Kultuur ja Elu 1/2012


Kultuur ja Elu 4/2011

 

 

 

 


Harald Riipalu – 100

tekst: Rauno Võsaste,
raamatu „Harald Riipalu lugu“ autor


Riipalu Tartu jaamas enne Meerpalu lahingut 1944 veebruaris.

13. veebruaril 1912 sündis Venemaal Peterburi kubermangus Torossovo külakeses poisslaps nimega Harald Reibach. Kas oskasid siis tema vanemad Emilie Marie (1884–1953) ja August Robert (1877–1949) arvata, et just see poiss etendab 1944. aasta Eesti kaitselahingutes üht peategelast?

Vaevalt värskelt sõjakooli ohvitserideklassi lõpetanud ja Narva 1. Jalaväerügementi teenima saadetud noor lipnik Harald Riipalu isegi teadis, et nendes Narva jõe äärsetes piirkondades tuleb tal kõigest seitsme aasta pärast juhtida lahinguid kaitsmaks juba olemast lakanud Eesti riigi piire punase laviini eest.
Üsna hämmastav on täna mõelda, et just see kehva tervisega talupoiss, kes kõigi raskuste kiuste oli ennast pressinud läbi Ruskavere ja Torma koolide ning Treffneri Gümnaasiumigi ja jõudnud välja koguni Tartu Ülikooli õigusteaduskonda, juhtis juba 32 aasta vanuselt rügementi võidukais lahinguis kodupiiride kaitsel. Tõsi küll, kahjuks mitte mundris, mida ta oleks tahtnud uhkusega kanda ja milleks oli ta nii õigused kui teadmised saanud Eesti Vabariigi ohvitseriks õppides. Ei tahaks pikemalt peatuda niigi juba piisavalt spekuleeritud teemal ehk eestlased Saksa mundris. Toon siinkohal ainult ära soomepoiss Vello Salo sõnad: „Munder võis meil ju vale olla, aga vaenlane oli õige!“ Eks lugeja mõtleb ise edasi ja annab hinnangud, kui seda vajalikuks peab!
Harald Riipalu elu on olnud justkui mudel, millesarnaselt on kulgenud väga-väga paljude meie rahvuskaaslaste elu. Sealt ei puudu ilusad mälestused vabast Eestist ega ka vangirauad. Ja loomulikult kõik, mis võiks sinna vahele mahtuda. Nii läks Harald Riipalu elu noore ohvitserina nagu „lepase reega“. 1935. aasta jõulukuul laulatati ta Tartus Peetri kirikus kauni Olviga ja 13. oktoobril 1936 sündis noore ohvitseri perre Tallinna Keskhaiglas tütar Ede.
Miski ei viita tumedatele pilvedele, mille toob aasta 1940, ja kas oskas keegi nende pereliikmetest siis ette näha, et üsna pea tuleb kodumaaga hüvasti jätta? Nii lahkus pere Eestist 1944. aasta sügisel. 8-aastase väikse Ede mälestustes on vaid kiire lahkumine Tartust ühes ema ja vanaemaga ning ema kuri keeld mitte koormata niigi piskut kaasavõetavat veel nukkudega. Pisarsilmil jättis Ede oma lemmiknukud maha.
Edasi kulges pisikese tüdruku tee läbi Saksamaa Taani põgenikelaagrisse. Ede meenutab, et seal ta enam ei kartnud, sest isa oli ka seal! Riipalude pere suundus 1948. aastal Taanist Inglismaale, kus kolonelleitnant Riipalul tuli pere ülalpidamiseks pidada nii aednikuametit kui ka vaibavabrikus tööl käia. 4. aprillil 1961 lahkus Harald Riipalu taevastele lahinguväljadele. 1972 tuli Edel Inglismaal hüvasti jätta ka vanaema Johanna ja 1979. aastal ema Olviga.
Keegi lahkunuist ei näe (ja oleks vaevalt ka unistada osanud) vaba Eestit. Saatus aga tahab, et Ede koos oma kahe järeltuleva põlvega Eestisse tuleks, ja mitte lihtsalt, vaid osalema oma isa Harald Riipalu 100. sünniaastapäevale pühendatud sõjaajaloo konverentsile. Viimati oli ta siin 1944. aastal! Ilmselt saavad emotsioonid ja kogu elamuste hulk juba lapsena karastunud tüdrukust, kellel tänaseks seljataga arstikarjäär Inglismaal, siiski võitu ja pisar tuleb Edele silmanurka, kui Kuremaa lossi saalitäis rahvast Sakala korporantide eestvõttel püsti tõuseb ja Margus Põldsepa eestlaulmisel kõmab läbi lossivõlvide: “Eestimaa, Su mehemeel pole mitte surnud veel…“ Laulavad ka veteranid! Võimas!
Kas selleks pidi Riipalu juhtima Meerapalu ja Auvere lahinguid ning kas selleks pidid paljud Eesti mehed jätma oma elu Sinimägedes või mujal, et meie lõpuks saaksime nii laulda ja ennast vabana tunda? Ega ma täpset vastust teagi. Tean aga kindlalt, et kõik mehed, kes relv käes julgesid punasele laviinile vastu seista – ja nagu ütles Paul Maitla: „Kellelgi polnud kaotada muud kui ainult elu!“ – võitlesid oma riigi ja rahva eest. Milleks iganes seda võitlust täna tembeldada püütakse või milliste nimedega neid mehi kutsuda või austada tahetakse, ei muuda see tegelikult asja sisu ega ka seda, millesse need mehed ise uskusid! Ükskõik, millisel tasandil tänane targutamine asjade üle, mis toimusid peaaegu 70 aastat tagasi, ei käiks, ei vähenda see karvavõrdki nende meeste väärtust ega ka nende tegude sisu. Ja ikka ainult oma isamaa ja rahva hüvanguks, ei mingil muul eesmärgil!
See, et needsamad mehed pidid „aega veetma“ Siberi laagrites või paremal juhul elama põgenikena välismaal, kuigi erinevalt paljudest relvavendadest siiski elus, tundus suurele osale sõjajärgsest maailmast loomulikuna. Milles aga seisnes nende süü? Riipalu puhul seisnes süü ju selles, et otsustas õppida Eesti Vabariigi ohvitseriks, millega paratamatult käis kaasas ka isamaa-armastus ning samuti loomulikuna tunduv võitlus oma kodumaa ja rahva eest! Nii oli ju üles kasvatatud kogu tolleaegne põlvkond Eestis!


Harald Riipalu panzerfaustiga.

Nii nagu muutub aeg meie ümber, muutuvad ka väärtushinnangud. Nii ka nende sündmuste ja meeste puhul. Veel täna tahetakse nende meeste võitlus kiskuda ühe või teise riigi poolt poliitikasse. Mina olen aga veendunud, et need Eesti mehed, kes seisid relv käes II maailmasõja lahingutes, ei seisnud seal mitte Hitleri ega kellegi teise poliitika eest, vaid ikka ainult oma maa ja rahva kaitsel. Aga alati on olnud nii, et sõdu alustavad poliitikud, langevad sõdurid ja kannatavad kõik ülejäänud!
Toon ühe lihtsa näite Eesti sõdurpoiste suhtumisest poliitikasse ja Hitlerisse, kelle teenriteks veel täna erinevad huvigrupid püüavad neid tembeldada. Riipalu kirjutab: „Peale atentaati Hitlerile (20. juuli 1944) loodi ka meie väeosade juurde rahvussotsialistlike juhtide institutsioonid. Väeosadesse saadeti Hitleri pildid, mille kõik sõdurid oma palgaraamatu esikaane siseküljele pidid kleepima. Ükskord otsustas diviisiülem Augsberger korralduse täitmist isiklikult kontrollida. Käis isiklikult kaevikus, jutles meestega, pakkus suitsu ja korraga küsis ühelt ka palgaraamatut näha. Lõi raamatu lahti ja esikaanelt ei vaadanud vastu mitte juhi, vaid hoopis kellegi naise pilt. Küsis raamatuomanikult juhi pilti, sõdur lõi lahti tagumise kaane ja nõutav juhi pilt oli seal. Küsimuse peale, miks Juhi pilt mitte esikaanel pole, vastas sõdur: „Kindral, kui teie minu naist tunneksite, siis te nii ei küsiks!“
Arvan, et tegemist on üsna ilmeka näitega Eesti sõdurpoiste suhetest poliitikasse ja suure juhi teenimisse.
Ajalugu pole võimalik ümber kirjutada, vaatamata sellele, et seda on tehtud ja üritatakse teha ka edaspidi. Ajalugu tuleb aga uurida ja tunda. Mida selgemaks saavad meile ühed või teised sündmused, nende tagamaad ja põhjused, seda selgemaks muutub ka kogu maailmapilt meid ümbritsevast.
Olin Kuremaal toimunud konverentsi korraldajana tunnistajaks ühele väga huvitavale sündmusele. Kuremaa lossis kohtusid esmakordselt kahe meie väejuhi ja Rüütliristikavaleri tütred. Mida võis mõelda peale 1944. aastat esmakordselt Eestit külastav Ede Riipalu või terve elu Eestis elanud Kai Maitla, kui üksteisele käe ulatasid? Vaatamata sähvivatele välklampidele nägin selles kõigest kahe tõsise eesti mehe tütre kohtumist ja kõigest ajalugu.
Leian, et ajaloo uurimises, sellest rääkimises ja kirjutamises ning konverentside korraldamises pole midagi halba ja häbenemisväärset, kui suudame keskenduda sõnale ajalugu ja hoiduda hinnangute andmisest või kellegi lahterdamisest. Siltide kleepimisele tuleks eelistada ikka sisulist asjadest arusaamist.
Selle konverentsi korraldamise ja ettevalmistamise käigus sain vihje võimalikust vene telekanalite huvist tagasihoidlikule sündmusele, mistõttu ei tohiks liialt propageerida natsisümboolikat. Ei viitsinud selle vihje peale isegi vihastada, sest seda polnud mõtteski olnud… Ja veel vähem tegudes. Korraga aga avastasin, et Riipalu elulugu käsitleval plakatil on foto, kus Riipalu on koos Litzmanniga ja Litzmanni käel ilutseb haakrist! Üllatas see mind ennastki, eelkõige seepärast, et olen seda fotot sadu kui mitte rohkem kordi vaadanud ja näinud erinevates trükistes, aga kordagi pole mulle silma jäänud haakrist, vaid hoopis see, mida ka ise üritasin selle pildi eksponeerimisel rõhutada. Nimelt kutsuti Stalingradi alt tagasi jõudnud Eesti ohvitserid 7. veebruaril 1943 Mäe ja Litzmanni vastuvõtule ning enamus eestlasi oli selga pannud just Eesti ohvitseri, aga mitte Saksa mundri! Nii ka Riipalu, nööpaugus II klassi raudristi lint ja varrukal kapteni paelad. Isegi Litzmanni juurde tahtsid meie omad minna ja läksidki omas mundris! See on üks näide, kuidas ilu on vaataja silmades või kuidas on kontekstist välja rebides võimalik asendada oluline ebaolulisega.
Tänapäevalgi on avaldatud arvamust, ka välismaalaste poolt, et kuidas eestlased said Saksa mundris sõdides arvata, et nad võitlevad oma riigi eest. Võimalusel olen neile vastanud, et seda ütleme meie täna, teades kõiki ligi 70 aasta jooksul selgunud fakte ja asjaolusid. Meie ei oska ja saagi ennast mõelda 1944. aasta suvesse ning Sinimägede kaevikusse just sellise teadmistepagasiga, mis oli neil noortel Eesti meestel. Tegelikult kas me julgeksimegi?
Tegelikult on Harald Riipalu, vaatamata oma Rüütliristile, üks paljudest. Vaatamata sellele, et tema 100. sünniaastapäev langes aega, kus järjekordselt on see temaatika päevakorral, on tegemist ikkagi ajalooga. Vaatamata pidevalt oma peas keerlevatele mõtetele, oli ikkagi just „Riipalu 100“ sündmus, mis ajendas pisut oma mõtteid ka avalikult jagama. Ning kõigi oma mõtete keskmeks tahan alati jätta sõna ajalugu.

* * *

Harald Riipalu lugu
Rauno Võsaste
Kirjastus GRENADER 2011, 304 lk

Harald Riipalu lugu on jutustus Eesti ühe legendaarsema ohvitseri elust. Kirjeldatakse Riipalu lapsepõlve ja teenistust Eesti Kaitseväes, sõjaväelase karjääri, millest põhiosa moodustab teenistus Saksa armees, antakse ülevaade Riipalu tegevusest paguluses. Raamatus avaldatud fotomaterjali hulgas on ka esmakordselt avalikkuse ette jõudvaid fotosid. Lisaks arhiiviandmetele ja erinevatele dokumentidele on raamatus kasutatud hulgaliselt sõdurite ja teiste kaasaegsete mälestusi.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv