Kultuur ja Elu 1/2012


Kultuur ja Elu 4/2011

 

 

 

 


Rahvusaade

tekst: Jüri Kotšinev

Kahe viimase aasta jooksul on mul õnnestunud kirjutada antud väljaandes lahti II maailmasõja meeleheitlikul ja tohutul võitlustandril vapralt võidelnud germaani sõdalaste eliitüksuste ja nende liitlaste heitlus idabolševistliku katku vastu. Tekib küsimus – miks?

Vastus on lihtne. Saksamaa, mis kannab nime BRD (Bundesrepublik Deutschland), oli tollel ajal Suur Saksamaa (Große Deutschland). Saksamaa suurust ei ole võimalik ette kujutada ega kirjeldada – seda peab tunnetama, ja võimalik on see ainult Saksamaa pinnal olles, tema põlismetsade ja viljapõldude vahel kõndides ja tema lõputult sinavat taevast vaadates. Ainult seal saab ettekujutuse, mis on saksa vaim ja selle maa tõeline suurus.
Mis on sellel kõigel pistmist kaasaegse kohaliku lugejaga Eesti Vabariigis? Milleks on vaja tänapäeva arstil, disaineril, kaitseliitlasel või inseneril lugeda ammu kadunud riigi traagilisest võitlusest oma vaenlastega eelmise sajandi teisel veerandil? Aga selleks, et näidata kaasaegsele eesti lugejale, mis oli selle meeleheitliku võitluse käimapanev vedru. Selleks vedruks oli aatelisus ja eelkõige rahvusaatelisus, mis Suure Saksamaa tõeliselt vaimult suureks tegi.
Rahvusaate devalveerumine tänapäeva Eestis ei võimalda tuua näiteid kohaliku elu najalt, kuna see aade on kohalike politikaanide poolt täielikult diskrediteeritud. Nende ilukõnelise akustika tagant paistab järjest jultunumalt nende tegelik nägu. Sinna on suurte tähtedega kirjutatud kasuahnus nii rahalises kui võimuiharuse võtmes. Siht püsida võimul selleks, et rahuldada oma võimujanu ja rikastuda.
Oma II maailmasõja sarja ei kirjutanud ma nendele. Samuti ei kirjutanud ma oma lugusid mugavdunud kavalantsudele ja mogrimärtidele ega ka Eesti Akadeemilisele Seakasvatajate Seltsile. Ma kirjutasin neile, kellele rahvusaade veel midagi tähendab. Mu lood olid suunatud kaitseliidu ja kaitseväe mõtlevatele meestele, korporantidele ja tudengitele, rahvuslikult mõtlevatele meestele ja miks mitte ka naistele.
Ajal, kui ülemaailmne liberaaldemokraatlik maailmavaade võitleb kõikide tema kasutuses olevate vahenditega rahvusaate vastu ja globaalne finantsiline ning ühiskonnakorralduslik kriis on juba neelanud enda keerisesse „vana hea Euroopa“, ei saa teha enam nägu, nagu oleks õnn tulnud meie õuele tänu Brüsseli vanakestele ja globaalsele majandus- ja rahandussüsteemile.
Eestis on rahvusaatest mõtlemise aeg vajalik aga eriti selleks, et ei korduks 1939. aasta. Eestit tabas sellel aastal katastroof. Selles püksitegemises ja veretus alistumises ei olnud süüdi kaitseväelased ega kaitseliitlased, vaid tollane poliitiline juhtkond, kes oma lõputus tarkuses lootis, et viib oma maa ja rahva „helgesse tulevikku“. Selle asemel viis aga Eesti Wabariigi tapamajja. Kui mõni „ajaloolane väidab“, et tollastel juhtidel oli valida halva ja veel halvema vahel, siis miks valiti see kõige halvem variant? Või oli asi veelgi kurjem ning Eestit valitsesid reeturid?
Vastupanuta alistumine murdis tervete põlvkondade vaimse selgroo. Kuna Eesti sai uue võimaluse iseseisvaks eluks planeedil Maa, siis on viimane aeg aru saada, et on asju, mis on tähtsamad kui elu ja et on üks asi siin ilmas, millel ei ole hinda. Elust tähtsam on vabadus ja hinda ei ole aul. Ilma vabaduseta ei ole aumõistet ja ilma auta ei ole võimalik hoida vabadust. Iga mõtlev eestlane peab mõistma, et ainus vaimne platvorm väärikale ja vabale elule isamaa pinnal on rahvusaade.

On aeg luua legend

Vähe on olnud eestlastel aega ehitada üles oma ainulaadne ja kordumatu legend eestlusest ja eesti sügavatest juurtest. Sellest, kust tullakse ja kuhu kulgetakse. On aeg see legend luua ja täita sisuga. 1939. aastal surmahoobi saanud vaim tuleb uuesti üles ehitada, toetudes oma juurtele ja kui vaja, siis ka ennemuistsele minevikule. See rahvuse vaimukeha tuleb üles ehitada. See, mida suudab teha rahvusaade, on selgelt näha kasvõi II maailmasõja ajaloost.
Meeleheitlik vastupanu punahordidele võis 1944. a lõpus ning 1945. a alguses olla hukule määratud, kuid mitte mõttetu. Just siis, kui oma viimaseid lahinguid pidasid Panzergruppe’de eesotsas Gruppenführer’id Walther Wenck ja Felix Steiner, sai maailm näha midagi sellist, mis ei mahu sõjanduse ajaloo raamidesse – maailm sai näha võitlustahet eriti lootusetus olukorras. Lahinguid võidetakse ja kaotatakse, kuid mida ei tohi iialgi kaotada, on võitlustahe. Siis, kui see on alles, on võimalik tõusta tuhast ning võita lõpuks sõda. Kui aga võitlustahet pole, on ka hõbekandikul saatuse poolt kätte toodud võit täiesti ebaoluline, kuna kingitus on kingitus ning kord antuna võib „lahke annetaja“ selle mingil ajal ka tagasi võtta.
Rahvusaade ei tohi kunagi saada poliitilise kemplemise vahendiks ning peenrahaks. Liiga kallis on selle kulla proov, et temast propagandistlikke münte vermida. Rahvusaade peab tulema mitte valitsevate ringkondade valimiseelsete võitluste loosungitelt, vaid vabalt mõtlevate vabade kodanike südametest. Kui ta ei tule sealt, siis ei tule ta mitte kusagilt. Kui mõnes suures riigis võib selle riigi rahvas endale lubada igasuguseid ühiskonnakorralduslikke katseid, siis Eestis on sellised katsed hukatuslikud. Kui eestlased unustavad oma rahvuslikud juured ja teljed ning valivad üleskiidetud „globalismihüved“, siis on see eestluse lõpp. Eestlase teeb eestlaseks eelkõige eesti keel, mida on siinmaal räägitud niikaua, kui eestlased ja nende esivanemad siin elanud on. Keeles peituvad eestlaseks olemise teljed ja võti mõista, mida on vaja ammutada esiisade iidsetest tarkusest ja kus peitub eestlase elu- ja vaimujõu sügavaim allikas. Kui taandub võõrmõjude survel eesti keele kasutus ja eestlase loompärase eluolu jätkumine, ei jää eestlane rahvusena püsima.


Isamaa auks – ole valmis!

Rahvuslus ei sünni kampaania korras

Suureks on vaja saada vaimult, ja see on võimalik, kuid muud teed ei ole kui püsimine rahvusaatel. See on võimalik, kuigi ilmselgelt „poliitiliselt ebakorrektne“. Poliitiliselt korrektne on jätkuv kiidulaul globalismile, ühisele euroopalikule vaimuväärtuste tunnustamisele, pehmele migratsioonipoliitikale jne. Kuhu see globalism ja migratsioonipoliitika on Euroopa viinud, on näha 2011. a suvesündmustest Inglismaal ning viimastel aastatel kurikuulsaks saanud Pariisi öödest Prantsusmaal. Tihti kostab meie riigiisade suust vajadust oskusvõõrtööliste siiatoomise paratamatusest. Selliseid mõttekäike ei taha ma isegi kommenteerida. Kui üks riik kaotab oma selged tunnusjooned ja rahvuslikud eripärad, siis pole selles riigis elaval rahval rahvusena tulevikku. Ükskõik kui magus ei tundu suurde ülemaailmsesse sulatusahju libisemise tee, tuleb sellest siiski loobuda, kuna kaotades rahvusliku enesetunnetuse kaotab rahvas, kes elab oma isade, maal lõpuks kõik – kaasa arvatud vabaduse.
Liberaaldemokraatlik doktriin sellest, et vaidluses sünnib tõde, on ohtlik lõks. Vaidluses osavate demagoogidega kaob viimane tõeraas. Tõe üle ei vaielda – oma tõe ja õiguse eest võideldakse. Eestil ei ole rahvusaadet vaja selleks, et midagi või kedagi vallutada. Eestil on vaja rahvusaadet selleks, et eestlane eestlasena püsima jääks. Ja mitte ainult nime poolest eestlasena, vaid ka endale äratuntavalt eestlasena vaimu ja elutavade poolest. Paljud endale nime teinud ajaloouurijad tegelevad ilmse mõnuga oma rahva minevikust vigade otsimisega ja eestlaste väetitena näitamisega, tehes sellega kummarduse „ühise euroopa kodu“ kontseptsioonile. Sellistel uurijatel on ka teine nimi: reeturid. Populistliku kuulsuse nimel ollakse nõus materdama kõike, mis väärib ja ei vääri materdamist ning nimetatakse seda „objektiivseks ajalookäsitluseks“. Ega objektiivsusel iseenesest midagi ju viga pole, ainult et kui selle tagant ei tule muud kui enesehaletsemine ja oma rahva mahategemine, on asi halb.
Rahvuslus ei sünni kampaania korras. Rahvuslus sünnib iga inimese sees. Kui kuulata vere häält ja vaimu puhast tõde, siis pääseb inimese seest valla tema tõeline telg. Siis lõpeb hala ja soigumine ning enesehaletsus asendub võitlustahtega. Võitlustahtega ehitada üles vaimult puhas eesti rahvuskeha ja vaimukoda, mis seisaks vastu kõigele, mis võõras, hoolimatu ja vaenulik. Võõrale vaimsusele on võimalik vastu seista ja vaba inimesena elada on ka võimalik, kuid selleks on vaja omada suurt tuge ja seljatagust ning peale toetumise rahvusaatele ma teist tuge ei näe. Ei ole rahvusaate süü, et teda on kasutatud poliitilises võitluses ning selle käigus täielikult devalveeritud ning ära lörtsitud. Tõeline aade ei karju tänaval ega poodiumil – tõeline aade sosistab inimese südamesse vaikselt, aga kindlalt ja pidevalt. Sosistab sõnu, mida karjuda ei tohigi. Need sõnad on esivanemate võitlustest ja tõest, mis ei ole hääletatav riigikogus, aususest ja aust ning uhkusest olla vaba ja sõltumatu oma isade maal otsustama siinse elukorralduse asju, kuulates oma sisehäält. Vabadus ja au – seda sosistab see hääl.
Sakslased II ilmasõjas said lüüa, kuid suutsid tõusta tuhast ja on tänapäevaks saanud jälle suurriigiks. Eestlane võib samuti tõusta tuhast peale pool sajandit kestnud orjust, kui ainult julgeb seda teha. Kui ainult leiab endas sisemise jõu. Kui ainult tahab jääda eestlaseks ja täita selle eestlaseks olemise vaimusuurusega.

Uhke tunne

Ma kõnnin Kieli lähistel. Pööran maanteelt külateele ning avastan keset pisikest parki ühe mälestuskivi I maailmasõjas langenud meestele, kes kunagi sellest väikesest kohast Suurde sõtta läksid. Paarkümmend nime. Mälestuskivi ise on nelinurkne meetrikõrgune hall kivi madalal postamendil. Pisut eemale jalutades näen teist kivi, mis kujult on väga sarnane esimesele. See on mälestusmärk II maailmasõjas langenud külameestele. Nimesid ei ole. Neid ei saagi olla – nad ei oleks lihtsalt ära mahtunud. Kaks väikest kivi. Tagasihoidlikku ja halli, aga see, mida nad mulle kui möödujale ütlevad, on suur sõnum. „Peatu ja langeta pea meeste mälestuseks, kes täitsid oma kohuse lõpuni ja langesid auga,“ ütlevad mulle need kivid. Mehed langesid. Neid ei ole enam, aga on jätkuvalt põlislaaned ja kuldsed viljapõllud, mäed ja orud ning päike sinavas taevas maal, mis on vaba.
Ja veel on üks tunne, uhke tunne, kui vestlen Kieli äärelinnas sakslannadest vanaprouadega ja räägin neile lugusid sellest, kuidas mu vanaonu Gleb von Malsch võitles idarindel bolševismiga. Need vanaprouad olid II maailmasõja ajal nelja-viieaastased. Igaühel nendest langes keegi sugulastest II maailmasõja rinnetel oma isamaa eest võideldes. Keegi peab nendest mõtlema, keegi peab kirjutama nendest. Ja kui ma näen vanade sakslannade silmis midagi, mis on segu hirmu võitnud uhkusest ja tänust, et keegi mäletab nende langenud isasid ja sugulasi, siis tean, et olen õigel teel.

Selle kõige pärast ma kirjutangi.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv