja näitlejad.
On olemas selline allilmalik väljend nagu autoriteet. See või too inimene on autoriteet – see tähendab, et ta seisab hierarhias kõrgel, et talle kuuletutakse. Venekeelses allilmas kasutatakse ka nimetust brigadir. Ma ei tea, millel rajanes, või rajaneb Mare, väikese naisterahva autoriteet oma sageli vägivaldsusesse kalduvate õpilaste hulgas. Kelle seast paljude autoriteeti kaaslaste silmis Mare juhendatavas näiteringis osalemine küllap üsnagi kibedalt õõnestas. Asjaolu, et Marel on õnnestunud end headuse kaudu Murru vangla vägagi keerulise „kontingendi” seas kehtestada, ja seda aastakümnete vältel, võib pidada märkimisväärseks.


Hetk Mare juhendatava näiteringi proovist.

1960ndate lõpp.
Pagemine lasteaiast

Marest võinuks õigupoolest saada pikemaajalisem lasteaiakasvataja Kehtnas. Juhtus midagi, mis tema elu teise suunda pööras. Sõimerühmas magasid alla kolmeaastased väikelapsed. Tol ajal, 1960ndate lõpus, kasutati lasteaedades raudvõrevoodeid. Madratsi ja samuti horisontaalse võre vahele jäi vahe. Magades oli üks laps, jalad ees, sealt läbi pugenud ja ennast üles poonud.
Juhtus veel üks õnnetus. Sealsamas lasteaias kiikusid õues lapsed. Kasvatajad vaatasid kõrvalt. Ühel lapsel lendles müts maha. Kasvataja kõrvalt tilpas teine laps mütsi võtma. Sel hetkel tuli kiik hooga ja lõi ta surnuks.
„Mõtlesin, et kuidas küll saavad sellised asjad juhtuda? Ja siis ma tundsin, et ma ei saa seal enam olla.”
Mare abikaasa sai kokku tuttavaga, kes töötas Koluvere erikoolis, ametliku nimetusega raskestikasvatatavate laste koloonia. Kenas Koluvere lossis. Too rääkis, et on vaja vanempioneerijuhti. Mare läks sinna tööle. „Kaks inimest ainult avaldasid soovi. Üks ütles ära ja mina jäin. Tundsin, et tahan ja pean. Ja ega ma ei ole kahetsenud seda valikut. Alguses olin vanempioneerijuht ja seejärel õpetaja. Seal olid lapsed: kuni 18aastased. Huvitav aeg oli. Ja huvitavad lapsed.”
Nõnda algas Mare kulg mööda kinnipidamisasutusi, sest ega lastekodudki, kus ta vahepeal töötas, sisuliselt midagi muud olnud.

Murru: 1980ndad.
Elu viletsaimad mälestused

Mare Riimetsale jättis see periood, nagu ta ise ütleb, „elu viletsaimad mälestused”. Palju ei puudunud, et Mare oleks vanglast töölt päriselt ära läinud. Siis oleksid jäänud tegemata nii kirjandusklubi Kulg kui ka hulk näidendeid. Mitusada vangi, kes osalesid nii näiteringis kui ka kirjandusklubis, oleksid astunud oma tavapärast vangirada ja kasvatanud endas viha. Ja ilmselt oleks, ilma Mare jäetud jälgedeta, toimunud veel hulk kuritegusid.
„Vanglaõpetaja kohalt lasti mind lahti sellepärast, et Avo Üprus (hilisem kirikuõpetaja ja ühiskonnategelane - autor) istus tol ajal Murrus. Tema käsikirjad olid minu käes. Tõin nad välja. Ja keegi ilmselt teadis, et nad on minu käes. Võeti pääslas ära. Püüti mulle selgeks teha, et olen natsionalistka ja antisovetistka – siis käis kõik ju vene keeles. Ma võitlesin sellega: pöördusin kirjanike liitu, et neis käsikirjades ju pole midagi hullu.
KGBs pandi ette akt, kus kirjas, et need iseenesest, minu arvates ainult ilukirjanduslikud asjad, on natsionalistlikud ja sovetivastased ja kõik nii edasi. Näidati, et vaadake: sõna „soome-ugri” on siin kirjas.
Sain kirjanike liidus Arvi Siia jutule. Kaebasin, et mind tahetakse teha selliseks ja selliseks, ja palun teha käsikirjadele ekspertiis. Ta siis sekkus, ja kui ma jälle julgeolekusse läksin, oli seal hoopis teine uurija, noorem mees. Too möönis, et ega nad pole muidugi natsionalistlikud, aga... Neid poleks ikkagi tohtinud tsoonist välja tuua. Ühesõnaga, algas keerutamine. Ja kui ma pärast puhkust, septembris, tööle tagasi tulin, siis võeti töötõend minult ikkagi ära.
Eks Üprusel olid vanglas, teiste vangide seas, ka nuhid taga. Ässitasid, et mis sa niisama kirjutad, saada välismaale ka. Avo oli vastanud, et küll ma saadan, kui aeg käes. Eks ta oli sellise terava ütlemisega. Ega ta tegelikult mõelnud neid kuhugi saata, aga sõnasabast haarati kinni ja neil tekkis hirm.
Siis oli minuga veel üks intsident. Suri üks neist vahepealsetest juhtidest, kes Kremlis pukis, vist Tšernenko. Täpselt samal päeval oli surnud ka üks minu klassi poiss, väga huvitav poiss, kusagilt Peipsi äärest. Ta istus vägistamise paragrahviga. Tema toimikut lugedes võis öelda, et nii või naa, ta võis seda teha, võis mitte. Ise ütles, et oli purjus, ei mäleta. Aga ta võttis vist üledoosi. Ta tahtis kõik asjad enda peal läbi proovida, no ja siis ta suri. (Meenub ühe Mare õpilase ütlus: teile pole nii paksu nahka antud, et elus kõike oma naha peal järele proovida. – VL)
Ja mina panin klassis selle poisi kui oma õpilase mälestuseks küünla põlema. Ta istus alati eespingis. Ja kui ma käisin KGB-s ülekuulamistel, siis uurija ütles: näete, te ei pannud küünalt põlema mitte meie riigijuhi mälestuseks.
Nii nad seda klaperjahti pidasid. Ja mina läksin tööle Muraste lastekodusse. Aasta oli siis 1986.”

Muraste lastekodu:
1980ndate lõpp.
Jääb lahti, või kukub kinni?

Eesti eluaegsetest vangidest on muidugi tuntuim lastekodulaps Romeo Kalda, kellega Mare pole, vaatamata pikale vanglaõpetajakogemusele, kokku puutunud. Staarkurjategija – totter, kuid nii see tänases ühiskonnas on kujunenud – Romeo Kalda lugu sarnaneb paljude Mare kunagiste hoolealuste omadega.
Kalda lasi Lasnamäel 1996. aastal põgenemisel maha politseikomissar Mart Laane, kes talle korteriröövi ajal peale sattus. Kalda ootas seejärel omakorda ise mitu aastat mahalaskmist, kuni surmanuhtlus asendati 1998. aastal eluaegsusega. Praegu istub Kalda uue Viru vangla nn Supermaxis ehk eriti ohtlike tüüpide erisektoris.
Ükskõik kui halvad on lapsevanemad, lastekodusse sattumine võib kuplialuse ikka täiesti segi kammida. Ühe lastekaitsja blogist võib lugeda sissekannet (2008): „Ja minul omakorda on tuttav poiss, kes oli koos Romeo Kaldaga lastekodus ning räägib, et Rommi oli kleenuke ja pisike poisiklutt, keda suuremad tihti jõhkralt kiusasid.
Ma ei saa üle mõttest, et vahest just need ametnikutädid või -onud, kes omal ajal last viletsusest päästma tõttasid ja kodust lastekottu kupatasid, peaksid endalt küsima: „Kas meie kasvatasimegi mõrtsuka?” Seal kodus, ehkki vaid tee ja kartulitega, oleks temast ehk kasvanud palju tervem inimene, kes poleks kedagi tapma hakanud.
/.../ Paraku on ametnikel reeglina lihtsam laps ära korjata, kui miski tundub kodus jamasti olevat. Muidu tuleb ju koguaeg karta, mis siis kui ikkagi midagi tõsist juhtub. Mõistetav ka. Eks nemad siis tõesti vastutavad. Ja muidugi kisatakse siis, et kus nende silmad olid ja lastekaitsjad lasid lapse ära tappa, jne, jne.”
Mare Riimetsa jaoks oli lastekodus õpetamine igal juhul kurnavam, kui anda vanglakoolis tunde auditooriumi ees, kellest osa moodustasid tulest ja veest läbikäinud retsidivistid. Võib ette kujutada alateadlikku tiksumist meeltes: kas see või teine laps jääb pinnale, või kukub kinni.
„Murastes olin kaks aastat,” mäletab Riimets. „Ränk. Väga ränk.
Kogu sealne elukorraldus oli vastuvõetamatu. Mul oli seal poisterühm, vanuses 13–14. Ma ei olnud kunagi varem kogenud, et vanglas klassis õpilased oleksid minu tundides ropendanud. Aga seal saadeti sind kogu aeg ikka ükskõik kuhu. Ja minule oli see kohutavalt harjumatu. Kogu see nende käitumine... Mitte et nad ropendamisega halba oleks mõelnud. See oli lihtsalt suhtlemisstiil. Aga kui lugesin nende poiste toimikutest, mida nad olid 12.–13. eluaastaks läbi elanud, mõtlesin, et nad on isegi veel kullatükid. Et suudavad oma lasteõlgadel sellist koormat kanda.”

Kasvandikega nende ema otsimas

„Mul oli rühmas üks poiss, üks halvemaid: pikka kasvu ja terroriseeris teisi, kuigi oli ise ka laps. Ja kui ta hakkas lõpetama põhikooli, tuli kooli kiri, et ema tahab temaga kohtuda. Koolidirektor kutsus mu välja – kool ja lastekodu olid eraldi – et sinu rühma poiss ja mis sa arvad. No rääkisin poisiga, et kas ta tahab oma ema näha. Vastas, et tahab küll.
Mõtlesin, et ei tea mis saab. Kutsuda ta ema lastekodusse? Ma ei teadnud ju üldse, mis olukorras ta võis tulla. Ma ei teadnud sellest inimesest ju üldse mitte midagi. Võtsin siis emaga ühendust, et kas olete nõus, me tuleme ise teie juurde külla.
Küsisin poisi käest, kas tunned ema ära. Ta ütles, et ei tea.
Aga siiski tundis, ja juba bussiaknast hõikas, kui nägi, et ta oli vastu tulnud: ema-ema! See tuli nii spontaanselt!
Hakkas siis ema juures tihedamini külas käima. Ükskord oli koolivaheaeg, läksid jälle – koos sõbraga. Mul olid samuti vabad päevad. Tulin tagasi lastekodusse, nägin: mõlemad juba lastekodus tagasi. Küsisin, mis juhtus, miks te seal ema juures ei ole? Ta vastas, et ah, igav hakkas.
Vaadake, harjumine karjas olemisega jätab inimesse jälje.

1980ndate lõpp: Muraste.
Pagemine kodusesse vanglasse

„Kui me võtame need samad lapsed...,” ütleb Riimets. „Ega lastekodust lahkudes neil ei ole kerge, kui kusagilt mingit toetust ei saa. Ja iga vangi puhul peab küsima, kust sai asi alguse.
Nii et mingis mõttes on vangla nende jaoks väga harjumuspärane elukeskkond. Raamid on ümber. Sa hoiad nendest kinni, kuigi nad on vastikud. Kuid need raamid toetavad. Aga kui ühel hetkel neid raame enam ei ole ja pole enam millestki kinni võtta? Süüa ka ei anna keegi. Ja ka kõik muu harjumuspärane kaob ümbert ära. Mida ta siis teeb? Ja nii ta tuleb siis meie kõigi hulka siin vanglas.
Inimesed tavaliselt ei mõtle, kui öelda, et temaga juhtub 10 aasta pärast midagi. Oh, 10 aastat on nii pikk aeg. Ma ei mõtle ju ometi sellele, mis juhtub 10 aasta pärast.
Nüüd see raamidest ilma jäänud inimene läheb raamidesse tagasi, vangi. Üks aasta, kaks, kolm või 15. Need inimesed, kes on väljas, on rahul. Mida rohkem karistust antakse, seda uhkem. Ta on seal. Rahu majas. Ja need inimesed ei mõtle, mis saab 10 aasta pärast, kui ta ikkagi tuleb välja. Mõeldakse vaid lähiaastatele, mil ta istub kinni. Eks endalgi on vahel ju mõne edasilükatud probleemi puhul kergendus – vähemalt mõneks ajaks on mingi asi kaelast ära.
Lastekodu, vähemalt tol ajal, nagu vangladki, ei valmistanud ette lapsi väljatulekuks. Iseseisvaks eluks. Olid vaid kasvatustunnid. Koguti lapsed kokku ja hakati neid kasvatama. Kool oli eraldi ja lastekodu eraldi. Kasvatustund kuulus lastekodu päevakavasse. Olid teatud teemad. Ja mina tegin ikka paha-paha-paha, midagi, mis sinna lastekodusse ei sobinud. Mu kunagisel kolleegil oli hea tuttav, kelle kutsusin ühele üritusele kuigi „üritus” on vastik sõna –, et ta näitaks lastekodulastele, kuidas katta Rootsi lauda. Lastekodu juhatas siis aga üks direktriss, ma ei tea, kas ta on elus või mitte, kelle jaoks distsipliin oli kõige armsam sõna elus, mis oli üsna jube mu meelest.
Võim oli tema käes. Mõni laps ütles ise, et minge ära. Te ei pea siin lihtsalt vastu.
Mõtlesin, et mida teha. Tahtsin tagasi oma kooli, Murru vanglas. Olen ikka olnud peaga vastu seina taguja. Enamasti sai kannatada pea, aga vahel harva murenes midagi ka seinas. Otsisin üles sellesama julgeolekuuurija, kes minu asjaga tegeles, kui Üpruse käsikirjad vanglast välja tõin. Ütlesin, et te teate ju suurepäraselt, et neis käsikirjadel ei olnud mingit tagamõtet, et mul ei olnud mingit sisulist süüd. Uurija ütles, et ma ei luba teile midagi, aga tulge kahe nädala pärast.
Siis, täiesti uskumatu, ta ütles, et võite minna tööle tagasi. Üks mu kolleegidest, olgu muld talle kerge, kahtlustas, et küllap sa ikka kirjutasid mingisugusele paberile alla. Võin vanduda oma lapselapse nimel: ei midagi sellist! Mis kõige huvitavam, isegi ettepanekut ei tehtud. Minust ei tahetud KGBs enam üldse midagi.
Läksin tagasi ja pole töökohta vahetanud selle ajani, kui kool 2010. aastal vanglas suleti.


Näitlejad Tõnu Oja ja Peeter Volkonski esinemas Murru vanglas.

Murru vangla:
Eesti Vabariigi aeg.

Vangladirektorite esimene põlvkond lastakse lahti

Jõudis kätte 1990ndate algus. Nõukogude Liidu siseväed, kes vanglaid valvasid, hakkasid lahkuma. Vanglas tekkis just nagu vaakum. Kõik tahtsid ennast kehtestada. Nii vangid kui ka vabariigi võim. Kui enne oli tapmine tsoonis üsna haruldane, siis 1990. aastal toimus Eestis kokku poolsada vanglamõrva. 36 tapeti kohapeal, 14 suri hiljem haiglas. Endine kõrge vanglaametnik Rain Annusvere mäletab sellest perioodist ka aastaid, mil tapeti kuni 70 inimest. Üsna silmanähtavalt laskis osa nõukogude-meelseid ja venekeelseid ametnikke meelega asjadel tsoonides areneda oma rada, et vaadake ise, kuidas oma vabariigis hakkama saate. Sisuliselt suudeti, nagu mõnes Ladina-Ameerika riigis, valvata vaid vangla välispiiret. Mis seal sees toimus, oli vangide endi asi.
„Kõik oli uus, aga keegi ei teadnud, kuidas uutmoodi teha,” meenutab õpetaja Riimets. „Kontroll just nagu kadus ära. Siis hakkas jälle tasapisi kord taastuma. Mulle endale tundus kõige mõistlikum periood, kui tegin vangidega näidendeid, 2000ndate algus ja keskpaik. Nüüd on hakanud see pendel jälle liiga teise serva liikuma. Ma ei ütle, et karmid reeglid pole vajalikud. Anarhia, mis vahepeal valitses, oli väga paha. Seadus peab kehtima ja selle vastu pole ma kunagi olnud.
Aga: Kuningas „Väikeses Printsis” küsib, et kui tark kuningas annab lolli käsu, siis kes on süüdi, kui asjad viltu lähevad. No põhimõte on selles: kui on tark kuningas, siis peab ta andma ka targa käsu või targa keelu, et seda oleks võimalik täita. Ma ei saa anda käsku, mida pole võimalik täita. Kõik käsud peavad olema mõistusega võetavad, ja südamega ka.”
Mare ei ütle ühegi vangladirektori­ kohta, kellega ta on koostööd teinud, halba sõna. Ei varasemate ega ka uuemaaegsete kohta. Ja õigesti teeb, sest halbu sõnu öeldakse tänapäeval isegi palju. Kuid Mare sõnad tarkadest keeldudest ja käskudest vajaksid mõningaid taustateadmisi.
Peaks näiteks lisama, et veel mitte väga ammu, Eesti Vabariigi taastekkest 2000ndate keskpaigani, pidi vangladirektor endast kujutama tugevat juhiisiksust. Nii on siinkirjutajale meenutanud näiteks endine Pärnu vangla direktor ja Viru vangla asedirektor, ja ühtlasi ka vanglate eriüksust juhtinud Rain Annusvere. Teisiti ei saanud. Kord vanglas rajanes direktori mõjukusel, tema isiksusel. Kuid ta näiteks määras vangile karistuse, siis mitte sellepärast, et nägu ei meeldinud, vaid õiglaselt. Ja kui oli õiglane karistus, siis vang seda tavaliselt ka ei vaidlustanud ja kättemaksuks sigadusi ei korraldanud. Aga kõikvõimalike kaebuste kirjutamiseks on ju vangil aega oi kui palju.
Eriti oluline oli jõuline isiksus aegadel, mil hakkama tuli saada alamakstud ja väheste ning sageli eakate valvuritega. See aeg kehtis vanades tsoonides ehk avavanglates peaaegu nende lõpuni, ehk Tartu ja Viru uute kambervanglate valmimiseni, kuhu olulisemad kurjategijad ümber asustati. Veel pärast sajandivahetust leidus mõnes vanglas 200-inimeselise ühiselamu peale 1–2 pensionärist valvurit.
Paraku oli autoriteetsete ja jõuliste vangladirektorite ajastusse sisse kirjutatud konflikt vanglaid haldava justiitsministeeriumiga. Autoriteetne isik allub tavaliselt vaid suuremale autoriteedile: endast targemale, jõulisemale, suuremate kogemustega isiksusele. Aga mis kogemusi vangide valvamisega justiitsministeeriumi ametnikel ikka olla sai? Suur osa vanglajuhte vaatas justiitsministeeriumi tüüpe kui elevandiluutorni erudiite, kes otse koolipingist ministeeriumi sattudes olid elusat kurjategijat ja vanglaid näinud ainult Hollywoodi filmidest. Ametnike soovitusi-juhendeid täideti vastavalt n-ö sisetundele. Suurem osa lasti kõrvast sisse, teisest välja. Sest teisiti oli võimatu reaalse eluga toime tulla. Vangladirektor otsustas. Vangladirektor vastutas. Justiitsministeeriumi ametnike ja noore Eesti vabariigi n-ö esimese põlvkonna vangladirektorite vastasseisu nüansse läheks siin pikaks kirjeldada. Aga üsna ilmselt hõõruti justiitsministeeriumis vaimustatult käsi, kui kapo tänaseks tuntud saanud superkorruptant Põder vangladirektor Gunnar Bergvaldile kriminaalasja kaela määris. Riigikohtus jäi mees siiski õigeks.

Vastutustunne

Mare „kuldajastu” vanglas jäi üldiselt samuti perioodi 1990ndate keskpaigast 2000ndate keskpaigani, ehk „vanemasse ajastusse”. Siis, kui võib nii öelda, julgeti rohkem riskida – ka kõikvõimalike sotsiaalprojektide või -programmide korraldamisega. Mare vedas õpetajatöö kõrvalt vangide kirjandusklubi Kulg ja lavastas koos nendega näidendeid. Paljuski oli ka tema töö kõnd noateral, toonaste vangladirektorite vastutusel muidugi, mis praegusesse uude, tsentraalsete ja ülalttulevate selgete käskude-keeldudega aega enam ära ei tahtnud mahtuda.
Võtame kas või näidendid, mida Mare õpilased, raskete isiku- või varavastaste kuritegude pärast kinniistuvad isikud, käisid publikule vabaduses näitamas. Üksainus, kas või kogemata vale samm mõne osalise poolt, ja skandaal kõmanuks üle kogu maa ning toonuks ilmselt mõnelegi vanglajuhile kriminaalmenetluse. Kõik see ju toimus nende vastutusel.
Ja kõik mäletasid lugu kolm inimest tapnud retsidivisti Jüri Mosinaga, kes pisarsilmil vandus endas toimunud olevat sisemist uuestisündi, ja kelle toonane Ämari vangla direktor Gunnar Bergvald otsustas puhkusele lasta. Kuid kes siiski vanglasse ei naasnud ning Venemaale põgenes, kuigi hiljem kätte saadi. Bergvaldi aga karistati distsiplinaarkorras ning tagandati asedirektoriks.
Ometi tuldi Marele vastu ja riskiti, ning nagu elu näitas, ei juhtunudki midagi.
Uued kambervanglad nõudsid aga uue põlvkonna töötajaid. Maret austati vanglaametniku teeneteristiga. 2010. aastal pandi Murru vanglas kool kinni ja too karistusasutus astus vastu oma viimasele vaatusele enne sulgemist: milleks sinna jäänud vähesele „kontingendile” enam kool, teater või kirjandus.
„Ma ei ole vanglas vangidele kirjandust õpetades või näiteringis teinud tilulilu,” vaatab Mare tagasi. „Igal asjal oli mõte. Kui palju sellest tegijate sisse läks, see on iseküsimus. Aga – midagi vast ikka jäi neisse alles.”
Kui vaatan videolintidelt Mare Riimetsa õpilaste luulekavu ja teatri­tükke, kas või seda, kus 10 meest Ave Alavainu luulet loevad (2007), tekib paratamatult mõte, kui palju lahutas neid omal ajal, kui nad oma roimi sooritasid, kõrgeimast määrast. Surmanuhtlusest, või hiljem eluaegsest vangistusest. Paljude tegude puhul oli see piir üsna habras: juuksekarva jagu. Kui mõni ohver poleks elama jäänud, või oleks esimese kõrvale tekkinud teine...
Igas inimeses peitub kaks hunti, hea ja halb, armastab Mare ühte indiaani vanasõna meelde tuletada. Peale jääb see, keda rohkem toidad. Küsimus on ainult, et kes neid häid hunte toidab nn eurovanglates, kus süsteem näeb ette korra tagamise vaid jõuga.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv