Kultuur ja Elu 1/2011


Kultuur ja Elu 4/2010

 

 

 

 


Kirjastaja ja fotokunstnik Carl Sarap

tekst: Jüri Tõnisson
fotod: erakogu


Carl Sarap.

Carl Sarapi vastuokslik, eesti kultuuri hüvanguks kujunenud, kuid suguvõsa varanduslikult laostanud ning traagilise lõpuga elu lugu vääriks kultuuriloolase uurimust, sest see on kui filmistsenaarium.

Carl Sarap, ema poolt Saar, oli sündinud 1892 Jõhvi kihelkonna Sompa mõisas. Tema elukäik näib mõistatuslik – kuidas sai hellitatud mõisavalitseja pojast kirjastaja ning kirjanike metseen? Ülikooliõpingud pooleli jätnud, seda mitte raha ega mõistuse puudumisest, asutas 26-aastane ilma isikliku varanduseta noormees näljasel 1918. aastal Tartus kirjastuse „Odamees“!
Odamehe kirjastus võttis 1918 üle Siuru rühmituse teoste kirjastamise ja maksis häid honorare. Lisaks avaldas Tuglase, Alle ja Kivikase toimetamisel 1921–1929 katkendlikult ilmunud kultuuriajakirju Odamees ja Ilo. Ajakirju on illustreerinud Siuru-lähedased tuntud kunstnikud Vabbe, Mägi ja Triik. Peale ilukirjanduse andis kirjastus välja ka teaduslikke teoseid ja käsiraamatuid.
Kirjastamine oli asja üks külg – Carl Sarap pidas oma Tartu 10-toalises korteris loomeinimestele salongi! Laemaali salongi saali jaoks oli teinud Ado Vabbe. Ning Toilas, Martsa rannas pidas kirjanikele üht suvilat. Oli tollal küllalt Siuru ringkonna kirjanikke, kes olid Odamehele tänu võlgu. Oma lemmikkirjanikuks on CS siiski Oskar Lutsu pidanud ja teda kodustele ülistanud...
1920. aastail Eesti mõistes elitaarset ilukirjandust tootev kirjastus sai olla kõike muud kui kasumlik, pealegi palgaliste abiga tegutsedes. Kuid Carl Sarapi ettevõtlikkust peegeldab seegi, et ta 1920-ndate algul Saksamaal valitsevat hüperinflatsiooni kasutades üritas „Odamehe“ väljaandeid Berliinis odavalt trükkida. Aga kõigele lisaks tuli kanda salongi pidanud ülinõudliku ja kuluka eluviisiga abikaasa väljaminekuid.
Kirjastusfirma pankrot oli nii põhjalik, et seltskonnadaamina kirjanikke ja kunstnikke salongis kostitanud abikaasa mehe hülgas ja koos lastega Ameerikasse pages. See juhtus siis, kui Carl Sarapi suguseltsi mitte ainult rahad, vaid isegi suur osa vallasvara oli oksjonitel maha müüdud. „Odamees“ polnud muidugi mingi erand, majanduskriisi saabudes läks ridamisi pankrotti teisigi väikekirjastusi.
Nüüd osutus Carl Sarapi päästjaks noorpõlve harrastus – pildistamine, sellest sai uus elukutse. Kuid uut firmat ei saanud võlgade tõttu avada, tuli üle kümne aasta tegutseda võõra nime all. Päästjaks sai uus elukaaslane, tegelikult nooruses hüljatud, kuid truuks jäänud Toila koolmeister Johanna Triefeldt. Seepärast ilmubki enamik CS 1930-ndate fototöödest Joh. Triefeldti firma nime all. Kuid mida tähendab enesest lugupidavale loovisikule see, kui ta peab 10 aastat oma nime salgama?

Eesti fotokunsti tippsaavutus

Koos elukaaslasega üle Eesti sooritatud jalgrattamatkade tulemusena ilmus postkaardisari „Kaunis kodumaa”. Aja jooksul kujunes Joh. Triefeldti nime all tegutsev firma Eesti tuntumaks piltpostkaartide tootjaks, jäädvustades loodusväärtusi, linnavaateid ning külapilte. Rakveres oli sisse seatud ateljee ning avatud kauplus oma fototoodete ning raamatute ja kirjatarvete müügiks.
Carl Sarapi peatööks fotokunsti alal on Narva vanalinna ehitusliku kultuuripärandi jäädvustamine: EW juubeli raames ilmus 1939, nüüd juba Carl Sarapi nime all, kapitaalne fotoalbum Vana Narva eesti-, saksa- ja rootsikeelse kultuuriajaloolise ülevaatega magister Arnold Soomilt. Teos ilmus viis aastat enne Narva linna hävitamise algust ja on muutunud epitaafiks ühele euroopalise tähendusega mälestislinnale. Albumit peetakse õigusega 1930. aastate eesti fotokunsti tippsaavutuseks.
Tervikuna endast arhitektuuri- ja ajaloomälestist kujutava Narva vanalinna jäädvustamiseks ei piisanud hoonete fassaadide pildistamisest, tuli märgata ja eraldi jäädvustada stiili iseloomustavat dekoori. Kunstiharidust omamata oli Carl Sarap alustanud tegelikult amatöörina, nagu pea kõik eesti piltnikud. Koolitust ehitusliku kultuuripärandi mõistmiseks sai CS ilmselt professor Sten Karlingilt, kelle monograafia Narva ehitusajaloost fotodest suur osa on tellitud Sarapi ateljeest. Tegelikult saigi Vana Narva albumi saamine säärasel tasemel võimalikuks ainult tänu eelnenud prof. Sten Karlingi uurimuse ilmumisele 1936. aastal.
Vana Narva albumi saamisloost on Sarap Tuglasele maininud intrigeerivat seika: EW tsensuur oli ühe Narva vanalinna ebaesinduslikku tagahoovi kujutava foto ebasoovitavaks tunnistanud ja tal tulnud see teise, halvemaga asendada!
Vana Narva albumiga saavutatud tase tõi Carl Sarapile rahvusvahelise tuntuse: tuli tellimine Leipzigi messi jaoks. Kultuuriesindaja Wendt oli tellinud Eestit tutvustava ülevaatesarja Saksamaal avaldamiseks. Ta võeti riigitööle välisministeeriumi – polnud enam vaja jalgrattal mööda kodumaad ristelda, vaid sai koos propagandatalituse ametniku autoga riigi tellimisel esinduslikke võtteid tegemas käia. Peatselt pärast Eesti okupeerimist 1940. a oli saabunud tellimus koostada album „Sovetskaja Estonia“...
Carl Sarap on eesti kultuurilukku läinud kultuurikirjastaja ja fotokunstnikuna, kuid teatme-teostesse ilmub ta alles 2000. aastal EE 14. köites Eesti elulood. Üheks põhjuseks võib olla see, et kirjanikud oma mälestustes polnud teda nähtavasti eriti meenutanud. Tõsi, Adson mainib teda oma Siuru-raamatus, kuid alles 1949, võõrsil, ja salongi ei mainigi... „Jõid, sõid ja salgasid!“ Ei pidanud endi vääriliseks?
Kaljula Tederi 1970 ilmunud ülevaates kuni 1940. aastani tegutsenud Eesti fotograafidest Carl Sarapi nimi arusaadavatel põhjustel puudub – nõukogude võimu ohvrid, kes nad ka ei olnud, tuli surnuks vaikida.

Agitatsioon, propaganda ja Permi oblast

Carl Sarap oli 1941. a juuni lõpul, s.t mõni päev pärast sõja algust, koos elukaaslasega Rakverest sõja jalust pagenud kodukohta, sovjeti piiritsooni jäänud Voka külla Virumaal. 26. juunil oli ta läinud naabertallu raadiost sõjauudiseid kuulama parajasti ajal, kui sinna olid saabunud tšekistid peremeest arreteerima. Carl Sarapil, nagu tavaliselt, olnud kaasas kallis fotoaparaat, mida ei õnnestunud peita. Sellest piisas, et ka tema kui spioon kaasa viidi. Eeluurimisel Rakveres spionaaživersiooni ei jõutud tuvastada, kuid piiritsoonis fotoaparaadiga liikumisest piisas tema kiireks „evakueerimiseks“ Permi oblastisse edasiseks uurimiseks. Seal ilmus 1942. a tema toimikusse juba täiskomplekt süüdistusi, kokkuvõetult „nõukogudevastane agitatsioon ja propaganda“.
Selle kuritööpaketi oli Carl Sarap juba laagris välja teeninud. Euroopast toodud lihtsameelsed intelligendid arvasid, et nüüd, laagris viibides, võivad nad omavahel vabalt rääkida, mida sovjeti elust arvavad. Ussollagi püüdlikud uurijad olid süüdistuskokkuvõttes teinud ettepaneku väidetava spionaaži ja laagris tehtud nõukogudevastase kihutustöö eest määrata Sarapile surmanuhtlus. Keegi otsuseid kinnitav ja „mõistev“ polkovnik oli surmanuhtluse ära muutnud ja asendanud 5-aastase parandusliku tööga. Surmaotsuseks polnud vajadustki – kogu elu kehva tervise pärast kannatanud mees suri 5. novembril 1942, tõenäoliselt nälga.
Carl Sarapi NKGB toimikut oli uurinud tänane ajaloodoktor Anton Weiss-Wendt, kui ta 1990ndail komplekteeris hukkunud Narva linnale pühendatud mälestusalbumit „Mustvalge linn”, milles on ka kümneid CS Vana Narva fotosid. Toimikust on selgunud, et Carl Sarap on 1941. a olnud sunnitööl Solikamski Ussollagis, endise EV välisministri Ants Piibu heinatöö brigaadis. Brigaadi „koputaja“, süüalune Aleksandr L., on uurijale tunnistanud: „Piibu brigaadis valitses demonstratiivne kontrrevolutsiooniline sabotaaž. Brigaadi 27–30 liikmest töötas korralikult ainult 7 meest. Üldse ei töötanud (advokaat) Soans, (advokaat) Kitsberg, Sarap ja (puusepp) Orulan“.
Carl Sarapi vastuokslik, tervikuna eesti kultuuri hüvanguks kujunenud, kuid samaaegselt suguvõsa varanduslikult laostanud ning traagilise lõpuga elu lugu vääriks kultuuriloolase uurimust, sest see on kui filmistsenaarium. Uurimus ei saa piirduda CS isikulooga, vaid peaks kirjeldama seda, kuidas üks eesti kultuuriloo fenomen – oma aja tuntumate kirjanike ja kunstnike ühendust toetanud „Odamehe“ kirjastus ja ajakirjad – said võimalikuks mitme endise Voka valla taluperekonna – Sarapite ja Saarte tahtmatu eneseohverduse läbi. Ning kuidas üks truu eesti naine andis uue elu andekale ja võimekale, kuid ajuti inimlike nõrkuste küüsis olnud eesti mehele.

Samal teemal:
Jüri Tõnisson. Kas metseenlus või pillamine? “Põhja Kodu“ okt/nov. 1990.
Peeter Tooming. 55 aastat hiljem. Huma, 1992.
Peeter Tooming. Fotograaf Carl Sarap, oli ta üldse olemas? Kultuurileht 20. dets. 1996, nr 47.
Artur Adson. Siuru-raamat. 1949/2007
Vilve Asmer. Kirjastaja ja piltnik Carl Sarap. TUNA 4/2008.
Sven Lepa. Voka mõisa pärisorjade kapell. TUNA 2/2010.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv