Kultuur ja Elu 1/2012


Kultuur ja Elu 4/2011

 

 

 

 


Ennustus minevikust – Tallinn aastal 2000

tekst: Riho Paromonov


Tallinna tuleviku visandaja M. J. Eisen. Foto: Ajalooarhiiv

Rahvusliku ärkamisaja tegelane Matthias Johann Eisen (1857–1934) oli laialdaste huvidega mees. Eelkõige on ta tuntud aga viljaka folkloristina. Trükiste hulk, mille Eisen avaldas, on muljetavaldav – selles on tublisti enam kui 200 nime. Tõsi, enamik raamatutest olid lihtsakoelised rahvaväljaanded. Selliseks tuleb arvata ka 1903. a Tallinnas välja antud juturaamat „Vahepalukesed“. Selle raamatukese vast kõige tähelepanuväärsemaks looks on „Tallinn aastal 2000“.

Nagu nimigi ütleb, on tegemist ennustusega sellest, millised muutused on tabanud Tallinna linna sajand hiljem. Tänasel päeval on seda lugu nimetatud ka eesti teadusulme esimeseks pääsukeseks. Olgu sellega kuidas on, kuid siinkohal peab siiski tõdema, et tulevikuvisioone avaldati aeg-ajalt ka ajalehtedes ja maailma kontekstis pole Eiseni käsitluses midagi enneolematut.
Ennustus ise on aga huvitav ja antud kirjaridades võtaks autor vaadelda, kuidas visandus Eiseni silmale tuleviku transporditehnika sfäär.

Millest lugu räägib

Lugu algab sellega, et jutustaja astub Tallinnas Balti jaamast välja ja märkab imestusega, et näha pole ainsamatki voorimeest. Seevastu seisab aga vaksali ees mitusada isesõitjat (automobiili), igal juht eesotsas. „Üksi ehk mitmekesi istusivad nad [inimesed] isesõitjasse, ütlesivad kutsarile midagi ja isesõitja sõitis oma teed edasi tuhatnelja, – ei tuhatnelja või ütelda, sest neljajalgne puudus ju; ütlen sellepärast parem: tormas lauasarnast uulitsat mööda edasi, kus ükski kivi sõitjatele raputamist ei valmistanud,“ tunnistab jutustaja tõsise imestusega toimuvat. Ta ei suuda sugugi taibata, kuhu on Tallinnast kadunud voorimehed ja miks on nende asemele asunud autod.
Tema segaduses olekut märkab keegi lahke härra ja nad laskuvad vestlusesse. Selgub, et on aasta 2000. Võõras härra lubab jutustajale Tallinnat tutvustada. Et rohkem näha, lähevad nad edasi jalgsi. Jutt kandub hobustele. Võõra kõnest selgub, et Tallinnas voorimehi enam sugugi pole. „Kes hakkaks meie ajal enam hobusega ennast vaevama. Saab ju isesõitjatega palju paremini edasi kui hobusega!“ on võõras veendunud. Jutustajal on raske uskuda, et Tallinnas pole enam isegi tööhobuseid, sest ka koorma vedamiseks kasutatakse autot.
Järgnevalt pälvivad jutuvestja tähelepanu Tallinna laudtasased teed, mida ta ei saa võõrale kiitmata jätta. „Missugune õige kodanik hakkaks kivihunniku otsas sõitma, nagu 1900 veel sündis!“ on võõral vaid vastata. Tema sõnul on teed valmistatud asfaldist, tsemendist ja muudest ainetest. 3–4 korda päevas pesti neid suure pritsi abil. See abinõu aitas hoida teed puhtad ja tolmuvabad. Nii kui tolm mõnele tänavale koguneda jõudis, ujutas prits selle kohe veega üle.
Järgmisel hetkel sõidab jutlejaist mööda üksik jalgrattur. Tuleb välja, et ka jalgrataste moeaeg on ammu möödas, sest kes tahaks oma jalgu vaevata, kui autod kõik töö ära teevad. Jalgrattaid tarvitanud vaid vaeseimad isikud nagu teenijad-tütarlapsed, lihttöölised jt.
Vahepeal on kõndijad jõudnud Nunne värava juurde. Vaadates Toompeale, näeb jutustaja iseäralikku ehitust, mis kattis alt üles kogu mäe. Tegemist oli elevaatoriga, mis kandis inimesi Toompeale. Nii kui seltsilised elevaatorisse astuvad, on nad vuhisedes üleval. Et linna paremini näha, otsustavad nad tõusta elevaatoriga mõned aastad tagasi ehitatud vaatetorni.
Kõrgelt linna vaadeldes näeb jutustaja mõndagi huvitavat. Üks asjadest, mis tema tähelepanu pälvib, on tuulelaev. Võõra jutust selgub, et tuulelaeva kasutasid tallinlased sagedasti Naissaarele ja teistele saartele suvitama sõiduks. Justkui nende sõnade illustreerimiseks tõusid mitmed tuulelaevad maalt õhku ja võtsid suuna merele. Merelt puhus tuul vastu, kuid see ei vääranud sugugi tuulelaevade kurssi. Jutustaja küsimise peale selgitab võõras, et sõitudeks kasutatakse ka laevu, kuid nendega ei pääse igal pool maale. Laevadega veeti enamasti kaupa.
Uuesti Tallinna avastama asudes uudistavad seltsilised veel paljusid imesid ja jõuavad lõpuks südalinnast kaugele linnaserva. Seal näeb jutustaja korraga vastu tulevat maameest hobusega. Ta ei suuda imestust varjata ja võõras selgitab, et maamees läheb linna oma kaupa müüma. Ta tõdeb, et maameestel on isesõitjaid ikka veel kasinalt.
Jutustaja jääb maamehe kauba üle mõttesse, kui järsku teeb tema kaaslane ettepaneku võtta ette väike lustisõidu Pärnusse. „Pärnu? Mis lustisõit see enam nii kaugele on? Sõida Viljandisse, sealt Mõisekülasse, sealt alles Pärnu!“ imestab jutustaja. Kaaslane pareerib, et sõit pole sugugi keeruline, sest on ju olemas „otsekohene“ Tallinn-Pärnu raudtee. Selle peale arvab jutustaja, et niisugune sõit kestab ikkagi kaunikesti kaua. Küll on ta üllatunud, kui kuuleb, et see võtab kõigest ühe tunni. Nüüd ei ole põhjust keelduda. Sedamaid istuvad mehed lähedal seisvasse isesõitjasse ja kutsar kihutab vaksalisse.
Vaksalis tuleb oodata vaid hetke ning juba tormabki rong Pärnu poole. Vaevalt on möödunud tund, kui Pärnu sõitjaid tervitab. Järgneb võõra seletus, et ta soovis Pärnusse sõita, kuna linnas peetakse pidu. Peo põhjuseks oli asjaolu, et pärnakad olid saanud oma jõele viimaks silla. Jutustajal ei ole muud tõdeda, kui et niisuguse juhtumi pärast on põhjust pidu pidada küll – olid ju pärnakad ligi paarsada aastat endale kindlat silda igatsenud. Hiljem lähevad nad uut silda ka vaatama. Uudiseks on, et silla ääres leidub vähe laevu. Enne laaditi ja tühjendati laevu nahksillalt, nüüd lastitakse laevu aga kalda ääres. Laevad ei takistanud enam liikumist sillal.
Kuna Pärnus oli vaadata tunduvalt vähem kui Tallinnas, võeti varsti ette tagasisõit. Linnade vaatlemine oli jutustajat aga nõnda väsitanud, et ta magusalt magama uinus. Üles ärgates jäi talle silma ajaleht. Sellel seisis aastaarv 1903.


Umbes niisugune nägi välja üks esimesi autosid, mis Eesti pinda puudutas. Selle sõiduki näol oli tegemist Benz Veloga – esimesi seeriaautosid maailmas.
Pilt: http://www.emercedesbenz.com

Tuleviku minevikulisus

Iga ennustuse siht on olla täpne, kuid käesolevaga on siiski tulutu arutleda Eiseni täpsusastme üle – erisusi on selleks liiga palju. Loo objektiks on küll tulevik, kuid hoopis enam räägib see meile minevikust ehk Eiseni kaasajast. Seetõttu olekski kasulikum vaadelda, millest Eisen oma visioonis lähtus, rääkides transpordiga seotust.
Kas otseselt või kaudselt liikumise ja transpordiga seotud aspektid võtavad enda alla arvestatava osa visiooni mahust. Juba see asjaolu on märgiline ja näitab, et sel ajal liikumise vallas maailmas aset leidev murrang kõditas inimeste meeli. Eesti alale jõudsid transpordiga seotud uuendused küll ajalise nihkega, kuid neist kirjutati ajalehtedes ja iga haritud isik oli tehnoloogilistest muutustest mingil määral teadlik. Eisenil nähtavasti oli selle valdkonna vastu tõsisem huvi.

Tehnoloogiarevolutsioon

Juba ennustuse algul võib täheldada, et autor nimetab asju ümber öeldes – autod on isesõitjad ja autojuhid kutsarid. Autode kihutamise kohta tahab ta öelda „tuhatnelja sõit“, kuid saab siis sõnal sabast kinni ja lisab ise, et nii ikka öelda ei saa, sest pole ju vankril elajat ees. Terminoloogiline segadus märgib paradigmamuutust transpordivaldkonnas. Tehnilised leiutised nagu auto on niivõrd uueks nähtuseks, et sõnasüsteem nende tähistamiseks ei jõua asjade endi väledale arengule järgi. Läänes, kus muutused alguse saavad, kujunevad kiiremini ka mõisted uute seadmete tähistamiseks. Äärealadel võetakse need mõisted kohmakate otsetõlgetena üle või lihtsalt väljendutakse kõnekeelsete metafooride abil. Metafoorid aga tuletatakse või võetakse üle aspektidelt, mis on uuendustele omaduselt kõige lähedasemad – nii saabki autojuhist kutsar. Kui loos mainib võõras jutustajale, et linnas on tohutult palju seltse, millest üks kuulub kutsaritele, siis ei mõelda ka siin hobusemeeste, vaid autojuhtide ühendust.

Auto hobuse vastu

Nagu lugesime, oli jutustaja jaoks suuremaid vapustusi hobutranspordi hääbumine. Hobune oli pikki sajandeid olnud ka linnas sisuliselt ainus transpordivahend. Juba ainuüksi sõiduvoorimehi leidus sajandivahetuse Tallinnas tublisti üle poole tuhande. Kui 1888. a avati Tallinnas lõpuks hoburaudtee, siis sõltus seegi täielikult vedajast hobusest.
Esimesed mootorsõidukid puudutavad Eesti pinda 19. sajandi viimase kümnendi teisel poolel, kuid esimene auto ostetakse Tallinnasse alles 1902. a. See aga polegi nii oluline, kuna Eisen resideerus raamatu kirjutamise ajal Kroonlinnas. Sealt kaugele ei jäänud Peterburg, kus oli autosid tolle aja mõistes rohkesti. Külastades ka muid paiku Euroopas, omas Eisenil kaugelt enam võimalusi näha autosid kui tallinlane, kes oma kodulinnast kordagi ei lahkunud. Liiatigi kirjutati autodest ka ajalehtedes. Seega võis Eisen raamatu kirjutamise ajal omada täit teadmist, et maailmas oli märkimisväärne hulk autosid ning nende arv kasvas lausa kuudega.
1900. a oli maailmas arvestatavaid autotootjaid mitusada ja erilaadseid autosid palju tuhandeid. Ainuüksi USA-s toodeti 1900. a ligemale 4000 autot. Teisalt oli auto-aeg veel nii varases järgus, et nt statistika kogumises tehti alles esimesi samme. Samuti oli ees veel aeg, mil kujunevad välja põhilised sõidukitüübid. Nii ei olnud 2000. a Balti jaamas sõitjaid ootamas pikad autorivid – seda otstarvet täitsid troll-tramm. Mõlemad olid transpordivahendid, millest Eisenil ei saanudki teadmist olla. Küll oli tema ennustatud pilt sarnane Eesti Wabariigi ajale, olgugi et autosid seisis Balti jaama ees rivis vaid mõned kümned.

Jalgratta levik

Jalgrattad leiavad Eestis kasutamist juba 19. sajandi keskel, kuid esialgu on neil esimene ratas tagumisest suurem, mis tegi sõidu kaunis ebamugavaks. Jalgratta arenguga kaasneb sajandi lõpus nende moodiminek ka maal. 1900. a on jalgratas Eesti alal levinumaid personaalseid liikumisvahendeid, kuid see siiski ei tähenda, et jalgrattaid kõikjal ja palju leidus. Nt keskmisel määral linnas liikuv tallinlane võis sel ajal jalgratturit tänavapildis silmata õige harva. 1896. a leidus Tallinnas jalgrattaid alla 400, 1913. a aga 1794. Ka 8 aastat hiljem oli jalgrattaid Tallinnas õige vähe –kõigest 2762 tükki. Seejuures moodustasid pealinna jalgrattad ligemale poole kogu maa jalgratastest. Võib ette kujutada, kui vähe võis neid olla Tallinnas aastal 1900.
Jalgrataste vähesuse põhjusi tuleb otsida selle sõiduvahendiga seotud kõrgetest kuludest. Soodsaimad, Opeli jalgrattad maksid 100–135 rubla, seega olid need pisut odavamad sõiduhobusest. Opeli ostmiseks tuli noorel linnakooli õpetajal kõrvale panna hinnanguliselt 4–5 kuu palk.
Küll võis tunduvalt odavamalt saada kasutatud jalgratta omanikuks. Samuti müüdi neid järelmaksuga. Oli ka võimalus jalgratas kättejuhtuvatest osadest ise valmistada. Lisaks jalgratta endaga seotud kuludele pidi arvestama ka väikese väljaminekuga jalgrattamaksu näol.

Sõidukite omamisest ja teedest

Kuigi lugu on äärmiselt detailivaene, annab see aimduse, et autori nägemuses märgivad erinevad sõidukid ka klasse. Nii nagu Eiseni enda ajal, nägi ta tulevikuski linnades ja rikkamate isikute valduses paremaid sõidukeid, maal aga traditsioonilisemaid ja vähemväärtuslikke. Seejuures ei selgu aga jutust, kui suurt osa autodest kasutati erasõitudeks. Näib, et valdav osa autodest olid taksod. Selle tendentsi juured tulenevad jällegi Eiseni enda ajast, mil enamik pikematest sõitudest oli võimalik sooritada vaid voorimehega. Kui linnas hakkavad sõitma autod, siis ka 1920. aastatel moodustavad valdava osa neist taksod. Eraautosid oli väga vähe.
Tuleviku teed on Eiseni ettekujutuses peaaegu täiuslikud. Halvad teed on sajandi esimese poole suur probleem ja heast teedevõrgust kujuneb omaette unistus. Eiseni ajal puudusid autotranspordiks sobivad teed peaaegu täielikult, seda ka linnades. Hiljem olukord paraneb, kuid veel 1930. aastatel on teede kvaliteet kesine. Kuna sajandi neljanda kümnendini leidub pinnatud teid vähe, on need äärmiselt ebatasased ja tolmavad kõige koletumal kombel. Seepärast tähtsustab Eisen teede niisutamist. On loomulik, et ta jätab tähelepanuta asjaolu, et eeskujulikud teed ei vajagi intensiivset kastmist, rääkimata sellest, et vee tekitatud libedus aitab kaasa liiklusõnnetustele. Viimastel ei saanudki aga ajale vastavalt Eiseni nägemuses kohta olla.
Teede kastmise praktika on iseloomulik ka hilisemale ajale. Niisutamise eest vastutasid majaomanikud ja üldiselt tegelesid sellega kojamehed. Autosid hakatakse teede kastmisel kasutama alles neljanda kümnendi lõpus.

Maalt taevasse

Eiseni mõttelend ei jää tõusmata taevalaotuseni. Tuulelaevadest rääkides ei pea ta siiski silmas lennukit. Raamatu kirjutamise ajaks oli lennukitehnoloogia alles imikueas. Vendade Wrightide kuulus lend leidis aset raamatu väljaandmise aastal.
Tuulelaeva all mõistab Eisen kas õhupalli või selle erivormi dirižaablit. Mõlemad olid sajandi alguseks tuntud ja korduvalt järgi proovitud lennuvahendid. Mõiste „tuulelaev“ on samuti metafoorne tuletis ja võeti Eestis kasutusele 1870. aastate algul. Eiseni poolt leidis see esmakordselt kasutamist juba 1880. aastate algul.
Tuulelaeva nimetati vahel ka palongiks, baloniks (mõlemad tähistavad nn ballooni), tuulepommiks ja hiljem õhulaevaks. Tuulelaevaga sõitjad olid aga tuulelaevnikud. Tuulelaev võis olla valmistatud nt kalingurriidest vms. See võis kanda mitut inimest, kuid oli esialgu juhitamatu. Tuulelaeva katsetused tõmbasid alati tähelepanu ja neist kirjutati ajalehtedes. Mitmeid tuulelaevasõite võeti ette ka Peterburis.
Kui pidada transpordivahendiks ka elevaatorit, millega jutustaja Toompeale sõitis, siis olgu lisatud, et sarnase visiooni realiseerimist kaaluti korduvalt Eesti Wabariigi ajal. Tõsi, seadet nimetati kandetooliks ja tehniliselt oleks see lahendatud ilmselt mõnevõrra erinevalt Eiseni kujutatust.

Unistus rongist ja sillast

Rongi kui samuti uudse transpordivahendi tähtsust ühiskondlikus ja majanduslikus elus pole võimalik alahinnata. Kahtlemata oli rongiliikluse algus Eesti alal 1870. aastatel murrranguline sündmus ja sajandi olulisemaid arenguid. Raudteega suurenes plahvatuslikult inimeste geograafiline liikuvus. Eisen oli seda omal nahal kogenud ja juba tema julgest ennustusest ilmneb, kui oluliseks pidas ta raudteed ning selle võimalusi. Tänaselgi päeval pole võimalik rongiga pealinnast Pärnusse jõuda ühe tunniga, kuid tehniliselt olnuks mitte oluliselt kehvema tulemuse saavutamine mõeldav ilmselt juba uue sajandi hakul. Siinsetel raudteedel sõitsid reisirongid siiski väga aeglaselt – kiirusega u 20–40 km/h. Raamatu kirjutamise ajal tuli Tallinnast Pärnusse sõita Viljandi ja Mõisaküla kaudu.
Mis puudutab Pärnu silda, siis suursild valmis küll alles 1938. a, kuid ettevalmistusi silla ehitamiseks alustati juba 1903. a – seega Eiseni raamatu ilmumise aastal. Pöördelised ajad lükkasid silla ehitamist edasi ja nii oldi sunnitud leppima pontoonidel ujuvsillaga, mida nimetati nahksillaks. Ka sadamasillana toiminud nahksild oli kasutatav sesoonselt ja see jäi ilmselgelt uue aja nõuetele alla. Pärnu Suursild realiseerus tunduvalt varem Eiseni ennustusest, kuid suurmehel endal jäi uus sild paraku nägemata.


Selline nägi välja sajandivanune Pärnu nahksild, mille asendas 1938 valminud Pärnu Suursild.
Pilt: endisaegne postkaart

Visiooni taust

Sõidukite osas on Eiseni kirjeldatavad muudatused pigem kvantitatiivsed kui kvalitatiivsed. Eisen näeb ette, et autost saab tulevikus domineeriv liiklusvahend, kuid talle jääb kättesaamatuks kogu see liigirikkus markide, tüüpide jms osas, mis oli iseloomulik juba 1930. aastatele. See kehtib ka muude transpordivahendite kohta. Eisen opereerib ikkagi nende kategooriate piires, mis talle tuttavad või sel ajal mingilgi määral kombatavad olid. On palju sellist, millele ta tähelepanu üldse ei pööra – kõige olulisem vast liikluskorraldusse puutuv (liiklusmärgid, eriliigilised teed jne). Kahtlemata väärib allakriipsutamist Eiseni usk moodsatesse liikumisvahenditesse ajal, mil enamik eestlasi ei osanud autot veel ettegi kujutada, kuid ennustus reedab, et ka tema ei adunud täielikult auto poolt põhjustatavate muudatuste kõikehõlmavust ja fundamentaalsust ühiskonna erinevates sfäärides juba lähimas tulevikus. 1900. a polnudki Eisenil auto tõelist potentsiaali võimalik ette näha. Küll on ainuüksi tehnoloogia võidukäigu ja selle edasise arengu tunnistamine märk Eiseni laiast silmaringist, tähelepanelikkusest ja modernsest mõttelaadist. Arvestades, et tegemist on ilukirjandusliku palaga, on muidugi eraldi küsimus, kas ta ka tegelikult kirjapandu võimalikkusesse uskus.

Kiirus

Eraldi tasuks veel esile tõsta kiiruse olulisust Eiseni jaoks. Tehnoloogiline maailm ei olnud mitte ainult parem, vaid eelkõige oli see kiirem. Kui Eisen peaaegu üldse ei pööra tähelepanu uudsete nähtuste eripäradele, siis kiirus on loo läbiv aspekt.
Tõsi, nii tollased rongid, autod kui ka vee- ja õhusõiduvahendid oleksid meie jaoks talumatult aeglased, kuid oluline on see, et varem oli elu veelgi aeglasem. Nii aeglane, et tehnoloogilise kiiruse mõiste ja taju puudusid sootumaks. Kui enne rongiliiklust tuli varuda Tartust Tallinnasse ja tagasi jõudmiseks mitu päeva aega, siis raudtee andis Eisenile ja kõigile soovijaile võimaluse sõita Tallinnast Tartusse kõige kiiremini u 7 tunniga, Peterburgi aga u 10 tunniga. See oli oluline muutus.
Inimene ei olnud enam seotud maalapikesega tema vahetus ümbruses – sellega kaasnesid uued võimalused ja väljakutsed. Mitte asjata ei võrrelnud Kreutzwald rongi tähtsust raamatutrükkimise, kompassi ja püssirohuga. Auto võimaldas sõitjal lisaks kiirusele valida ka sõitmise suuna. Juba 20. sajandi alguses suudeti autoga arendada kiirust enam kui 100 km/h, kuid siinses linnapildis leiti kümmekond aastat hiljemgi ime olevat, kui „isesõitja vanker“ hobusest kiiremini liikus. Auto arendatavat kiirust peeti meeletuks.Veel 1920. aastatel ei tohtinud linnas sõita kiiremini kui 25 km/h. Uue kiirusliku maailmaga harjumine nõudis aega.

Kokkuvõte

Tulevikuennustusi tehti sajandivahetuse paiku kogu maailmas üsna palju ja neid avaldati ka eestikeelsetes ajalehtedes. Kindlasti oli erinevate tulevikuvisioonidega kokku puutunud ka Eisen. Seetõttu on raske määratleda tema visiooni originaalsust. Üldjoontes on kõik ennustused sarnased, küsimus on vaid detailsuses ja radikaalsuse astmes.
Eiseni ennustuse muudab aga unikaalseks ja oluliseks asjaolu, et ta rakendab selle Tallinna linna kontekstile. Vastuoksa Eisenile oli enamik tollastest tulevikuennustustest üldplaanilised ja kitsalt objektikesksed. Eisen on astunud sammu edasi ja püüdnud muutusi kontekstualiseerida, sidudes reaalsuse ja nägemuslikkuse. Seda tehes on ta saanud tulemuse, milles peegelduvad avatud vaimuga eestlase arusaamad ja maailmatunnetus. Nagu nägime, haarab olulise osa sellest tunnetusest transpordisüsteemi puutuv. Seda mitte põhjuseta. Ühiskonnale oli avanenud uks tehnoloogilisse epohhi. Liikumine ja kiirus olid omandamas uut tähendust. 1900. aasta inimesed elasid uue ja vana põrkumise epitsentris. Muutused olid nii drastilised, et täielikult polnud indiviidil võimalik neid aduda. Oli võimalik vaid tajuda, et maailm ei ole enam endine. Seda tõdemust märgibki Eiseni ennustus.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv