Kultuur ja Elu 4/2011


Kultuur ja Elu 3/2011

 

 

 

 EKP III kongress kogu koosseisus. Altkulmu põrnitsedes või nägu peakotti peites kavandati teist tulevikku eesti rahvale. Jaan Anvelt eelviimases reas vasakult kolmas. (Raamatust „Ülevaade Eestimaa Kommunistliku Partei ajaloost“, 1963.)

1. detsember 1924

tekst: Valdur Raudvassar

Tänavu möödus sellest ajaloosündmusest 87 aastat. Kuigi mässukatse suruti maha enne, kui päike jõudis Tallinna kohale või uudis laiema üldsuseni, on avantüüril pikemad juured.

Mässajate arvates pidi nende üritusest algama uus ajastu, tegelikult aga tähistas see ühe ajajärgu lõppu, mis oli alanud Tartu rahuga 2. veebruaril 1920. Tartu rahuga lõppes Vabadussõda, mida peeti Venemaalt sisse tunginud punaväe vastu. Venemaa tunnistas Eesti iseseisvaks riigiks, kelle vastu tal pole enam mingeid nõudlusi. Kuid Venemaad valitses Nõukogude valitsus, kes oma usutunnistuse, kommunismiõpetuse järgi oli sõjas kogu maailmaga. Sõda võis lõppeda vaid ülemaailmse kommunismi võiduga.

Eesti oli esimene riik, kes Nõukogudega rahu tegi. See äratas üsna laialdast hukkamõistu, kuid peagi järgnesid Eestile teised sõdivad riigid. Kommunism polnud küll sammugi oma dogmadest taganenud, kuid maailm harjus nendega kui süütute veidrustega. Oli ju „kristlikus maailmaski“ kirik riigist lahutatud. Omamoodi „seklarisatsioon“ toimus ka Nõukogudemaal – kommunistlik võim hargnes kaheks keskuseks: Nõukogude valitsus, kes sõlmis rahulepinguid kodanliku maailma riikidega, ja komintern, kes jätkas maailmarevolutsiooni nende kukutamiseks. Tegelikult oli see pettemäng maailma tähelepanu hajutamiseks. Lenin ja Trotski, Stalin ja Zinovjev kisklesid omavahel võimu pärast, jäid aga kommunistideks edasi. Juba Bresti rahulepingu järel 1918. aastal volitas Venemaa kompartei VII kongress Keskkomiteed tühistama kõik lepingud ja jätkama sõda, kui saabub sobiv hetk.

Sobivat hetke hakati kohe ette valmistama. Tartu rahu järel ei saadetud Venemaal laiali Nõukogude valitsuse ja kominterni juurde loodud eesti osakondi, nagu nõudis lepingu seitsmes artikkel – neid hakati kasutama õõnestustegevuses Eesti riigi vastu. Juba enne Vabadussõda oli saadetud Eestisse fanaatiline kodumaa iseseisvuse vihkaja Viktor Kingissepp, kes oli aastatega pununud ulatusliku põrandaaluse võrgu. Õõnestustööd rahastati heldelt Venemaalt. Ainuüksi kominternilt tuli Kingissepale kuus 300 000 – 500 000 Eesti marka. Elukutselised põrandaalused elasid laialt – käisid hästi riides, einestasid restoranides, purjutasid, seiklesid naistega, sõitsid taksoga („Põrandaaluste juhi paljastusi“, Akadeemia 10/2001). Eraldi tasu tuli salakuulamise eest Leningradi sõjaväeringkonnalt või GPU-lt (julgeolekuteenistuselt).

Õõnestustegevus oli kombitsad ajanud noore Eesti riigi kõikidesse eluvaldustesse – poliitikasse, kooliellu, riigikaitsesse. Hoolikalt valvatud idapiiri aitasid ületada äraostetud piirivalves, Riigikogusse pugesid kommunistid Töörahva Ühise Väerinna nime all. Suure poliitika lained ulatusid Võrumaalegi. Võru Teataja kirjutas 11. veebruaril 1922 kolmest „juudisoost Võru elanikust“, keda süüdistati salakuulamises, andmete saatmises Leningradi sõjaväeringkonnale ja suurte rahasummade saamises. 23-aastane Lea Nohmani tütar Jeirus mõisteti surma, kümne- ja viieaastase vangistuse said tema õde ning kolmas osaline. Isa ja teised pereliikmed olid juba varem vangi mõistetud. Kuigi 1920. aastaid Eestis iselomustab äärmine, peaaegu riigivõimu puudumiseni läinud demokraatia, karistati riigireetmise eest karmilt. Järgneval kümnendil, „Pätsi ajal“ ei viidud täide ühtki surmaotsust ja 1938. aastal amnesteeriti kõik poliitvangid. 1923. aastal ilmus Võrus õpilasalmanahh „Viisnurk“ Eesti elu ja riiki halvustava sisuga. Tegelikult panid selle kokku seminari õpetaja Aleksander Antson ja gümnasist Valter Kaaver. Juurdluse järel lahkusid mõlemad Võrust, jätkates kommunistlikku kihutustööd. Kaaver põgenes hiljem Venemaale ja sai teenitud karistuse hoopis „isakeselt“ Stalinilt – suri vangilaagris.

Lenini teooria järgi on põrandaaluse töö peasihiks massimeeleavalduste provotseerimine, mis viiks veriste kokkupõrgeteni politseiga. See pidi kasvatama viha valitsuse vastu. Eestis andis selleks lootusi 1. mai, mil on kombeks minna kogu perega välja „kevadet hingama“. Järsku püstiaetud miiting punalippude, käredate laulude ja räuskavate kõnemeestega äratas siis hulkade uudishimu nagu Lindora laat tänapäeval. Kuid Eesti politsei ei tulistanud kunagi rahvasse, katsus vaid kinni võtta sinna põgenevat kisakõri. Nõukogude valitsus taotles kohe selle väljavahetamist Venemaalt vangistatud eestlasega. Nõnda pääses Venemaale ka Lea Jeirus.

Ajajärgu laineharjaks sai Viktor Kingissepa tabamine mais 1922. Ülekuulamisel ja kohtus käitus ta julgelt ning avameelselt. Elukutseks ütles: „Eesti Vabariigi kukutaja.“ Küsimusele, kas puhkeb kommunistlik mäss, vastas: „Mida varem, seda parem, kuna põrandaaluste hulgas kaob idee, kõike tehakse vaid raha pärast.“ Seda olid juba märganud peremehedki Venemaal ja ähvardasid rahavoolu peatada. Põrandaaluste juhtidel tuli riskida millegi kaelamurdvaga – relvastatud mässuga. Selle üldjuhiks sai Jaan Anvelt, tähtsaim bolševik Kingissepa huku järel.


Tondipoiste mälestussammas. Eesti rahuliku arengu seadis tõsisesse ohtu Nõukogude Venemaa korraldatud relvastatud võimuhaaramiskatse 1924. aasta 1. detsembril. Üritati vallutada valitsusasutusi, transpordi- ja sidekeskusi ning sõjaväeosi. Riigipööre kukkus läbi, sest ei leidnud rahva hulgas mingit poolehoidu. Juba samal päeval löödi mässajad tagasi. Piirile koondunud Nõukogude vägedele ei jõutud isegi ametlikku abipalvet saata. Putši ajal hukkus 44 inimest, sealhulgas 4 Tondi sõjakooli kursanti. Nende mälestuseks paigaldati peagi sõjakooli ette Tondipoiste mälestussammas. Monument hävitati 1941. a. ja taastati vanade fotode põhjal 2009. a.

Mässu plaan nägi ette valitsuse ja riigikaitsega seotud asutuste kiiret vallutamist Tallinnas. Oletati tööliste liitumist mässuga ja sõdurite ületulekut – ilmselt 1917. aasta Vene kogemuste põhjal. Venemaalt lubati Punaarmee toetust niipea, kui võim üle võetud ja riigiraadio kaudu „vennaliku abi“ palve saadetud. Esialgu viidi sõjaseisukorda Peipsi taga paiknev 56. laskurdiviis. Eesti politseil oli teada mässukavatsus, teadmata jäi selle algus ja löögisuunad. Mässu algatuseks värvati umbes 300 kommunisti, osalt ka piiri tagant, koguni venekeelseid. Alles 30. novembri õhtuvidevikul talutasid naisseltsimehed need löögisalkade kaupa salakorteritesse, kust väljuda ei lubatud, ja teatati, mis ees ootab.

Mäss algas hommikul kell 5.15. Kiiresti hõivati tsiviilasutused: postkontor, telefonikeskjaam, Balti vaksal, kitsarööpmeline raudteejaam, Toompea loss, Riigivanema maja – riigivanem Akel sai peitu pööningule. Kuid sõjakoolis sõjaministeeriumis, sõjaväekasarmuis, siseministeeriumis, politseijaoskondades löödi mässajad taganema ja hoogsa vastupealetungiga vabastati pealinn päikesetõusuks. Anvelt põgenes esimeste hulgas, tappis veel kaks vastutulijat ja peitus Vene saatkonda Pikal tänaval. Mässajatest langes vaid 12 meest, vangistati paarkümmend. Mässajate poolt mõrvati 21 inimest: teedeminister Kark, jaamaülem Jaanus, kooliinspektor Grünwaldt koos autojuhiga, viis ohvitseri, üks sõjaväeametnik, neli kadetti, üks politseiülem, neli kordnikku. Haavata sai kaks sõjaväelast ja 16 eraisikut. Vasturünnakul langes kolonelleitnanit Rossländer. Järgnevail päevil tabas politsei hulka mässus osalenuid, millega vangistatute arv tõusis 140-le. Nende hulgas oli vaid kolm töölist. Sellega varises kokku ka kommunistlik müüt töörahva vabadusvõitlusest.

Mäss maakondadesse ei kandunud, aga nagu maa alt kerkisid Tartus, Valgas, Võrus tänavaile vanad vabariigi valvurid – relvastatud kaitseliidu salgad. Need olid Vabadussõja järel laiali saadetud, nüüd märkas valitsus taas rahvaalgatuse vajadust iseseisvuse püsimisel. Kaitseliit legaliseeriti kogu riigis.
1. detsember 1924 sai õpetuseks ka vaenlasele: 1940. aastal korrati kõike juba vastupidises järjekorras. Kõigepealt tuli Punaarmee, siis riigikukutamine ja viimasena alles „töörahva ülestõus“.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv