Kultuur ja Elu 3/2010


Kultuur ja Elu 2/2010

 

 

 

 


Heinold Okas:
Meie peres austati vabadussõjalasi!

tekst: Jaanika Kressa


Heinold Okas (95) andis uuesti välja raamatu, mis kõneleb Eesti Vabariigi huku algusest: vabadussõjalaste hävitamisest, pealkirjaga „Artur Sirgu lugu“.

Kus olete sündinud, kus on Teie juured?
Olen sündinud Rakveres 1915. aastal, mu isa oli koolijuhataja ja juba 1919. aastal kolisime Tartu. Minu elu on olnud päris keeruline. Palju maid on läbi rännatud ja mitmeid ameteid olen ma õppinud.

Millisena mäletate 1934. aasta sündmusi?
Olin 1934. aastal gümnaasiumi lõpuklassis ja tundsin riigis toimuva vastu huvi. Esitasin klassis ajalooõpetaja Adamsonile, kes oli EÜS-i vilistlane, küsimuse: kas meil on praegu põhiseaduslik kord või diktatuur? Õpetaja vastas klassi ees, et ta on ajaloolane, mitte õigusteadlane. Teisel päeval suurel vahetunnil tuli Adamson jalutusruumis ligi ja selgitas, et vastas nii, sest kardab töökohta kaotada.
Meie peres austati vabadussõjalasi. Isa läks siis just pensionile. Kui oli toetusallkirjade andmine, andsid vabadussõjalastele allkirja nii mu isa, ema kui ka vanem vend – mina olin veel liiga noor, ei saanud anda. Lõpetasin Tartu Poeglaste Gümnaasiumi, mis asus Pauluse kiriku kõrval, ja astusin samal aastal Tartu Ülikooli õigusteaduskonda.
Oli üks sugulane, metsaülem Eduard Okas, kes pääses lõpuks Austraaliasse. Tema oli vabadussõjalane, aga ta ei olnud nii aktiivne. 12. märtsil 1934 arreteeriti 200 juhtivat vabadussõjalast. Tartu vabadussõjalaste juht oli kolonel Kubbo, tema arreteeriti kohe. Juhtkond oli muidugi Tallinnas, eesotsas Artur Sirguga. Ajaleht „Võitlus“ suleti ja toimetus arreteeriti täies koosseisus, suleti ka terve rida teisi ajalehti, nagu „Vaba Maa“, „Rahva Sõna“ ja „Maaleht“ koos kõigi oma kolme lisaga.
Tartus ilmus „Postimees“, mille peatoimetaja oli Jaan Tõnisson, ta oli ka üks omanikke. 1935. Aastal kirjutas ta kaks artiklit, kus juhtis tähelepanu õiguslikule olukorrale ja nõudis tagasihoidlikult selle taastamist. Ta kõrvaldati peatoimetaja kohalt.
1935. aastal suleti kõik erakonnad ja loodi ainuerakond Isamaaliit.

Kuidas üliõpilaskond sellega leppis, miks midagi ette ei võetud?
Üliõpilaskond ei rääkinud sellest peaaegu midagi. Käisin kahe aasta jooksul tutvumas kõikide meesüliõpilasorganisatsioonidega. Korp! Sakalas oli mul ees kolm koolivenda, EÜS-is aga kolm onupoega vilistlased.
Kõige huvitavam oli käik korp! Rotaliasse, mis asus Tähe tänaval, sattusin sinna l2. septembril ehk immatrikulatsioonipäeval. Sattusin lauda, kus laua otsas istus Tartu Ülkooli Õigusteaduskonna professor Jüri Uluots. Ta rääkis ligi poolteist tundi, ütles, et meil ei ole õiguslikku ja põhiseaduslikku korda, vaid meil on Pätsi diktatuur. Prof. Uluots luges hiljem õigusteaduskonnale mitmeid loenguid, aga see oli minu esimene loeng. Ta rääkis põhjalikult, sellest, et valimised katkestati ja lükati edasi määramatuks ajaks. Kel on aimu seadusest, see mõistab kohe, et valimiste edasilükkamine on põhiseaduslik küsimus, põhiseadust ei saa aga muuta hariliku seadusega, seda saab edasi lükata ainult rahvahääletusel, kas Riigikogu algatusena või kui on rahva hulgast kogutud 10 000 häält.
„Pidage meeles, mis ma rääkisin, meil pole seaduslikku valitsust, vaid Pätsi diktatuur,“ ütles professor veel lahkudes ukselt. Uluotsal õnnestus hiljem põgeneda venelaste eest Rootsi, ta suri seal jaanuaris 1945.

Kuidas ikkagi õnnestus rahvaga manipuleerida?
Oli ju täielik diktatuur ja rahvas kartis arreteerimisi. Politsei, sõjaväe juhtkond ja kohus olid tasalülitatud – polnud enam organeid, kes oleksid õigusliku korra taastanud. Tapa lähedal asus soomusrongide rügement, kus olid mõned Vabadussõja-aegsed ülemused, need kõrvaldati ja diktaatorid panid sinna oma inimesed paika, sest kartsid, et soomusrongide diviis võib muidu Tallinna tulla.
Laidoner oli korp! Sakala vilistlane, aga ta astus välja kaks nädalat enne riigipööret. Põhjust ei olnudki. Päts nimetas ta sisekaitseülemaks, kuigi Riigikogu juhtis tähelepanu, et sisekaitseülem on põhiseduse järgi lubatud vaid sõjaolukorras, rahuajal aga mitte.

Paljud Teist hulga nooremad vanad inimesed seletavad, et nemad elasid siis ja teavad kõike. Neil on Pätsi ja Laidoneri pildid seinal – ometi ei saa nad ju mäletada muud kui diktatuuriaastaid.
Ma olen ka kahjuks seda üsna palju kuulnud.

Millised on Teie isiklikud mälestused Artur Sirgust?
Mäletan Artur Sirku kui head organiseerijat ja suurepärast oraatorit. Nägin teda 5. jaanuaril 1934. aastal Tartus enne linnavolikogu valimisi. Sirk pidas Vanemuises kõne, olin seal koos isa ja vennaga. Saal ja jalutusruum olid rahvast täis, inimesi oli ka trepil. Sirk rääkis kolmveerand tundi.
Nägin Sirku ka 1933. aasta kesksuvel, kui Tartus peeti vabadussõjalaste päeva. Tamme välja peal staadionil algas vabadussõjalaste rongikäik. Tartumaalt oli tulnud paar tuhat meest ja Artur Sirk pidas neile kõne. Nagu ütles riigivanem Jaan Tõnisson – mäletan seda paarkümmend aastat tagasi Kanadas ilmunud artikli järgi, kus oli teda tsiteeritud: Artur Sirk oli meie kõigi aegade kõige parem kõnemees.


Artur Sirk kõnelemas vabadussõjalastele Pärnu Vabaduse väljakul.

Kui valimised oleksid toimunud, oleks Andres Larka saanud presidendiks ja Artur Sirk peaministriks. Poleks tulnud baaside lepingut ega häbiväärset astumist N. Liitu. Kas Artur Sirk eksis, uskudes, et rahvas valib vabadussõjalased vangimajast välja?
Artur Sirk kuulus generatsiooni, kes jõudis täisikka vabariigi algusaastail. Tal puudus poliitiline minevik ja austus suure Venemaa vastu. Ta oli üdini aus rahvajuht, aga ta ei arvestanud sellega, et vastane on ebaaus.

Millised olid 36-aastaselt surnud Artur Sirgu viimased eluaastad?
Sirk vangistati 12. märtsil 1934. Teda peeti kinni üks päev vähem kui 8 kuud, talle ei esitatud mingit süüdistust! 11. novembril põgenes Sirk koos vangivahi Küttimiga Tallinna Patarei vanglast Läti kaudu Soome. Koos abikaasa ja tütrega asus ta Soomes maapiirkonda elama, sinna lähedusse tulid sageli kaks eesti politseinikku, aga Soome politsei teatas sellest Sirgule.
1935. aasta lõpus pidasid vabadussõjalased koosolekut Tallinnas Kadaka teel. Sinna pidi ka Sirk tulema, kuid suure tormi pärast ei sõitnud Soome piirivalve mootorpaat välja. Koosolek toimus ilma Sirguta, mingit otsust ei tehtud, arutati olukorda ja see oli kõik. Sellest olen ma põhjalikult kuulnud Paul Laamanni käest. Kui hakati koju minema, oli politsei maja sisse piiranud, arreteerides kõik, mitukümmend inimest.
1936. aastal tuli ka kohtumõistmine. Vabadussõjalaste kaitsjaks oli endine riigivanem Jaan Teemant, kes ütles, et pole ju mingit süüdistust. Otsuseid ei tehtud, oli ainult kõnekoosolek, pole midagi süüdistada. Järgnes nelja endise riigivanema kiri Pätsile, kolm lehekülge pikk, ettevaatlik, viisakas ja tagasihoidlik. Jaan Tõnisson, Otto Strandmann, Jaan Teemant ja Juhan Kukk saatsid teadaande, et soovivad õiguslikku riigikorda. Päts ei vastanudki, kuigi etiketi järgi oleks pidanud. Ta tundis ennast nii tugevalt, et midagi ei läinud talle korda.
39-st kohtualusest 8 mõisteti õigeks, teised said vanglakaristuse kuni 20 aastat.
Artur Sirk põgenes ära ka Soomest, läbi Rootsi, Inglismaa ja Hollandi Luksemburgi. Ta tapeti kolme polpoli (poliitiline politsei) poolt, selle kohta on ka tehtud uurimus, kirjavahetus Echternachi politsei ja linnavalitsusega oli põhjalik. Kui Sirk suri, avaldati Eesti lehtedes teade, et arsti sõnul Sirk teatanud talle, et on elust tüdinenud. Saatsin arstile tähitud kirja küsimusega, arst vastas mulle saksa keeles, et Sirk ei tulnud üldse teadvusele ega ole midagi teatanud.

Te olete teist korda andnud välja raamatu Artur Sirgust. Miks eesti ajaloolased justkui kokkulepitult vait on, nagu poleks vabadussõjalasi olemaski olnud?
Ma ka tahan teada, miks eesti ajaloolased on vait.

Kas vastab tõele, et Konstantin Päts ei olnud mitte üksi õigeusklik, vaid ka rahvuselt venelane?
Päts oli venelane, sellest on tehtud ka põhjalik uurimus, ma andsin ühe eksemplari korp! Sakalale ja teise vilistlaskogu esimehele, ühe saatsin ka Võrumaale, nii et mul seda käepärast ei ole, aga see on põhjalik uurimus, näitab täpset päritolu, Päts oli täielikult venelane!
1939. aastal andis Päts Paldiski sadama Vene sõjalaevastikule, andis baasid Saare- ja Hiiumaale. Samal ajal keelati eestlastele välismaale minek. Admiral Pitka oli ainuke, kes taipas, et minema saab veel ebaseaduslikult üle piiri Lätti ja sealt mereranda ning Soome.
Päts pani ka 1940. aasta juunis kommunistliku valitsuse paika, juriidiliselt näeb välja, et Eesti astus vabatahtlikult N. Liitu.

Kuidas Teie jaoks möödus okupatsiooniaeg ja sõjaaeg, mismoodi saite põgenema?
Lõpetasin 1940. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduskonna, 1941. aastal võtsin välja diplomi ja olin kaks aastat Eesti Hüpoteegipangas ametis. 1942. aasta algusest kuni 1944. aasta suveni olin Haridusdirektooriumi Rahvakasvatustalituse Tartu osakonna abijuhataja ja viimane aasta juhataja. Selle töö tõttu ma mobilisatsiooni alla ei kuulunud ja see oli niisugune töö, mis kestis kuni venelaste uue tulekuni.
Siis põgenesin ma Tallinna, tahtsin koos abikaasa ja vanematega Saksamaale minna. Juhtus aga nii, et venelased jõudsid Tallinna varem, kui oli arvestatud, meie ootasime Haridusdirektooriumis autot, Tallinna linna ma korralikult ei tunne, hakkasin minema Haridusdirektooriumi poole, see oli kesklinnas. Inimesed tulid vastu, karjusid, ärge minge, venelased on linnas. Mul ei jäänud muud üle kui pöörata ringi ja minna lääne poole. Vanemad ja abikaasa jäid mind haridusdirektooriumisse ootama. Kui ma oleks ka sinna jäänud, oleks mind heal juhul kohe tapetud. Minu töö oli niisugune, mind otsisti pärast kaua taga. Abikaasa vanematel oli talu Rannu vallas, seal käidi mind öösiti otsimas, kõik talu küünid ja tekialused otsiti läbi. Mul õnnestus põgeneda Eesti Leegioni autoga Kuressaarde, aga veel kolm aastat hiljem otsiti mind seal talus taga, välistrepi viis astet kruviti lahti, vaadati, kas ma mitte trepi all ei ela, kuigi mina olin selleks ajaks juba ammu Saksamaal.
1944. aastal kuulsin veel admiral Pitkat Tartus, Kaitseliidu hoone juures haavatutele kõnet pidamas. Laval oli ka kapten Paul Laamann. Venelase tulles jäid mõlemad kadunuks, isegi Laamanni tütar ei tea, mis tema isast sai, aga ära pääsenud ta pole, maha ta jäi, arvatavasti tapeti.

Milline pilt avanes sõjast laastatud Saksamaal?
Saksamaalt ja saksa rahvast on minul jäänud kõige parem mulje. Elasin alguses Jenas, 7 või 8 kuud. Seal oli töökas ja aus rahvas, isegi kõik meie ostmargad vahetati deutschmarkadeks ümber. Aga see piirkond anti venelastele, kui liitlased Saksamaa neljaks jagasid, ja siis põgenesin ma briti tsooni.
Põgenikelaagris oli üle 300 eestlase ja lätlase, leedulasi veelgi rohkem. Meile anti elamiseks umbes 100 talumaja, kust inimesed olid välja aetud. 1943. aastal oli selles külas 4 ameerika langevarjurit maandunud ja küla elanikud olid nad ära tapnud – nüüd küüditati karistuseks küla tühjaks.
Mööbel pidi sisse jääma, midagi neil kaasa võtta ei lubatud. Nad olid kolm aastat ära, pärast said koju tagasi.
Minu esimene Saksamaa reis oli aga juba 1943. aastal enne jõulu. Meid viidi, umbes 20 inimest, kaheks nädalaks Saksamaale reisile. Berliini sõitsime rongiga, kui ameeriklased pommitasid. Olime väikses hotellis ja meid viidi kõrvalmaja suurde keldrisse, sest seal oli kindlam. Meie eest hoolitseti väga hästi.
Meid viidi ka Alpidesse, vastu Austriat, kus olid nii kõrged mäed, mida ma enne näinud ei olnud. Olime ööd Viinis, käisime ka teatris. Restoranis oli meid 20 eestlast ühise laua taga ja seal peeti ka kõnet eestlaste auks. Hiljem, kui olime juba kodus tagasi, tuli Saksamaalt teade, et sõit tuleb ära jätta, sest Saksamaal on hädaohtlik ja Berliini pommitatakse.
Umbes kümme aastat hiljem käisin uuesti Austrias. Külastasime koos advokaat Juhan Kohjusega Hjalmar Mäed, kes pakkus meile restoranis lõunat, ütles, et on Saksa riigi teenistuses kui vene asjade eriteadlane. Seda ta oli ka.

Läksite edasi Ameerikasse, millised on olnud seal eestlaste probleemid?
Elasin New Yorgis, kus oli 7000 eestlast, Saksamaal üteldi ametlikult, et on 50 000 põgenikku Eestist, Rootsi läks ümmarguselt 25 000. Põgenejaid oli aga palju rohkem, nägin neid ise teepeal, hobuse-, jalgratta- ja jalamehi. Ka mina põgenesin autoga ja jalgrattaga.
New Yorgi Eesti maja oli vanasti iga päev lahti, nüüd on ainult reedel ja laupäeval, võib-olla ka pühapäeval. Teise korra peal on suur saal, seda üüritakse nüüd välja Ameerika organisatsioonidele, siis saab raha, et maja ülal pidada. Eestlaste hulk New Yorgis on vähenenud lõpmatu palju, sest lapsed, kes kasvasid, mõistsid veel eesti keelt, aga abiellusid ameeriklastega.
100 km New Yorgist on üks Eesti maja, kuhu vanad elama lähevad. Käisin seal, neil oli seinal Laidoneri pilt, küsisin, miks te seda peate, ta ju tegi Pätsiga koos riigipöörde. Nemad ei teadnud sellest aga midagi.
Kriminaalseadus näeb riigipöördekatse eest karistuse kuni surmanuhtluseni. 1924. aastal lasti terve rida riigipöörajaid maha, terve rida pandi sunnitööle. 1939. aastal Päts vabastas nad.
Mind kuulasid juudid Ameerikas kolm korda üle. Esimene kord oli 1980. alguse poole, hiljem veel kaks korda, iga kord oli ruumis koos minuga kaks juuti, neid huvitas minu tegevus sõja ajal. Mul polnud põhjust karta, aga siinsed pidid teatama minu olemasolust.
1970. aastatel võeti Ameerikas üks korp! Vironia vilistlane kinni, kes oli töötanud koonduslaagri ülemana Tartus, ta saadeti siia tagasi ja tapeti. Inimene elas Ameerikas 30 aastat rahulikult ja siis püüti kinni.

Olete olnud ka Tõnis Kindi eksiilvalitsuse nõunik riigiõiguslike küsimuste alal.
Jah, mind nimetati sinna, aga ma elasin ju Ameerikas, valitsus oli Rootsis, nii et ma polnud võimeline nii kaugelt neile eriti nõu andma.

Olete eksiilis andnud välja mitu vabadussõjalasi puudutavat raamatut. Esimene väljaanne Artur Sirgust kandis pealkirja „50 aastat“ ja tähistas tema 50 surma-aastapäeva.
See oli 1987. aastal, elasin sel ajal Ameerikas. Soomes olime aga juba varem välja andnud raamatu „Vaikiv ajastu Eestis“. Trükkisime seda ainult 400 kuni 500 eksemplari, sest olid 1960. aastad ja Eestisse ei saanud veel midagi saata.
Kui tulin Eestisse esimest korda 1991. aastal, siis nägin Tallinnas ja Tartus seda raamatut poelettidel. Nähtavasti tehti koopia. See on kindlasti kõige põhjalikum raamat selle perioodi kohta, ehk kohati isegi liiga põhjalik.

Miks andis eksiilvalitsus õigusjärgse võimu 1992. aastal nii kergelt üle ja kas seda on Läänes ka kahetsetud?
Välismaal tunti, et on tulnud uuesti Eesti Vabariik, aga ei tunnetatud sisu, ei teatud, et tegelikult tegid selle endised kommunistid.
Ma olen Eestis olnud 1 aasta ja 1 kuu. Minu mulje on väga halb. Venelased on siin teinud põhjaliku hävitustöö. Maa on harimata, põllumajandust ei olegi olemas, karja ei ole, väliskaubandus on aga kõige hullem – suure puudujäägiga. Siin peab tulema üks suur krahh, sest see maa ei tooda ju mitte midagi. Vanasti oli väljaveo esikohal või, teisel kohal toorliha.


Korp! Sakala liikmed külastamas Helsingi Hietaniemi kalmistul Artur Sirgu hauda.

Olete palju Soomes käinud ja ka Artur Sirgule hauakivi pannud.
Mul õde elas Soomes 63 aastat, nüüd 5 aastat on ta läinud. Mul oli ka kavatsus Soome elama minna, aga abikaasa tahtis elada Ameerikas, arvas, et Soomes on raske keelega hakkama saada.
Mulle meeldib Soome, seal on rahva hulgas kole veneviha!
Sirgu haual käisin esimest korda 1953. aastal. Sõitsin Saksamaalt üle Rootsi Soome. Kalmistu on Helsingi äärelinnas, kõrge kalda peal, ainult paarsada meetrit merest. Haud oli meeter korda pool, plastikkaas, keskelt katki lõhutud. Ilmselgelt oli keegi selle peal trampinud. Uurisin kalmistu kontorist järele: Soomes on kord, et nende haual, kes on tuhastatud, pole mitte metall ega kivi, vaid see plastikkate. Mulle see ei meeldinud ja selle peal oli trampinud kindlasti mõni eestlane, sest kõikide teiste plastikkatted olid terved. Paari aasta pärast läksin uuesti Soome ja panin Artur Sirgule tugeva ja suure, üle meetri kõrguse ja poolteist meetrit pika hauakivi.
Loodan, et Sakala korporatsioonis on õiget vaimu ja et nad Sirgu haua eest ikka hoolt kannavad.    


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv