Kultuur ja Elu 3/2010


Kultuur ja Elu 2/2010

 

 

 

 Tamo Oja oma kodus Uppsalas paari aasta eest.

Filateeliast astronoomiani

küsis: Uno Schultz

Rootsi ülikoolilinnas Uppsalas elab eestlasest astronoom Tarmo Oja (sünd 1934 Tallinnas). Veebientsüklopeedias Vikipeedia on temast juttu neljas keeles, aga põgusalt.

"Ootan ööd, igat augustiööd. Olen tähehimuline, särk mul moekalt ruuduline" kõlab üks mu aastatetagune luuletus. Kuidas tekkis Sinu astronoomiahuvi?
 Tarmo Oja: “Astronoomiahuvi taga on mitu tõuget. Mäletan, kuidas isa väikesele poisile selgitas aatomite ehitust – tuuma ümber tiirlevaid elektrone – ja võrdles seda päikese ja selle ümber tiirlevate planeetidega. Ja tekkis küsimus, et ei tea, kas on veel väiksemaid süsteeme, et ühel elektronil võiks olla elu nagu maakeral, või vahest suuremaid, kus päikesesüsteemid etendaksid aatomi osa? Ja veel suuremaid??
Uppsalas viis perekonnatuttav, endine Eesti Vabariigi diplomaat ja konsul Valter Kotsar mind kokku observatooriumis töötava professori Åke Wallenquistiga (1904–1994), kelle juhendamisel käisime Uppsala suure teleskoobiga vaatamas Põhjanaela (teatavasti kaksiktäht) ja Kuud, mis on küll vist kõige huvitavam taevane objekt, mida teleskoobiga vaadata saab. Oli elamus.
Ülikooli astudes oli mul küll keemiahuvi astronoomia ületanud. Aga enne keemiat tuli kindlasti õppida matamaatikat ja füüsikat. Matemaatikaga alustasin, aga kuna õpingud tol ajal olid „vabad” ja matemaatikaloenguid ja -harjutusi ei olnud iga päev, mõtlesin, et võiks midagi paralleelselt õppida. Ja siis valisin astronoomia, mille õpingud samuti olid vabad ja mida peeti kergeks – ja huvi oli kogu aja tagaplaanil alles. Siis järgnes natuke mehaanikat ning terve aasta füüsikat, kus õpingud olid seotud laboratooriumitööga ja sellega oli tegelikult lõpueksamiks küllalt. Keemia jäi sinnapaika ja jätkasingi astronoomiaga.”

Õpingud Uppsala Ülikoolis ja töö Kvistabergi observatooriumis. Millised on olnud Sinu peamised uurimisssuunad?
Astronoomias sai minu juhendajaks prof. Wallenquist. Minu esimene iseseisev teaduslik töö oli tähtede omaliikumise mõõtmine väikesel taevaalal, kus asetses ka täheparv, millise liikmeid ühise omaliikumise abil oleks võimalik kindlaks teha. Täheparv osutus liiga kaugeks, aga suurte omaliikumiste abil võis siiski identifitseerida mitut tähte, mis kindlasti ei olnud parve liikmed. Hiljem täiendasin omaliikumisi fotomeetriaga ja osalt ka spektrofotomeetriaga ja sellest kõigest tuligi lõpuks välja doktoriväitekiri.
Hiljem olen peamiselt töötanud fotomeetriaga ja spektrofotomeetriaga, selle töö jooksul avastanud ka mõned muutlikud tähed.
1970. aastal määrati mind tööle Kvistabergi tähetorni, mis oli Uppsala astronoomide põhjapoolne vaatlusjaam ja mille peamine instrument on suur – peegli läbimõõt 135 cm – Schmidti tüüpi teleskoop. Minu peamine ülesanne oli seal, oma uurimistöö kõrval, juhendada külastajaid-vaatlejaid astronoome.
 
Asteroid – mis see on ja kuidas üks neist sai nime Asteroid 5080 Oja?
Asteroidid, selgema sõnaga väikeplaneedid, on ammust ajast teadaolevatest suurtest planeetidest palju väiksemad tahked taevakehad, mille valdav enamus asetseb Marsi ja Jupiteri vahelises „tühimikus” meie päikesesüsteemis. Neid on praegu kindlalt teada üle 200 000 ja tegelikult on neid muidugi määratult palju rohkem. Üksikud neist võivad sattuda ka  Maa ligidusse ja äärmisel juhul isegi Maaga kokku põrgata. Olen mõnevõrra tegelenud ka asteroididega, muuhulgas mõõtnud mõned valguskõverad. (Asteroidid on enamasti ebasümmeetrilised kehad ja kui nad pöörlevad oma telje ümber, muutub nende heledus olenevalt sellest, kui suur osa nende pinnast just hetkel on pööratud Maa poole. Valguskõverast võib muidugi määrata asteroidi pöörlemisaega. Kui on mõõdetud küllaldane hulk valguskõveraid asteroidi orbiidi erinevast punktidest, on võimalik kindlaks teha pöörlemistelje suund maailmaruumis.) Võtsin ka osa Uppsala ja Berliini teadlaste koostööst leida uusi asteroide Kvistabergis asuva Schmidti teleskoobi abil. Täpselt teadaolevate orbiitidega asteroidid on nummerdatud ja avastajal on ka teatud võimalus neile nimi anda. Minunimeline asteroid on avastaja poolt tunnustus minu tööle asteroidide uurimisel. 

Kuidas astronoomia on mõjutanud Sinu maailmavaadet?
Ma arvan, et põhiliselt mitte. Vahest mõnevõrra rõhutanud meie ja Maa väiksust suures universumis.

Kunagi esitasin Sulle küsimuse maaväliste tsivilisatsioonide võimalikkuse kohta. Sa vastasid naljatades, et ei tea, kas Marsi elanikud on rohelised või punased... Seleta nüüd täpsemalt!
Seda ei suuda muidugi kindlalt selgitada mina ega keegi teine. Praegu ei ole mingit märki mingist maavälisest tsivilisatsioonist ja kõik arvamised nende olemasolu kohta põhinevad statistikal. Oleks ülimalt ebatõenäone, et kogu universumis oleks olemas üksainus planeet, millel on küllalt soodsad tingimused elu tekkeks. Ja et kui need tingimused on, siis ka elu tekib.

Räägi oma kokkupuudetest huvitavate astronoomidega.
Mainiksin siin kaht. Esimene oleks Strasbourgi astronoomiaprofessor Pierre Lacroute (1906–1993), keda kuulsin ettekannet pidamas kunagi 1970. aasta paiku. Ettekanne oli huvitav kahest seisukohast. Esimene oli, et ta rääkis selgelt ja küllalt aeglaselt, nii et ka mina oma kasina prantsuse keele oskusega suutsin teda hästi jälgida. Teiseks kuulsin esimest korda veendumust, et maapealsed astromeetrilised vaatlused on atmosfääri segava mõju tõttu jõudnud oma võimaliku täpsuse piirini. Tema ettepanek oli tulevikus vaadelda satelliidilt mitte ainult neid ultravioletseid ja infrapunaseid spektriosi, mida atmosfäär efektiivselt neelab, vaid ka tavalises valguses ja just nimelt astromeetria eesmärgil. Tema tõukel sai hiljem teoks Euroopa astromeetriline satelliit HIPPARCOS, mis suure eduga mõõtis umbes 120 000 tähe koordinaadid, omaliikumised ja parallaksid (sellega ka siis kaugused) ennenägematu täpsusega ning peale selle veel umbes miljoni tähe koordinaadid ja omaliikumised veidi madalama täpsusega.
Teine on Ameerika astronoom Halton Christian Arp (sünd 1927). Kuulsin teda ettekannet pidamas Londonis aastal 2000. Tema tees on, et nn kvasarite kõrge punanihe ei olene mitte ainult nende radiaalkiirusest, vaid on suurel määral tingitud nende vanusest, ja et nad on suhteliselt lähedased objektid, mis on välja heidetud üsna lähedal asuvatest galaktikatest. Sellel teoorial palju pooldajaid just pole, aga ühtlasi on raske vastu vaielda tema vaatlustele rajatud seostele ning neid ümber lükata

Milliste eesti soost täheteadlastega oled kohtunud?
Tegelikult päris mitmetega. Üks oleks maailmakuulus Tartu professor Jaan Einasto, kellega sain esimest korda kokku Inglismaal 1970. aastal. Tema kosmoloogiaalased tööd on eriti põnevad, mõtlen siin tema universumi rakulise ehituse kindlakstegemist, samuti oli ta üks esimesi galaktikaid ümbriseva nn varjatud aine avastajaid.
Teine on kadunud Heino Eelsalu, kes lahkelt kutsus mind külastama Tallinna ja Tartu astronoome veel Nõukogude okupatsiooni ajal ja kes ka külastas mind ja teisi Uppsala astronoome.
Kolmandana sain Tallinnas kokku kadunud dr Peep Kalviga, kes töötas Tallinna tähetornis Glehni pargis. Tegime veidi koostööd ühe kummalise varjutusmuutliku kaksiktähe uurimisel (mina küll ainult vaatlustega Kvistabergi ja Kanaari saartel asuva La Palma observatooriumidest), mille tegelik iseloom on vist veel praegugi lõplikult välja selgitamata.

Milline on teadustöös ande ja töökuse vahekord?
Oi, hirmus raske ütelda. Mõlemaid on muidugi vaja, ainult ande või töökusega ei saavuta palju. Arvan, et edukates praeguse aja teaduslikul alal tegutsevates gruppides on niivõrd palju liikmeid, et tekib iseendast mingisugune tasakaal.


Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli aastapäeva pühitsemisel, 26. novembril 1966 Uppsalas. Pildil vasakult: dr. Enn Nõu, abikaasad Silvi ja Tarmo Oja. Foto: Helga Nõu.

Kuidas Sa Rootsi sattusid?
Tõsi jah, Rootsi tõesti sattusin. Üheksa-aastasel poisil ei olnud muidugi mingeid omi kavatsusi kuhugi põgeneda või mitte. Alles ärasõidupäeva hommikul isa ütles, et täna sõidame Rootsi. Paki ära oma kooliraamatud ja margikogu, need võtad kaasa. Siis rongiga Haapsalusse ja "Juhani" pardale.

Mida Sa märkad Eestis käies, mida tunned?
Esimest korda Eestisse tulles Nõukogude Eesti Teaduste Akadeemia külalisena aastal 1984 – esiteks toll ja kontroll laevaga Helsingist Tallinna jõudes. Ametnik-noormees uuris hoolega minu paari kaasavõetud ingliskeelset astronoomilist žurnaali. Mu kõnetamisele ta ei vastanud,vist ei vallanud eesti keelt. Jättis ajakirjad mulle lahkesti alles. Peale selle märkasin bürokraatiat ja raha raiskamist. Kui hiljem sõitsin Tartusse, siis taksoga, milleks veel samal hommikul tuli minu saatjal vormistada mingid dokumendid. Siis ühine sõit Tartusse. Õhtul Tallinna tagasi ja järgmisel päeval sama protseduur, sest Tartus minusugune kahtlane tüüp ei tohtinud ööbida. Rongisõit oleks maksnud vaid väikese murdosa taksokulust, nagu hiljem kuulsin. Pärast taasvabanemist torkab silma tohutult kiire majanduslik areng ning Eesti taaseestistamine. Juba mõni aasta pärast Nõukogude Liidust pääsemist on tänavapilt hoopis teine, igasugu kaupu on poodides külluses, tänavasildid on eestikeelsed...Pettumus: Paar aastat tagasi Tallinnas viibides tahtsin tuua Rootsi kaasa pätsi korralikku eesti haput rukkileiba. Suures kaubahallis kesklinnas tuhnisin tüki aega leivaosakonnas ringi; rukkileibu oli loendatamatul hulgal, mitmed pikkade koostisainete nimekirjadega, agakõik olid küpsetatud pärmi ning suhkru või siirupiga. Oleksin tahtnud ainult sellist: juuretis, rukkijahu, sool, vesi.

Sinu hobidest tean nimetada filateeliat. Praegustes noorte põlvkondades on margihuvi marginaalne (tekkis ootamatu sõnamäng). On kahtlemata pakkunud lõdvestust pingelise teadustöö kõrval, aga veel – mis Sind margikogumises köidab?
Raske selgitada endalegi. Ma arvan, et kogumis- ja süstemaatikakirg, tahe pürgida mingisuguse saavutatamatu lõpliku kogu poole. Esimese margialbumi sain isalt kaheksandaks sünnipäevaks.

Nimeta mõni oma Eesti lemmikmark kujunduse poolest.
Sõdadevahelisest perioodist vahest ühekroonine Narva kosega mark aastast 1933 (kuigi maateadusetunnis õpetaja katsus selgitada, et peaks olema Narva juga, mitte kosk, kui mälu nüüd pärast pikka aega ei valeta). Võistelda võiksid ehk 1935. aasta kolmekroonine ja 1940. aasta Caritase seeria. Pärast 1990. jääks, ma arvan, esikohale Eesti loomade ja lindude seeriad „Eesti fauna” ja „Aasta lind”, kuigi seal vist mõne motiiviga on olnud äpardusi.

On Sul veel mõni imetabane hobi?
Mainiksin veel oma keelehuvi, peamiselt mitte tahe osata kõnelda igasugu võõrkeeli, vaid pigemini huvi eri keelte ehituse, suguluse ja arengu vastu. Minu nooruses, kui ülikoolis võis loenguid kuulata iga gümnaasiumi edukalt lõpetanu (mõningaid nn avalikke loenguid isegi kes tahes), käisin soome keele algkursusel. Sealses õpetuses köitis mind eriti, et see polnud lihtne tuupimine, nagu oli olnud koolis, vaid tehti ka kogu aeg tagasivaateid keele varasemale struktuurile. See aitab seletada ka mõningaid praeguse keele “imelikke” nähtusi. Jälgisin ka prof Björn Collinderi (1894–1983) loenguid uurali keelte sugulusest ja arengust ning tegin isegi prof Andrus Saareste (1892–1964) juures eesti keele eksami (grammatika, sõnavara, keele ajalugu-areng ja murded).

Su praegune kodumaa Rootsi on teatavasti feministliku ideoloogia kants maailmas, kus perekond kui institutsioon on niisama hästi kui hävitatud. Teie Silviga olete aastakümneid koos elanud ja üles kasvatanud kolm last. Mis Sa ise feminismist arvad? Kus peitub Sinu meelest pereõnne saladus?
Hakkan mõtlema, et mis on feminism? Ei oska leida ühest definitsiooni. Kui on küsimus kõigi inimeste võrdõiguslikkuses, vaatamata soole, (naha-, silma- ja juuksevärvile, pikkusele, kinganumbrile jne.) siis olen kindlasti kohe poolt. Sellevastu oleks minu meelest veidrus nõuda, et kõigis elukutseis kõigil tasemeil peaksid esinema ülalmainitud omadused (ja vahest veel mitmed teised, mille peale nii äkki ei tule) samas proportsioonis kui kogu rahvastikus. Ma arvan, et perekonna kui institutsiooni surmakuulutust oleks vara lehte panna muud kui ehk 1. aprilli numbris.
Õnne saladust vaevalt keegi oskab selgitada, igatahes mitte mina.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv