Kultuur ja Elu 3/2010


Kultuur ja Elu 2/2010

 

 

 

 


Ilmar Mikiver in memoriam

tekst: Holger Kaljulaid


Ilmar Mikiver.
Foto Ain Protsin 1991

MIKIVERI KOOLID
1932 Loksa Algkool.
1940 Tallinna Reaalgümnaasium.
1940–43 õpingud Tartu ülikoolis romaani ja inglise filoloogia erialal.
1954 Stockholmi ülikool, filosoofiakandidaadi kraad teatriajaloos.
1966 Virginia ülikool, kutsepädevus finantsanalüüsi alal (CFA).

Washingtonis suri 26. septembril 2010 Ilmar Mikiver, ajakirjanik ja märgilise tähendusega raadiohääl, samas ka teatrimees ja luuletaja. Vahest peitub selle mehe mitmekülgsuse saladus tema maagilises sünnikuupäevas. Ilmar sündis 1. jaanuaril 1920 Loksal kellassepp Jakob Mikiveri peres.

Nii sündis raadiomees

Eesti Ringhääling (ER) loodi 1926. aasta lõpus, kui Ilmar oli kuuene. Tehnikahuvilisena sai isa Jakobist otsekohe üks ER-i pioneere. Poeg Heino on meenutanud, kuidas kellassepatöökojas oli raadio hommikust õhtuni lahti: “Valjuhääldi läks tööle, kui raadiosaated hommikul algasid, ning vaikis, kui saated õhtul lõppesid.” Juba aasta pärast eestikeelse ringhäälingu algust ehitas isa lisavaljuhääldid ning ühendas need traatipidi nii, et ümbruskonna majadeski sai raadiot kuulata ja hiljem sündis üks arvatavasti esimesi kohalikke translatsioonivõrke. See ulatus Loksast kaugemalgi, Kasispeale ja Aasukülla.
Jakob Mikiveri peres oli neli last. Lisaks raadiomeheks saavale Ilmar Mikiverile ka tulevased kunstnikud Olev Mikiver (1922–1994) ja Heino Mikiver (1924–2004) ning tütar Aino Leesment (1917–1999). Kunstiande pärisid pojad ikka isalt, kes ise joonistas, aga oli ühtlasi viiuldajast külapillimees, samuti nii rahvaluule kogumise kui ka kohaliku haridusseltsi eestvedaja. Ilmar võttis kodust kaasa ka tubli annuse rahvameelsust, sest isa oli lisaks poliitik. Sotsiaaldemokraadist rahvasaadikuna oli Jakob Mikiver (1881–1964) Eesti Vabariigi Asutava Kogu liige.

Saksaaegne ajakirjanik

Sügisel 1940 läks Ilmar Emajõe Ateenasse mõttega asuda õppima filosoofiateaduskonda, ent selmet sattus — see on noormehe enda loetelu — olema tõlk, postiljon, muuseumitööline, leheosakonna abitoimetaja, vahi- ja rindesõdur, kantseleiametnik ja väikelaste kasvataja. Nii viis saatus teda veel Eestis ajakirjanduse juurde. Kolm okupatsiooniaastat elas ta Tartus ja sai suurima saksaaegse provintsilehe Postimehe kultuuriosakonna reporteriks.
Ilmar põgenes Eestist 1943, jõudis üle lahe Soome ja teenis pool aastat sealse sõjaväe eestlasiga mehitet rügemendis. Seal võitlesid ka mõlemad vennad Olev ja Heino. Üksnes noorim vendadest ei jõudnud Soomest edasi Rootsi.
Rootsis olles liitus Ilmar koos venna Heinoga aastal 1947 asutet Radikaaldemokraatliku Koondisega, mille liikmed nimetasid end hiljem ümber Vabadusmeelseteks Föderalistideks. Toona moodustasid nad Rootsis organiseerunud eestlaskonna pahema tiiva. Nende häälekandja Vaba Eesti asju ajas Ilmar ka pärast Ühendriikidesse asumist.
Stockholmis toimetas Ilmar Mikiver muuhulgas ajalehte Teataja, kuni teda veebruaris 1955 värvati tööle Münchenisse Ameerika Hääle (Voice of America) Euroopa-keskusesse, kus paari aasta eest moodustati eesti harutoimetus. Vaheaegu välja jättes kestis Mikiveri side Ameerika Häälega veerand sajandit. Esmane raadioaeg 1955–1959 jäi Ameerika Hääle Euroopa-keskuse tegevuse lõpuaastaile.

Müncheni harutoimetus

täiendas Washingtonis töötavat põhitoimetust, kuhu Mikiver jõudis palju aastaid hiljem. Ilmar Mikiveri kolleegideks Münchenis said eesti toimetuse ajakirjanikud Heinrich Pullerits, Karl Kesa, Aleksander Terras, Aksel Kristian, Adelaide Lemberg ja Ilmar Vainu, rääkimata Kaarel R. Pusta juuniorist, kes oli Müncheni eesti toimetuse juhataja. Mikiver oli Ameerika Hääles alul diktoriks, hiljem sai ta luuletaja, teatri- ja kirjandusteadlasena ülesande jägida ka pagulaste kultuurielu ning siis kirjutas ja rääkis ka sellest. Kui augustis 1958 eesti harutoimetus Ameerika Hääle Euroopa keskuses suleti, jäi Ilmar Mikiver kahe baltimaalasest kolleegiga ühe aasta kestel veel Münchenisse. Otseteed läksid tagasi USA-sse siin töötanud Ühendriikide kodanikud, nagu Müncheni eesti harutoimetuse viimane juhataja Piltti Heiskanen ja abijuhataja Voldemar Veedam. Euroopa keskuse uudisteosakond jäi aga alles ja sinna lähetati korrespondentideks leedulane, lätlane ja eestlane. Neil tuli töötada 1958–1959 nii eesti kui ka inglise keeles, valgustada Baltimaade küsimusi oma Washingtoni toimetustele ja katta samas kogu Põhja-Euroopa temaatikat tervele VoA-le. Teemaring, mida Ilmar Mikiveril tuli seejuures üleilmsete ingliskeelsete saadete kuulajaile kajastada, ulatus Saksamaa esimese tuumaelektrijaama avamisest ja BMW autouudistest kohalike muusikafestivalide ja kirjanduselu vahendamiseni.


“Siin Ameerika Hääl, Washington!”. Stuudios Aarand Roos, Ive Patrason ja Ilmar Mikiver, 18 aprill 1977.

Ühendriigid, Washington, DC.

Aastal 1959 samuti USA-sse asunud, tegutses Mikiver peamiselt rahandusalal New Yorgi ja Minneapolise firmades, kuni naasis 1974 taas Ameerika Hääle juurde, siis juba Washington DC-s. Ameerika Hääle Eesti Osakonda kuulusid 1970.–1980. aastail sellised nii hääle kui nime poolest tuntud inimesed nagu Ilmar Külvet, Ive Patrason-Leesment, Asta Türner-Rice, Tiiu Ling, Tõnu Parming... Ülemuseks oli algul Voldemar Veedam. Varsti sai Mikiverist endast Eesti osakonna peatoimetaja (1974–1976 ja 1980–1988) ning juhataja (1976–1979 ja 1988–1993).
Ilmar Mikiveri sõnul kujunesid aastad Washingtonis Ameerika Hääle toimetusjuhina tema jaoks võitluseks eestkätt saadete keelelise puhtuse eest ja pädeva järelkasvu värbamiseks. Kasutades oma 1960. aastail New Yorgi Eesti Teatri stuudirühmale antud häälekursuse kogemusi, tagas Mikiver hea hääle ja diktsioonitreeningu ka raadiotoimetusele.

Keelehool

Ilmar Mikiver: “Saadete keele puhtuse ja ajakohasuse eest hoolitsemine oli Ameerika Hääle Eesti osakonnas mu püsivaks ja kõrgeimaks prioriteediks pärast Voldemar Veedami erruminekut. Eesti Vabariigis oma emakeeles koolituse saanud toimetusliikmeid oli siis järele jäänud vaid kolm: Ilmar Külvet, Evald Roosaare ja mina, teised olid üles kasvanud Ulgu-Eestis. Ei olnud imestusväärt, kui mõni uustulnuk tõlkis ‘president on kompliitselt paranenud’ (completely recovered). Aastail 1976–1992 olin ma sunnitud keeleliselt üle kontrollima praktiliselt kõik toimetuse poolt produtseeritud käsikirjad. Selles keelevõitluses võis eristada kolme peasihti:

  • juurutada uusi või vähem tuntud sõnu, mis annaksid keelele moodsama kõla, eriti toetudes viimasele õigekeelsussõnastikule ja keeleteadlase Tiiu Erelti õpikutele;
  • pidada sammu ametliku ja/või rahvaliku keelepruugi arenguga Nõukogude Eestis;
  • leida arusaadavaid eestikeelseid vasteid uhiuutele terminitele, kui Kodu-Eestis kasutatavat vastet ei olnud teada.”

Mikiver on piisavalt tuntud ka luuletaja, tõlkija ning kirjanduskriitikuna — alates Eestis koolipõlves avaldatud juhuluulest ja lõpetades sürrealismisugemeist tulvil luulevalimikega “Kirves ja tuiksoon” (Toronto, 1976) ning “Urb” (Tallinn, 2007). Temalt on ilmunud esseistlikke kirjandusvaatlusi nii trükiajakirjanduses, Ameerika Hääle saateis kui ka mitmesugustel kursustel ja kokkutulekuil. Ta on ka Erik Virbsoo populaarse ajalookäsitluse “Lugusid möödunud aegadest” (Lund 1987; Tallinn 1989) üks kaasautoreid.
Tallinna Reaalkooli hümni sõnade autor on ise oma kirjandusse pürimist seletanud nii: “Luulet kirjutama [olen] hakanud kadedusest teiste luuletajate vastu. Sellise hakatuse vilju [olen] avaldanud Eesti Nooruses (aastatel 1938–1939), ihaldamata rohkem kui näiteks arbujalikke riime ja rütme. Järgneval kolmel aastal, olles rea kaaslastega vastastikuseis mõjusuhteis, loobunud riimist rütmi kasuks, hiljem loobunud (korrapärasest) rütmist visiooni kasuks.”
Teenete eest raadioajakirjanikuna autasustati Ilmar Mikiveri 2001. aastal Valgetähe III klassi ordeniga. Ameerika Häälest puhkepalgale jäädes kestis Mikiveri ajakirjanduslik tegevust ja seda korraga isegi kahel rindel: kuni aastani 2002 kodumaise ER reporterina ja aastani 2007 ka pagulaslehtede Vaba Eesti Sõna, Meie Elu ja Eesti Elu kolumnistina.

* * *

Ilmar Mikiveri mõtteid Putini hingest

Nüüd on aeg koos David Satteriga küsida: mis on siis Vladimir Putini hing? Nägime, et viimaste nädalate arengud on avalikustanud selles kolm erinevat tahku: (1) vajadus käigus hoida Lääne-vaenulikku propagandat vene ühiskonna korruptsiooni varjamiseks, (2) plaan Lääne turva-institutsioonide (nagu rakettide tõrjesüsteemi) haaramiseks Moskva kontrolli alla, (3) võime tekitada postsotsialistlike riikidega tarbetuid konflikte, et elus hoida müüti Venemaa "suurusest".Nende tunnuste ühisnimetajaks on lakkamatu tülinorimine Läänega. Võime niisiis järeldada, et Vene presidendil Vladimir Putinil on tülinorija hing. See vastab Websteri neljandale definitsioonile, et „hing on isiku elutähtis või oluline osa, omadus või põhimõte“ (nagu nt lauses "ohvrimeelsus on tuletõrjuja hing").David Satter, nagu mitmed teised ameerika vaatlejad, soovitab oma (Wall Street Journalis 29. juunil 2007 ilmunud) analüüsi lõpus, et Bush räägiks Putinile ainult tõtt. Oleks huvitav ühel hommikul uudistest lugeda, et Bush on Putinile öelnud: "Kallis Vlad, ära ole tülinorija."

Vaba Eesti Sõna, juuni 2007.

* * *

Minu koht looduses

Ulm on mu talutand elu varemeis linna
tindised väänkasvud keerdund saagapuuks mu ajju
trellide paisumisest lagub aeg-ajalt mu põue emailsein
ja januselt prantsatan kõhuli algvedelikest sätendavale maastikule
mina oma maja titaanlik ja ainus ori

teemantpuurina otsivad mu huuled
teed keldrialuse mereni
lakun sakilise keelega maakide lõhnavat südant
kasvan laiali kahvatuile künkaile
nagu aja palvetav juus ruske ja suitsev
laotun humisevaks võrguks üle planeetide
magan ilmaruumi läpatand aovalguses
rinnakoopaks lõdisev tänav
olen õnnelik vang
minust marsivad läbi nunnad täringuheitjad
ja karud

Linn väänleb tuhas Surma häbelikul näol
helgatab virmalisi mu reite vagast õõtsest
tähtede kirglikus hinguses veeldub
mu seenetand kummargil kodumaa
voolates mu kiusat ja lunastet kõhtu

mu kõrist keevad välja rasked udud
rõõmsaina mu suguvõsa uppumisest
ja kadedad et see oli nii asjatu
ja igimuutumatu liha mühava koori saatel
tantsib mu turjal välgurihm
mis lõpuks laheneb seaduseks nõgessilmseks naiseks

Ta hammustab minusse nagu ampulli
aga minu suudlus on ümisev pärl
lapse peos kes teab
et olen sündinud väsinult

et mu niudeis on luule vidin
ja mereloomade nälg

Ilmar Mikiver «Urb: teine kogu luuletusi» 1944 Kirjastus Maarjamaa, 2007


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv