Kultuur ja Elu 3/2011


Kultuur ja Elu 2/2011

 

 

 

 Richard Wagneri lavamüsteerium „Parsifal”.
Foto: http://parsifalestonia.wordpress.com/

PARSIFAL
Lunastaja-Sangarist tehti Karlsson katuselt

tekst: JAANIKA KRESSA

Euroopa kultuuripealinnas 2011, Tallinnas, etendus Nargenfestivali raames neljal augustiõhtul Noblessneri valukojas Richard Wagneri lavamüsteerium „Parsifal”.

Rahvusooper Estonia kirjandustoimetaja Liina Viru on koostanud mahuka kakskeelse kavaraamatu. Paraku ei selgu sellest, kes on Eestis esmakordselt esitatava „Parsifali” libreto maakeelde ümber pannud. Ometi on Wagneri puhul tekst olulisem kui kõikide teiste autorite puhul. Tema nimelt kirjutas sõnad, millele muusika lõi, ise. Ja neis on sõnum, väga tugev ja selge, läbi kaalutletud ja kristalliseerunud sõnum. Tegemist on geeniuse viimase ooperiga, mis esietendus pisut enne helilooja surma. Lunastusesõnumit oli looja endas kandnud aastakümneid.

Magdalena Anna Hofmann ja Roman Sadnik

Muidu on kavaraamat nagu üks teatrikava ikka. Natuke reklaami, näitlejate nimed, sisukokkuvõte. Kui Estonia on ettevõtmise korraldaja, sest ooper on kultuuripealinna osa, siis tähendab see muidugi orkestrit ja tehnilist kaadrit. Ka koori. Kuid soliste on estoonlaste hulgast vähe ja see eeldaks, et mujalt kokku kutsutud on suure Wagneri-kogemusega lauljad. Nii aga pole või kui vähemalt Liina Viru koostatud kava uskuda, on korralik põhi all vaid Kundry osatäitjal Irmgard Wilsmaieril ja Amfortase osatäitjal Eike Wilm Schultel.
Wilsmaieri repertuaari on varem kuulunud nii Sieglinde kui Brünnhilde (Walküür), Norn ja Gutrune (Jumalate hukk), Veenus (Tannhäuser), Kundry (Parsifal), Isolde ja Brangäne (Tristan ja Isolde).
Schulte repertuaari aga Friedrich von Telramund ja Kuninga heerold (Lohengrin), Wolfram (Tannhäuser), Gunther (Jumalate hukk), Sixtus Beckmesser (Nürnbergi meisterlauljad), Kurwenal (Tristan ja Isolde), Klingsor ja Amfortas (Parsifal).
Õige Wagner-temperamendi võtsid laval aga välja hoopis Viini kooliga lauljad Magdalena Anna Hofmann Kundryna ja Roman Sadnik Parsifalina. Kuigi varasem Wagneri-kogemus väiksem, tekkis just nende lavapartnerluses lisaks õigetele nootidele veel midagi, mis oli osa müsteeriumisse sisse kirjutatud autori sõnumist.

Lavastada tuimalt ja kujundada koledasti on moes

Ameeriklase Richard Deckeriga, kes samuti nimitegelase osa esitas, oli partneritel raskem lavalist kontakti leida. Kas tõesti on üle ookeani olemas täiesti teine Wagneri esitamise traditsioon? Et peab olema igav, lohisema ja mõjuma koomiliselt?
Tundub, et see suhtumine on üle vee kandunud ka siinsetele lavastajatele, kunstnikele ja liikumisjuhtidele. On moes Wagnerit lavastada tuimalt või kritiseerivalt ja kujundada koledasti. Leiame ka kirjandustoimetaja ehk kava bukleti koostaja intervjuu lavastajaga, ent see ei kuulu bukleti paremikku. Ennast üdini tänapäevaseks inimeseks nimetav n-ö lavastaja, jäägu ta nimi nimetamata, teatab, et pole ooperisse, mida lavastab, kiindunud, sest selles on palju kristlikku sümboolikat.
Olen varem mitmete Wagneri lavastuste puhul retooriliselt küsida tahtnud, mis vägi või tõbi sunnib inimesi (või mitte-inimesi?), kes Wagnerit ei mõista ega armasta, teda ikka lavastama? Olen väsinud vaatamast meelega vildakalt lavastatud oopereid ega suuda mõista, mis toimub nende inimestega, kes midagi niisugust teevad? Miks nad ei lavasta kedagi teist, kellega nad saavad samastuda?
Lavakujundus, lavastajakontseptsioon, lavaline liikumine jne, need kõik peaksid autori sõnumit – nii helides kui sõnades – toetama ja teenima, aga mitte tapma. Praegu on juhtunud see viimane: Lunastaja-Sangarist on tehtud Karlsson katuselt!

Wagnerit tuleks esitada kontsertvariandina

Tõenäoliselt pole tänapäeva maailm ja praegused teatrid võimelised Wagnerit klassikalisel ja autoritruul kujul ette kandma, sest meie ajastu lavastajad ja kunstnikud kas ei oska, soovi või ei saa (huvitav, miks?) seda teha. Selle asemel tegelevad nad Wagneri „interpreteerimisega“ nii, et välja tuleks mingi moonutatud segane sõnum, autori uskumusi, elutõdesid ja loomingulist kreedot püütakse rüvetada ja määrida ning pisendada iga hinna eest.
Ometi on orkestrid ikka valmis Wagnerit mängima, solistid laulma ja ka publik kohale tulema. Puhuti lausa kadestasin orkestrantide istekohti, sest nemad ei näinud selja taga, laval toimuvat silmanikastavat vaatepilti. Nad mängisid jumalikku muusikat, mis muidugi oleks palju paremini sobinud Estonia teatrisaali, Niguliste kirikusse või kas või Vabaduse platsile püstitatud suvelavale. Aga ei, valiti üks kole koht, kus eksponeerida torusid. Wagneri klassikalisi tegelasi on ju moes riietada rottideks või panna Wotanile jalga torumehe tunked... Me elame ajal, mil tuleks keelata Wagneri igasugune muu esitamine kui vaid kontsertvariandina. Seda seni, kuni inimkond saab üle oma sõjajärgsest lastehaigusest ja Wagnerit pääsevad lavakujundama tõelised wagneriaanid.

Wagner on religioossne, Graal sarnaneb Walhallaga

Nad on juba kusagil olemas. Siegfriedi ja Parsifali sarnased germaani ürgallikad, kes pole veel teadlikud oma missioonist tappa lohe ja taaselustada Püha Graal.
Wagner on igal juhul religioosne. Olles kogu elu oma ooperite läbi ehitanud Muinas-Germaaniat, olles elustanud Aaside jumalate panteoni, tuues nad lavale meie ette inimeste kombel tülitsema ja armastama, tajus Wagner religioonide ühtsust ning tegeles oma elu lõpul sügavalt ka lunastuse teemaga. Wagneri solkimine on pühaduseteotus.
Graal sarnaneb Walhallaga, toidab-joodab vaimse eluleivaga. Armastuse ja võimu asemel on selles müsteeriumis esiplaanil surma ja lunastuse teema. Surm ja suremine on püha, see on ilus, kui ollakse õndsad usus ja armastuses. Kõik ümberringi peaks olema igavikuline ja ilus, taevalikult harmooniline. On aga ainult mingid torud. Millises, millal, kus ja kelle vahel sõlmitud salaprotokollis on sätestatud, et Wagneri ooperite kujundus peab olema visuaalselt eemaletõukav, kurnav ja masendav, et hoida olukorda kontrolli all?

Õnnehetked on üürikesed, valu ei ülenda

Rikkumatu looduslapse Parsifali äratab teadmatusest Kundry suudlus. Kundrys tunneme ära Brünnhilde: mõlemad on jumalale vastuhaku eest unne mõistetud, mõlemad ootavad õiget äratajat. Wagner, kes armastas naisi, on andnud neile raske saatuse: igatseda, oodata, aidata, andestada... ja õnnehetked on nii üürikesed... Sieglinde saab Siegmundiga kokku vaid korraks, nende poja kasvatab üles võõras, kes ta metsast leiab. Parsifali emal Herzeleidel läheb paremini, tema saab poja pärast muretseda, kuni sureb südamevalust.
Meeste pärisosaks on mõõkade ümber jagelemine ja naised meenuvad neile harva. Milles õieti on süüdi Amfortas, mees, kellele on määratud teenida ülimat pühadust? Kannatus ei ülenda teda, vaid tuhmistab tundeid ja alandab jumalikku inimeses. Kannatus, liiga suur valu paneb surma armastama. Graali kuningas ei suuda enam püha talitust pidada...
Ka Richard Wagner ise oli üks surelik mees. Paljuski peitus tema edu selles, et jumalad teda soosisid, saates tema kõrvale Cosima – naise, kes suutis meest mõista igal tasandil ja kellele geenius sai tõepoolest toetuda.

Aeg tuleb ja Wagneri sangarid ärkavad

„Parsifali” meloodiad on enneolematult rahulikult voolavad ja taevalikult kirgastunud. Wagneri vägi on saavutanud säärase ilu ja usu tasakaalu, et jõud vaid aimub. Tema tõeline vitaalsus viibib kogu aeg juures, aga ei ole enamasti ekspluateeritud ega eksponeeritud, liigutud on järgmisele tasandile: maine on jäänud seljataha, ees ootab Värav!
Kas „Parsifaliga” pole mõeldud siiski ka väravat, kuigi Euroopa Kultuuripealinna 2011 üheülbaline tõlge rääkis kogu aeg vaid narrist? Tahtmine lunastajast tola teha, pole kindlasti mitte Wagneri tahe, vaid tema solkijate soov. Ka Siegfriedi, kes Wagneril on sangar, on lavadel üritatud näidata totukesena.
Kätte on jõudnud see, mille kohta Edda Odini kaarnaloitsus kirjas seisab, et vaibub jaks ja vajuvad käed, kipub tukkuma teovõimsaim aas, hingetuks jäävad ööde hingused, päris uimaseks pulmad ja peied. Maailmavallutav multikulti soovib rahvused juure pealt läbi lõigata. Inimestel pole enam pidet. Ent õiged geenid toimivad ikka goetheliku printsiibi järgi, nagu Parsifali puhul: otsides iseendas leitakse kõik.
Igas Wagneri ooperis leidub ka mõni polüüp, kes on midagi varastanud ja nutab, miks teised teda ei armasta. „Parsifalis” on see Klingsor, „Siegfriedis” Mime, mõnes muus ooperis leidub teisi hea mitu tükki. Kas jätaks otse ütlemata, keda nende all on mõeldud, et Wiesenthali keskus ei tuleks ajakirja kinni panema?
Aeg tuleb ja Wagneri loodud sangarid ärkavad. Ja isegi kui nad omaenda olemusest esialgu midagi ei tea, ei sega see neil saada sellest teadlikuks õigel hetkel. See hetk tuleb, nagu ka Vaim Hegeli filosoofias ühel hetkel iseendast teadlikuks sai. Jääb vaid imestada ja kiita, kuis Wagner kahe sajandi eest ette nägi, milline viletsus ja pimedus valget inimest ootab.

Veel kord tänu muusikutele

Kõnealuse Eestis esmakordse „Parsifali” lavastuse kavaraamatu kõige väärtuslikum osa on Wagneri kronoloogia, fotod ja kommentaarid lõpuosas (kirjandusteadlane ja kultuuriloolane Loone Ots, muusikateadlane Kristel Pappel ja Eesti Richard Wagneri Ühingu esimees Martti Raide) – wagneriaanidele küll ei midagi uut, kuid ilus ikkagi, teistele aga ehk esimene tutvus. Nendelt vaesekestelt on lood aga ilmselt varakult tellitud ja nad on oma mõtisklused kirjutanud enne seda, kui nende silmad on näinud järjekordse Wagnerit lavastava üleilmastuva agitbrigaadi visuaalset kakofooniat.
Olgu aga veel kord öeldud eraldi tänusõnad dirigentidele ja koormeistritele, orkestrile, kooridele ja solistidele: tänu teile kõlas Richard Wagneri muusikaline sõnum! Kunstide sünteesist ja lavamüsteeriumist oli asi aga küll ikka väga kaugel.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv