Kultuur ja Elu 1/2011


Kultuur ja Elu 4/2010

 

 

 

 


Eesti kunst paguluses
HANS TSIRK (1899-1987)

tekst: Kersti Koll
Foto: EKM fotoarhiiv


Hans Tsirk. Kaks naist. 1950. Süsi.

Eelmisel sügisel Kumus avatud suure eesti pagulaskunsti näituse ajal tulid mitmed väärikas eas vaatajad küsima, kas Hans Tsirgi näol on tõesti tegemist arstiga, keda nad oma varasest lapsepõlvest suure soojusega mäletasid.

Hans Tsirk sündis 26. mail 1899. aastal Valgamaal Karula vallas vallasekretäri perekonnas. 1917. aastal lõpetas ta Valga Reaalkooli eriauhinnaga joonistamises. Nii kunsti kui reaalainete alal andeka noormehena läks ta Peterburi, et õppida sealses kunstiakadeemias arhitektuuri. Õpingud katkesid aga kiirelt peagi alanud Oktoobrirevolutsiooni tõttu. Koju naastes tegi Hans Tsirk oma eriala valikul täieliku kannapöörde ning astus hoopis Tartu ülikooli arstiteaduskonda, mille lõpetas 1925. aastal. Õpingutele järgnes 1944. aastani erapraksis sise- ja lastearstina Nõmmel. Eelmisel sügisel Kumus avatud suure eesti pagulaskunsti näituse ajal tulid mitmed väärikas eas vaatajad küsima, kas tõesti on tegemist sama arstiga, keda nad oma varasest lapsepõlvest suure soojusega mäletasid.
Arstikutsele pühendunult loobus Hans Tsirk teadlikult aastateks kunstiga tegelemise mõttest. Kirjas 26.02.1956 Stockholmi Ajaloomuuseumis töötanud Lilli Lüüdik-Kaelasele, kes kogus plaanitava entsüklopeedia jaoks eesti pagulaskunstnike biograafilisi materjale, on Tsirk maininud, et ta ei külastanud sel perioodil isegi kunstinäitusi, kartes vana joonistamiskire ärkamist, mis võiks kahjustada ta tööd arstina. Kuid pärast paarikümneaastast vaheaega hakkas ta 1938. aastal taas joonistama ning tegeles sealtpeale arstipraksise kõrval kunstiga elu lõpuni. Küpses eas tärkas vana joonistuskirg tänu juhusele – kui üks noor kunstnik tema uus kodus nende perekonda portreteerides jänni jäi, asus Tsirk ise oma pereliikmeid skitseerima. 1943. aastal valis þürii, kuhu kuulus ka Eduard Wiiralt, mõned tema joonistused kevadnäitusele Tallinna Kunstihoones.
Hans Tsirk oli ka kirglik loodus- ja aiandushuviline ning harrastas regulaarselt tervisesporti ja vabakehakultuuri, 1930-ndatel oli ta ka Eestis Vabakehakultuuri Ühingu esimees.
1944. aasta 21. septembril põgenes Hans Tsirk koos abikaasa ja viie lapsega laevaga Lapland Danzigisse. 1951. aastani elas Tsirk oma perega mitmel pool Saksamaal ja põgenikelaagreis, kõige pikemalt Geislingenis (1945–1950) ning töötas ka põgenike organisatsioonide UNRRA ja IRO arstina. 1951. aastal emigreerus koos abikaasa ja kahe pojaga USA-sse. Seal sooritas ta 1955. aastal uuesti arsti kutseeksamid ning töötas psühhiaatrina New Yorgi osariigis Letchworth Village`is vaimsete häiretega patsientide hoolekandeasutuses kuni pensionile minekuni 1969. aastal. Seejärel elas ta Connecticuti osariigis East Hartfordis.


Hans Tsirk. Sõjapõgenike laeval. 09. 1944, süsi.

Andekas ja omanäoline looja

Hans Tsirk oli erakordselt andekas ja omanäoline looja, samas oli ta kunstis eelkõige iseõppija, mida ta oma biograafilistes materjalides alati ka rõhutas. Oma varasemates joonistustes on ta kujutanud maastikke ja inimesi, väga sageli oma pereliikmeid. Tema käsitluslaadis köidab loomuomane tugev karakteritabamine, aga ka teatud sugulaslikkus Kristjan Raua laadiga. Sõja-aastail lisandub loomingusse üha enam ekspressiivsust. Oma söejoonistustes on Tsirk tundliku joonega jäädvustanud nii lahkumise oma Nõmme kodunt, põgenikelaeva rusuva ängi ja hirmu kui ka Saksamaa põgenikelaagreis valitsenud meeleolu. Neis töödes, aga ka 1950-ndate joonistustes on suure sisseelamisvõimega kujutatud olustikku, inimeste hingehaprust, kodumaatuse traagikat, ümberasumise ootust ja hirme ning oma koha otsimist uues keskkonnas. Need sugestiivsed joonistused on ka suure kultuuriloolise väärtusega. Tsirki kui arsti huvitas kahtlemata inimese sisemaailm, see avaldub ka ta arvukates visandites ja portreedes.
Sõjajärgse Saksamaa põgenikelaagreis hakati eesti identiteeti hoides erakordselt aktiivselt oma haridus- ja kultuurielu korraldama. 1946. aastal loodi Eesti Kunstnike Koondis ning kuni 1951. aastani astusid eesti kunstnikud üles peaaegu kuuekümnel näitusel. Ka Hans Tsirgile on see aktiivseks loomeperioodiks. Weimaris näitas Tsirk oma töid sealse kunstiakadeemia professor Walter Klemmile, kelle hinnang julgustas teda kunstnikuna jätkama. Saksamaal külastas Tsirk võimaluste piires ka sealseid kunstikogusid ning oli loomupäraselt vastuvõtlik saksa ekspressionismi mõjudele.
1951. aastal USA-sse New Yorgi osariiki elama asununa avanes talle võimalus vahetult osa saada maailma ühe kunstimetropoli, sõjajärgse avangardismi keskuse New Yorgi kunstielust. Kahtlemata oli arstist kunstniku loomelaadi kujunemisel erakordselt oluline vastuvõtlik suhestumine sealsete muuseumide rikkalike kogudega ja galeriides nähtuga. Jõulise figuurilihtsustuse ja -deformatsiooni kaudu jõudis Tsirk oma andelaadile hästi sobiva abstraktse ekspressionismini. Tihti oli ta loomemeetodiks ka automatism, mis talle sügavat muljet avaldanud action painting-us taas aktuaalseks oli tõusnud. Oma spontaanseid, sisetundest lähtuvaid töid on kunstnik nimetanud sisemaastikeks. 1960-ndatel ja 1970-ndatel jõudis ta monumentaalselt mõjuvate ning meisterlikult must-valge gradatsiooni nüansirikkusel põhinevate jõuliste abstraktsete söejoonistuste või söemaalideni, nagu nimetas neid kunstnik ise. Üheks eeskujuks oli talle ka Franz Kline oma efektse must-valge kasutusega.
Kuigi Hans Tsirgi kõige iseloomulikum tehnika kogu loometee vältel oli sisemiselt erakordselt läbitunnetatud söejoonistus ja söemaal, jõudis ta 1950-ndate lõpus ka akrüül- ja õlimaalini. Ka neis enamasti abstraktsetes kompositsioonides jäi ta valdavalt napi värviskaala juurde: sinakashall, lilla, valge, kohati lisab erksust kollane aktsent või jõulist kontrastust must. Nagu söejoonistustes, nii on Tsirk ka maalides kasutanud väga tundlikult põhitooni nüansse. Ta tegi ka üksikuid linoollõikeid ja akvarelle ning katsetas vanemas eas ka skulptuuriga.


Hans Tsirk. Mandala. 1965. ÕLI.

Aktiivne näitusetegevus

Näitustel hakkas Tsirk esinema 1943. aastal, kui ta joonistused olid väljas kevadnäitusel Tallinna Kunstihoones. See jäigi tema eluajal ainsaks näituseks kodumaal. Sõja järel Saksamaal elamise ajal osales ta aktiivselt nii eestlaste kui baltlaste korraldatud väljapanekuil ning ka rahvusvahelistel pagulaskunstnike näitustel Saksamaal Baden-Badenis (1946), Oldenburgis (1947) ja Rottweilis ning Stuttgardis (1949) ning võttis osa ka ühest suurejoonelisemast pagulaskunsti näitusest Amsterdamis (Stedelijk Museum 1949). Hans Tsirk oli USA Arstide Kunstiühingu (American Physician-s Art Association) liige ning esines selle organisatsiooni näitustel, võites korduvalt ka auhindu. Regulaarselt osales ta eesti pagulaskunstnike näitustel, ja Ameerika avalikel þüriiga näitustel. 1960. aastal osales ta New Yorgis Riverside muuseumis toimunud näitusel „Seitseteist eesti kunstnikku”, mis on jäänudki meie meie pagulaskultuurielus üheks olulisemaks näituseks. Aastail 1952–1979 esines ta mitmetes New Yorgis galeriides, Philadelphias, Bostonis ja Hartfordis. 1957. aastal olid ta söejoonistused New Yorgis City Center Gallery-s. Oma kirjas kunstiteadlasele Rudolf Parisele (3.01.1963). mainib Tsirk, et vastuvõtt sellele näitusele, mille þüriisse kuulus ka Franz Kline, oli talle väga ergutavaks tunnustuseks. Hans Tsirgi isikunäitused olid 1964. aastal New Yorgis Ahda Artzt Gallery-s, 1972. aastal Connecticuti osariigis Hartfordis 5 East Gallery-is.
Hans Tsirk oli Eesti Kujutavkunstnike Keskuse liige. Tema töid on Hartfordis Greater Hartford Arts Council-i kogus, Lakewoodis Eesti Arhiivis Ühendriikides, Eesti Kultuurfondi Ameerika Ühendriiges kunstikogus, mis anti mõned aastad tagasi üle Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskusele Tallinnas, perekonna kunstikogus ning paljudes erakogudes. Tänu Aare Tsirgile on Hans Tsirgi töid nüüd ka Eesti Kunstimuuseumi kogudes. Hans Tsirgu looming on aastate jooksul pälvinud mitmeid tunnustusi: 1961. ja 1969. aastal I auhind American Physician-s Art Association näitustelt New Yorgis, 1971. aastal I auhind Eesti Kultuuripäevade näitusel New Yorgis ja 1973. aastal tunnustus Hartfordi kunsti festivalil.
Eesti publikul on varem olnud Hans Tsirgi loominguga võimalik tutvuda 2001. aastal Tallinna Linnagaleriis toimunud näitusel ning nüüd on aprilli lõpuni kunstniku joonistusi ja maale võimalik näha Tartu Kunstimuuseumis näitusel “Eesti kunst paguluses”.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv