Kultuur ja Elu 3/2011


Kultuur ja Elu 2/2011

 

 

 

 


Rahvale kuuluvad rahvusriigid ja nende eksistentsi alused

tekst: Georg Kirsberg


Georg Kirsberg, reservohvitser, MTÜ Põliseestlased juhatuse liige, Kieli ülikooli politoloogia magistrant.

Ühiskonnaarenguliste protsesside kaudu on rahvad kinnistanud enda tegevuse teatavale territooriumile. See on ühiskonna loomuliku arengutee tulemus. Sellised protsessid viisid kokkuvõttena rahvusriikide sünnini.

Ühiskonnaarenguliste protsesside kaudu on rahvad kinnistanud enda tegevuse teatavale territooriumile. See on ühiskonna loomuliku arengutee tulemus. Sellised protsessid viisid kokkuvõttena rahvusriikide sünnini.
Georg Kirsberg, reservohvitser, MTÜ Põliseestlased juhatuse liige, Kieli ülikooli politoloogia magistrant

Rahvusele kuuluvate riikide teke tähendab võimet isevalitsemiseks ehk teisisõnu riigi ühiskondliku ülesehitamisvõimet. Riigi piiridega määratud territooriumi iseloomustab selgelt määratletud võim ja kodanikkond, kes ennast valitseda suudab. Paraku oleme järjest enam seda võimu ja otsustustahet kodanikena kaotamas. See viitab dialoogipuudusele ja arendusinformatsiooni küllusele või nappusele. Tulem on ühiskonna jaoks sama: otsuste-lahenduste mitterealiseeruvus ja otsustamatus. Mõlemal juhul on see viinud riigi võõrandumiseni rahvast ja otsuste määramise lähtumisele vaid eelarveolukorrast, mitte reaalsetest ühiskondlikest vajadusest. Seega rahva vajadused määratakse eelarve alusel.
Riigivõim on nii ülbeks läinud, et eesmärgiks on kontrolli saavutamine omavalitsuste ja kodanike tegevuse üle. Rahval puudub samas igasugune kontroll riigi tegevuse üle. See tähendab, et riigi eesmärk on kontrollida rahvast, mitte vastupidi. Seega ei saa rahvusele kuuluvast riigist ega rahvusriigist enam juttugi olla.

Et võimu saavutada ja tajutavaks muuta, on riik teinud tõsiseid jõupingutusi. Välja on antud tuhandeid seadusi, direktiivse, ettekirjutusi ja määrusi, mida keegi täita ei suuda, rääkimata nende teadmisest. Kohalikele riiklikele seadustele lisandub veel kümneid tuhandeid lehekülgi välisriikide omi. Kui neid hoolega järgida, siis võib selguda, et eesti rahva võib homne päev vangi panna, sest mingi seaduse vastu üle 100 000 leheküljelisest seadusevirnast on keegi ikka eksinud. See sisendab ühiskonda hirmutunnet, mis on omane vaimsele okupatsioonile. Levinud on ka arusaam, et nende seaduste teadmine teeb targaks ja kinnitab lojaalsust riigile. Tegelikkuses on see viinud selleni, et maavalitsustest ja muudest riigiasutustest on kujunenud kirikumõisad, kus tavakodanik peab käima almust palumas või teisel juhul ollakse juba nii võõrdunud, et rahvas kõlbab vaid idee doonoriks.

Teisalt, kui valdade liitmise iharus peale tuleb, võib ju küsida, kas me teame, milliseid funktsioone külad täita ei suuda ja millised funktsioonid delegeeriksid nad valdadele? Alles seejärel võiksime ette võtta maakonnad. Maavanema ülesandeks on aga esindada maakonnas riigi huve vastavalt riigiaparaadi huvidele. Tema ülesandeks on ka järelevalve ja seega kontrolli teostamine kohalike omavalitsuste tegevuse üle. Mitte reaalsete ühiskonnaarenduslike protsesside tagamine. Kohalikud omavalitusliidud kui rahva iseolemise kehastus on aga nii devalveerunud, et arenguvisioone peavad nende eest ajakirjanikud kirja panema.

Õhus on tunda võimukriisi lõhna, kuna valitsus ei suuda enam tajuda, kelle huvides riik funktsioneerima peaks – kas esiplaanil on Euroopa Liidule ja kapitali huvidele allumine või kodanike huvides toimimine? Ilmselt on olulisem ikka see esimene, sest selle eest võib keegi sulle trahvi teha, suhkrutrahv ja IMF-i sanktsioonid meie lõunaosariikide liiduvabariikides seisavad juba näitena ees. See viitab vajadusele alluda mitte rahva-, vaid rahavõimule, kuna rahvas enda riiklikku võimu korrale kutsuda ei suuda. Samas on rahva korralekutsumise puudujääk kergesti kõrvaldatav telereklaami ja muude meediamanipulatsioonide kaudu. Nii ongi rahvas lahutatud võimust ja võimalusest elada rahvuse huvides toimivas riigis. 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv