Kultuur ja Elu 1/2012


Kultuur ja Elu 4/2011

 

 

 

 


Raha ja paremad riided!

tekst: Olaf Imelik

Kirjutama sundisid äsja toimunud „euroopaliku demokraatia“ ilmingud meie tänavatel ja see, kuidas meedia neid kajastas.

Kuigi ilmus ka asjalikke artikleid, mis streikide majanduslikke tulemusi selgitasid, oli üldine meeleolu nii pildis kui kirjas ülev – näete, nüüd viimaks meil ka! Lõpuks ometi on demokraatlik enesemaksmapanemisviis ka meie tuima rahvani jõudnud! Valitsuse poolt armutult pügatud rahvas ei luba enam omale pähe istuda, endast teerulliga üle sõita, ja on võtnud ohjad oma kätte!

„Euroopaliku võitlusvõtte“ importijad olid streikijate kontingendiks valinud kooliõpetajad, kelle elujärje parandamise vajadus on kõigile mõistetav. Kuldakeelsed ametiühingu agitaatorid olid neile euroopaliku demokraatia olemuse selgeks teha suutnud, õpetanud neid ilusaid plakateid joonistama, kõlavalt raha nõudma ja ägedalt süüdlasi süüdistama. Kõigile möödaminejatele, eriti aga televiisiooni vaatajatele, sai selgeks kui mitme euroga õpetajatele liiga tehakse, millise palgalisaga seda ülekohut on võimalik heastada ja et õpetajate vaesuses on süüdi lausa uskumatult upsakas ja kitsi valitsus.

Kuigi kive ka valitsuse kapsaaeda lendas, pidasid streigi organisaatorid otstarbekaks viisakate ja rahulikkude kooliõpetajate streigile lisada toetus-streike ka teistelt tööaladelt. Et sõnum jõuaks kõigini, löödi pealinnas segi liiklus ja organiseeriti ka lärmakamaid tänava-demonstratsioone. Sõnumiks oli muidugi, et valitsus annab rahvale liiga vähe raha. Hoopis ilmekamalt tuli nüüd aga välja, et streigi eesmärk oli hoopiski valitsust kukutada! Eriti hirmuäratavalt kõlasid venekeelsete eestimaalaste ähvardavad sõnavõtud, kus nõuti valitsuse kohest lahkumist ja ähvardati, et kui kriitilise piirini viidud talumatu olukord ei parane, korraldatakse sügisel uus „streigi laine“, mis ilmselt saab olema veel hirmsam kui Kreekas ja lööb meie majanduse nii upakile, et seda raskustega veepeal hoidnud valitsusel ei jää muud üle kui saba jalge vahel häbiga lavalt põgeneda.

Lõppkokkuvõttes tundus õpetajate rahulik streik ainult eelmänguna sellistele ähvardavatele hoiatustele. Vist kuulus selle eelmängu hulka ka paar päeva varem tehtud peaproov, kus isegi mingi rahvale tundmatu sisuga „ACTAga“ ähvardades õnnestus platsitäis demonstrante tänavale tuua. Kerkib küsimus, kellele see võimuvahetus siis nii vajalik on? Teleris edasi antud võõrkeelsed, revolutsiooniliselt vihased sõnavõtud tuletasid muidugi meelde pronksiööd. Ega ometi jälle? Tundub, et see kõik kuulub siiski meie oma parteide vahelisse nn. poliitilisse võitlusesse.

Kes siis võiksid olla need võimule ihkavad parteid, kes streikidega upakile viidud majandust jälle püsti lubaksid upitada?
Üks neist võib olla ennast oma idameelsuse, riigitruudusega kokkusobimatu ja ebamoraalse käitumisega põhjalikult ärakompromiteerinud partei. Teine aga see, kes opositsioonis olles saab oma olemasolu õigustada lubadusega rikase taskust raha ära võtta ja vaestele jagada, kes ennast maailmavaateliselt eelmisele lähedaseks peab ja kelle juhtki sealt pärineb!
Et just need kaks on pretendendid võimule, sellele viitab seoses korruptsioonilainega ja streigilainega toimunud järjekordne pereheitmine selles, meie kõige kuulsusrikkamas parteis. Et sellises raudse distsipliiniga parteis pereheitmised nii varem kui ka nüüd on toimunud plaaniväliselt, on küll vaevalt usutav. Tõenäolisem on, et diplomaatia mustkunstnikuks peetav partei karismaatiline boss – kuigi ta varbaluu murru tõttu neile „lainetustele“ hinnangu andmisest kõrvale jäi – pidas otstarbekaks purjede ümberpaigutamisega partei uutesse tuultesse viia..

Just nüüd muutus partei loomisajast peale ühesugusena püsinud juhtimisstiil paarile siledamale parteilasele korraga vastuvõtmatuks ja ei jäänud muud üle kui nad parteilasele lubamatu käitumise pärast parteist välja heita. Üks neist heidetigi. Ja kuhu tal mujale ikka minna on kui „ilmavaateliselt“ kaksikute, sotside hulka. Ka peale eelmist pereheitmist ehitas parteist väljalennanud dissidentide parv omale pesa sinna ja üks neist sai koguni selle partei juhiks. Ju ta siis oma veidi jõuetu olemisega pole ülesannete kõrgusel, et sinna tuleb saata uus ja toekam. Ja küllap lendab sellele uuele sinna järele veel terve parv oma senises parteis juhtivat osa etendanud tegelasi, kellele korraga partei juhtimisstiil on talumatuks muutunud, poliitiku leib aga armsaks saanud.
Neist kahest väljaheitmisele määratust teisele antakse aga armu ja, kui ta oma tähtsusest liiga vaimustusse ei sattu, saab temast partei „uue“ suuna juht. Oma dissidendi kuulsusega varjutab ta kõik selle partei senised patud, meelitab koguni uusi liikmeid juurde ja viib oma partei koos tema senise bossiga jälle võidulainele.

Nii saavutatakse selle kahe dissidendi ratsukäiguga tulemus, mis jätab igasugused kohukese manöövrid kaugele varju. Võitjateks osutuvad mõlemad opositsiooniparteid – mõlema uuele peategelasele on õnnestunud teha suurepärane reklaam kui uue suuna loojale. See oreool jaotub ka kõigile lendu tõusnud kõrvaltegelastele, kes partei loomisest saadik on olnud bossi lähimad kaastöölised. Ega nad ometi unustnud pole, kes neist parlamendi saadikud ja ministrid tegi, Euroopasse saatis või muul moel haljale oksale aitas? Isegi allilmas on oma moraalikoodeks ja kes selle vastu eksib teab, millega ta riskib. Praegune deserteerumine aga nende poliitilist ega majanduslikku positsiooni muidugi ei mõjusta.

Teatrilembeliseks koolitatud publikum kiidab selle etenduse heaks. Polegi vaja enam teha muud kui veel üks korralik streik ja uus koalitsioon astub vana asemele.
Kas spektaakel mängitakse läbi nii või veidi teisiti, igal juhul on selline poliitiline mäng tunnustust vääriv. Ühtlasi kutsub aga esile küsimuse: milleks ja kellele see vajalik on? Ja kas tõesti peab rahvas selliste tembutuste osalisi üleval pidama ja komejandi pealtvaatamise eest kallist piletiraha ka veel maksma?
Meie piiriäärsel maal peab aga paratamatult silmas pidama ka seda kui palju stsenaariumi koostamisel ja läbimängimisel ülimalt asjatundlikud piirivälised stsenaristid osa on etendanud.

Poolesaja aastane elamine raudse eesriidega läänemaailmast eraldatud despotismis muutis meid heldinuks kõige vastu, mis eesriide pilude vahelt sisse paistis. Kui lõpuks see eesriie kärises, tõime omale meie unelmate maalt valikuta kõike mis tuua andis. Veel praegugi ei ole me taibanud, et kõige hea ümber on ka väga palju pakendmaterjali, mis kuuluks äraviskamisele Ja ka palju rämpsu, mida sinna raudse eesriide tagant sisse õnnestus poetada.
Sündmused kõigis demokraatlikes riikides on näidanud ohtlikke kriisi märke, mis ühemõtteliselt näitavad, et kui seda aegsasti ja mõistlikult reformima ei hakata, ei jää demokraatiast enam midagi järele.

Ilmselt oli meist umbes kaks ja pool tuhat aastat varem elanud Platonil ühiskonna struktuuridest ja nende arengust juba selline ülevaade, et tal osutus võimalikuks riigikordasid nende põhiliste tunnuste järgi jaotada, nende üksteisele järgnevust, toimuvate muutuste iseloomu ja põhjusi seletada. Platoni järgi on riigikordade muutus paremuse poolt halvemuse poole järgmine:

timokraatia – oligarhia – demokraatia – türannia.

Äraseletatult tähendab see, et eesõigustatud vähemusele kuuluv võim koondub väikesearvulise, rikastunud valitseva kihi kätte, muutub vägivaldsel teel enamuse valitsuseks ja lõpuks hirmuvalitsuseks.
Selliste valitsemisvormide üksteisele järgnevus on Platon arvates iseloomulik halvale võimule. Tema kirjeldatud ühiskonna korraldus hea võimu puhul ei ole aga praegu enam rakendatav, kuna ulatuslikku kontingenti inimlihasmasinaid, kes kuulusid riigi kodanikele kuid ei kuulunud riigi kodanike hulka, asendavad nüüd kunstlikult loodud masinad ja masina funktsioonist vabanenud inimkontingent moodustab praeguses demokraatias kõige kaalukama osa riigi valitsemisel kaasa rääkivast ühiskonnast.
Üks põhimõte Platoni hea riigi alustest pole aga siiski oma otstarbekust kaotanud, vaid ainult kõrvale heidetud ja unustusse langenud. See on, et nagu timokraatia ja oligarhia puhulgi juhivad riiki vähesed, kuid mitte auahned ja vähe võimekad, vaid selleks kasvatatud ja õpetatud andekad ja targad spetsialistid!

Nn. Lääne-maailm on omaks võtnud inimõigusi austava demokraatliku riigikorra.“Keegi ei väida, et demokraatia on täiuslik ja parim. On ka öeldud, et demokraatia on kõige halvem valitsemisvorm – välja-arvatud kõik need teised vormid, mida ajast aega on proovitud.“ (Churchill). Maailmas rahu säilitamise nimel püüame seda mitte küll täiuslikku ja parimat, kuid teistest riigikordadest siiski paremat riigikorda nii veenmise kui vägivalla teel eksportida veel demokratiseerumata maailma osadesse.
Ei taha see eksport meil kuidagi õnnestuda. Teatavasti võetakse ekspordiks pakutavat kaupa vastu ainult siis, kui selle kvaliteet on garanteeritud. Kui aga vananenud kauba ära kulunud kohad kaugelt silma paistavad, on pakkumine lootusetu. Järelikult peaksime enne demokraatia ekspordiks pakkumist selle kõigepealt enda jaoks häireteta tarvitamiskõlvuliseks remontima.

Tundub aga, et alustame demokraatia remontimist-moderniseerimist valest otsast. Et mitte muuta sisule mitte päriselt vastavat etiketti, proovime sisu etiketile vastavamaks kohendada.
Põhiseaduses öeldu, et võim kuulub rahvale, ei ole ju päris täpne – demokratlik riigikord eeldab, et võim kuulub enamusele. Et aga valimistest võtab osa suhteliselt väike protsent rahvast, pole isegi võimu kuulumine enamusele päris täpne väljendus.
Kellele siis võim tegelikut kuulub? Alles hiljaaegu areenile ilmunud Meedia pakub selleks mitmesuguseid seninägematuid võimalusi ja meedia kulisside taha peitunuid polegi nii lihtne leida ega ka defineerida. Nii mõnegi demokraatlikuks nimetatud riigi kohta oleks aga võib-olla õigem kasutada Platoni poolt demokraatiale eelnevale formatsioonile antud nimetust? Tundub, et oligarhia üleminek demokraatiaks ei pruugi alati toimuda vägivaldselt, vaid nad võivad ka rahulikul teel üksteisesse sulanduda? Või on seda veel liiga vara ütelda kuna üleminek on alles toimumata?

Nii või teisiti, olgu demokraatia sisu milline see kuskil ka on, aga demokraatia aluseks olevate inimõiguste elluviimiseks ja selleks, et demokraatia taga oleks kogu rahvas, peetakse vajalikuks lisaks enamuse võimule selgelt nähtavana kehtestada ka vähemuse võim.
Et vähemus ja enamus leiaks kogu ühiskonna jaoks parima lahenduse kabineti vaikuses arutledes, ei suudaks vähemusele rahuldust pakkuda. Ei suudaks seal ennast küllaldaselt maksma panna ka need, kellel on koolis käimata jäänud.
Vastukaaluks enamuse võidukale juubeldamisele valimisvõidu puhul, tuleb ka vähemusele pakkuda mingit võrdväärset võidutunnet. Mis saab selleks olla veel parem kui peksta puruks aknaid, panna põlema autosid, võidelda korrakaitsjatega, tunda rõõmu löödud ja saadud muhkudest? Seega streik! Pole tähtis, mis see ühiskonnale maksma läheb ja et koos kõigi teistega maksavad selle kinni ka streikijad ise. Streigi asjatundjad teavad, et nüüd on vähemus oma frustratsiooni välja elanud, tunneb oma võimu ja teab, et nüüd on tema häält kuulda võetud.

On ju tore! Mis sellest, et loll! Juba igivanadel aegadel teati, et inimeste vaos hoidmiseks on neile vaja pakkuda leiba ja tsirkust!
Üks pisiasi on aga kahe silma vahele jäänud: sellisel lärmakal viisil „rõhutud“ vähemust rahustades võibolla ei täideta mitte vägivalla lünka oligarhia demokraatiaks üleminekul, vaid oleme oma arengus juba etapp kaugemal ja demokraatia läheb üle türanniaks enne, kui me sellest arugi saame.
Meie piiriäärses regioonis võivad sellele kaasuda veel teisedki komplikatsioonid. Aga ei pruugi nii temperamentselt. Riigi elu saab upakile keerata ka tsiviliseeritud inimese kombel, kultuurselt. Ühel ametialal töötajad, olgu need arstid, õpetajad, bussijuhid, prügivedajad või kes tahes, otsustavad, et saavad palka liiga vähe ja keegi neist enam tööle ei lähe. Praegu toimuvad lennunduses töötajate streigid näitavad ilmekalt kui lihtsalt saab riiki või firmat pankrotti ajada ja ühtlasi raha, töö- või puhkusepäevi oma kaaskodanikelt ära võtta. Kümned tuhanded reisijad on mõistetud lennuväljadele türmi ja kõik kannatajad saavad aru, et süüdi on selles valitsus.

Streigi erinevaid vorme võrreldes võib küll tekkida küsimus kas humaansem on kaklemine või kägistamine. Vähemuse võimu väge on meile aga veenvalt tõestanud juba enamlus. Veel tähtsam sellest, et enamus ja vähemus on võrdõiguslikud on aga, et ka meie oleme euroopalikule tasemele jõudmas! Kas ei oleks meil siiski õigem alustada demokraatia moderniseerimist teiset otsast: kõrvaldada need aegunud, naeruväärseks muutunud võtted, mis hoiavad vananenud demokraatiat püsti nagu viagra? Ehk moodsat terminoloogiat kasutades:kaotada rahva võõrandumine võimust?
Endastmõistetavalt on võim antud rahvale ainult siis, kui iga kogukond valib enda hulgast väärikama-targima esinduskogusse, parlamenti. Selline valitud esinduskogu ei saa aga olla seadustandev, vaid ainult nõuandev kogu. On ju karjuv rumalus, kui mittekompetentsed palgalised parlamendi saadikud moodustavad seaduste väljatöötamiseks komisjone, kuhu palkavad omale nõuandjaks neid, kes asjast aru saavad! Seadusi ei pea välja töötama mingite üksteist ületrumpavate valimislubadustega parlamenti pääsenud ülesreklaamitud varikujud, vaid riigi palgal olevad spetsialistid, parimad parimate hulgast. Oma kohalike, tuntud inimeste hulgast usaldusväärsete valitsusele nõuandvate ja asjatundlikult oma piirkonna vajadusi selgitavate esindajate parlamenti valimisel langeksid nagu iseenesest ära kõige eemaletõukavamalt mõjuvad kärarikkad, sisutühjad, valijate poolt kinnimakstud üleriigilised valimiskampaaniad.

Demokraatia eluiga ohustavatest pahaloomustest kasvajajatest arutlesin piisavalt peatükis „Abrakadabra“, ja peatükis „Bonokraatia“ ka sellest, kuidas meie pisike vabariik saaks Euroopale demokraatia renesanssil ja energiamajanduse ümberkorraldamisel kasulik olla („Põlev planeet“, 2009). Pole ju parteipoliitikal põhinev demokraatia kokkuvarisemise äärel sugugi mitte ainult meie väikesel kodumaal.
Millist osa meie kodumaises demokraatias võivad aga etendada praeguse struktuuri ja „ideelise“ liikmeskonnaga parteid, selle kõige illustratiivsemaks näiteks on praegu käimasolev, nn.streigilainega „juhuslikult“ samasse perioodi sattunud parteipoliitiline lavastus.

Märts 2012 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv