Kultuur ja Elu 3/2011


Kultuur ja Elu 2/2011

 

 

 

 


Karula rahvusmülgas

70 aastat tagasi 14. juunil algas esimene küüditamine, millele järgnes 1949. aasta märtsiküüditamine. Karulas halvasid repressioonid eriti rängalt ala, mis asub Lüllemäelt kagus.

1994. aasta 14. juuni Valgamaalane teatab, et Karulasse luuakse rahvuspark. Võiks eeldada, et pargi kaudu puhutakse sellesse inimestest laastatud paikkonda elu sisse. Et rajatakse park, mille üle võiksid kõik uhkust tunda. Kus kehtivad Eesti Vabariigi seadused ja inimõigused, mitte nõukoguliku koolitusega ametnike suva. Praegu aga tunnevad pargi üle uhkust selle organiseerijad ja need, kellele on meelepärane kulaklusele järjekordne ärategemine. Mis tunne on neil, kellest pargiga üle sõideti?

Kõrgeim võim pidi kuuluma ju rahvale? Initsiatiiv pargi rajamiseks tuli Eesti Looduse Fondilt ja Keskkonnaministeeriumilt. Organiseerijate hulka olid arvatud vallametnikud, metsa- ja jahimehed. Kuhu aga jäid tulevased maa- ja metsaomanikud, keda park kõige rohkem puudutada võis?

Paljusid Karulasse tagasisoovijaid, keda punaterror oli mööda ilma laiali loopinud ja kes oma ülejäänud elu oleks soovinud siduda kodu-Karulaga, ei esindanud keegi. Ka ei tehtud neile avalikke üleskutseid, näiteks „Inimesed, tulge Karulasse tagasi!” Siit võib teha järelduse, et neid ei tahetudki tagasi. Ja nii viidigi rahva seljataga läbi talumaade sundkollektiviseerimine. Ei mingeid kokkuleppeid. Kinnistu omanikule dikteeriti dokumendiga, kuidas ta peab pargis käituma. Maid jäeti tagastamata ja omanikele kehtestati üliranged piirangud.
Elu jäi seisma. Võsa ja umbrohi võtavad üha suuremat ulatust. Järved on kinni kasvanud, varem alati korralikult niidetud kraaviperved on võsastunud, heinamaad on umbe kasvanud, puud on peale kasvanud, koprad purevad kaldaäärseid puid, maa soostub. Rahvusmülgas, mitte rahvuspark.

Kui 14. juunil 1941 pandi inimeste Siberisse küüditamisega Karulas alus looduse umbekasvamisele, siis 14. juunil 1994 tõkestati pargi loomise sildi all küüditatute tagasitee koju. Karula inimesed toimetati Siberisse ja teised teevad sinna nüüd oma rõõmupargi!!!

NSVL lagunemisel jäi kõikides tekkivates üksustes valitsevaks mõtteviisiks bolševism, millega vältimatult kaasneb rahva enesemääramise õiguse eitamine.
Minge ja vaadake seda imeilusat Eestimaa kanti, mis on mitmete põlvede Karula-inimeste poolt üles haritud, kuid „tänu” ELF nüüd juba endise juhi Rein Kuresoo, endise Karula rahvuspargi direktori Pille Tomson-Kama jt. aktiivsele „tegevusele” on mülkaks muudetud.

Tea Kurvits,
Kultuur ja Elu peatoimetaja


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv