Kultuur ja Elu 4/2010


Kultuur ja Elu 3/2010

 

 

 

 


Mälestusmärk vabadusvõitlejast vaimulikule

tekst ja fotod: Piret Tarto


Bronius Laurinavièius.

Eesti Memento Liidu esimees Enn Tarto võttis 29. oktoobril 2010 osa Leedu Seimi juures toimunud rahvusvahelisest kommunismi ohte ja kuritegusid käsitlevast konverentsist. Oli meeldiv võimalus taas kohtuda paljude Leedu sõprade ja endiste vangilaagrikaaslastega, teiste hulgas omaaegse Leedu Helsingi grupi esimehe Viktoras Petkusega.

Ammune mõte sai teoks

Viimaks ometi avati Vilniuses Kalvarija ja Žalgirise tänavaristi juures haljasalal mälestusmärk katoliku kiriku preestrile Bronius Laurinavièiusele.
Bronius Laurinavièius (1913-1981) oli üks neist paljudest Leedu vabadusvõitlejatest, kes hukkus Nõukogude okupatsioonivõimude tõttu. Ta sündis Valgevenes asuvas leedulaste külas viielapselises peres. 1929. aastast õppis Vilniuses Vytautas Suure gümnaasiumis ning 1937-1938 teenis Poola sõjaväes. (Vilniuse piirkond oli 1920–1939 okupeeritud Poola poolt.) 1938. astus Bronius Laurinavièius vaimulikku seminari.
Teenides mitmes koguduses, julges preester levitada tõde Nõukogude okupatsioonivõimude kohta, mälestada laagrites ja vastupanuvõitluses hukkunuid. Selle tõttu kiusas KGB teda taga, lavastades „kogemata hukkumise“: 1981. aasta 24. novembri õhtul tõugati ta veoauto alla, kusjuures vähesed pealtnägijad ei julgenud tunnistusi anda.


Oktoobri lõpus avati Vilniuses mälestusmärk 1981. a Nõukogude võimu poolt mõrvatud Leedu preestrile ja Helsingi grupi liikmele Bronius Laurinavièiusele.

Mälestusmärgile (skulptor Antanas Kmieliauskas), mis kujutab Kolgata mäkke risti kandvat Jeesust, on mõned vaimulikud andnud nime „Risti all on kogu Leedu“. Mälestusmärgi avamisel tuletati meelde, et Nõukogude okupatsioonivõimude käe läbi on hukkunud väga palju rahvuslasi.
Preester Laurinavièius oli Helsingi grupi liige. (Euroopa Julgeoleku- ja Koostöökonverentsi järel Helsingis 1. augustil 1975 asutati mitmetes riikides, sh NSVL-s ja tema poolt okupeeritud riikides kodanikualgatuse korras Helsingi kokkulepete järelevalvegruppe inimõiguste kaitseks).
Aastast 2000 on Bronius Lau-rinavièius katoliku kiriku märtrite üleilmses nimistus; postuumselt on talle omistatud Vytautase Risti orden.
Tänu omaaegsele küüditatule, vabadusvõitlejate liidu esinaisele Julija Ambrasienele, kes hakkas koguma raha mälestusmärgi jaoks, saigi teoks päris hulk aastaid kantud mõte – püstitada suursugune mälestusmärk vabadusvõitlejast vaimulikule.

Ilmar Vananurme poolt tehtud tõlge ja kokkuvõte Leedu ajalehe “Laisvas laikraštis” oktoobrikuu viimasest numbrist.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv