Kultuur ja Elu 3/2010


Kultuur ja Elu 2/2010

 

 

 

 


Tabor saatis taevasse

tekst: Virkko Lepassalu


Mustlasnaine tänaval ”elatist” teenimas.

Kui retsidivistist mustlane või mustlasest retsidivist kahe vanema naise tapmise eest eeluurimiseks vangi pandi, kajas meedia võidurõõmust. Politsei õigustas seekord talle pandud ootusi, mida mõnegi varasema kõmurikka kuritöö puhul kahjuks öelda ei saa. Tahtmata solvata oma rasket tööd tegevaid politseiametnikke, tahaksin siiski märkida, et need kuriteod olnuks ärahoitavad. Või ennetatavad – nagu tänapäeval moes öelda.

Ma ei soovi ühineda rahva hulgas järjest süveneva vaesuse tõttu tekkiva nõukanostalgiaga. Samas näib, et eelmisest riigikorrast on üle võetud palju taunimisväärset, nagu kõikvõimalikud sisutühjad (poliit)kampaaniad, kõmisevad loosungid, sundparteistatud ametnikkond ning veel palju muud. Aga pole üle võetud seda, mida oleks võinud võtta ja mis antud juhul oleks säilitanud paar inimelu, mille üks taborist pärit tegelane, nimega Burkevitš, taevasse otsustas saata. Ja seejärel nende majad põlema panna. Pean silmas tänapäeval puuduvat niinimetatud profülaktilist tööd mustlastega, mida kunagi sovetiajal siseministeeriumi ja selle allasutuste kaudu üsna süstemaatiliselt tehti.
Eesti üks kunagisi paremaid mustlastetundjaid töötab tänapäeval ühe erakõrgkooli rektorina. Kasutan sõna "kunagine", sest tänaseks on Lembit Allingu, nagu ta ise ütleb, mustlastest ja nende maailmast eemale jäänud. Kunagine kõrgem miilitsa- ja hilisem politseiohvitser Allingu on töötanud ENSV ajal palju aastaid tollases kriminaaljälituse valitsuses. Üks tema paljudest toonastest tööülesannetest oli silma peal pidamine ka mustlaskogukonnal. Tänapäeva ametlikus kõnepruugis võiks seda nimetada ennetustööks. See tähendab, et tuli aeg-ajalt kohtuda mustlaskogukonna juhtidega või perepeadega, ja mõne nende ülikuga aeg-ajalt konjakiklaasi kõlistada ja kanaliha süüa. Eesmärk oli muidugi lihtne: hoida silma peal romide, nagu oleks mustlaste asemel korrektsem öelda, liikumisel ja tegemistel. Kuulata nende muresid ja võimaluse korral aidata neid hea nõuga lahendada. Ja uurida, või aidata kolleegidel uurida ka mustlastega seotud kuritegevust – nii palju või vähe, kui seda tol ajal esines.
Meie ühiskonna ehk nn keskmise eestlase jaoks seostuvad mustlased räpasuse, harimatuse ja kuritegevusega. Selline, üsnagi stereotüüpne hoiak on valitsenud kogu aeg, ka sovetiperioodil ja enne sõdagi, ja ilmselt veel sajandeid varem. Mõnes mõttes oli Allingu sovetiajal puhvriks mustlaste nii erineva elulaadi ja põlisrahvastiku vahel. Eestlased üldiselt ju kardavad mustlasi ja nende pealetükkivust.
Loomulikult püüdis nõukogude võim mustlasi n-ö tsiviliseerida, või ka assimileerida. Muuta paikseks, panna tööle. Ajapikku saadi aru sellise ürituse suhtelisest mõttetusest ja valiti teine tee, ehk "mõõdukas hooldus", kuigi see pole võibolla kõige täpsem sõna. Muidugi rändasid laagrid mööda sovetimaa avarusi võimude pingutustele vaatamata ikka edasi, aga kohtades, kuhu nad jõudsid, sh Eestis, oldi vastuvõtuks valmis. Sageli paigutati mustlaslaagreid nn vastuvõtu-jaotuspunktidesse, kuhu korjati kokku elukohata hulkureid või nn bomže. Tallinnas asus üks neist mäletatavasti Männikul.
Kuidas mingit rändavat laagrit vastu võeti, sõltus laagrist endast. Sisuliselt peeti miilitsas mustlaste kohta kartoteeki, s.t nad olid nägu ja nimepidi arvel. Loomulikult oli ka teada, kes on kriminaalsemate kalduvustega, kes mitte. Ja tavaliselt juba enne, kui mustlaslaager Lätist, Pihkva kaudu vm üle Eesti piiri jõudis, oli siia jõudnud telegramm, et liiguvad need ja need, olge valmis vastuvõtuks. Edasine stsenaarium sõltus, kas oli võimalik lasta neil ENSVs tegutseda või mitte. Tavaliselt ei suhtutud mustlaste rändamisse just hästi. Küll püüti koostööd edendada paikseks jäänud ja siinse rahva kombed omaks võtnud mustlastega.
Tavaliselt läks nii, et seltskond ratastel saadeti eelmisesse elukohta Venemaal tagasi. Sovetimaal kehtis ju alalise töö- ja elukoha nõue. Nad võeti küll sihtkohas, näiteks Tallinnas vastu, kuid paigutati miilitsabussidesse ja viidi kainestusmajja, kus kogu rahvast loomulikult toideti ja võimaldati viisakates oludes ööbida. Muidugi pakkusid perepead sellistel juhtudel ohtra lärmi saatel tuhandetes rublades altkäemaksu, mis oli tol ajal väga suur summa, aga see ei aidanud.
Loomulikult ei saa toonast kohatist jõupoliitikat rändavate mustlaslaagrite suhtes tänasesse ühiskonda üle kanda. Kuid kahtlemata peaks politsei ka tänapäeva avatud piiride tingimustes mustlaste liikumisest mingit ülevaadet omama. Pean silmas mitte üksikisikute, vaid nn taborite liikumist. Ja loomulikult peaks pidama silma peal paikadel, kus mingi laager või ka väiksem seltskond on peatumas. Puhver ehk mõni konkreetselt mustlasteemaga tegelev ametnik kas sise- või sotsiaalministeeriumi haldusalas oleks nii mustlaste endi kui kohalike elanike huvides.
Üldiselt austavad mustlased konkreetset juttu: piiride seadmist (ka ülekantud tähenduses) – ehk lihtsalt öeldes võimu. Allingu meenutab lugu aastast 1974, kui Eesti poole sõitvast Moskva rongist teatati, et seal olla toime pandud vargus. Ühelt sõitjalt oli kaduma läinud ümmarguselt 1000 rubla. Kuna samas rongis sõitis mustlaslaager, ei tulnud potentsiaalset kahtlusalust kaugelt otsida. Miilits kogus mustlasseltskonna Balti jaamas kokku ja surus linnalähirongide enne inimestest tühjaks tehtud ootepaviljoni. Pealik andis mustlaskeeles korralduse: ärge laske kedagi meist eraldada ja ära viia! Emad hakkasid omi nutvaid lapsi miilitsatele sülle suruma, et neis härdust esile kutsuda. Olukord lahenes siiski nii, et pealikud sugesid ühte naistest, võttes talt 1000 rubla ja andes miilitsale: "See oli tema süü, tema tegi!" Üldiselt sai too mustlasnaine sugeda aga sellepärast, et oli "ebaprofessionaalselt" vahele jäänud, s.t kannatanu oli raha pihtapanemist märganud. Mitte sellepärast, et oli raha varastanud.

Jäävad kiiresti vahele

Allingu räägib ka mõnedest levinud stereotüüpidest. Näiteks, et mustlased on väga kuritegelikud. Muidugi ei vasta see tõele. Mis puudutab raskeid kuritegusid, siis loomulikult ei kiida mustlaskogukond nende sooritamist mitte kuidagi heaks. Tapmine on tabu ja tapja visatakse tavaliselt kogukonnast välja. Aga kui ikka mõni neist on tapmise toime pandud, tuleks teada saada ka tegelik, mitte ainult näiline motiiv, nagu Burkevitši puhul: et tappis, sest polnud raha osta konjakit ja vorsti. Nii lihtsad need asjad üldiselt ei ole. Olgu sellele rahvale iseloomuliku rallimisega mingitel hallidel või mustadel turgudel kuidas on – tapma läheb mustlane ikkagi väga harva.
Burkevitši teo ekstreemsust näitab ka lihtne statistika. Kogu ümmarguselt 40 aasta nõukogude võimu kestel panid mustlased Eesti pinnal toime paar-kolm tapmist, see tähendab ühte ohvrit kümne aasta kohta. Tõsi, need tapmised olid suhteliselt julmad ja põhjustatud soovist omastada ohvri raha vm vara. Vesteldes ühe kunagise jälitustöötajaga, selgus, et ühel juhul kasutati näiteks triikrauda vara väljapressimiseks. Ja ega enne sõdagi teisiti olnud: näiteks Hinduste mustlasperest pärit tegelane tappis ühe taluperemehe. Aga need olid ikkagi väga üksikud juhtumid. Eriti kui arvestada, et nõukogude perioodil sooritati umbes sadakond tapmist aastas. Mustlastega seotud rasked kuritööd on olnud, muide, kõik väga kiiresti avastatud. Ilmselt on tapatöödes siiski nende jaoks midagi väga loomuvastast, et nad murduvad, ei suuda end kuigi hästi varjata ega koormat kaua kanda. Ega ükski kaalutlev mõrtsukas ei ilmutaks end pärast tapatööd külapoes, nagu Burkevitš. See iseenesest näitab, et tegemist on... kuidas nüüd öelda, sügavalt naiivse inimesega.
Eks kurjategijaid on iga rahva hulgas, kuid mustlaseid hoiab rasketest kuritegudest eemal just hirm vangimaja ees. Lembit Allingu ütleb, et mustlane on vanglas alati "šestjorka" ehk kuritegelikus hierarhias üks tähtsusetumaid tegelasi. Seda ka juhtudel, kui näiteks kuritegelik tapmiste ja/või röövimiste "kogemustepagas" on nii rikkalik, et lubaks kurjategijate hulgas mingit "auväärsemat" kohta. Seega seisneb mustlasest tapja häda selles, et ta satub vaakumisse. Teda ei taha eriti näha ei oma kogukond, kelle jaoks ta jääb "märgituks", ja ka mitte allilm, kelle koorekihi jaoks on mustlased alati olnud mõttetud ja ebausaldusväärsed tegelased.

Mustlased, eestlased ja "üldrahvalik" vara

Eks oma kogukond lähtu ka puhtpraktilisest arusaamast. Kui tegemist on mingi raskema kuriteo sooritanud kriminaaliga, siis pöördub seadusesilm mõne pahateo puhul kohe tervele kogukonnale, tuues kõigile sekeldusi. Kogukonnast väljaheitmine on mustlase jaoks aga üldiselt kõige karmim karistus.
Mis puudutab vargusi, siis nende mõiste näiteks kelmuse või varguse kohta erineb tugevasti eurooplase mõistest. Eks kõik teavad iidamast-aadamast lugusid hobuseparistamistest, mida tänapäeva on asendanud võltsitud kaubamärkidega esemete müütamine. Nagu vanasti "ülesputitatud" hobused, on võltskaubamärkidega esemed tänapäeval mustlaste jaoks business as usual. See ei seostu nende arusaamades mitte kuidagi kuritegevusega. Ja seda võiks küüniliselt nimetada ka lollide vabastamiseks rahast, millega nad niikuinii midagi peale ei oskaks hakata. Siia rubriiki liigitub ka ennustamine jms, mida tõmmud tegelased toimetavad mingi omapärase, kaasasündinud psühholoogiandega.
Asjade ja väiksemate koduloomade/-lindude kadumine külavahel on pisut keerulisem teema. Tasuks aga arvestada, ehkki see 100% ei pruugi töötada, et esemeid ja väiksemaid linde/loomi tasuks hoida aia sees. Vara saab lihtsalt kaitsta, teades, et mustlased üldiselt kardavad väga suuremaid koeri. Eks seda kasutati sovetiajal muidugi nende vastu ka ära: kui oli vaja mõni taborit kontrollida, olid miilitsate rihma otsas lõrisev hundikoer kindlaks garantiiks, et keegi loata plehku ei paneks.
Lembit Allingu märgib, et näiteks Prantsusmaal tänaseks skandaali mõõdu omandanud konflikt mustlaste ja kohalike vahel on samuti saanud alguse paljuski erinevast arusaamast dokumentide omamisse. Mustlased ei taha omada passe, see oli neile juba nõukogude ajal suur probleem. Ja tüli põhjustab küsimus, mis on "isiklik" ja mis on "ühine". Mustlased ei pruugi sageli mõista, et kui kana läheb omaniku hoovist külatänavale jalutama, ei ole tegemist "ühiskondliku" või "kõigile kuuluva" kanaga.
Mustlaskogukondade sees on muidugi vargused välistatud. Omade tagant võtmist loetakse üheks kõige suuremaks patuks. Ja seda on karistatud näiteks käeluu murdmisega.
Aga ega eestlastel endilgi pole seoses varastamisega põhjust suurt kiidelda. Tegelikult valitses veel mõni aastakümme tagasi ju seesama, mille pärast me täna mustlasi hukka mõistame: oli teatud "eikellegimaa", kust võetut peeti "eikellegi omaks" (riigi vara). (Ma isiklikult muidugi ei arva, et sovetivõimu tagant varastamine muudaks varguse sisuliselt justkui millekski muuks kui vargus.) Lembit Allingu räägib tõestisündinud loo Kalevi kommivabriku töötajast. Šokolaadivarguse pärast nõukogude kohtu ees seletas too, tõsi küll, venelannast naisterahvas täie tõsidusega: vara ju kuuluvat rahvale, ja tema võttis vaid osakese kõigile kuuluvast ehk siis üldrahvalikust varast. Kusjuures selles jutus polnud kübetki ei irooniat ega kavaldamist.
Mis me siin nõukogude ajast räägime, kui riigi tagant virutamist kohati suisa auasjaks peeti. Ka 1930ndate Eesti krimistatistika kajastab üsna aukartustäratavat varguste hulka.


Mustlane Emir Kusturica filmist “Must kass, valge kass”.

Ükskõiksus Bermuuda kolmnurgas

Veel üks stereotüüp, et mustlased on mustad ja lohakad. Kaugel sellest. Eriti naised on ääretult puhtad. Ja ei ole hoolitsetumaid lapsi kui mustlaslapsed. Sellest võiksid eestlased eeskuju võtta. Rongaemasid selle rahvuse seas ei esine. Lisaks lapse emale vaatab lapse järele ka ema õde, kui see peaks olema. Ema õde on nende jaoks samuti ema. Selles kogukonnas ei eksisteeri laste hulgas enamikku neist pahedest, mis on omased meie nn tsiviliseeritud ühiskonnale: laste joomist, suitsetamist, ropendamist, hulkurlust jne. Iseasi muidugi, mis neist täiskasvanuna saab.
Ja veel arvatakse, et mustlased on joodikud. Seda süvendab meedia maalitud pilt kaks eakat naist tapnud Burkevitšist, kes läks külapoodi vorsti ja konjakit ostma. Tegelikult on alkoholipudeliga mustlast üsna raske ette kujutada. Ülikud muidugi armastavad konjakit, mis on nende jaoks kõrgkihi tunnus. Vaesemate mustlaste konjakiks on eeter, mida ka muide kutsutakse mustlaskonjakiks.

Lahkudes Allingu juurest mõtlen, et ohu märgid selles külas, kus Burkevitš tapatööd sooritas, olid ju ülal juba ammu. Õhtulehest võis hiljem lugeda, kuidas Lähte külavahel kadusid asjad nagu "Bermuuda kolmnurgas". Aga no muidugi, kelle asi see on. Või oli.
Selle kuritöö puhul on meedias küsitletud küll mustlasi. Aga pole küsitud täissöönud sotsiaalbürokraatidelt, mida nemad on teinud. Mida nemad on teinud, et mustlaskogukonnaga suhelda ja juhul, kui siia tekib näiteks Lätist mõni rändav perekond – paiksete mustlastega pole tavaliselt probleeme –, n-ö puhvriks olla. Võib arvata, mida kostetaks: pole raha ega võimalusi, seadusi ja määrusi. Ja üleüldse, meil on kohalike elanike turvatusest tähtsamaid teemasid, nagu "kollektiivne julgeolek" kusagil Afgaanimaal.
Pidanuks olema muidugi nii, et järgmistel päevadel pärast mustlaslaagri sobitumist külapilti, kui nad vanasse poemajja siginesid, ilmunuks sinna viisakas, kuid loomulikult mustlasküsimustes õpetust saanud sotsiaaltöötaja. Ta tutvunuks perekonnaga ja pärinuks osavõtlikult, kuidas elatakse ja millest elatakse, mis on plaanid ja kui kaua jäädakse. Muidugi ei hoidnuks see automaatselt ära kõiki intsidente. Aga distsiplineerinuks kindlasti. Ja kui külaelanikul läinuks näiteks kana "jalutama", siis teadnuks ta, et ei pea minema ise tõmmude tegelastega maid klaarima (eestlane ju kardab mustlast), vaid saaks helistada ametnikule ja oma muret kurta.
Muidugi, vaevalt, et see enam seda konkreetset kana mustlase supipotist päästnuks. Aga võib-olla mõnedki kanad samast saatusest tulevikus. Ja täiesti võimalik, et mõni tühine 1000-kroonine sotsiaaltoetus hoidnuks ehk ära ka need kaks tapmist. Kuigi jah, ma juba tean, mida vastatakse. Neil pole alalist elukohta, ilmselt olid nad üldse Läti elanikud ja seetõttu ei oma nad õigust millelegi, ja esitagu nad see paber ja too paber ja veel 15 tõendit. Ja oodaku alandlikult, müts peos, ametniku ooteruumis. Seda mustlased muidugi tegema ei hakka.
Aga nagu eespool öeldud, kardavad nad väga vangimaja, mis neilt võtavad kõige hinnalisema ehk vabaduse. Burkevitš oli viimase 30 aasta jooksul ümmarguselt 10 korda karistatud, valdavalt varguste ja joobes autojuhtimise eest. Aga sellele äärmuslikule teole ehk mõrvale tõukas teda ilmselt väljapääsmatuse tunnetamine – mis ei ole muidugi mingi õigustus.
Siit jõuame tagasi Burkevitsi teo tõenäolisima motiivini. Mustlaste kogukonnad on teatavasti väga patriarhaalsed. Aga ei ole ka päris nii, et mehed ainult orjastavad naisi ja saadavad neid tänavale kerjama. Perepea peab perekonna toitma. Kui perepea ei ole võimaline endale sissetulekut hankima, siis seisab ta nii suure alanduse ees, et hülgab oma iseloomulikud käitumismaneerid. Mis Burkevitši puhul viis väga võika tulemini.
Kuid teatavasti pole mustlastele sugugi kõik tööd vastuvõetavad. Mustlasest ei tee iialgi põlluharijat ega korralikku kontoritöötajat. Ja sageli ollakse ringis: nemad ei salli kohalikke, sest neid ei salllita. Juba mitu aastat tagasi, 2007, kui me veel "majandusmullis" elasime, rääkis ühele ajalehele oma muredest ilmselt August Burkevitšiga samasse pere- või kogukonda kuuluv Herbert Burkevitš. “Kui ma kuulutuse peale helistan, siis öeldakse: tulge, võtame teid tööle. Kui lähen kohale ja selgub, et olen mustlane, siis saadetakse minema,” rääkis Burkevitš Valga tööandjate reaktsioonist. “Nad võiks inimese enne tööle võtta ja siis vaadata, kas sobib või ei. Ja siis ütelgu mulle, et nad ei taha mind tööle, sest et ma ei oska tööd teha.” Burkevitš on abielus venelannaga, kel on õnnestunud leida tööd õmblusvabrikus. Neil on kaks last: 9- ja 13-aastane. Kuigi haridust on mehel vaid kaheksa klassi, on ta saanud keevitaja ja tõstukijuhi väljaõppe.
“Mure töökoha saamise pärast on tal olnud tõepoolest pidev ja tõsine,” kinnitas Valga linnavalitsuse sotsiaalabiameti juhataja Meeli Tuubel. “Meile teadaolevatel andmetel tal alkoholiprobleeme ega erilist kriminaalset minevikku ei peaks olema,” lisas ta, tuues Burkevitši tulemusteta tööotsingute ainsaks selgituseks tema rahvuse.
Tõsi, Valgas olevat püütud mustlastega koostööd edendada. Antud neile koduhooldaja koolitust, kuid taas sama häda – ega neid tööle eriti usaldata. Soomes muidugi suudetud nendega paremini toime tulla: seal tegutseb mitmeid mustlasseltse, tänu millele ei tunne mustlased end assimileeritutena.
Eks asja muudab muidugi hullemaks nende kogukonnakesksus. Nad hoiavad oma identiteedist küünte ja hammastega kinni. Ja seda ka praeguses maailmas. Kes abiellub muust rahvusest inimesega, sellele hea pilguga ei vaadata. Ja loomulikult – haridust pole neil peaaegu ollagi ning leidub suisa kirjaoskamatuid. Mis ei tähenda, nagu nad soovi korral tööd ei oskaks või ei suudaks teha.

Mustlased kui teretulnud ventiil

Huvitav, kas mustlastest tõuseb siinmail ka mingit tulu – peale tüli ja pahanduse, mis eri kultuuride kokkupõrkest sugeneb?
Muidugi, eks teatud kasu on Eestis ka mustlastest. Nimelt pakuvad nad teretulnud võimalust ühele Euroopa Liidu vaeseimale rahvale oma ego kergitada. Lõpuks ometi keegi, kellest me just nagu üle oleksime. Eks iga külajoodik – aga see on eakate kõrval teine inimtüüp enamikes tänapäeva Eesti poolväljasurnud külades – saab ennast ka mehena tunda. Ja juhul, kui tal on arvuti, kirjavigadest kubisevas keeles end internetikommentaariumis välja elada. Vaat mina olen ikka see õige inimene, aga mis nemad: kõik vangi panna! Tulevad siia meie õue peale kaklema!
Ja üleüldse, eks niinimetatud korralikul kodanikul või kaasaegsel "pürjelil" on muidugi keeruline mustlastest aru saada. Ei ole neil seal mingit võrdõiguslikkust. (Kus on võrdõigusluse voliniku silmad??? Miks ei ole "võetud meetmeid" ja "planeeritud tegevusi" selle "jätkusuutmatu olukorra" likvideerimiseks?) Ja lapsed ei käi lasteaias, ja kogukond ei istugi õhtud läbi arvuti ja teleka ees, ja pangalaenu nad ka ei võta. Õigemini, seda ei julgeks ükski pank neile anda. Ja kus on nende liisinguautod ja krediitkaardid? Rallivad mingite romudega ringi. Ei loe nad ka naistekaid ega onu Bella memuaare. Ühesõnaga – mõttetud inimesed. Selline "tühiasi" nagu vabadus ei maksa tänapäeval ju suurt midagi.
Aga muidugi on neil eestlastel, kes vaesusesse langenud, ka mustlastelt, või nende hobustelt ühte-teist õppida: näiteks, kuidas ülivähese toiduga koormat vedada ja piitsa saades mitte kurta.

Mustlased on kurjategijatena tüüpiliselt naiivsed

Ühes 1938. a Politseilehes kirjeldatakse mustlasest mõrvari, noore mehe tabamist. Tõsi küll, seal ei nimetata delikaatselt tema rahvust. Artiklis öeldakse, et mõrvari tabamine saanud alguse Sõmeru vallas elutseva Anna Vilu teatest 1. veebruaril 1938, et eelmise päeva ajal tulnud tallu tundmatu noormees ja palunud süüa, mida talle ka antud. Seejärel mees lahkunud. Õhtul tulnud ta tagasi ja palunud öömaja. Et talus elanud ainult kaks vanainimest, Anna Vilu ja ta mees, ei tahetud teda ööseks majja lasta. Äraütlemist kuuldes haaranud mees seina äärest kepi ja hakanud Anna ja Juhan Vilule hoope jagama. Anna Vilu, kel purustatud ninaluu, langenud maha, Juhan avanud ukse ja hakanud appi karjuma. Samal ajal liikusid mööda teed palgivedajad ja kutsumata külaline põgenenud.
Kui politsei sai vanapaarilt peksmise kohta teate, alustati andmete kogumist ja võeti ühendust Kiviõli konstaabliga. Too oli teatatanud, et Püssi vallas oli just leitud tapetud taluperemees ja ühte mustlasnoormeest, Kiviõli töölist, kes oli aga nädalaid töölt puudunud, oli nähtud seal lähedal liikumas. Kuna varem, 28. jaanuaril oli sama mustlast nähtud Rakvere urgastes, kus politsei oli üldise haarangu korraldanud, hakati teda kohe Rakverest otsima ja leitigi. Tabatu tunnistas, et oli 26. jaanuaril tapnud kirvega Püssi vallas üksildase taluperemehe Aleksander Mällase, kelle laiba lükanud keldrisse ja toast röövinud 320 krooni raha ja 50 Vene rubla kulda. Lukustanud siis ukse ja läinud Püssi jaama juures asuvasse restorani. Seal kohati kolme tuttavat, kellega koos Rakverre sõideti ja raha maha pummeldati. Samuti võttis ta omaks Vilude peksmise. Kuna tal polnud tabamisel sentigi raha, oli tal olnud mõttes ilmselt ka vanureid röövida.
Tabamisel oli Vilu aga avaldanud heameelt, et ta tabati, "muidu oleks tema kahtlemata veel samal ööl toime pannud uue mõrva," nagu Politseilehes kirjutati. Nagu näha, on sel lool Burkevitši juhtumiga paljugi sarnast: üksikud vanainimesed, raharööv, soov raha kiiresti sirgeks lüüa jne, mis muutis kahtlusaluse tabamise politsei jaoks muidugi lihtsaks. Samuti mingi arusaamatult rumal või naiivne kihk kohe oma tahtmist, antud juhul siis raha saada.
Tuleb aga veel kord toonitada, et sellised kuritööd on mustlaste puhul siiski üksikuteks eranditeks. Kõigele lisaks jagasid Saksa okupatsiooni ajal Eestisse jäänud mustlased, kes polnud taibanud põgeneda, juutidega sama saatust. Sisuliselt oli sõja lõpuks mustlaskogukond Eestis hävitatud ja edaspidi andsid tooni mujalt, näiteks Lätist sisserännanud. Seal on mustlaskogukond olnud alati suurem kui Eestis. Mõni tegi ka karjääri, näiteks oli sealse ühe suure lihakombinaadi direktor sovetiajal mustlane.


Ainulaadne postkaart Eesti mustlastega 1930ndatel.

Eesti vanim mustlaskogukond asus laiusel

Varaseimad andmed Eesti aladel liikunud mustlastest pärinevad aastast 1533. Tallinna linna ametnikud andsid siis turbekirja ehk soovituskirja Claws von Rottenberchile ja tema vennale Cristofferile. Keskaegses Euroopas olid ametnike antud soovitused ja liikumisload eelduseks, et rändaja võiks liikuda ühelt maalt teisele. Tänapäeval võiks neid mingis mõttes võrrelda passi ja viisaga.
Rootsi aeg oli mustlastele tähendusrikas, sest oletatavasti hakkas siis Skandinaavia mustlasi Baltimaadesse siirduma. Põhjuseks oli siin taas, vähemalt osaliselt, pagenduspoliitika. Rootsi pagendas mustlasi oma riigi idaossa, praeguse Soome aladele, millel oli Baltimaadega otsene maaühendus Karjala kannase ja Ingeri kaudu. Eesti mustlasmurdeist vanima, Laiuse mustlasmurde rikkaliku rootsi ja soome keele laensõnavara vanim kihistus on pärit sellest ajast. Kontaktide algusaja määramine ei ole, tõsi küll, nii lihtne, sest Põhja-Eestil ja ennekõike Tallinnal olid juba kaua enne Rootsi võimu aega tihedad kaubandussidemed Soome ja Skandinaaviaga.
Vene võimu aeg 19. sajandil oli Eesti mustlaskonna kujunemise suhtes otsustavaks ajaks. Eesti ühendati Venemaaga 1721. aastal, Põhjasõja järel. 1809. aastal ühendati ka Soome, ja tee ida poole oli avatum kui varem. Soome ajakirjanduses kirjutati paljudest mustlasrühmadest, kelle hulgas oli Serbiast ja Ungarist tulnud mustlasi. Liiguti ka ida suunas, näiteks Soome mustlased käisid Eesti aladel kaubitsemas. Hiljemalt siis tekkis Kannasel püsivam Soomest pärit mustlasasustus.
Eesti mustlaste jagunemine kolmeks eri rühmaks kujunes välja 19. sajandil. Algimpulsiks sündmuste ahelale oli Vene tsaari käsk 1839. aastal, mille järgi Venemaa mustlased pidid 1841. aasta lõpuks asuma kindlaksmääratud kohtadele. Tsaari käsk teostus Eestis 1844. aastal ja piirkonnas liikuvad mustlased koondati Laiuse kihelkonda. Samas teostati inimeste üleskirjutamine. Kirja pandud perekonnanimed olid Indus, Maddisson, Lam (hiljem Laaman), Gurun (hiljem Koron), Welber (hiljem Vilberg). Laiusele paigutatud mustlased liikusid ennekõike eestikeelsetes kihelkondades. Nad kõnelesid lisaks mustlaskeelele ka eesti keelt ja olid selle sajandi alguseks juba tugevasti eestistunud, mh segaabielude tõttu. Suurim osa pidas oma kodupaigaks Raaduvere küla Laiuse naabruses. Laiuse mustlasi on elanud ka Põhja-Eestis Rakvere linna naabruses.
Paigaleasumiskäsu järel siirdus Eesti aladele uusi mustlasrühmi, kellest aegamööda kujunesid välja Venemaa ja Läti mustlaste rühmad. Osa Venemaa mustlastest siirdus Eestisse alles siis, kui Petseri maakond 1920. aastal Eestiga ühendati. Venemaa mustlased liikusidki kõige enam Petseris ja mujal Peipsi järve ümbruses Eesti idaosas. Nad kõnelesid lisaks mustlaskeelele ka vene keelt ning püsisid seetõttu venekeelsetel aladel. Lätist tulnud mustlaste rühmad liikusid algul Eestimaa Läti-poolses lõuna- ja edelaosas. Läti mustlaste perekonnanimed olid näiteks Siiman, Kozlovski ja Burkevitš.
Tuli Teine maailmasõda ja purustas Ariste unelmad. Nimelt kirjutas Ariste hiljem, et ülikooli ringkonnad ja üliõpilased kavatsesid just enne sõda alustada mustlaskultuuride uurimisprojekti. Läks siiski teisiti: kõigepealt venelased, siis sakslased ja veel kord venelased okupeerisid maa. Sõjajärgses Eesti NSV-s oli alles vaid käputäis mustlasi. Ariste jätkas harvade kirjutistega mustlastest ja avaldas sel teemal üldkäsitlusi kuni surmani (nt 1966 ja 1984).

Allikas: Risto Blomster, Eesti mustlased enne Teist maailmasõda


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv